Про внесення змін до наказу МОЗ від 17.05.2006 N 280
МОЗ України; Приказ, Перечень, Инструкция от 28.12.2007870
Документ z0302-08, действует, текущая редакция — Принятие от 28.12.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.04.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2007 N 870
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 302/14993

Про внесення змін до наказу
МОЗ від 17.05.2006 N 280

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.12. 2004 N 890-р ( 890-2004-р ) "Про моніторинг і оцінку
ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу за національними показниками" та з метою
приведення національних показників моніторингу й оцінки до
міжнародних стандартів у відповідність до рішень Декларації про
відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом "Глобальна криза -
глобальні дії" ( 995_846 ), затвердженої Спеціальною Сесією
Генеральної Асамблеї ООН у червні 2001 року, Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
17.05.2006 N 280 ( z1003-06 ) "Про затвердження Переліку
національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів,
що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, та
Інструкції щодо визначення цих показників", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.08.2006 за N 1003/12877, такі
зміни: підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції: "4.3. Матеріали щодо узагальненої інформації з моніторингу й
оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу за національними показниками,
представляти на засідання Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу раз на два роки, до 1 січня,
починаючи з 2008 року".
2. Перелік національних показників моніторингу й оцінки
ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу ( z1003-06 ), викласти у новій редакції, що
додається ( z0303-08 ).
3. Інструкцію щодо визначення національних показників
моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують
контроль епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу ( z1004-06 ), викласти в
новій редакції, що додається.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України у зв'язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади Івасюка В.П.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.05.2006 N 280
( z1003-06 )
(в редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 28.12.2007 N 870)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 302/14993

ІНСТРУКЦІЯ
щодо визначення національних показників
моніторингу й оцінки ефективності заходів,
що забезпечують контроль стану епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
( z1004-06 )

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 N 890-р ( 890-2004-р )
"Про моніторинг і оцінку ефективності заходів, що забезпечують
контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу за національними
показниками" та Указу Президента України від 30.08.2004 N 1022
( 1022/2004 ) "Про запобігання дальшому поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні", з метою створення єдиної системи
моніторингу й оцінки заходів щодо запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу в
Україні, установлення єдиних вимог до порядку визначення
національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів,
що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, а
також для організації систематичного збору та обробки даних.
1.2. Для узагальнення даних звіти про визначення національних
показників подаються до Міністерства охорони здоров'я України
(далі - МОЗ) за підписами відповідальних осіб, визначених
центральними органами виконавчої влади, що забезпечують
організацію роботи з проведення збору і обробки необхідної для
розрахунку показників інформації.
1.3. Звіти про визначення національних показників подаються
до МОЗ щороку до 15 грудня.
II. Визначення національних показників
моніторингу й оцінки ефективності заходів,
що забезпечують контроль стану епідемії
ВІЛ-інфекції/СНІДу
2.1. Національний показник N 1 "Обсяг та структура державних
і міжнародних витрат на заходи, що спрямовані на запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу". Метод вимірювання: оцінка національних витрат на протидію
ВІЛ/СНІДу. Цей показник розраховується за останні календарні або
фінансові роки, що передують року подання національного звіту і за
які є повні дані.
2.2. Національний показник N 2 "Комбінований національний
індекс у сфері політики ВІЛ-інфекції/СНІДу". Інструмент вимірювання: анкета для визначення комбінованого
національного індексу в області політики ВІЛ-інфекції/СНІДу, яка
складається з двох частин. Частина "А" заповнюється представниками
центральних органів виконавчої влади й охоплює: стратегічний план;
політичну підтримку; профілактику; лікування, догляд та підтримку;
моніторинг та оцінку. Частина "Б" заповнюється представниками
громадських організацій, а також представниками міжнародних
організацій системи ООН і охоплює: права людини, залучення
громадянського суспільства, профілактику, лікування, догляд та
підтримку.
2.3. Національний показник N 3 "Відсоток одиниць донорської
крові, перевіреної на ВІЛ з гарантуванням якості". Метод вимірювання: аналіз адміністративних даних МОЗ. Чисельником показника є кількість одиниць крові, що
перевірені на наявність антитіл до ВІЛ за останні 12 місяців
відповідно до національних стандартів та із залученням зовнішньої
оцінки для контролю якості. Знаменником показника є кількість
одиниць крові, що були отримані від донорів за останні 12 місяців.
2.4. Національний показник N 4 "Відсоток дорослих та дітей з
прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які отримують антиретровірусну
терапію". Метод вимірювання: аналіз адміністративних даних МОЗ. Цей
показник розраховується за кожний з двох років, що передують року
звітування. Чисельником показника є кількість дорослих та дітей, які
отримують антиретровірусну терапію відповідно до клінічних
протоколів країни на кінець звітного періоду. Знаменником
показника є оцінна кількість дорослих та дітей з прогресуючою
ВІЛ-інфекцією.
2.5. Національний показник N 5 "Відсоток ВІЛ-інфікованих
вагітних жінок, які отримали антиретровірусні препарати з метою
зниження ризику передачі ВІЛ від матері до дитини". Метод вимірювання: аналіз даних програмного моніторингу. Цей
показник розраховується за два роки, що передують року звітування. Чисельником показника є кількість вагітних ВІЛ-інфікованих
жінок, які отримали антиретровірусні препарати з метою зниження
ризику передачі ВІЛ від матері дитині. Знаменником показника є
оцінна кількість вагітних ВІЛ-інфікованих жінок за останні
12 місяців календарного року.
2.6. Національний показник N 6 "Відсоток хворих, які отримали
лікування від туберкульозу протягом року, серед ВІЛ-інфікованих
осіб, які отримували антиретровірусну терапію на кінець звітного
року, від оцінної кількості хворих на туберкульоз серед людей, які
живуть з ВІЛ". Метод вимірювання: аналіз даних програмного моніторингу та
оцінка випадків туберкульозу серед людей, які живуть з ВІЛ. Чисельником показника є кількість осіб з прогресуючою
ВІЛ-інфекцією, які отримали лікування від туберкульозу протягом
звітного року та отримували антиретровірусну терапію на кінець
звітного року. Знаменником показника є оцінна кількість хворих на
туберкульоз серед людей, які живуть з ВІЛ.
2.7. Національний показник N 7 "Відсоток жінок та чоловіків
віком від 15 до 49 років, які пройшли тестування на ВІЛ протягом
останніх 12 місяців та знають свої результати". Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
загального населення на основі репрезентативної
загальнонаціональної вибірки. Чисельником показника є кількість респондентів віком від
15 до 49 років, які протягом останніх 12 місяців зверталися за
тестуванням на ВІЛ та знають свої результати. Знаменником
показника є загальна кількість респондентів віком від 15 до
49 років.
2.8. Національний показник N 8 "Відсоток осіб, які пройшли
тестування на ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої
результати: серед споживачів ін'єкційних наркотиків; серед осіб,
які надають сексуальні послуги за плату; серед чоловіків, які
мають секс із чоловіками; серед засуджених; серед дітей та молоді
з груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ (віком 15-24 роки)". Метод вимірювання: спеціальні поведінкові дослідження серед
представників вищеперерахованих груп високого ризику щодо
інфікування ВІЛ. Чисельником показника є кількість представників кожної з
вищеперерахованих груп, які протягом останніх 12 місяців
зверталися за тестуванням на ВІЛ та одержали його результати.
Знаменником показника є загальна кількість опитаних представників
відповідної групи.
2.9. Національний показник N 9 "Відсоток осіб, яких охоплено
профілактичними програмами: серед споживачів ін'єкційних
наркотиків; серед осіб, які надають сексуальні послуги за плату;
серед чоловіків, які мають секс з чоловіками; серед засуджених;
серед дітей та молоді з груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ
(віком 15-24 роки)". Метод вимірювання: спеціальні поведінкові дослідження серед
представників вищеперерахованих груп високого ризику щодо
інфікування ВІЛ. Чисельником показника є кількість представників кожної з
вищеперерахованих груп, які відповіли, що знають, де можна пройти
тестування на ВІЛ, та протягом останніх 12 місяців безкоштовно
отримали презерватив (для споживачів ін'єкційних наркотиків:
презерватив та шприц). Знаменником показника є загальна кількість
опитаних представників відповідної групи.
2.10. Національний показник N 10: "Відсоток сиріт та
вразливих щодо ВІЛ дітей віком 0-17 років, чиї домогосподарства
отримують безкоштовну базову зовнішню допомогу для догляду за
дитиною" В Україні не застосовується.
2.11. Національний показник N 11 "Відсоток загальноосвітніх
навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом
останнього навчального року забезпечили навчання учнів за
програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового
способу життя і профілактики ВІЛ". Метод вимірювання: аналіз адміністративних даних Міністерства
освіти і науки України. Чисельником є кількість загальноосвітніх навчальних закладів,
які мають учителів, що пройшли навчання та на постійній основі
викладають програми щодо ВІЛ/СНІДу на основі життєвих навичок.
Знаменником є кількість загальноосвітніх навчальних закладів.
2.12. Національний показник N 12 "Поточне відвідування школи
дітьми-сиротами віком 10 - 14 років і дітьми віком 10-14 років,
які мають батьків". В Україні не застосовується.
2.13. Національний показник N 13 "Відсоток молодих людей
віком 15-24 роки, які правильно визначають шляхи запобігання
статевій передачі ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається". Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
молоді на основі репрезентативної загальнонаціональної вибірки. Чисельником показника є кількість респондентів віком
15-24 роки, які правильно відповіли на всі запитання. Знаменником
показника є кількість респондентів віком 15-24 роки, які надали
відповіді (у тому числі "не знаю") на всі запитання.
2.14. Національний показник N 14 "Відсоток осіб, які
правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі
ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається: серед споживачів
ін'єкційних наркотиків; серед осіб, які надають статеві послуги за
плату; серед чоловіків, які мають секс з чоловіками; серед
засуджених; серед військовослужбовців". Метод вимірювання: спеціальні поведінкові дослідження серед
представників вищеперерахованих груп. Чисельником показника є кількість респондентів кожної з вище-
перерахованих груп, які правильно відповіли на всі запитання щодо
шляхів передачі ВІЛ. Знаменником показника є кількість
респондентів відповідної групи, які надали відповіді (у тому числі
"не знаю") на всі запитання.
2.15. Національний показник N 15 "Відсоток молодих людей
віком 15-24 роки, які мали статеві контакти у віці до 15 років". Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
молоді на основі репрезентативної загальнонаціональної вибірки. Чисельником показника є кількість респондентів віком від 15
до 24 років, які повідомили вік, у якому відбувся перший статевий
контакт у віці до 15 років. Знаменником показника є загальна
кількість респондентів віком від 15 до 24 років.
2.16. Національний показник N 16 "Відсоток чоловіків та жінок
віком від 15 до 49 років, які мали статеві контакти більше ніж з
одним партнером протягом останніх 12 місяців". Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
загального населення на основі репрезентативної
загальнонаціональної вибірки. Чисельником показника є кількість респондентів, чоловіків та
жінок, віком від 15 до 49 роки, які мали статеві контакти більше
ніж з одним партнером протягом останніх 12 місяців. Знаменником
показника є кількість респондентів віком від 15 до 49 років.
2.17. Національний показник N 17 "Відсоток жінок та чоловіків
віком від 15 до 49 років, у яких було більше одного статевого
партнера протягом останніх 12 місяців і хто підтверджує
використання презерватива під час останнього статевого акту". Метод вимірювання: спеціальне соціологічне дослідження серед
загального населення на основі репрезентативної
загальнонаціональної вибірки. Чисельником показника є кількість респондентів, жінок та
чоловіків, віком від 15 до 49 років, у яких було більше одного
статевого партнера протягом останніх 12 місяців і хто підтверджує
використання презерватива під час останнього статевого акту.
Знаменником показника є кількість респондентів віком від 15 до
49 роки, у яких було більше одного статевого партнера протягом
останніх 12 місяців.
2.18. Національний показник N 18 "Відсоток осіб серед
опитаних, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні
послуги за плату та повідомили про використання презерватива під
час статевого акту з останнім клієнтом". Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
осіб, які надають сексуальні послуги за плату. Чисельником показника є кількість респондентів з числа осіб,
які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги за
плату і які повідомили про використання презерватива з останнім
клієнтом. Знаменником є загальна кількість респондентів з числа
осіб, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги
за плату.
2.19. Національний показник N 19 "Відсоток чоловіків, які
використали презерватив під час останнього статевого акту з
партнером-чоловіком". Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками. Чисельником показника є кількість респондентів з числа
чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, які повідомили
про використання презерватива під час останнього анального
статевого акту з партнером-чоловіком. Знаменником показника є
кількість респондентів з числа таких осіб, які мали анальний секс
з партнером-чоловіком за останні 6 місяців.
2.20. Національний показник N 20 "Відсоток споживачів
ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання
презерватива під час останнього статевого акту". Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
споживачів ін'єкційних наркотиків. Чисельником показника є кількість респондентів, які вказали,
що використовували презерватив під час останнього статевого акту.
Знаменником показника є кількість респондентів, які вказали, що
мали статевий контакт протягом останнього місяця.
2.21. Національний показник N 21 "Відсоток споживачів
ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання
стерильного ін'єкційного інструментарію під час останньої
ін'єкції". Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
споживачів ін'єкційних наркотиків. Чисельником показника є кількість респондентів, які вказали,
що користувались стерильним ін'єкційним інструментарієм під час
останньої ін'єкції. Знаменником показника є кількість
респондентів, які вказали, що протягом останнього місяця вживали
ін'єкційні наркотики.
2.22. Національний показник N 22 "Відсоток ВІЛ-інфікованих
молодих людей віком від 15 до 24 років". В Україні не застосовується.
2.23. Національний показник N 23 "Поширеність ВІЛ-інфекції за
даними епідеміологічних досліджень: серед споживачів ін'єкційних
наркотиків; осіб, які надають сексуальні послуги за плату;
чоловіків, які мають секс з чоловіками". Метод вимірювання: аналіз даних дозорних епідеміологічних
досліджень. Чисельником показників є кількість представників уразливих
груп, які пройшли тестування на ВІЛ і виявилися ВІЛ-позитивними.
Знаменником показника є кількість представників відповідної групи,
які пройшли тестування на ВІЛ.
2.24. Національний показник N 24 "Відсоток людей з
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують лікування через 12 місяців
після початку антиретровірусної терапії". Метод вимірювання: аналіз даних програмного моніторингу. Чисельником показника є кількість дорослих та дітей, які
продовжують лікування через 12 місяців після початку
антиретровірусної терапії. Знаменником показника є загальна
кількість дорослих та дітей, які почали лікування протягом
12 місяців до звітного періоду, у тому числі ті, хто помер,
припинив антиретровірусну терапію та був втрачений для подальшого
спостереження.
2.25. Національний показник N 25 "Відсоток ВІЛ-інфікованих
дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями". Метод вимірювання: статистичне моделювання. Країни не зобов'язані надавати будь-які дані за цим
показником. Даний показник моделюється як конкретною країною, так
і в штаб-квартирі ЮНЕЙДС на основі даних показника N 5 "Відсоток
ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які отримали антиретровірусні
препарати з метою зниження ризику передачі ВІЛ від матері до
дитини".
2.26. Національний показник N 26 "Відсоток
військовослужбовців, які повідомили про користування
презервативами під час статевих контактів з непостійними
партнерами". Метод вимірювання: спеціальне поведінкове дослідження серед
військовослужбовців. Чисельником показника є кількість респондентів, які
повідомили, що мали непостійного статевого партнера (з яким не
перебувають у шлюбі і не живуть спільно) за останні 12 місяців, а
також, що під час останнього статевого контакту з цим партнером
використовували презерватив. Знаменником показника є кількість опитаних
військовослужбовців, які вказали, що мали непостійного статевого
партнера (з яким не перебувають в шлюбі і не живуть спільно) за
останні 12 місяців.
Голова Комітету з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам В.І.Петренковверх