Документ z0275-19, действует, текущая редакция — Принятие от 20.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.04.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2019  № 890/5/198


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2019 р.
за № 275/33246

Про внесення змін до Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

Відповідно до абзацу четвертого пункту 8 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 30 січня 2018 року № 256/5/65, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 лютого 2018 року за № 133/31585, такі зміни:

1) у пункті 5 розділу I слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у розділі IV:

в абзаці другому пункту 1 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис)»;

в абзаці другому пункту 3, абзаці третьому пункту 4, абзаці шостому пункту 5 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр
внутрішніх справ України


А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного
підприємства  «Національні інформаційні
системи»

Голова Державної прикордонної
служби України

С.С. Лур’є


П. Цигикалвверх