Документ z0303-08, действует, текущая редакция — Принятие от 28.12.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.04.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.05.2006 N 280
( z1003-06 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 28.12.2007 N 870)
( z0302-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 303/14994

ПЕРЕЛІК
національних показників моніторингу
й оцінки ефективності заходів, що забезпечують
контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу

------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Відповідальні |Терміни подання та| | з/п | національного |центральні органи | періодичність | | | показника | виконавчої влади | збору даних | |-------+------------------+------------------+------------------| |1 |Обсяг та структура|Міністерство |до 15 грудня | | |державних і |охорони здоров'я |щороку | | |міжнародних витрат|України | | | |на заходи, що | | | | |спрямовані на | | | | |запобігання | | | | |поширенню ВІЛ- | | | | |інфекції/СНІДу | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |2 |Комбінований |Міністерство |до 15 грудня | | |національний |охорони здоров'я |щороку | | |індекс у сфері |України | | | |політики ВІЛ- | | | | |інфекції/СНІДу | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |3 |Відсоток одиниць |Міністерство |до 15 грудня | | |донорської крові, |охорони здоров'я |щороку | | |перевіреної на |України | | | |ВІЛ з | | | | |гарантуванням | | | | |якості | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |4 |Відсоток дорослих |Міністерство |до 15 грудня | | |та дітей з |охорони здоров'я |щороку | | |прогресуючою ВІЛ- |України | | | |інфекцією, які | | | | |отримують | | | | |антиретровірусну | | | | |терапію | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |5 |Відсоток ВІЛ- |Міністерство |до 15 грудня | | |інфікованих |охорони здоров'я |щороку | | |вагітних жінок, |України | | | |які отримали | | | | |антиретровірусні | | | | |препарати з метою | | | | |зниження ризику | | | | |передачі ВІЛ від | | | | |матері до дитини | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |6 |Відсоток хворих, |Міністерство |до 15 грудня | | |які отримали |охорони здоров'я |щороку | | |лікування від |України | | | |туберкульозу | | | | |протягом року, | | | | |серед ВІЛ- | | | | |інфікованих осіб, | | | | |які отримували | | | | |антиретровірусну | | | | |терапію на кінець| | | | |звітного року, від| | | | |оцінної кількості | | | | |хворих на | | | | |туберкульоз серед | | | | |людей, які живуть | | | | |з ВІЛ | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |7 |Відсоток жінок та |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |чоловіків віком |охорони здоров'я |два роки, | | |від 15 до |України |починаючи | | |49 років, які | |з 2009 року | | |пройшли тестування| | | | |на ВІЛ протягом | | | | |останніх | | | | |12 місяців та | | | | |знають свої | | | | |результати | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |8 |Відсоток осіб, які|Міністерство |до 15 грудня кожні| | |пройшли тестування|України у справах |два роки, | | |на ВІЛ протягом |сім'ї, молоді та |починаючи з | | |останніх |спорту, Державний |2009 року | | |12 місяців |департамент | | | |та знають свої |України з питань | | | |результати: |виконання | | | |- серед споживачів|покарань, | | | |ін'єкційних |Міністерство | | | |наркотиків; |охорони здоров'я | | | |- серед осіб, які |України | | | |надають сексуальні| | | | |послуги за плату; | | | | |- серед чоловіків,| | | | |які мають секс із | | | | |чоловіками; | | | | |- серед | | | | |засуджених; | | | | |- серед дітей та | | | | |молоді з груп | | | | |високого ризику | | | | |щодо | | | | |інфікування ВІЛ | | | | |(віком 15-24 роки)| | | |-------+------------------+------------------+------------------| |9 |Відсоток осіб, |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |яких охоплено |України у справах |два роки, | | |профілактичними |сім'ї, молоді та |починаючи з | | |програмами: |спорту, Державний |2009 року | | |- серед споживачів|департамент | | | |ін'єкційних |України з питань | | | |наркотиків; |виконання | | | |- серед осіб, які |покарань, | | | |надають сексуальні|Міністерство | | | |послуги за плату; |охорони здоров'я | | | |- серед чоловіків,|України | | | |які мають секс із | | | | |чоловіками; | | | | |- серед | | | | |засуджених; | | | | |- серед дітей та | | | | |молоді з груп | | | | |високого ризику | | | | |щодо інфікування | | | | |ВІЛ (віком | | | | |15-24 роки) | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |10 |Відсоток сиріт та |Не розраховується | | | |вразливих щодо | | | | |ВІЛ дітей віком | | | | |0 - 17 років, чиї | | | | |домогосподарства | | | | |отримують | | | | |безкоштовну базову| | | | |зовнішню допомогу | | | | |для догляду за | | | | |дитиною | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |11 |Відсоток |Міністерство |до 15 грудня | | |загальноосвітніх |освіти і науки |щороку | | |навчальних |України | | | |закладів, які | | | | |мають | | | | |підготовлених | | | | |вчителів і | | | | |протягом | | | | |останнього | | | | |навчального року | | | | |забезпечили | | | | |навчання учнів | | | | |за програмами | | | | |розвитку життєвих | | | | |навичок щодо | | | | |формування | | | | |здорового способу | | | | |життя і | | | | |профілактики ВІЛ | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |12 |Поточне |Не розраховується | | | |відвідування школи| | | | |дітьми-сиротами | | | | |віком 10-14 років | | | | |і дітьми віком | | | | |10-14 років, які | | | | |мають батьків | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |13 |Відсоток молодих |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |людей віком |України у справах |два роки, | | |15-24 роки, які |сім'ї, молоді та |починаючи | | |правильно |спорту |з 2009 року | | |визначають шляхи | | | | |запобігання | | | | |статевій передачі | | | | |ВІЛ-інфекції та | | | | |знають, як вона не| | | | |передається | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |14 |Відсоток осіб, які|Міністерство |до 15 грудня кожні| | |правильно |України у справах |два роки, | | |визначають шляхи |сім'ї, молоді та |починаючи | | |запобігання |спорту, Державний |з 2009 року | | |статевій передачі |департамент | | | |ВІЛ-інфекції та |України з питань | | | |знають, як вона не|виконання | | | |передається: |покарань, | | | |- серед споживачів|Міністерство | | | |ін'єкційних |оборони України, | | | |наркотиків; |Міністерство | | | |- серед осіб, які |охорони здоров'я | | | |надають сексуальні|України | | | |послуги за плату; | | | | |- серед чоловіків,| | | | |які мають секс із | | | | |чоловіками; | | | | |- серед | | | | |засуджених; | | | | |- серед | | | | |військово- | | | | |службовців | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |15 |Відсоток молодих |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |людей віком 15-24 |України у справах |два роки, | | |роки, які мали |сім'ї, молоді та |починаючи | | |статеві контакти у|спорту |з 2009 року | | |віці до 15 років | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |16 |Відсоток чоловіків|Міністерство |до 15 грудня кожні| | |та жінок віком від|України у справах |два роки, | | |15 до 49 років, |сім'ї, молоді та |починаючи | | |які мали статеві |спорту, |з 2009 року | | |контакти більше |Міністерство | | | |ніж з одним |охорони здоров'я | | | |партнером протягом|України | | | |останніх | | | | |12 місяців | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |17 |Відсоток жінок та |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |чоловіків віком |України у справах |два роки, | | |від 15 до |сім'ї, молоді та |починаючи | | |49 років, у яких |спорту, |з 2009 року | | |було більше |Міністерство | | | |одного статевого |охорони здоров'я | | | |партнера протягом |України | | | |останніх | | | | |12 місяців і хто | | | | |підтверджує | | | | |використання | | | | |презерватива під | | | | |час останнього | | | | |статевого акту. | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |18 |Відсоток осіб |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |серед опитаних, |України у справах |два роки, | | |які протягом |сім'ї, молоді та |починаючи | | |останніх |спорту, |з 2009 року | | |12 місяців |Міністерство | | | |надавали |охорони здоров'я | | | |сексуальні послуги|України | | | |за плату та | | | | |повідомили про | | | | |використання | | | | |презерватива | | | | |під час статевого | | | | |акту з останнім | | | | |клієнтом | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |19 |Відсоток |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |чоловіків, які |України у справах |два роки, | | |використовували |сім'ї, молоді та |починаючи | | |презерватив під |спорту, |з 2009 року | | |час останнього |Міністерство | | | |статевого акту |охорони здоров'я | | | |з партнером- |України | | | |чоловіком | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |20 |Відсоток |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |споживачів |України у справах |два роки, | | |ін'єкційних |сім'ї, молоді та |починаючи | | |наркотиків, які |спорту |з 2009 року | | |повідомили про | | | | |використання | | | | |презерватива під | | | | |час останнього | | | | |статевого акту | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |21 |Відсоток |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |споживачів |України у справах |два роки, | | |ін'єкційних |сім'ї, молоді та |починаючи | | |наркотиків, які |спорту |з 2009 року | | |повідомили про | | | | |використання | | | | |стерильного | | | | |ін'єкційного | | | | |інструментарію | | | | |під час останньої | | | | |ін'єкції | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |22 |Відсоток |Не розраховується | | | |ВІЛ-інфікованих | | | | |молодих людей | | | | |віком від 15 до | | | | |24 років | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |23 |Поширеність |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |ВІЛ-інфекції за |охорони здоров'я |два роки, | | |даними |України |починаючи | | |епідеміологічних | |з 2009 року | | |досліджень серед: | | | | |- споживачів | | | | |ін'єкційних | | | | |наркотиків; | | | | |- осіб, які | | | | |надають | | | | |сексуальні послуги| | | | |за плату; | | | | |- чоловіків, які | | | | |мають секс з | | | | |чоловіками | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |24 |Відсоток людей з |Міністерство |до 15 грудня | | |ВІЛ-інфекцією / |охорони здоров'я |щороку | | |СНІДом, які |України | | | |отримують | | | | |лікування через | | | | |12 місяців | | | | |після початку | | | | |антиретровірусної | | | | |терапії | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |25 |Відсоток ВІЛ- |Міністерство |до 15 грудня | | |інфікованих дітей,|охорони здоров'я |щороку | | |народжених ВІЛ- |України | | | |інфікованими | | | | |матерями | | | |-------+------------------+------------------+------------------| |26 |Відсоток |Міністерство |до 15 грудня кожні| | |військово- |оборони України |два роки, | | |службовців, | |починаючи | | |які повідомили | |з 2009 року | | |про користування | | | | |презервативами | | | | |під час статевих | | | | |контактів з | | | | |непостійними | | | | |партнерами | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам В.І.Петренковверх