Документ z0300-17, действует, текущая редакция — Редакция от 08.02.2019, основание - z0054-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

07.02.2017  № 69


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2017 р.
за № 300/30168

Про затвердження Змін до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

Відповідно до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1065 «Про ліквідацію Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Президент Спілки офіцерів
і підприємців України

Генеральний директор
спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України

В.о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців

Голова Ради Федерації роботодавців України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Міністр інфраструктури України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної фіскальної служби УкраїниВ.ХмільовськийВ.Биковець


В.Биковець

Д.ОлійникЛ.О.Євдоченко

В.Омелян


І.С.Руснак

Ю.Терентьєв


Г.В.Осовий

Р.М.НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сфері зв’язку
та інформатизації
07.02.2017  № 69


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2017 р.
за № 300/30168

ЗМІНИ
до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України

1. У пункті 1.9 глави 1 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26 січня 2006 року № 179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за № 145/12019 (із змінами), слова «Національною комісією з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації».

2. У Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 20 січня 2009 року № 1301, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2009 року за № 133/16149:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «Національна комісія з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;

2) у тексті абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

3. У Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 02 квітня 2009 року № 1438, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2009 року за № 363/16379:

1) у пункті 1.3 розділу І слова «Національна комісія з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;

2) у тексті абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

4. У Регламенті аматорського радіозв’язку України, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943:

1) у пункті 1.7 розділу І слова і цифри «Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 11.12.2008 № 1256, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1238/15929» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;

2) у додатку 1 слова «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ» замінити словами «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ», а слова «NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE» замінити словами «NATIONAL COMMISSION FOR THE STATE REGULATION OF COMMUNICATIONS AND INFORMATIZATION».

5. У пункті 1.8 глави 1 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11 листопада 2010 року № 513, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1200/18495, слова «Національна комісія з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)».

6. У Порядку надання послуги національного роумінгу, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 25 серпня 2011 року № 429, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2011 року за № 1077/19815:

1) у пункті 1.3 розділу І цифри «09.08.2005 № 720» замінити цифрами «11.04.2012 № 295»;

2) у пункті 3.2 розділу ІІІ слова «Національну комісію з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»;

3) у тексті абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ».

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 640 від 11.12.2018}

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володінвверх