Документ z0307-98, текущая редакция — Принятие от 27.02.1998
( Последнее событие — Государственная регистрация, произошло 12.05.1998. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 75 від 27.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 травня 1998 р.
vd980227 vn75 за N 307/2747
Затверджено
Наказ Міністерства освіти України
27.02.98 N 75 ( z0306-98 )

Інструкція
про порядок організації розробки, виробництва і доставки
демонстраційних приладів та навчального обладнання до
закладів освіти

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на підставі Положення про
Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.07.92 N 384 ( 384-92-п ). Ця Інструкція встановлює єдиний порядок організації розробки,
виробництва і доставки демонстраційних приладів та навчального
обладнання (далі - навчальне обладнання) до закладів освіти всіх
типів і форм власності (далі - заклади освіти). 1.2. Вимоги Інструкції поширюються на навчальне обладнання,
яке підлягає розробці і використовуватиметься у закладах освіти
України: 1) графопроектори, екрани, електрофони,
електронно-обчислювальна техніка, епідіаскопи, епіпроектори,
кінопроектори, кіноустановки, кодоскопи, магнітофони тощо; 2) прилади та засоби вимірювання; 3) верстати, захисне обладнання, обладнання для виконання
лабораторних та дослідних робіт, обладнання робочих місць,
спортивне обладнання, хімічний посуд тощо; 4) моделі й макети природних об'єктів і явищ, моделі й макети
механізмів, макети зброї, моделі для проведення лабораторних та
дослідних робіт, моделі геофізичні й астрономічні, муляжі, макети
скелетів тощо; 5) гербарії, колекції, набори корисних копалин, чучела,
мікропрепарати, вологі препарати, скелети та інші натуральні
об'єкти. Крім того, вимоги цієї Інструкції поширюються на розробку
меблів для закладів освіти та класних дощок. 1.3. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на розроблене
раніше навчальне обладнання, яке пройшло апробацію і
використовується у закладах освіти України. 1.4. Етапами життєвого циклу навчального обладнання є: - обгрунтування потреби створення; - розробка навчального обладнання; - виробництво; - доставка (розподіл) до закладів освіти; - використання у навчально-виховному процесі. 1.5. Ініціаторами (далі - Ініціатор) створення навчального
обладнання для закладів освіти можуть виступати: - Міністерство освіти України; - інститути Академії педагогічних наук України; - інститути і центри Міністерства освіти України; - заклади освіти всіх типів і форм власності; - окремі науковці й фахівці освіти та інші юридичні й фізичні
особи. 1.6. Основним замовником (далі - Основний замовник)
навчального обладнання для закладів освіти України є Міністерство
освіти України в особі Науково-методичного центру організації
розробки та виробництва засобів навчання Міносвіти України (далі -
НМЦ засобів навчання). 1.7. Замовниками (далі - Замовник) навчального обладнання
можуть бути: - Міністерство освіти Автономної Республіки Крим; - обласні (міські) управління освіти та районні відділи
освіти державних адміністрацій; - заклади освіти всіх типів і форм власності. 1.8. Розробниками (далі - Розробник) навчального обладнання
можуть бути підприємства, організації, заклади освіти та інші
юридичні особи, які мають відповідний досвід у розробці
промислових виробів. 1.9. Виробниками (далі - Виробник) навчального обладнання
можуть бути підприємства, організації, заклади освіти та інші
юридичні особи, які мають відповідне обладнання і потужності для
виготовлення промислових виробів.
2. Розробка навчального обладнання
2.1. Розробка навчального обладнання передбачає: - оформлення заявки на розробку; - підготовку матеріалів для розгляду на відповідній комісії
Науково-методичної ради Міносвіти України (вченими радами вузів); - розгляд матеріалів: а) комісіями Науково-методичної ради Міносвіти України
(вченими радами вузів) з метою перевірки відповідності матеріалів
діючим навчальним програмам та підручникам; б) Головною організацією Міносвіти України з питань
стандартизації навчального обладнання (відповідними службами
стандартизації вузів) з метою перевірки відповідності матеріалів
вимогам державних стандартів України, міждержавних стандартів,
галузевих стандартів Міносвіти України та іншим вимогам до
навчального обладнання; - розробку вихідних педагогічних вимог*; - рецензування вихідних педагогічних вимог*; - погодження вихідних педагогічних вимог з відповідними
комісіями Науково-методичної ради Міносвіти України*; - затвердження вихідних педагогічних вимог та надання
відповідного грифа Міністерства освіти України*; - розробку вихідних технічних вимог; - розробку технічного завдання; - розробку конструкторської документації; - виготовлення і випробування дослідних зразків; - експериментальні випробування у навчальних закладах (у разі
потреби); - приймальні випробування дослідних зразків.
Примітки: Роботи, позначені *, проводяться при розробці
навчального обладнання для середніх і
професійно-технічних закладів освіти.
Терміни виконання робіт наведені в додатку 1.
2.2. Розробка навчального обладнання з ініціативи НМЦ засобів
навчання 2.2.1. НМЦ засобів навчання: - оформляє заявку на розробку навчального обладнання (форма
заявки наведена в додатку 2); - отримує рецензії та відгуки щодо доцільності розробки (у
разі потреби); - представляє матеріали на розгляд відповідної комісії
Науково-методичної ради Міносвіти України; - організує розробку вихідних педагогічних вимог (у разі
позитивного рішення комісії) і надає шифр навчальному обладнанню; - отримує рецензії та відгуки на вихідні педагогічні вимоги; - узгоджує вихідні педагогічні вимоги з відповідними
комісіями Науково-методичної ради Міносвіти України; - направляє матеріали в Міністерство освіти України для
затвердження вихідних педагогічних вимог і надання відповідного
грифа. 2.2.2. Присвоєння грифа є дозволом для розробки навчального
обладнання та комплектування ним закладів освіти. 2.2.3. Вихідні педагогічні вимоги повинні розроблятись у
відповідності з чинною нормативною документацією Міністерства
освіти України. 2.2.4. На основі вихідних педагогічних вимог НМЦ засобів
навчання розробляє і затверджує вихідні технічні вимоги на
навчальне обладнання. Вихідними технічними вимогами повинно передбачатись: - призначення і сфера застосування; - параметри та характеристики; - умови та строк експлуатації; - умови транспортування та зберігання; - гарантії виробника. 2.2.5. НМЦ засобів навчання на конкурсній основі обирає
Розробника навчального обладнання і укладає з ним угоду. Розробник
у відповідності з вихідними педагогічними і технічними вимогами та
ГОСТ 15.001-88 розробляє технічне завдання, яке затверджується
керівництвом Міносвіти України. У випадку внесення змін у технічне завдання на подальших
стадіях розробки навчального обладнання оформляються доповнення,
які узгоджуються та затверджуються так само, як і технічне
завдання. Технічним завданням повинні передбачатися відповідні етапи
розробки, виготовлення та випробування дослідних зразків, партії
або головного зразка одиничної продукції (далі - дослідні зразки),
порядок узгодження конструкторської документації. Форма першої і
останньої сторінок технічного завдання наведена в додатку 5.
Примітка. При погодженні з НМЦ засобів навчання замість технічного
завдання на розробку навчального обладнання допускається
використовувати інші документи (контракт, ескіз
тощо). У цьому випадку складається протокол, у якому
відмічаються всі вимоги щодо розробки навчального
обладнання.
2.2.6. Розробка конструкторської документації на навчальне
обладнання проводиться у відповідності з пунктами 2.4.1 - 2.4.3.
2.3. Розробка навчального обладнання з ініціативи інших
організацій або фізичних осіб 2.3.1. Організація-замовник оформляє заявку і передає її НМЦ
засобів навчання. Форма заявки наведена в додатку 3. У випадку
авторської розробки заявку оформляє автор. Форма заявки наведена в
додатку 4. 2.3.2. НМЦ засобів навчання отримує рецензії та відгуки на
доцільність розробки і представляє матеріали на розгляд
відповідної комісії Науково-методичної ради Міносвіти України. 2.3.3. У разі позитивного рішення комісії НМЦ засобів
навчання розробляє вихідні педагогічні вимоги, надає шифр
навчальному обладнанню і направляє вихідні педагогічні вимоги на
рецензування і відгуки у відповідні організації Міністерства
освіти України, погоджує їх з відповідними комісіями
Науково-методичної ради Міносвіти України і направляє матеріали до
Міністерства освіти України. 2.3.4. Міністерство освіти України розглядає представлені
матеріали і приймає рішення про доцільність розробки навчального
обладнання. У разі позитивного рішення Міністерством освіти
України надається йому відповідний гриф. Гриф і шифр проставляються на першій сторінці вихідних
педагогічних вимог. 2.3.5. Рішення Міністерства освіти України щодо доцільності
розробки повідомляється Ініціаторові розробки. 2.3.6. На підставі вихідних педагогічних вимог НМЦ засобів
навчання розробляє і затверджує вихідні технічні вимоги до
навчального обладнання. 2.3.7. Ініціатор розробки обирає Розробника, який розробляє
технічне завдання у відповідності з вихідними педагогічними та
технічними вимогами, ГОСТ 15.001-88, узгоджує його з НМЦ засобів
навчання і затверджує у Замовника. Форма першої і останньої сторінок технічного завдання у цьому
випадку наведена в додатку 6.
Примітка. Розробка навчального обладнання для вищих закладів
освіти проводиться у відповідності з цією Інструкцією
або з нормативною документацією, розробленою на підставі
статутів та положень про них.
2.4. Розробка конструкторської документації 2.4.1. Розробка конструкторської документації проводиться у
відповідності з вимогами цієї Інструкції, діючих державних
стандартів України, міждержавних стандартів, а також стандартів і
чинних нормативних документів, на які є посилання в укладених
угодах або в технічному завданні на розробку навчального
обладнання. 2.4.2. Розробка технічних умов, правила оформлення їх та
державна реєстрація проводяться у відповідності з ДСТУ 1.3-93.
Розробка технічного опису зразка-еталона (при потребі) проводиться
у відповідності з ГОСТ 15.009-91. Якщо розробка технічних умов технічним завданням не
передбачена, то комплект конструкторської документації слід
доповнити програмою і методикою приймально-здавальних випробувань. Форма титульної сторінки технічних умов наведена в додатку 7. 2.4.3. При розробці конструкторської документації треба
враховувати технічний рівень кращих аналогічних зразків.
3. Випробування навчального обладнання
3.1. З метою підтвердження відповідності розробленої
конструкторської документації вимогам технічного завдання
виготовляються дослідні зразки. 3.2. Дослідні зразки підлягають обов'язковим випробуванням на
відповідність вимогам технічного завдання (документа, що його
замінює), чинних нормативних документів на відповідний вид
продукції або вид випробувань. 3.3. Дослідні зразки підлягають приймально-здавальним,
експериментальним (при потребі) та приймальним випробуванням. 3.4. Приймально-здавальні випробування дослідних зразків
проводить підприємство-виробник на відповідність їх вимогам
конструкторської документації. 3.5. Експериментальні випробування проводяться у закладах
освіти. Потреба, строки та умови проведення цих випробувань
передбачаються технічним завданням. 3.6. Приймальні випробування дослідних зразків проводяться
приймальною комісією після приймально-здавальних та
експериментальних випробувань. Форма першої і останньої сторінок програми та методики
приймальних випробувань дослідних зразків наведена в додатку 8. 3.7. Оцінку виконаної розробки дає приймальна комісія, до
складу якої входять представники Замовника, Розробника, Виробника
та НМЦ засобів навчання. При розробці навчального обладнання за замовленням
Міністерства освіти України приймальна комісія призначається
наказом Міністерства освіти України. В інших випадках приймальна
комісія створюється Розробником. Головою приймальної комісії
призначається представник Замовника. Затрати, пов'язані з роботою приймальної комісії,
відшкодовуються Виробником і відносяться на собівартість
продукції. 3.8. На приймальну комісію Розробник представляє: - технічне завдання (документ, що його замінює); - комплект конструкторської документації; - проект технічних умов (за наявності); - технологічні документи, які вимагають спільного розгляду; - результати випробувань дослідних зразків; - програми і методики випробувань; - дослідні зразки (у кількості, передбаченій технічним
завданням); - технічний опис зразка-еталона (при потребі); - матеріали, які підтверджують технічний рівень і
конкурентоспроможність виготовленого навчального обладнання (при
потребі). 3.9. У результаті проведених випробувань і розгляду
представлених матеріалів приймальна комісія складає акт, у якому
відмічається: - відповідність виготовленого навчального обладнання вимогам
технічного завдання і пропозиції щодо його подальшого виробництва; - результати оцінки технічного рівня; - рекомендації щодо затвердження зразка-еталона (при
потребі); - пропозиції щодо доцільності виготовлення установчої серії
або серійного виробництва та рекомендації про доцільність
простановки в супровідній документації дослідних зразків
відповідного грифа Міністерства освіти України. Форма акта приймальних випробувань наведена в додатку 9. 3.10. Акт приймальних випробувань затверджується керівництвом
Міністерства освіти України, коли розробка виконана за замовленням
Міністерства освіти України. В інших випадках акт приймальних
випробувань затверджується Замовником.
Примітка. У процесі виробництва навчального обладнання періодичні,
типові або кваліфікаційні випробування проводяться у
відповідності з діючою конструкторською документацією на
нього.
4. Серійне виробництво навчального обладнання
4.1. У відповідності з рекомендаціями приймальної комісії і
договором на виготовлення навчального обладнання Виробник (у разі
потреби з Розробником) проводить підготовку виробництва до
серійного виготовлення навчального обладнання. 4.2. Освоєння серійного виробництва навчального обладнання,
якщо воно не було проведене раніше, проводиться під час
виготовлення установчої серії. 4.3. Номенклатура і кількість навчального обладнання, яке
слід виготовити, передбачаються договором між Замовником і
Виробником. 4.4. У договорі на поставку навчального обладнання мають бути
посилання на нормативний документ, який визначає його якість
(ДСТУ, ГОСТ, ТУ на відповідний вид продукції), або зразок -
еталон. 4.5. Після виготовлення навчального обладнання воно підлягає
консервації у відповідності з ГОСТ 9.014-78. Групи і варіанти внутрішнього пакування і тимчасового
захисту, термін дії захисту повинні передбачатись у
конструкторській документації на навчальне обладнання.
5. Модернізація навчального обладнання
5.1. Модернізація навчального обладнання може бути
передбачена типовими переліками засобів навчання або проводитись
ініціативно, вимагати переробку вихідних педагогічних і технічних
вимог або тільки технічних вимог. 5.2. Роботи з модернізації, які вимагають розробки нових
вихідних педагогічних і технічних вимог, проводяться у
відповідності з пунктами 2.2.1 - 2.2.6, 2.4.1 - 2.4.3, 3.1 - 3.10
(Основний замовник) або пунктами 2.3.1 - 2.3.7, 2.4.1 - 2.4.3,
3.1 - 3.10 (інші Замовники). При цьому навчальному обладнанню
надається новий шифр. 5.3. Модернізація навчального обладнання, яка не вимагає
розробки вихідних педагогічних вимог, проводиться у відповідності
з пунктами 2.2.4 - 2.2.6, 2.4.1 - 2.4.3, 3.1 - 3.10. 5.4. При ініціативній модернізації навчального обладнання
роботи проводяться у відповідності з вимогами пунктів
2.3.1 - 2.3.7, 2.4.1 - 2.4.3, 3.1 - 3.10. При модернізації навчального обладнання згідно з пунктом 5.3
до існуючого шифру додається літера М.
6. Сертифікація навчального обладнання
6.1. Сертифікація навчального обладнання на безпеку повинна
проводитись на відповідність вимогам безпеки згідно з чинною
нормативною документацією державної системи сертифікації УкрСЕПРО. 6.2. Навчальне обладнання, в тому числі й те, що
імпортується, підлягає обов'язковій сертифікації згідно з
Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні ( z0112-93 ).
7. Доставка навчального обладнання
7.1. Доставку навчального обладнання, яке виготовлене для
Основного замовника, здійснюють у відповідності з реєстрами
розсилки Міністерства освіти України на адреси підприємств,
наданих відповідними органами управління освітою. В окремих
випадках доставка може здійснюватися безпосередньо до закладів
освіти з повідомленням про це відповідні управління освіти. 7.2. Доставка навчального обладнання, яке виготовлене для
інших замовників, проводиться у відповідності з договором між
Замовником і Виготівником. 7.3. Розподіл навчального обладнання між закладами освіти
здійснюється відповідними управліннями освіти. 7.4. Розрахунки з підприємствами, які доставляють навчальне
обладнання до закладів освіти, проводять обласні (міські) органи
управління освітою відповідно до укладених договорів. 7.5. Виготовлене навчальне обладнання доставляється
транспортним підприємством, яке виконує доставку, до Автономної
Республіки Крим, обласних центрів, міста Києва і міста Севастополя
не пізніше як через місяць після його надходження на склади
підприємства-виробника. До закладів освіти воно повинно бути
доставлено протягом 20 днів. 7.6. У супровідних документах на відвантажене навчальне
обладнання повинно зазначатися його назва, клас, предмет, ціна,
кількість, яка виділена відповідній області, з поміткою "Оплачено
Науково-методичним центром засобів навчання Міносвіти України". 7.7. При передачі навчального обладнання транспортним
підприємствам і отриманні його від них слід проводити перевірку
кількості місць, цілісності упаковки та пломб (за наявності), про
що і складається відповідна документація. Підприємство, яке здійснює доставку, подає бухгалтерії НМЦ
засобів навчання (відповідного управління освіти) звітні документи
про використання коштів, які перераховані йому на доставку
навчального обладнання до місця призначення.
8. Облік, експлуатація та списання навчального обладнання
8.1. Облік та списання навчального обладнання у закладах
освіти проводяться у відповідності з "Положенням про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 250
( 250-93-п ). 8.2. Експлуатація навчального обладнання у закладах освіти
проводиться відповідно до вимог експлуатаційної документації.
Додаток 1
до пункту 2.1
(обов'язковий)
Терміни виконання робіт, пов'язаних з розробкою,
виготовленням, випробуванням та доставкою
навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | | |Макс. термін,| | п/п | Назва робіт | Виконавець |дні | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 1 |Підготовка |НМЦ засобів | 5 | | |матеріалів для |навчання | | | |розгляду | | | | |на комісіях | | | | |Науково-методичної | | | | |ради Міносвіти України| | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 2 |Рецензування |НМЦ засобів | 10 | | |матеріалів на розробку|навчання | | | |навчального обладнання| | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 3 |Розгляд матеріалів |Науково-методична | 30 | | |на відповідній |рада Міносвіти | | | |комісії |України | | | |Науково-методичної | | | | |ради | | | | |Міносвіти України | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 4 |Розробка вихідних |НМЦ засобів | 30 | | |педагогічних |навчання | | | |вимог на навчальне | | | | |обладнання | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 5 |Рецензування |Інститути АПН і | 20 | | |вихідних |Міносвіти України | | | |педагогічних | | | | |вимог і отримання | | | | |відгуків на них | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 6 |Узгодження вихідних |Науково-методична | 30 | | |педагогічних |рада Міносвіти | | | |вимог на навчальне |України | | | |обладнання | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 7 |Затвердження |Міносвіти України | 7 | | |вихідних | | | | |педагогічних вимог | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 8 |Повідомлення |НМЦ засобів | 7 | | |Ініціатора розробки |навчання | | | |навчального | | | | |обладнання про | | | | |рішення Міносвіти | | | | |України щодо | | | | |доцільності його | | | | |розробки | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 9 |Розробка вихідних |НМЦ засобів | 10 | | |технічних вимог |навчання | | | |на навчальне | | | | |обладнання | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 10 |Розробка технічних |Розробник | За | | |завдань на |навчального | угодою | | |навчальне обладнання |обладнання | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 11 |Узгодження |НМЦ засобів | 15 | | |(затвердження) |навчання | | | |технічних завдань |(Міносвіти | | | |на розробку |України) | | | |навчального обладнання| | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 12 |Розробка |Розробник | За | | |конструкторської |навчального | угодою | | |документації на |обладнання | | | |навчальне обладнання | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 13 |Виготовлення |Виробник | За | | |дослідних зразків |навчального | угодою | | |(партії або |обладнання | | | |головного зразка | | | | |одиничної продукції) | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 14 |Випробування |Виробник | За | | |дослідних зразків |навчального | угодою | | |(партії або |обладнання | | | |головного зразка | | | | |одиночної продукції) | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 15 |Доставка |Транспортне | 30 | | |навчального |підприємство | | | |обладнання до | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласних центрів | | | | |України, міст | | | | |Києва і Севастополя | | | |—————+——————————————————————+—————————————————————+—————————————| | 16 |Доставка навчального |Транспортне | 20 | | |обладнання до |підприємство | | | |закладів освіти | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 2
до пункту 2.2.1
(рекомендований)
Форма заявки на розробку (модернізацію)
навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заявка | | | | на розробку (модернізацію) _____________________________ | | ________________________________________________________ | | (назва навчального обладнання) | | | | 1. Мета і причини розробки _____________________________ | | ________________________________________________________ | | 2. Пояснювальна записка (1) ____________________________ | | ________________________________________________________ | | 3. Лімітна ціна ________________________________________ | | 4. Кількість ___________________________________________ | | 5. Строк виконання замовлення __________________________ | | | | Керівник | | організації-замовника ___________ ______________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | _____________ | | (дата) | | | | Головний бухгалтер | | організації-замовника __________________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | М.П. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
_______________
(1) Не заповнюється при наявності навчального обладнання в
типових переліках
Додаток 3
до пункту 2.3.1
(рекомендований)
Форма заявки на розробку (модернізацію)
навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заявка | | | | на розробку (модернізацію) _____________________________ | | ________________________________________________________ | | (назва навчального обладнання) | | | | 1. Мета і причини розробки (модернізації) _____________ | | _______________________________________________________ | | 2. Лімітна ціна _______________________________________ | | 3. Кількість __________________________________________ | | 4. Строк виконання замовлення _________________________ | | | | 5. Додатки: | | 5.1. Пояснювальна записка - 1 прим. на ____ арк. | | 5.2. Відгуки (за наявності) - по 1 прим. на ____ арк. | | 5.3. Гарантії оплати - 1 прим. на ____ арк. | | | | Керівник | | організації-замовника _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | __________ | | (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 4
до пункту 2.3.1
(рекомендований)
Форма заявки на розробку (модернізацію)
навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заявка | | | | на розробку (модернізацію) _____________________________ | | ________________________________________________________ | | (назва навчального обладнання) | | | | 1. Мета і причини розробки (модернізації) ______________ | | ________________________________________________________ | | 2. Автор _______________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, | | телефон) | | ________________________________________________________ | | | | 3. Додатки: | | 3.1. Пояснювальна записка - 1 прим. на ____ арк. | | 3.2. Відгуки (за наявності) - по 1 прим. на ____ арк. | | | | Автор ____________ ________________________________ | | (підпис) (розшифровка підпису) | | __________ | | (дата) | | 4. Направлено на комісію | | Науково-методичної ради Міносвіти України ______________ | | (дата) | | 5. Рішення комісії | | Науково-методичної ради Міносвіти України ______________ | | ________________________________________________________ | | (результат, протокол N від ) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 5
до пункту 2.2.5
(рекомендований)
Форма першої сторінки технічного завдання на розробку
навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | _______________________________________________ | | (реквізити організації-розробника) | | | | Затверджую | | ________________________________ | | (керівник організації-замовника) | | ________________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | _________________________ | | (дата) | | | | ______________________________________ | | (назва та шифр навчального обладнання) | | | | Технічне завдання | | | | Узгоджено | | Директор Науково-методичного | | центру Міністерства освіти України | | __________________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ___________ | | (дата) | | | | Узгоджено | | _________________________________| | Голова комісії (керівник організації-розробника)| | Науково-методичної ради | | Міністерства освіти України | | _____________________________ _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису) | | ________________ __________________ | | (дата) (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма останньої сторінки технічного завдання
на розробку навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заступник директора | | організації-розробника _____________________________ | | (керівник КБ) (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | | | Провідний конструктор _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | | | Керівник служби _____________________________ | | стандартизації (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 6
до пункту 2.3.7
(рекомендований)
Форма першої сторінки технічного завдання
на розробку навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | _____________________________________________ | | (реквізити організації-розробника) | | | | Узгоджено Затверджую | | Директор Науково-методичного ____________________________ | | центру засобів навчання (керівник | | Міністерства освіти України організації-замовника) | | ___________________________ ____________________________ | | (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка | | підпису) підпису) | | ___________________________ ___________________________ | | (дата) (дата) | | | | _________________________________________ | | (назва та шифр навчального обладнання) | | | | Технічне завдання | | | | Узгоджено | | Голова комісії __________ _________________________________ | | Науково-методичної ради (керівник організації-розробника) | | Міносвіти України | | | | _____________________________ _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису) | | __________ __________ | | (дата) (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма останньої сторінки технічного завдання
на розробку навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заступник директора | | організації-розробника _____________________________ | | (керівник КБ) (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | | | Провідний конструктор _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | | | Керівник служби _____________________________ | | стандартизації (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 7
до пункту 2.4.2
(рекомендований)
Форма титульної сторінки технічних умов —————————————————————————————————————————————————————————————————— | _____________________________________ | | (реквізити організації-розробника) | | | | ОКП ______________ Група ____________________ | | (код) (код, номер) | | | | Зареєстровано _______________________ | | (назва органу облікової | | _______________________ | | реєстрації) | | ______________________________________ | | (реєстраційний N) (дата реєстрації) | | | | Узгоджено Затверджую | | _____________________________ ___________________________ | | (назва організації-замовника) (керівник | | організації-розробника) | | актом приймання дослідного | | зразка | | _____________________________ ____________________________ | | (назва навчального (підпис, розшифровка | | обладнання) підпису) | | | | від _______________________ _______________ | | (дата) (дата) | | | | _______________________________________ | | (назва та шифр навчального обладнання) | | | | Технічні умови | | | | __________________ | | (позначення) | | (Вводяться вперше) | | | | Вводяться в дію ____________________ | | (рік, місяць, число) | | Термін дії до _______________________ | | (рік, місяць, число) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження форми титульної сторінки технічних умов —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Узгоджено Розроблено | |_________________________________ ____________________________ | |(назва органу державного нагляду) (заст. керівника організації- | |актом приймання дослідного розробника) | |зразка _____________________ ____________________________ | |(назва навчального обладнання) (підпис, розшифровка підпису) | | від __________, __________ ___________ | | (дата) (N) (дата) | | | | Узгоджено | | __________________________________ | | (назва узгоджувальної організації) | | актом приймання дослідного | | зразка ___________________________ | | (назва навчального обладнання) | | | | від ______________________________ | | (дата) (N) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 8
до пункту 3.6
(рекомендований)
Форма першої сторінки програми та методики
приймальних випробувань навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | _________________________________________ | | (реквізити організації-розробника) | | | | Узгоджено Затверджую | | Директор Науково-методичного _____________________________ | | центру засобів навчання (керівник організації-замовника)| | Міністерства освіти України | | | | _____________________________ _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) (підпис, розшифровка підпису) | | ___________________________ _________________________ | | (дата) (дата) | | | | _______________________________________ | | (назва та шифр навчального обладнання) | | | | Програма та методика приймальних | | випробувань | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма останньої сторінки програми та методики приймальних
випробувань навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Заступник директора | | організації-розробника _____________________________ | | (керівник КБ) (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | | | Провідний конструктор _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | | | | Керівник служби _____________________________ | | стандартизації (підпис, розшифровка підпису) | | ____________ | | (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 9
до пункту 3.9
(рекомендований)
Форма першої сторінки акта приймальних випробувань
навчального обладнання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Затверджую | | ________________________________ | | (керівник організації-замовника) | | ________________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | _____________ | | (дата) | | | | Акт | | приймальних випробувань дослідних зразків | | (партій, головного зразка одиничної продукції) | | _____________________________________________ | | (назва та шифр навчального обладнання) | | | | Приймальна комісія в складі: | | | | голови _________________________________________________ | | (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації) | | і членів комісії ______________________________________, | | (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації) | | | | яка призначена наказом (розпорядженням) N ____ від ____, | | у відповідності з протоколами приймальних випробувань | | відзначила, що _________________________________________ | | (назва навчального обладнання) | | відповідає (не відповідає) вимогам технічного завдання і | | технічному рівню аналогічних зразків (за наявності | | аналогів), і ухвалила: | | 1. До подальшого виробництва рекомендувати (не | | рекомендувати). | | Відповідний гриф Міністерства освіти України на дослідні | | зразки в супровідній документації проставити доцільно | | (не доцільно). | | 2. Установчу серію доцільно виготовляти в кількості | | ______________ зразків. (Установчу серію не доцільно | | виготовляти). | | 3. Висновки про доцільність проведення експериментальних | | випробувань. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Додатки: | | | | 1. Протоколи приймальних випробувань N _________________ | | від ____________ на ____ арк. в _____ прим. | | | | 2. Недоліки та пропозиції щодо їх усунення на _____ арк. | | в ________ прим. (за наявності). | | | | Голова комісії _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ___________ | | (дата) | | | | Члени комісії _____________________________ | | (підпис, розшифровка підпису) | | ___________ | | (дата) | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вверх