Документ z0269-18, действует, текущая редакция — Принятие от 05.03.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.03.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2018  № 624/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2018 р.
за № 269/31721

Про внесення змін до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 67 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Абзац перший пункту 1 розділу ІV Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694, замінити двома новими абзацами такого змісту:

«1. Підготовка (стажування) працівників НДУСЕ, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи - НДУСЕ або Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи - Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

Заступник Міністра
з питань виконавчої служби


С. Шклярвверх