Документ z0306-00, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.10.2005, основание - z1126-05

                                                          
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 27.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 травня 2000 р.
vd20000427 vn14 за N 306/4527
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Пенсійного
фонду
N 135 ( z1126-05 ) від 14.09.2005 )
Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду
України інвентаризації та списання сум заборгованості зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, в
тому числі реструктурованої, з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств, які реформувалися у
приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські
(фермерські) господарства, господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти
господарювання (приватні формування) та стали
правонаступниками цих підприємств, за станом на 1 травня 2000
року

Відповідно до Закону України від 16.03.2000 N 1565-III
( 1565-14 ) "Про списання заборгованості зі сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з
реформуванням сільськогосподарських підприємств" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення органами Пенсійного фонду
України інвентаризації та списання сум заборгованості зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, в тому числі
реструктурованої, з колективних та інших сільськогосподарських
підприємств, які реформувалися у приватні (приватно-орендні)
підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські
товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти
господарювання (приватні формування) та стали правонаступниками
цих підприємств, за станом на 1 травня 2000 року (додається). 2. Управлінням надходження доходів та юридичному подати
зазначений Порядок до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
3. Начальникам Кримського республіканського, обласним,
Київського та Севастопольського міських управлінь: 3.1. Провести списання сум заборгованості зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, в тому числі
реструктуризованої відповідно до чинного законодавства, з
урахуванням сум заборгованості зі сплати пені станом на 1 травня
2000 року. 3.2. Повідомити Пенсійний фонд України про суми списаної
заборгованості зі сплати збору та пені до 20 червня 2000 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови правління В.М.Короневського.
Голова правління Б.О.Зайчук
Затверджено
Наказ Пенсійного фонду України
27.04.2000 р. N 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2000 р.
за N 306/4527
Порядок проведення органами Пенсійного фонду України
інвентаризації та списання сум заборгованості зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, в тому числі реструктурованої, з
колективних та інших сільськогосподарських
підприємств, які реформувалися у приватні
(приватно-орендні) підприємства, селянські
(фермерські) господарства, господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти
господарювання (приватні формування) та стали
правонаступниками цих підприємств, за станом на
1 травня 2000 року
1. Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про
списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням
сільськогосподарських підприємств" ( 1565-14 ) (надалі - Закон),
поширюється на колективні та інші сільськогосподарські
підприємства, які реформувалися у приватні (приватно-орендні)
підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські
товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти
господарювання (приватні формування) та стали правонаступниками
цих підприємств: сільськогосподарські підприємства (включаючи селянські
(фермерські) господарства), які відповідно до Класифікатора видів
економічної діяльності (далі - КВЕД), затвердженим наказом
Держстандарту України від 22.10.96 N 441 ( v0441217-96 ), мають
коди основної діяльності: 01.1 - 01.4 (01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24,
01.25, 01.30, 01.41, 01.42). 2. Порядок визначає механізм списання сум заборгованості
(недоїмки) зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, у тому числі реструктурованої, відповідно до чинного
законодавства, та сум несплаченої пені станом на 1 травня 2000
року. Перелік підприємств, на які поширюється дія цього Порядку,
складається працівниками районних (міських) відділів Пенсійного
фонду за формою, складеною відповідно до додатка 1. 3. Списання заборгованості (недоїмки), у тому числі
реструктурованої, та сум несплаченої пені станом на 1 травня 2000
року здійснюється за поданням підприємств-платників (далі -
боржники) за формою, установленою додатком 2. 4. Після одержання подання від боржників районний (міський)
відділ Пенсійного фонду України здійснює в 10-денний термін
інвентаризацію щодо правильності розрахунку сум, належних до
списання, і на підставі протоколу засідання міжвідомчих і
регіональних комісій з питань проведення санації підприємств
агропромислового комплексу за результатами фінансово-господарської
діяльності підприємств, що реформувалися, та їх правонаступників у
двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом ( 1565-14 )
приймає рішення щодо списання цієї заборгованості. Про прийняте
рішення направляє боржникам повідомлення за формою згідно з
додатком 3 до цього Порядку. 5. Списанню підлягають суми заборгованості зі сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування (недоїмка) за станом на
1 травня 2000 року, а також суми реструктурованої відповідно до
чинного законодавства заборгованості, за винятком збору з
платників, визначених пунктом 4 статті 1 Закону України від
26.06.97 N 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування". Суми списаної заборгованості відображаються у рядку 10
"Списана заборгованість (-)" звіту за формою 4-ПФ, затвердженої
постановою правління Пенсійного фонду України від 29.01.2000 N 1-3
( z0174-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17.03.2000 за N 174/4395. Про списання реструктурованих сум заборгованості проводиться
відповідна відмітка в Особовому рахунку сплати реструктуризованих
сум заборгованості зі збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, передбаченого Порядком проведення органами Пенсійного
фонду України інвентаризації, списання та реструктуризації
заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за
станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських підприємств
за станом на 1 січня 1999, затвердженого наказом Пенсійного фонду
України від 24.04.99 N 52 ( z0311-99 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.05.99 за N 311/3604. Ці суми не
відображаються у звіті за формою 4-ПФ. 6. Списанню підлягають суми пені, які нараховані відповідно
до чинного законодавства і вважаються несплаченими станом на 1
травня 2000 року. Суми списаної пені, що нараховані в минулих роках,
відображаються в рядку 35 звіту 4-ПФ, а суми списаної пені, що
нараховані в поточному році, відображаються в рядку 36 звіту 4-ПФ. 7. Після повідомлення платника про списання сум, зазначених у
пунктах 5 та 6 цього Порядку, районний (міський) відділ Пенсійного
фонду припиняє безспірне стягнення сум недоїмки та пені і
відкликає з установ банку, де відкрито основний поточний рахунок
платника, відповідні платіжні вимоги згідно з вимогами
нормативно-правових актів Національного банку України.
Повідомлення установі банку складається за формою згідно з
додатком 4.
Начальник управління надходження доходів В.В.Литвиненко
Додаток 1
до пункту 2 Порядку проведення органами
Пенсійного фонду України інвентаризації
та списання сум заборгованості зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, в тому числі
реструктурованої, з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств, які
реформувалися у приватні
(приватно-орендні) підприємства,
селянські (фермерські) господарства,
господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші
суб'єкти господарювання (приватні
формування) та стали правонаступниками
цих підприємств, за станом на 1 травня
2000 року

Перелік підприємств __________ області, на які поширюється дія
Закону України від 16.03.2000 N 1565-III ( 1565-14 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | N| Назва |Реєстра-|Ідентифі-| Код | Місце-|Установа|Місцезна-|N поточ-| Код|МФО | |з/п|підприємства|ційний N| каційний|галузі|знаход-| банку, | ходження| ного |банку| | | | | Пен- | код за | за | ження | де | банку |рахунку | | | | | | сійного| ЄДРПОУ | КВЕД |підпри-|відкрито| | | | | | | | фонду | | |ємства |основний| | | | | | | | | | | |поточний| | | | | | | | | | | | рахунок| | | | | | | | | | | | у нац. | | | | | | | | | | | | валюті | | | | | |---+------------+--------+---------+------+-------+--------+---------+--------+-----+----| |---+------------+--------+---------+------+-------+--------+---------+--------+-----+----| |---+------------+--------+---------+------+-------+--------+---------+--------+-----+----| -------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 3 Порядку проведення органами
Пенсійного фонду України інвентаризації
та списання сум заборгованості зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, в тому числі
реструктурованої, з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств, які
реформувалися у приватні
(приватно-орендні) підприємства,
селянські (фермерські) господарства,
господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші
суб'єкти господарювання (приватні
формування) та стали правонаступниками
цих підприємств, за станом на 1 травня
2000 року
______________________ районний відділ Пенсійного фонду України
Подання
від "___" _______________ 2000 р.
__________________________________________________________________
(назва підприємства) __________________________________________________________________
(юридична адреса) Код за ЄДРПОУ _______________ Код галузі за КВЕД ____________ Реєстраційний N _____________________________________________ Основний поточний рахунок N _________________________________
(установа банку) Код банку _________________________ МФО _____________________
Просимо відповідно до Закону України "Про списання
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських
підприємств" ( 1565-14 ) списати суми простроченої заборгованості
зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та
списати суми пені, нараховані за несвоєчасну сплату збору згідно з
розрахунком.
Розрахунок сум, належних до списання
--------------------------------------------------------------------------- | Заборгованість | |-------------------------------------------------------------------------| | Зі збору (недоїмка) за станом 01.05.2000 |З пені за станом на| | | 01.05.2000 | |-----------------------------------------------------+-------------------| |за станом на|реструктурована згідно з Законом України| | | 01.05.2000 |"Про списання та реструктуризацію| | | |податкової заборгованості платників| | | |податків - цукрових заводів (комбінатів)| | | |за станом на 1 січня 1998 року та| | | |сільськогосподарських підприємств за| | | |станом на 1 січня 1999 року" ( 428-14 )| | | |за станом на 01.01.99 | | |------------+----------------------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------+----------------------------------------+-------------------| ---------------------------------------------------------------------------
Належить до списання ________________________________________
(цифрами та буквами)
Керівник підприємства _______________________________________ Головний бухгалтер _________________________________________. М.П.
Додаток 3
до пункту 4 Порядку проведення органами
Пенсійного фонду України інвентаризації
та списання сум заборгованості зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, в тому числі
реструктурованої, з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств, які
реформувалися у приватні
(приватно-орендні) підприємства,
селянські (фермерські) господарства,
господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші
суб'єкти господарювання (приватні
формування) та стали правонаступниками
цих підприємств, за станом на 1 травня
2000 року
________________________ районний відділ Пенсійного фонду України
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
(підприємство)
Повідомлення
від "___" __________________ 2000 р.
Відповідно до Закону України від 16 березня 2000 р. N 1565
( 1565-14 ) "Про списання заборгованості зі сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з
реформуванням сільськогосподарських підприємств" Пенсійний фонд
України прийняв рішення списати фактичні суми заборгованості зі
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі ___________ (цифрами) __________________________ (літерами), у
тому числі реструктурованої заборгованості __________ (цифрами),
та суми несплаченої пені в сумі ___________ (цифрами) ____________________ (літерами).
Начальник ________________________ ___________________
районного відділу Пенсійного фонду
Додаток 4
до пункту 7 Порядку проведення органами
Пенсійного фонду України інвентаризації
та списання сум заборгованості зі сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, в тому числі
реструктурованої, з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств, які
реформувалися у приватні
(приватно-орендні) підприємства,
селянські (фермерські) господарства,
господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші
суб'єкти господарювання (приватні
формування) та стали правонаступниками
цих підприємств, за станом на 1 травня
2000 року

___________________ районний відділ Пенсійного фонду України
___________________________________
(установа банку) ___________________________________
(місцезнаходження установи банку)
Повідомлення N ______
від "___" ______________ 2000 року --------------------------------------------------------------------------------------- | N| Розрахункові документи, які | Сума, на | Назва | Код | Основний | |з/п| відкликаються з банку |яку припи-|підприємства|підприємства| поточний | | |-------------------------------| няється | платника | платника | рахунок у | | | N | Дата | Сума, на|стягнення | (дебітора | (дебітора |національній| | | розрахун-| виписки | яку | | платника) |платника) за| валюті | | | кового | розрахун-|виписаний| | | ЄДРПОУ |підприємства| | |документа | кового |розрахун-| | | | платника | | | |документа | ковий | | | | (дебітора | | | | |документ | | | | платника) | |---+----------+----------+---------+----------+------------+------------+------------| ---------------------------------------------------------------------------------------
М.П. Начальник районного (міського) відділу
Пенсійного фонду України ________________________
Головний бухгалтер ______________________________вверх