Про затвердження Правил приймання і виконання замовлень на виготовлення та встановлення намогильних споруд
Держжитлокомунгосп України; Приказ, Правила, Форма типового документа от 24.10.199487
Документ z0260-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.09.2004, основание - z1110-04

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 87 від 24.10.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 жовтня 1994 р.
vd941024 vn87 за N 260/470
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
з питань житлово-комунального господарства
N 193 ( z1110-04 ) від 19.11.2003 )
Про затвердження Правил приймання
і виконання замовлень на виготовлення
та встановлення намогильних споруд
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу
N 10 ( z0097-96 ) від 02.02.96 )

З метою удосконалення порядку обслуговування громадян у сфері
виготовлення, встановлення та реалізації населенню намогильних
споруд відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень
до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів"
( 3682-12 ) та доручення Кабінету Міністрів України від 04.10.94
р. N 163/1, 162/3, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила приймання і виконання замовлень на
виготовлення та встановлення намогильних споруд, що додаються. 2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац 3 п.1 наказу
Держжитлокомунгоспу від 16.12.91 р. N 126 "Про затвердження
"Інструкції про порядок приймання і виконання замовлень на
виготовлення, встановлення пам'ятників та інших намогильних
споруд". 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
благоустрою та зеленого господарства (Кирилюк М.І.).
Голова Комітету А.Дронь
Затверджено
Наказом Державного Комітету
України по житлово-комунальному
господарству від 24.10.94 N 87
Правила
приймання і виконання замовлень на
виготовлення та встановлення намогильних споруд
Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок обслуговування громадян
(далі - замовник) господарюючими суб'єктами - підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності та
громадянами - підприємцями (далі - виконавець), що здійснюють
підприємницьку діяльність на території України, у сфері
виготовлення, встановлення та реалізації населенню намогильних
споруд і є обов'язковими для виконання.
2. Намогильні споруди складаються з пам'ятників та елементів
благоустрою могил. Відповідно до державних стандартів
виготовляються такі пам'ятники: обеліск і постамент, надголовник і
плита, окрема плита. Інші частини намогильної споруди (бордюри,
квітники, плити замощення тощо) є елементами благоустрою могил.
Пам'ятники виготовляються і встановлюються як з елементами
благоустрою могил, так і без них. Благоустрій могили може бути
виконаний окремо.
Організація місць приймання замовлень
на виготовлення та встановлення
намогильних споруд
3. Режим роботи пунктів приймання замовлень на виготовлення
та встановлення намогильних споруд установлюється в зручний для
населення час і погоджується з виконкомами місцевих Рад народних
депутатів.
4. У пунктах приймання замовлень на виготовлення та
встановлення намогильних споруд в зручному для огляду місці
повинні бути розміщені:
Правила приймання і виконання замовлень на виготовлення та
встановлення намогильних споруд;
перелік видів послуг, що надаються, і робіт, які виконуються,
із зазначенням їх вартості, особливостей та орієнтовних термінів
виконання;
зразки намогильних споруд (альбоми з їх фотографіями,
виставки, стенди тощо);
виписки з нормативних документів щодо розмірів, комплектності
та технічних вимог до якості намогильних споруд, гарантійних
зобов'язань;
інформація про режим роботи, діючі ціни, номери телефонів
місцевих органів державної виконавчої влади, що здійснюють захист
прав споживачів, а також про порядок пільгового обслуговування
населення;
адреси інших пунктів приймання замовлень на такі роботи і
послуги;
книга заяв, пропозицій і скарг громадян;
поточна інформація про виконання замовлень; копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності.
Порядок приймання і виконання замовлень на
виготовлення та встановлення намогильних споруд
5. Намогильні споруди виготовляються тільки на могили
померлих громадян.
6. Замовлення приймаються на підставі письмової заяви,
свідоцтва про смерть і реєструються в книзі обліку черговості на
виготовлення та встановлення намогильних споруд (додатки NN 1,2).
7. Деталі намогильної споруди комплектуються і розміщуються
на демонстраційному майданчику так, щоб забезпечити їх повний
огляд. Деталі повинні бути очищені від пилу (снігу, льоду) і мати
інформаційні таблички із зазначенням найменування і типу вибору,
його інвентаризаційного номера, матеріалу, з якого він
виготовлений, та основних розмірів.
8. Замовнику для вибору пропонується не менше двох комплектів
намогильних споруд, які за типом і матеріалом відповідають
зазначеним у заяві.
9. На вибрану намогильну споруду оформляється договір у
вигляді рахунку - замовлення в трьох примірниках, один з яких
видається замовнику. В рахунку - замовленні обов'язково зазначають
термін виконання робіт, відповідальність сторін, а на виготовлення
залізобетонних пам'ятників з гранітними плитами - вставками
вказується також колір та розмір вставки (додаток N 3).
10. Оформлені замовлення на виготовлення намогильних споруд
реєструються в книзі обліку замовлень на виготовлення та
встановлення намогильних споруд окремо для загальної і для
пільгової черги (додаток N 4).
11. За виконання замовлень без оформлення належних документів
винні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним
законодавством.
12. У разі виникнення потреби у додаткових роботах, не
передбачених раніше, їх виконання погоджується з замовником і
оформляється окремий рахунок - замовлення.
13. Право на позачергове прийняття і виконання замовлення на
виготовлення та встановлення намогильних споруд для померлих
близьких родичів - батька, матері, дружини, чоловіка, сина, дочки
надається Героям Радянського Союзу, особам, нагородженим орденом
Слави трьох ступенів, Героям Соціалістичної Праці, особам,
нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", повним
кавалерам ордена Трудової Слави та інвалідам війни. Ветеранам
війни, особам, на яких поширюється статус ветеранів війни,
громадянам, віднесеним до першої і другої категорій осіб, що
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається право на
першочергове прийняття і виконання замовлення на виготовлення та
встановлення намогильних споруд. У разі смерті осіб зазначених
категорій право на пільгове прийняття і виконання замовлення на
виготовлення та встановлення пам'ятника для них надається їхнім
рідним і близьким на основі відповідного документа, що
підтверджує право на таке обслуговування. ( Абзац перший пункту
13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу N
10 ( z0097-96 ) від 02.02.96 )
Намогильні споруди померлим (загиблим) Героям Радянського
Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма
і більше медалями "За відвагу", Героям Соціалістичної Праці та
повним кавалерам ордена Трудової Слави, незалежно від часу смерті,
виготовляється безплатно за зразком, встановленим Урядом України.
Додаткові витрати, пов'язані зі зміною встановленого Урядом
України зразка намогильних споруд, сплачуються сім'єю померлого
(загиблого) чи організацією-спонсором. ( Абзац другий пункту 13 в
редакції Наказу Держжитлокомунгоспу N 10 ( z0097-96 ) від
02.02.96 )
Оплата замовлень, термін виготовлення
та встановлення намогильних споруд
14. Вартість деталей намогильної споруди, а також усіх
виконаних робіт і наданих послуг визначається згідно з чинним
законодавством.
15. Оплата замовлення здійснюється через відділення Ощадбанку
чи касу виконавця повністю або шляхом оплати авансу з остаточним
розрахунком після виконання замовлення. Вартість робіт (послуг) та
матеріалів сплачується замовником за цінами, які діяли на день
прийняття замовлення, якщо інше не передбачено законодавчими
актами.
16. Під час оформлення рахунку - замовлення виконавець,
виходячи з його можливостей, визначає термін виготовлення
(встановлення) намогильної споруди і погоджує з замовником.
17. Після виконання усіх робіт, передбачених рахунком -
замовленням, виконавець письмово запрошує замовника для одержання
пам'ятника чи прийняття робіт після встановлення намогильної
споруди.
18. У разі виконання на прохання замовника робіт (послуг), не
передбачених рахунком - замовленням, вартість їх сплачується
замовником додатково за цінами, що діяли на момент оформлення
додаткового замовлення.
19. Виконавець за бажанням замовника зобов'язаний прийняти
від нього на зберігання деталі намогильної споруди на термін,
обумовлений у заяві, але не більше як на півроку, з оплатою
вартості цієї послуги за цінами, встановленими згідно з чинним
законодавством, при цьому укладається договір схову у письмовій
формі.
Взаємовідносини між виконавцем і замовником
20. Виконавець забезпечує:
виконання робіт (надання послуг) відповідно до вимог
нормативних документів та рахунку замовлення;
виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлення
намогильних споруд і їх встановлення та благоустрою могил;
дотримання договірних термінів виконання замовлень;
належний рівень культури обслуговування; збереження прийнятих на зберігання деталей (виробів)
намогильних споруд; надання повної та достовірної інформації щодо виконання робіт
(надання послуг). 21. Замовник має право у процесі виконання замовлення внести
до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті виконавцем за
умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та внесені
до оформленого рахунку - замовлення з відповідною зміною вартості
робіт. 22. Гарантійний термін на пям'ятник обчислюється з дня його
встановлення і становить: для пам'ятників з вивержених гірських порід - 10 років; для пам'ятників з осадових гірських метаморфічних порід -
5 років; для залізобетонних пам'ятників - 5 років. 23. У разі виявлення недоліків у виготовленому пам'ятнику
замовник протягом гарантійного терміну має право за своїм вибором
вимагати: безплатного усунення недоліків виконавцем або відшкодування
витрат у разі їх виправлення замовником чи третьою особою; відповідного зменшення вартості замовлення; заміни деталей споруди деталями іншого типу з відповідним
перерахуванням вартості замовлення; заміни на аналогічний пам'ятник; анулювання рахунку - замовлення та відшкодування завданих
збитків. 24. Вимоги замовника розглядаються виконавцем після
пред'явлення рахунку - замовлення. У разі виникнення незгоди між
сторонами щодо якості виконаних робіт (наданих послуг) замовник
має право вимагати від виконавця проведення експертизи з його
участю. 25. У разі заміни неякісних деталей намогильної споруди на
аналогічні деталі належної якості, ціна на які змінилася,
перерахунок вартості не проводиться. 26. Якщо замовник пред'явить вимоги про безплатне усунення
недоліків, допущених під час виготовлення та встановлення
пам'ятника, чи виконання елементів благоустрою могил виконавцем,
вони повинні бути усунені за наявності деталей намогильної споруди
протягом 14 днів, у разі їх відсутності - за згодою сторін в інший
термін. За кожний день затримки усунення недоліків або виконання
замовлення з вини виконавця понад установлений термін замовникові
виплачується неустойка в розмірі 1 відсотка вартості замовлення. 27. Під час заміни неякісних деталей намогильної споруди
одного типу на деталі іншого типу перерахунок вартості замовлення
провадиться, виходячи з цін, що діяли на час заміни. Якщо рахунок - замовлення анулюється, то розрахунок із
замовником у разі підвищення цін на виготовлення намогильних
споруд провадиться виходячи з вартості деталей цих споруд на час
пред'явлення ним відповідної вимоги, а у разі зниження - виходячи
з вартості деталей на час оформлення замовлення. 28. Замовник має право пред'явити виконавцю вимогу про
безплатне усунення недоліків виготовленої намогильної споруди
після закінчення гарантійного терміну. Ця вимога може бути
пред'явлена протягом установленого терміну служби, а якщо такий
не встановлений протягом 10 років, якщо в деталях намогильної
споруди були виявлені істотні недоліки, допущені з вини виконавця.
Якщо ця вимога не буде задоволена протягом 14 днів за наявності
деталей намогильної споруди, а у разі відсутності - за згодою
сторін в інший термін, замовник має право за своїм вибором
пред'явити виконавцю інші вимоги, встановлені пунктом 22 цих
Правил. 29. Виконавець не несе відповідальності за недоліки у
виконаних роботах (наданих послугах), якщо доведе, що вони виникли
з вини замовника. 30. Замовник має право брати участь у перевірці якості
виготовленої намогильної споруди особисто або через свого
представника. Якщо для усунення недоліків у виготовленому виробі у
гарантійний термін потрібні транспортні перевезення, то вони
здійснюються силами виконавця або замовника за рахунок виконавця. 31. У разі неявки замовника для одержання виготовлених або
зданих на зберігання деталей намогильної споруди виконавець має
право після шести місяців з дня закінчення терміну виконання
замовлення, встановленого у рахунку - замовленні, та після
дворазового письмового нагадування (з повідомленням) реалізувати
деталі в установленому порядку. Замовнику повертається сума,
внесена ним при оформленні замовлення, за винятком вартості
виконаних художніх робіт, витрат на зберігання і реставрацію
пам'ятника. 32. У разі невиконання або неналежного виконання цих Правил
сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним
законодавством. 33. Контроль за виконанням цих Правил здійснюється органами
згідно чинного законодавства.
Додаток N 1
до Правил приймання і виконання
замовлень на виготовлення та
встановлення намогильних споруд
Начальнику ____________________
(назва підприємства) _______________________________
(прізвище. ім'я, по батькові)
проживаючого(ої) ______________ _______________________________
ЗАЯВА
Прошу виготовити ____________________________________________
(назва намогильної споруди)
з _______________________________________________________________
(вказати матеріал)
для _____________________________________________________________
(ступінь споріднення, прізвище, ініціали померлого) _________________________________________________________________
(вказати підставу пільгового виконання, N посвідчення)
похованого на ___________________________________________________
(кладовище, N ділянки, ряду, місця)
і виконати такі роботи і послуги (потрібне підкреслити):
1. Карбування тексту, емблеми, орнаменту. 2. Гравірування портрета. 3. Вирубування гнізда під медальон. 4. Встановлення пам'ятника, елементів благоустрою. Текст напису ________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________
(підпис замовника)
" ____ " _____________________ 19 __ р.
Додаток N 2
до Правил приймання і виконання
замовлень на виготовлення та
встановлення намогильних споруд
_______________________________________________________
( виконавець )
КНИГА
обліку черговості на виготовлення та встановлення
_________________________________________________
( залізобетонних, кам'яних намогильних споруд )
Почато ____________
Закінчено _________ ___________________________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Відмітки про хід підбору пам'ятника | |——————————————————————————————————————————————————— NN |Прізвище,| 1 підбір | 2 підбір | 3 підбір пп |ініціали |—————————————————+————————————————+———————————————— |замовника| Дата| Ре- | Осо-|Дата| Ре- | Осо-|Дата| Ре- | Осо- | | |зуль-| бис-| |зуль-| бис-| |зуль-| бис- | | | тат | тий | | тат | тий | | тат | тий | | | | під-| | | під-| | | під- | | | | піс | | | піс | | | піс ———+—————————+—————+—————+—————+————+—————+—————+————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 3
До Правил приймання і виконання _____________________ замовлень на виготовлення та
(виконавець) встановлення намогильних споруд
РАХУНОК-ЗАМОВЛЕННЯ
на виготовлення і встановлення намогильної споруди
( Спеціалізована форма N РС-4 )
" ____ " ________________ 19 __ р.
Замовлення оформив _________________________________________
( посада, прізвище, ініціали )
Замовник ___________________________________________________
( прізвище, ім'я, по батькові )
Адреса замовника ________________________________________________
Місцевстановлення намогильної споруди ___________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN| Найменування |Одини-|N пункту|Кіль-| Ціна |Загальна|Дата ви- пп| робіт і послуг|ця ви-|прейску-|кість| (крб)|вартість|виконаня | |міру | ранту | | | (крб) |замов- | | | | | | |лення ——+———————————————+——————+————————+—————+——————+————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Деталі намоги-
льної споруди _________________ _________________ _________________
Разом:
2. Колір та розмір
вставки _________________ _________________
3. Монтаж фундамен-
ту під пам'ятник
4. Встановлення
пам'ятника
5. Роботи по оформ-
ленню пам'ятника
6. Карбування літер _________________ _________________
7. Карбування емб-
леми, малюнка
8. Вирубування гніз-
да під фотоме-
дальон і вста-
новлення його
9. Гравірування
портрета
10. Транспортні
послуги
11. Вантажні роботи ————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом:
Вартість замовлення _____________________________________________
( прописом )
Оплату прийняв __________________________________________________
( підпис )
Оплатив замовник ________________________________________________
( підпис )
З Правилами приймання і виконання замовлень на виготовлення
намогильних споруд ознайомлений _______________________ ( підпис )
Додаток N 4
до Правил приймання і виконання _____________________ замовлень на виготовлення та
(виконавець) встановлення намогильних споруд
КНИГА
обліку замовлень на виготовлення та встановлення
намогильних споруд за _________________ 19 __ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN| Дата | Номер | | Виконання замовлення та | |пп| прийо-| рахун- | Найменування|прийняття намогильних споруд| | | му | ку | замовлення |————————————————————————————| | | замов-| замов- | | Строк | Дата |Дата | | | лення | лення | | виго- | фактич- |відправки | | | | | | тов- | ного |повідом- | | | | | | лення | виго- |лення | | | | | | | тов- |замовнику | | | | | | | лення | | |——+———————+—————————+—————————————+———————+—————————+——————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці —————————————————————————————————— | Замовник | | |—————————————————————| | |Прізвище та | Адреса,| Примітка | |ініціали | телефон| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————+————————+——————————| | 8 | 9 | 10 | ——————————————————————————————————вверх