Документ z0275-97, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.10.2005, основание - z1126-05

                                                          
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Н А К А З
N 89 від 16.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 липня 1997 року
vd970716 vn89 за N 275/2079
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Пенсійного
фонду
N 135 ( z1126-05 ) від 14.09.2005 )
Про затвердження Порядку списання суми пені,
нарахованої на заборгованість зі сплати обов'язкових
платежів до Пенсійного фонду України

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України
"Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості
платників податків за станом на 31 березня 1997 року"
( 314/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок списання суми пені, нарахованої на
заборгованість зі сплати обов'язкових платежів до Пенсійного фонду
України, що додається. 2. Начальникам Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь: 2.1. Довести зазначений Закон та затверджений Порядок до
платників страхових внесків. 2.2. Провести списання пені, нарахованої в період до
31 березня 1997 року включно, відповідно до згаданого Порядку. 2.3. Повідомити Пенсійний фонд України про суми списаної пені
в строк до 10 серпня 1997 року за формою, що додається. 3. Управлінню надходження доходів та юридичному відділу Фонду
подати зазначений Порядок до Міністерства юстиції України для
реєстрації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови правління В.М.Онищука.
Голова правління Б.О.Зайчук
Затверджено
наказом Пенсійного фонду
України від 16 липня
1997 року N 89
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 1997 року
за N 275/2079
Порядок
списання суми пені, нарахованої на заборгованість зі
сплати обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників
податків за станом на 31 березня 1997 року" ( 314/97-ВР ) (надалі
- Закон ), який набрав чинності з дня його опублікування (3 липня
1997 року). 1. Порядок визначає механізм списання суми пені, нарахованої
відповідно до законодавства України на заборгованість зі сплати
обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України (надалі - пеня). 2. Списанню з платників, як безнадійні до сплати, підлягають
суми пені, нарахованої відповідно до законодавства України за
період до 31 березня 1997 року включно, у тому числі суми пені,
нарахованої до 30 червня 1994 року включно. 3. Списанню відповідно до Порядку підлягають суми пені, що
мали бути сплачені підприємствами, установами, організаціями, які
станом на 1 квітня 1997 року при заповненні форм бухгалтерської
звітності у графі "Галузь" (вид діяльності) відобразили
промислову, транспортну, агропромислову, будівельну діяльність та
зв'язок відповідно до класифікатора галузей народного
господарства. 4. Заборгованість за внесками та іншими платежами до
Пенсійного фонду та суми пені, нарахованої за час після 31 березня
1997 року (в тому числі суми пені, нарахованої після 31 березня
1997 року на заборгованість, що виникла до 31 березня 1997 року
включно), списанню та реструктуризації не підлягають. 5. Суми пені, нарахованої до 31 березня 1997 року включно і
сплаченої до 3 липня 1997 року включно (дня набрання чинності
Законом), поверненню не підлягають. 6. Платники внесків, які протягом шести місяців з дня
набрання чинності Законом ( 314/97-ВР ) повідомлять відповідним
органам Пенсійного фонду про приховані (занижені) суми фонду
оплати праці та інших виплат, на які нараховуються обов'язкові
страхові внески (збори на обов'язкове державне пенсійне
страхування), звільняються від нарахування пені. Керівники та
посадові особи таких платників звільняються від передбаченої
законодавством адміністративної відповідальності за вказані
порушення. При цьому заборгованість по обов'язкових страхових
внесках (зборах на обов'язкове державне пенсійне страхування)
підлягає сплаті або стягненню на загальних підставах. 7. Органи Пенсійного фонду за місцем реєстрації платників
проводять інвентаризацію пені. На підставі отриманих даних, у тому
числі від платника про наявність його платіжного доручення на
перерахування пені, що підлягає списанню, на позабалансовому
рахунку 9929, їх керівники готують документи про списання сум пені
з платників страхових внесків та до 3 серпня 1997 року подають їх
до податкових органів, про що письмово повідомляють платників та
уповноважені банки. 8. Підставою для списання пені є звіт платника (додаток 6 до
Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами страхових внесків до
Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання
його коштів, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 6 вересня 1996 року N 11-1 ( z0550-96 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1996 року
за 550/1576), акт перевірки цього платника або інші документи, які
визначають наявність несплаченої пені станом на 31 березня 1997
року включно, та рішення податкового органу. 9. Після прийняття рішення про списання пені органи
Пенсійного фонду надсилають повідомлення про це платникам та
установам банків. У повідомленні мають бути зазначені: повна назва
платника зборів, його юридична адреса та податковий номер
(статистичний код): банківські реквізити, дата, номер та сума
розрахункового документа. Установи банків після отримання таких повідомлень зупиняють
списання сум пені як за дорученнями платника, так і за платіжними
вимогами на безспірне стягнення органу Пенсійного фонду. Зазначені у повідомленні платіжні доручення на перерахування
пені, яка підлягає списанню, та платіжні вимоги на її безспірне
стягнення установами банків повертаються відповідно платникам та
органам Пенсійного фонду. У разі, якщо у платіжному дорученні (платіжній вимозі)
зазначена сума основного платежу за зборами на обов'язкове
державне пенсійне страхування і сума пені, яка підлягає списанню,
такі розрахункові документи не повертаються платникам та органам
Пенсійного фонду, а виконуються установами банків тільки у частині
суми основного платежу. 10. На суми списаної пені платником коригуються рядки "3",
"5" звіту (додаток N 6 до Інструкції про порядок обчислення і
сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами
страхових внесків до Пенсійного фонду України, а також обліку
надходження і витрачання його коштів, затвердженої постановою
правління Пенсійного фонду України від 6 вересня 1996 року N 11-1
( z0550-96 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24
вересня 1996 року за N 550/1576) за третій квартал 1997 року.
Додатково в пояснювальній записці до квартального звіту окремою
позицією зазначається сума списаної пені. Списання пені
враховується в картках особових рахунків платників. 11. Припинити з 1 липня 1997 року надання відстрочок по
несплачених обов'язкових платежах до Пенсійного фонду України
відповідно до Порядку оформлення відстрочок за платежами до
Пенсійного фонду України та строк сплати відстрочених сум платежів
пені і фінансових санкцій, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України і Пенсійного фонду України від 29.04.96 N 84/40
( z0228-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.05.96 за N 228/1253. Стягнення платежів (недоїмки) по раніше наданих відповідно до
вищезазначеного Порядку відстрочках разом з нарахованою пенею
проводиться після терміну погашення, зазначеному в рішенні по
наданню відстрочки, при цьому стягується лише пеня, нарахована
після 31 березня 1997 року.
Додаток
до наказу Пенсійного фонду
України від 16.07.97 N 89
Дані про суми пені, списаної відповідно до Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості
платників податків за станом на 31 березня 1997року"
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва галузі |Заборгованість | Сума списаної пені |по сумах пені | |на 31.03.97 | —————————————————————————————————————————————————————————————————вверх