Про затвердження форми Дозволу на прийняття разового зобов'язання
Мінфін України, Державне казначейство; Приказ, Форма типового документа от 06.04.199828
Документ z0255-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.07.2001, основание - z0623-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 28 від 06.04.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 квітня 1998 р.
vd980406 vn28 за N 255/2695
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства
N 120 ( z0623-01 ) від 17.07.2001 )
Про затвердження форми Дозволу
на прийняття разового зобов'язання

На виконання Указу Президента України від 21.01.98 р. N 41
( 41/98 ) "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних
видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення
надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" та
з метою ефективного використання бюджетних асигнувань в умовах
дефіциту Державного бюджету України, вводиться окремий порядок
укладання розпорядниками бюджетних коштів II і III ступеня угод,
сума яких перевищує 100 тисяч грн. Укладання таких угод буде
здійснюватися тільки за наявності дозволів головних розпорядників
бюджетних коштів на прийняття зазначеними розпорядниками разових
зобов'язань. У зв'язку з цим Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Дозволу на прийняття разового
зобов'язання (додається). 2. Встановити, що дозволи на прийняття разових зобов'язань на
суму понад 100 тисяч грн., які видаються розпорядникам бюджетних
коштів II і III ступеня, мають відповідати даній формі.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко

Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства
України 06.04.98 N 28
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 1998 р.
за N 255/2695

Дозвіл N
на прийняття разового зобов'язання
"___" ____________ 199 р.
__________________________________________________________________
(назва головного розпорядника бюджетних коштів)
видає дозвіл __________________________________________________________________
(назва розпорядника бюджетних коштів)
на прийняття разового зобов'язання від _________________________________________________________
(назва установи, з якою укладена угода) на придбання матеріальних цінностей та/або виконання робіт
(послуг): ________________________________________________________
(найменування матеріальних цінностей __________________________________________________________________
та/або виконаних робіт (послуг) на суму _____________________________________________________
(прописом)
Отримувач дозволу може здійснювати платежі по даному
зобов'язанню в межах виділених йому лімітів видатків.
______________________ ______________________
Керівник (підпис) ______________________ ______________________
Головний бухгалтер (підпис)вверх