Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.02.2011 N 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2011 р.
за N 247/18985

Про затвердження Критеріїв
оцінки ризику потенційного впливу
генетично модифікованих організмів
на навколишнє природне середовище

Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Критерії оцінки ризику потенційного впливу
генетично модифікованих організмів на навколишнє природне
середовище, що додаються.
2. Управлінню державної експертизи (Картавцев О.М.) довести
цей наказ до відома установ, підприємств та організацій, фахівці
яких залучатимуться до проведення державної екологічної експертизи
документації щодо генетично модифікованих організмів, що
призначаються для використання у відкритій системі.
3. Управлінню державної експертизи (Картавцев О.М.),
департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі
(Мовчан М.М.) застосовувати Критерії оцінки ризику потенційного
впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне
середовище при підготовці висновків державної екологічної
експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів,
що призначаються для використання у відкритій системі.
4. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі
(Мовчан М.М.) керуватися Критеріями оцінки ризику потенційного
впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне
середовище при розгляді документів для видачі дозволів на
проведення державної апробації (випробування) генетично
модифікованих організмів у відкритій системі та дозволів на
вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій
системі.
5. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі
(Мовчан М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
07.02.2011 N 36
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2011 р.
за N 247/18985

КРИТЕРІЇ
оцінки ризику потенційного впливу
генетично модифікованих організмів
на навколишнє природне середовище

1. Ці Критерії розроблено з метою визначення оцінки впливу на
навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів
(далі - ГМО) та їх метаболітів з урахуванням впливу методів і
засобів протягом всього виробничого циклу їх використання,
можливості виникнення та вірогідних масштабів наслідків
негативного впливу на довкілля при поводженні з ГМО у відкритій
системі на підставі незалежних експериментальних досліджень і
достовірних даних вивчення такого впливу для кожного конкретного
ГМО, його передбачуваного використання та імовірного потенційного
приймаючого середовища.
2. Інформація, необхідна для оцінки екологічного ризику
вивільнення генетично модифікованого організму у відкриту систему
з метою проведення державної апробації (випробування), та вимоги
до проведення оцінки ризику впливу генетично модифікованого
організму на навколишнє природне середовище наведені в додатку 2
до Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації
(випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій
системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.04.2009 N 308 ( 308-2009-п ).
3. Ризик потенційного впливу ГМО на навколишнє природне
середовище оцінюється за такими критеріями:
3.1. Безпечність і стабільність (фенотипова та генотипова)
ГМО та його нащадків, фактори, що впливають на них, ймовірність
прояву непередбачуваних ефектів та властивостей, які обумовлені
генетичною модифікацією.
3.2. Безпечність ГМО для навколишнього природного середовища,
включаючи вплив на біохімічні та біогеохімічні цикли у процесах
розкладання органічного матеріалу у ґрунті.
3.3. Безпечність ГМО для тварин з урахуванням можливого
негайного та/або віддаленого впливу на здоров'я тварин та
наслідків для трофічного ланцюжка, який походить від вживання ГМО.
3.4. Вплив ГМО на динаміку популяцій видів у середовищі, в
яке здійснюється вивільнення, та генетичне різноманіття в кожній
із них, включаючи вплив на нецільові організми, протягом не менше
трьох поколінь.
3.5. Вивченість взаємодії між ГМО і навколишнім природним
середовищем та впливу ГМО на екосистему, в яку заплановане
вивільнення.
3.6. Наявність методів і методик ідентифікації ГМО,
розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в
установленому порядку в Україні, а також методів виявлення та
визначення ГМО у навколишньому природному середовищі.
3.7. Наявність інструкцій з використання ГМО та методів, що
гарантують біологічну і генетичну безпеку в процесі виробничого
циклу, обробки, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
та знешкодження ГМО.
3.8. Наявність планів запобіжних і ліквідаційних заходів щодо
захисту навколишнього природного середовища у разі виникнення
надзвичайної ситуації внаслідок незапланованого вивільнення ГМО у
навколишнє середовище або виявлення його небажаного впливу.
Директор Департаменту
біорізноманіття, охорони
землі та екомережі М.Мовчан


Публикации документа