Документ z0295-18, действует, текущая редакция — Принятие от 19.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.04.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2018  № 117


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 295/31747

Про затвердження Порядку тимчасового звільнення від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в разі захворювань, травм або поранень

Відповідно до частини тринадцятої статті 117 Кодексу цивільного захисту України та пункту 21 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок тимчасового звільнення від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в разі захворювань, травм або поранень, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 13.06.2012 № 892 «Про затвердження Порядку звільнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту від виконання службових обов’язків у разі тимчасової непрацездатності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2012 року за № 1123/21435.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
19.02.2018 № 117


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2018 р.
за № 295/31747

ПОРЯДОК
тимчасового звільнення від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в разі захворювань, травм або поранень

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини тринадцятої статті 117 Кодексу цивільного захисту України, пункту 21 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593, та з урахуванням вимог Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196 (далі - наказ МОЗ № 455).

2. Цей Порядок визначає механізм (процедуру) тимчасового звільнення від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу) у разі захворювань, травм або поранень та інших причин тимчасової непрацездатності, а також порядок і умови видачі, продовження терміну дії та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність осіб рядового і начальницького складу, здійснення контролю за правильністю їх видачі.

ІІ. Порядок тимчасового звільнення осіб рядового і начальницького складу від виконання службових обов’язків у разі тимчасової непрацездатності

1. Особи рядового і начальницького складу тимчасово звільняються від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує їх тимчасову непрацездатність, виданого на підставі наказу МОЗ № 455.

2. Особи рядового і начальницького складу зобов’язані повідомляти безпосередньому керівнику (начальнику) про своє перебування на лікарняному.

3. Вийшовши на службу після закінчення лікування, особи рядового і начальницького складу подають до підрозділу по роботі з персоналом документ, що засвідчує їх тимчасову непрацездатність.

Звільнення осіб рядового і начальницького складу від виконання службових обов’язків у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та вихід їх на службу оформлюються наказом органу, підрозділу цивільного захисту.

4. Тимчасове звільнення від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням чи травмою, отриманими в період проходження служби, надається на весь період тимчасової непрацездатності до її відновлення, але на строк не більше ніж чотири місяці безперервно, а в разі захворювання на туберкульоз - на період не більше десяти місяців безперервно з дня настання непрацездатності. Продовження строку лікування здійснюється на підставі висновку штатних лікарсько-експертних комісій ДСНС (далі - ЛЕК).

5. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку із захворюванням, травмуванням, що отримані під час виконання службових обов’язків, звільнення надається до дня закінчення лікування та виходу на службу або дня звільнення зі служби цивільного захисту за станом здоров’я на підставі висновку ЛЕК.

6. Тимчасове звільнення осіб рядового і начальницького складу від виконання службових обов’язків у разі тимчасової непрацездатності відбувається в день установлення непрацездатності уповноваженою на це особою.

7. Черговий фельдшер відстороняє від виконання службових обов’язків осіб рядового і начальницького складу за станом здоров’я у вечірньо-нічний час несення служби та вихідні і святкові дні шляхом заповнення довідки (додаток 1). Хворий надалі повинен звернутися до лікаря. Фельдшер доповідає про відсторонення особи від несення служби начальнику чергової зміни підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

ІІІ. Тимчасове звільнення від виконання службових обов’язків курсантів (ліцеїстів) навчальних закладів цивільного захисту

1. Курсант (ліцеїст) навчального закладу цивільного захисту (далі - навчальний заклад) у разі захворювання звертається до старшини навчального закладу, який записує його до Книги запису хворих (додаток 2) та у супроводі відповідальної особи направляє його до закладу охорони здоров’я навчального закладу.

Черговий медичний працівник контролює прибуття на прийом усіх курсантів (ліцеїстів), записаних до Книги запису хворих, та реєструє їх у Журналі реєстрації амбулаторних пацієнтів, форму якого затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - наказ МОЗ № 110).

2. Висновки лікарів закладів охорони здоров’я навчального закладу щодо тимчасового (часткового) відсторонення особи від занять з фізичної та стройової підготовки, несення служби в нарядах або повного звільнення курсантів (ліцеїстів) від виконання службових обов’язків заносяться до форми первинної медичної документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № __», затвердженої наказом МОЗ № 110, та дублюються в Книзі запису хворих.

3. Після одержання медичної допомоги курсанти (ліцеїсти) повертаються в розташування навчального підрозділу в супроводі відповідальної особи. Відповідальна особа подає Книгу запису хворих керівнику навчального підрозділу для ознайомлення.

Згідно з висновком лікаря, зазначеним у Книзі запису хворих, керівник навчального підрозділу дає відповідні вказівки підлеглим та контролює їх виконання.

4. Про госпіталізацію курсантів (ліцеїстів) до закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності та повернення їх після лікування керівники навчальних підрозділів інформують відповідним рапортом (за погодженням з відповідальною особою закладу охорони здоров’я навчального закладу) керівника навчального закладу.

5. Госпіталізація курсанта (ліцеїста) до закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності та повернення його з лікування реєструються в Журналі обліку хворих, направлених на стаціонарне лікування (додаток 3), та оформляються розпорядчими актами навчального закладу.

6. У разі захворювання під час канікулярної відпустки курсант (ліцеїст) інформує про це керівника навчального підрозділу та після повернення подає до навчального закладу документ, що засвідчує його тимчасову непрацездатність.

ІV. Порядок видачі довідки про тимчасову непрацездатність

1. Особи рядового і начальницького складу тимчасово звільняються від виконання службових обов’язків на підставі документа, що засвідчує їх тимчасову непрацездатність:

довідки про тимчасову непрацездатність особи рядового або начальницького складу служби цивільного захисту (додаток 4) (далі - довідка про тимчасову непрацездатність), виданої закладом охорони здоров’я ДСНС (далі - ЗОЗ ДСНС);

документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність, виданого іншими державними або комунальними закладами охорони здоров’я відповідно до наказу МОЗ № 455.

2. Довідка про тимчасову непрацездатність видається ЗОЗ ДСНС, в яких особи рядового і начальницького складу перебувають на медичному обслуговуванні, у разі пред’явлення документа, що засвідчує особу непрацездатного.

3. Видача довідки про тимчасову непрацездатність лікарем (фельдшером) і продовження довідки про тимчасову непрацездатність лікарем здійснюються тільки після огляду хворого, про що в Медичній книжці особи рядового або начальницького складу (рятувальника) (додаток 5) та Медичній карті амбулаторного хворого здійснюється відповідний запис з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

4. Лікар ЗОЗ ДСНС особисто видає довідку про тимчасову непрацездатність строком до 5 календарних днів з наступним продовженням її до 10 календарних днів залежно від тяжкості захворювання.

Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження довідки про тимчасову непрацездатність здійснюється лікуючим лікарем спільно із керівником ЗОЗ ДСНС строком до 30 днів, а надалі - лікарсько-консультаційною комісією (далі - ЛКК) закладу охорони здоров’я, до якого прикріплені на медичне обслуговування особи рядового і начальницького складу, після комісійного огляду хворого з періодичністю не рідше одного разу на 10 днів, але не більше строку, установленого для направлення на ЛЕК.

У разі якщо захворювання потребує тривалого лікування (важкі травми, туберкульоз тощо), періодичність оглядів ЛКК з продовженням звільнення від виконання службових обов’язків може бути не рідше одного разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

5. У ЗОЗ ДСНС, штатним розписом яких передбачено тільки одну посаду лікаря, довідку про тимчасову непрацездатність може продовжувати особисто лікар до 14 днів. У разі подальшої тимчасової непрацездатності особи рядового або начальницького складу лікар направляє особу рядового або начальницького складу до ЛКК закладу охорони здоров’я, на медичне забезпечення до якого вона прикріплена.

6. У підрозділах, де посаду лікаря не передбачено штатом або не укомплектовано, фельдшер (начальник (завідувач) фельдшерського пункту) видає довідку про тимчасову непрацездатність особам рядового і начальницького складу на строк не більше 3 діб з урахуванням характеру захворювання та тяжкості його перебігу та подальшим направленням хворого до лікаря в разі збереження тимчасової непрацездатності.

7. Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр захворювання у довідці про тимчасову непрацездатність зазначаються виключно за письмовою згодою хворого згідно з пунктом 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1456/10055. В іншому випадку первинний та заключний діагнози не вказуються.

8. Довідка про тимчасову непрацездатність видається особам рядового і начальницького складу в день установлення непрацездатності.

9. Особам рядового і начальницького складу, які звернулися по медичну допомогу після завершення робочого дня та визнані непрацездатними, довідка про тимчасову непрацездатність може видаватися за їх згодою з наступного календарного дня.

10. Довідка про тимчасову непрацездатність реєструється в Журналі реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність (додаток 6).

11. Особам рядового і начальницького складу, яких не визнано тимчасово непрацездатними, лікар (фельдшер) ЗОЗ ДСНС видає довідку довільної форми з позначкою про час звернення до ЗОЗ ДСНС.

12. Тимчасово непрацездатним особам рядового і начальницького складу, направленим ЗОЗ ДСНС на консультацію, обстеження, лікування та медичну реабілітацію до інших закладів охорони здоров’я, довідка про тимчасову непрацездатність видається на весь час (період), необхідний для проведення консультації, обстеження та лікування.

13. У разі тимчасової непрацездатності осіб рядового і начальницького складу, зумовленої захворюванням або травмою внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, що підтверджується медичним оглядом для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння, видається документ про тимчасову непрацездатність з обов’язковим зазначенням у ньому, у Медичній книжці особи рядового або начальницького складу та Медичній карті амбулаторного хворого про перебування хворого в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

14. Особам рядового і начальницького складу, які захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, цю відпустку продовжує після їх одужання керівник (начальник), який її надав, на кількість невикористаних днів відпустки, що відображається у відповідних розпорядчих актах територіальних органів, підрозділів ДСНС.

15. Записи в документах, що засвідчують тимчасову непрацездатність осіб рядового і начальницького складу, здійснюють уповноважені посадові особи в частині, що їх стосується.

V. Контроль за дотриманням Порядку

1. Контроль за дотриманням медичними працівниками ЗОЗ ДСНС цього Порядку здійснюють у межах компетенції начальники медичного структурного підрозділу територіального органу ДСНС.

2. Організація зберігання та обліку бланків документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, покладається на керівника ЗОЗ ДСНС.

3. За порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, медичні працівники відповідають згідно із законодавством України.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Порядку тимчасового
звільнення від виконання
службових обов’язків осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту в разі захворювань,
травм або поранень
(пункт 7 розділу ІІ)

ДОВІДКАДодаток 2
до Порядку тимчасового
звільнення від виконання
службових обов’язків осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту в разі захворювань,
травм або поранень
(пункт 1 розділу ІІІ)

КНИГА
запису хворих

______________________________________________________________
(назва навчального підрозділу)

№ з/п

Спеціальне звання, прізвище, ініціали

Висновок лікаря

Рішення керівникаЧисло, місяцьЧерговий по підрозділу

_________________
(підпис)

_________________________________
(спеціальне звання, прізвище)


Додаток 3
до Порядку тимчасового
звільнення від виконання
службових обов’язків осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту в разі захворювань,
травм або поранень
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку хворих, направлених на стаціонарне лікування

__________________________________________
(найменування закладу охорони здоров’я ДСНС)

Розпочато __________________ 20___ р.

Закінчено __________________ 20___ р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Назва підрозділу

Діагноз під час направлення

Найменування закладу охорони здоров’я та дата прибуття хворого

Заключний діагноз

Дата вибуття із закладу охорони здоров’я


Додаток 4
до Порядку тимчасового
звільнення від виконання
службових обов’язків
осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту в разі захворювань,
травм або поранень
(пункт 1 розділу ІV)

ДОВІДКА
про тимчасову непрацездатність особи рядового або начальницького складу служби цивільного захистуДодаток 5
до Порядку тимчасового
звільнення від виконання
службових обов’язків осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту в разі захворювань,
травм або поранень
(пункт 3 розділу ІV)

МЕДИЧНА КНИЖКА
особи рядового або начальницького складу
(рятувальника)Додаток 6
до Порядку тимчасового
звільнення від виконання
службових обов’язків осіб
рядового і начальницького
складу служби цивільного
захисту в разі захворювань,
травм або поранень
(пункт 10 розділу ІV)

ЖУРНАЛ
реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність

_________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров’я ДСНС)

Розпочато ____ ______________ 20___ р.

Закінчено ____ ______________ 20___ р.

№ з/п

№ довідки про тимчасову непрацездатність

Прізвище, ім’я, по батькові хворого

Підрозділ, де проходить службу хворий

Діагноз заключний

Звільнення від служби

Усього кількість днів працевтрати

Відмітка про направлення хворого до іншого закладу охорони здоров’я

П.І.Б. лікаря, який оформив довідку


первинна

продовження

з якого числа

по яке число

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
вверх