Документ z0301-18, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.04.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
15.02.2018 № 2-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 301/31753

ЗМІНИ
до Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління

1. У пункті 4:

1) підпункт 4 викласти у такій редакції:

“4) забезпечує ведення в районі (місті) реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі цього реєстру - реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, своєчасне внесення відомостей до них, їх використання, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;”;

2) підпункт 10 викласти у такій редакції:

“10) застосовує фінансові санкції та нараховує пеню, передбачені законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;”.

2. Підпункт 7 пункту 6 після слів “відповідних правоохоронних” доповнити словами “та контролюючих”.

3. У пункті 8 слова “відповідної адміністративно-територіальної одиниці” замінити словами “відповідних адміністративно-територіальних одиниць”.

Директор Юридичного
департаменту


Т. Рябцевавверх