Документ z0308-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.04.2016, основание - z0480-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
N 53/213 від 21.03.2001 Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх
справ України
21.03.2001 N 53/213 ( z0307-01 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2001 р.
за N 308/5499
{ Ліцензійні умови втратили чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 505/213 ( z0480-16 ) від 25.03.2016 }
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту,
активної оборони та їх продажу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 21/856 ( z0338-06 ) від 09.03.2006 }

1. Загальні вимоги
Ці Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
та від 12 жовтня 1992 року N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження
Положення про дозвільну систему" (із змінами і доповненнями). Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, технологічні,
режимні та особливі вимоги провадження господарської діяльності з
виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу. { Абзац другий розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 21/856 ( z0338-06 ) від
09.03.2006 } До засобів активної оборони належать: гумові кийки; наручники; електрошокові пристрої; пристрої вітчизняного виробництва, пристосовані для відстрілу
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені
патрони; ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами
("Черемуха-1", "Черемуха-4", "Черемуха-5", "Черемуха-6",
"Черемуха-7", "Черемуха-10", "Черемуха-12", "Сирень-1",
"Сирень-2", "Сирень-3"), балончики, патрони, гранати та інші
спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії на основі
природних капсациноїдів, морфоліду пералгонової кислоти (МПК),
ортохлорбензальмалононітрилу (CS) і речовини "АЛГОГЕН". Перелік спеціальних засобів встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Формування справ з ліцензування вказаного виду господарської
діяльності здійснюють відділ ліцензійної роботи Управління
дозвільної системи та ліцензування Департаменту громадської
безпеки МВС України, відділи, відділення, групи управлінь
адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній
Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в
областях та м. Севастополі. { Абзац десятий розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 21/856 ( z0338-06 ) від
09.03.2006 } Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської
діяльності не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт,
операцій, послуг, то ці Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта
господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження
господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.
2. Загальні вимоги до приміщень, де здійснюється
господарська діяльності з виробництва спеціальних
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу
2.1. Приміщення повинні бути ізольованими від інших підсобних
службових приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на
стелі й підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути
еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям
завтовшки 80 мм кожна (з прокладеними між ними сталевими гратами)
або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армованій сталевою
сіткою. 2.2. Приміщення повинні мати: - двоє дверей з міцними й надійними замками, при цьому
зовнішні - дощані однопільні завтовшки 50 мм, оббиті з двох боків
оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець
дверей, або металеві; внутрішні - гратчасті сталеві або обладнані
металевими ролетами, які відповідають заходам безпеки. Зовнішні
двері повинні замикатися на два внутрішніх замки і опечатуватися
печаткою або опломбовуватися. Внутрішні гратчасті двері повинні
замикатися на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних
прорізів кімнати для зберігання зброї і боєприпасів до неї
виготовляється із сталевого профілю; { Абзац другий пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 21/856 ( z0338-06 ) від
09.03.2006 } - на віконних прорізах із середини приміщення або між рамами
сталеві грати або металеві ролети, які відповідають заходам
безпеки. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні
прорізи повинні бути обладнані внутрішніми залізними віконницями.
Кінці прутків грат у віконних прорізах забиваються у стіну на
глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці
віконних прорізів повинні замикатися на навісні замки (грати, які
вставляються в дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін
(перегородок), виконуються із сталевих прутків діаметром не менше
15 мм. Прутки зварюються в кожному перехресті, утворюючи вічка
розміром не більше 150 х 150 мм). На вікнах замість ґрат, а також
замість дверей можуть використовуватися металеві ролети, скло,
жалюзі, які відповідають заходам безпеки і виключають можливість
проникнення сторонніх осіб; { Абзац третій пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва N 21/856 ( z0338-06 ) від
09.03.2006 } - на вентиляційних вікнах, люках повинні встановлюватися
сталеві грати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які
унеможливлюють проникнення через ці системи. Отвори в стінах,
призначені для проходження інженерних мереж, повинні мати діаметр
не більше 200 мм; - протипожежні засоби та опис майна, в якому зазначено
кількість шаф, сейфів, металевих ящиків, їх номери і якою печаткою
вони опечатуються. 2.3. Приміщення для виробництва спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу повинні
бути обладнані у два і більше рубежі охоронно-пожежною
сигналізацією, виконаною з прихованою проводкою до щитка
електроживлення, із встановленням датчиків на вікнах, дверях,
люках, стінах, стелях, підлозі, що спрацьовують на відчинення або
злам сейфів, шаф, де зберігаються засоби та патрони до них, а
також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення повинні
бути передані для охорони підрозділам Державної служби охорони при
міських, районних органах внутрішніх справ з підключенням
сигналізації на пульт централізованого нагляду відповідно до
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і
холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998
року N 622 ( z0637-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 7 жовтня 1998 року за N 637/3077 (із змінами і
доповненнями). Допускається прокладання шлейфів охоронної
сигналізації в трубах тільки всередині приміщення або в
залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях. У разі неможливості обладнання приміщення для виробництва
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони
та їх продажу сигналізацією із виведенням на пульт
централізованого нагляду органів внутрішніх справ (розміщення їх
на закритих об'єктах, відсутність такого пульта тощо) вони повинні
бути обладнаними автономною сигналізацією з установленням датчиків
на стінах, стелі, віконних рамах з виведенням її сигналу до
вартового приміщення та на пост відомчої охорони або на пульт
чергового по органу внутрішніх справ за територіальністю у разі
наявності технічної можливості. { Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 21/856
( z0338-06 ) від 09.03.2006 }
2.4. Спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони в
приміщеннях для зберігання повинні міститися в металевих шафах
(сейфах), товщина стінок яких повинна бути не менше 3 мм, з
надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Двері шаф для
міцності повинні укріплюватися сталевими накладками або косинцями. Допускається зберігання спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони у важких сейфах, які мають внутрішні
замки. Патрони повинні зберігатися в окремому металевому ящику,
шафі. За погодженням з органами внутрішніх справ допускається
зберігання великої кількості спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони в кімнатах-сейфах (сховищах). 2.5. У приміщеннях для зберігання спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та патронів до них
забороняється зберігати будь-які інші предмети.
3. Режимні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту,
активної оборони
Суб'єкт господарювання повинен мати Інструкцію щодо
пропускного і внутрішньооб'єктового режиму з урахуванням
особливостей об'єкта, який охороняється. Пропускний режим повинен
передбачати режим робочого часу, запровадження постійних і
тимчасових перепусток, установлення порядку входу і виходу
громадян, внесення і винесення (вивезення) спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони.
4. Вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони
Суб'єкт господарської діяльності після отримання ліцензії на
провадження діяльності з виробництва спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони повинен виготовити
відповідно до технічних умов їх дослідні зразки, після чого
отримати на них сертифікат відповідності. { Абзац перший розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з
питань регуляторної політики та підприємництва N 21/856
( z0338-06 ) від 09.03.2006 } Провадження діяльності з виробництва спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони без сертифіката
відповідності забороняється. 4.1. Усі виготовлені спеціальні засоби, заряджені речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони повинні мати номер, штамп (марку) виробника та сертифікат
відповідності. 4.2. Нумерація виготовленої продукції здійснюється відповідно
до індексів, що встановлюються для Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя за погодженням з МВС України.
Відрахування номерів по кожному вказаному регіону починається з
цифр "000001" (додаток 1). 4.3. Суб'єкти господарської діяльності повинні вести облік
виготовленої та реалізованої продукції у книгах обліку (додаток
2), які нумеруються, прошнуровуються і скріплюються печаткою ГУМВС
України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м. Севастополі. Реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони здійснюється за дозволами органів внутрішніх справ на їх
придбання, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від
7 вересня 1993 року N 706 ( 706-93-п ) "Про порядок продажу,
придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії" (із змінами і доповненнями), та за
дорученням особи, відповідальної за їх придбання. 4.4. Продаж юридичним та фізичним особам пристроїв
вітчизняного виробництва, пристосованих для відстрілу патронів,
споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), газових
пістолетів та револьверів здійснюється тільки після проведення їх
відстрілу суб'єктом-виробником у підрозділах науково-дослідних
експертно-криміналістичних центрів ГУМВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в
областях та місті Севастополі. Експериментально відстріляні гільзи мають зберігатися за
місцем реєстрації пристроїв. У разі втрати або крадіжки пристроїв, газових пістолетів і
револьверів гільзи у 5-денний термін надсилаються до центральної
кулегільзотеки Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру при МВС України. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з Наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва N 21/856
( z0338-06 ) від 09.03.2006 }
5. Особливі вимоги
5.1. Укладення трудових договорів з громадянами на виконання
робіт, пов'язаних з виробництвом спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продажем здійснюється відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992
року N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про дозвільну
систему" (із змінами і доповненнями) за погодженням з органами
внутрішніх справ за відсутності у них: { Абзац перший пункту 5.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з
питань регуляторної політики та підприємництва N 21/856
( z0338-06 ) від 09.03.2006 } - медичних протипоказань до виконання функціональних
обов'язків та володіння зброєю; - відомостей про систематичне порушення особою громадського
порядку, зловживання спиртними напоями чи вживання наркотичних
речовин без призначення лікаря; - пред'явленого обвинувачення у вчиненні злочину, а також
віддання особи до суду; - вироку суду про позбавлення права займати певні посади або
займатися певною діяльністю; - непогашеної або не знятої у встановленому порядку з такої
особи судимості за умисні злочини, а також за злочини, учинені із
застосуванням вогнепальної зброї або вибухових матеріалів; - умовного засудження такої особи з іспитовим строком; - вироку суду стосовно особи, виконання якого відстрочено,
або про засудження її до виправних робіт.
6. Вимоги до провадження господарської діяльності
з продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони
6.1. Газові пістолети та револьвери, пристрої зберігаються в
торговельному залі на вітринах, стелажах, прилавках за умови
неможливості раптового оволодіння ними (скріплення тросом,
зачинені вітрини тощо) і повинні видаватися громадянам за
наявності в них дозволу органів внутрішніх справ на їх придбання.
6.2. Газові пістолети, револьвери, пристрої реалізуються
громадянам на підставі дозволів органів внутрішніх справ на їх
придбання та паспорта громадянина або документа, який посвідчує
особу. Газові балончики продаються громадянам, які досягли
18-річного віку, за наявності паспорта.
6.3. Газові пістолети та револьвери, пристрої здаються на
комісійний продаж громадянами або представниками організацій
тільки за направленням органів внутрішніх справ і за документами,
які засвідчують особу. Квитанції про приймання на комісійний
продаж газових пістолетів та револьверів, пристроїв разом з
дозволами на їх зберігання та носіння подаються громадянами у
десятиденний термін до органу внутрішніх справ, де вони були
зареєстровані. Після одержання органами внутрішніх справ
повідомлення з магазину про реалізацію газових пістолетів та
револьверів, пристроїв вони знімаються з обліку.
6.4. У разі виявлення дефекту газові пістолети, револьвери та
пристрої приймаються торговельною організацією, що їх реалізувала,
тільки за наявності направлення органів внутрішніх справ.
6.5. Суб'єкт господарювання веде облік газових пістолетів і
револьверів, пристроїв у книгах обліку (додаток 3), які
нумеруються, прошнуровуються і скріплюються печаткою ГУМВС України
в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
УМВС України в областях та місті Севастополі.
6.6. Продаж спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони, крім газових пістолетів, револьверів та пристроїв,
установам, працівникам яких постановою Ради Міністрів Української
РСР від 27 лютого 1991 року N 49 ( 49-91-п ) "Про затвердження
Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського
порядку" (із змінами та доповненнями) дозволено їх застосування,
здійснюється без дозволу органів внутрішніх справ за письмовим
клопотанням керівника установи. { Ліцензійні умови доповнено розділом 6 згідно з Наказом
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 21/856 ( z0338-06 ) від 09.03.2006 }
Начальник Управління
ліцензування видів
господарської діяльності О.В.Єфремов
Перший заступник начальника
Головного управління
адміністративної служби міліції С.Б.Доброчинський

Додаток 1
до п. 4.2 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної
дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу
Індекси,
що встановлюються для Автономної Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя
для нумерації спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони
1. Автономна Республіка Крим - КР 2. Вінницька область - ВІ 3. Волинська - ВН 4. Дніпропетровська - ДН 5. Донецька - ДЦ 6. Житомирська - ЖИ 7. Закарпатська - ЗК 8. Запорізька - ЗП 9. Івано-Франківська - ІФ 10. Київська - КО 11. м. Київ - КІ 12. Кіровоградська - КД 13. Львівська - ЛВ 14. Луганська - ЛГ 15. Миколаївська - МК 16. Одеська - ОД 17. Полтавська - ПО 18. Рівненська - РВ 19. Сумська - СУ 20. Тернопільська - ТР 21. Харківська - ХК 22. Херсонська - ХО 23. Хмельницька - ХМ 24. Черкаська - ЧК 25. Чернігівська - ЧН 26. Чернівецька - ЧР 27. м. Севастополь - СВ
Додаток 2
до п. 4.3 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної
дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу
Книга
обліку спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони
------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Виробництво | Реалізація | |з/п |----------------------+------------------------------------------------------------| | | дата |вид, система, |дата |номер дозволу |кому продано |підпис особи, | | | |калібр, номер | |органу внутрішніх |(найменування |відповідальної | | | | | |справ на |підприємства, |за придбання | | | | | |придбання, ким і |місцезнаходження) | | | | | | |коли виданий | | | |----+------+---------------+------+------------------+------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до п. 6.5 Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
спеціальних засобів,
заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної
дії, індивідуального
захисту, активної оборони
та їх продажу

КНИГА ОБЛІКУ

------------------------------------------------------------------------ | N | Надходження | Торгівля | |з/п|------------------------------------+-----------------------------| | |Дата |Звідки і |Номер |Марка|Ка- |Дата|Кому |Номер |Під-| | |над- |від кого |дозволу |(мо- |лібр,|про-|продано |дозволу |пис | | |ход- |надійшли |органу |дель)|номер|дажу|(найме- |органу |по- | | |ження|(наймену-|внут- | | | |нування |внутрішніх|куп-| | | |вання |рішніх | | | |підпри- |справ на |ця | | | |підприєм-|справ на| | | |ємства, |придбання | | | | |ства, |придба- | | | |місце- |засобів, | | | | |місцезна-|ння, | | | |знаход- |ким | | | | |ходження,|збері- | | | |ження, |і коли | | | | |номер |гання | | | |прізви- |виданий | | | | |наклад- | | | | |ще, | | | | | |ної, | | | | |ім'я, по| | | | | |прізвище,| | | | |батькові| | | | | |ім'я, по | | | | |покупця,| | | | | |батькові | | | | |місце | | | | | |власника,| | | | |прожива-| | | | | |місце | | | | |ння, | | | | | |прожива- | | | | |серія, | | | | | |ння) | | | | |номер | | | | | | | | | | |паспор- | | | | | | | | | | |та, ким | | | | | | | | | | |і коли | | | | | | | | | | |виданий)| | | |---+-----+---------+--------+-----+-----+----+--------+----------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------ { Ліцензійні умови доповнено додатком третім згідно з Наказом
Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва N 21/856 ( z0338-06 ) від 09.03.2006 }вверх