Документ z0304-19, действует, текущая редакция — Принятие от 01.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.04.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2019  № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2019 р.
за № 304/33275

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України.

2. Відділу авіаційного транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної авіаційної служби УкраїниО. БільчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01 березня 2019 року № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2019 р.
за № 304/33275

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною авіаційною службою України (далі - Державіаслужба) за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державіаслужба є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державіаслужба, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом Державіаслужби, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

6. Структурні підрозділи Державіаслужби, які володіють запитуваною інформацією, у разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подають до структурного підрозділу Державіаслужби, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, Заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державіаслужба (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Державіаслужби, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державіаслужба (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державіаслужби, який володіє запитуваною інформацією, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, територіально зручній для запитувача інформації.

9. Структурний підрозділ Державіаслужби, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок апарату Державіаслужби передає структурному підрозділу Державіаслужби, який володіє запитуваною інформацією, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Державіаслужби, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ Державіаслужби, який володіє запитуваною інформацією, невідкладно передає структурному підрозділу або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державіаслужба, для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка запитувачем інформації.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

12. Кошти, які надійшли на реєстраційний рахунок апарату Державіаслужби, протягом п’яти робочих днів перераховуються структурним підрозділом Державіаслужби, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, на відновлення касових видатків загального фонду державного бюджету з придбання паперу та витратних матеріалів.

Начальник Відділу
авіаційного транспорту


Д. Кушпіль


Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державна
авіаційна служба України
(пункт 6)

ЗАЯВКА
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України


Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державна
авіаційна служба України
(пункт 7)

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба Українивверх