Документ z0300-18, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.04.2018. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.02.2018  № 2-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 300/31752

Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 40/26485, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486, що додаються.

3. Юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр соціальної політики УкраїниО.МірошниченкоР.Іллічов


Г.В.Осовий

Андрій РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
15.02.2018 № 2-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 300/31752

ЗМІНИ
до Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. У пункті 4:

1) у підпункті 3:

абзац третій викласти у такій редакції:

“ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі цього реєстру - реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, внесення відомостей до них та їх використання;”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“застосування фінансових санкцій та нарахування пені, передбачених законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;”;

2) підпункт 7 доповнити словами “, достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсійні виплати;”;

3) підпункт 8 викласти у такій редакції:

“8) застосовує фінансові санкції, передбачені законом та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;”;

4) абзац двадцять п’ятий викласти у такій редакції:

“Головне управління, утворене шляхом злиття головного управління Фонду та управління Фонду, головне управління Фонду, до якого приєднані управління Фонду, також забезпечують виконання завдань, передбачених пунктом 4 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486 (далі - Положення).”.

2. У пункті 6:

1) підпункт 5 викласти у такій редакції:

“5) проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати;”;

2) підпункт 10 після слів “відповідних правоохоронних” доповнити словами “та контролюючих”;

3) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Головне управління, утворене шляхом злиття головного управління Фонду та управління Фонду, головне управління Фонду, до якого приєднані управління Фонду, також мають права, передбачені пунктом 6 Положення.”.

Директор Юридичного
департаменту


Т. Рябцевавверх