Документ z0246-11, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.03.2011. Посмотреть в истории? )


 
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
15.02.2011 N 24
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2011 р.
за N 246/18984

 
Про затвердження індексів до балансової
вартості об'єктів житлового фонду станом
на 1 січня 2011 року

 
     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року N 1024 ( 1024-96-п ) "Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду" Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити індекси до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2011 року, що додаються.
 
     2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) разом з Управлінням правової та законопроектної роботи (Вернигор Ю.Ю.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві довести затверджені індекси до відома зацікавлених організацій.
 
     4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
 
 Голова Комісії з реорганізації 
Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України,
перший заступник Міністра М.П.Сорока
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова комісії з проведення
реорганізації Державного
комітету статистики України -
перший заступник Голови
Державного комітету
статистики України В.О.Піщейко
Голова Комісії з реорганізації
Міністерства з питань
житлово-комунального господарства,
заступник Міністра С.А.Ласіков
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
15.02.2011 N 24
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2011 р.
за N 246/18984

 
ІНДЕКСИ
до балансової вартості об'єктів житлового фонду
станом на 1 січня 2011 року

 
------------------------------------------------------------------
|  Термін уведення об'єктів   |  Індекси до балансової   |
|     в експлуатацію     |   вартості об'єктів    |
|                 |    житлового фонду    |
|---------------------------------+------------------------------|
|                 |               |
|   До 1 січня 2010 року*   |       1,14       |
|      2010 рік:      |               |
|      I квартал      |       1,05       |
|      II квартал      |       1,05       |
|      III квартал      |       1,01       |
|      IV квартал      |       1        |
------------------------------------------------------------------ 
     * Об'єкти, уведені в експлуатацію до 1 січня 2010 року, вартість яких проіндексована відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.95 N 163 ( 163-95-п ), від 31.08.96 N 1024 ( 1024-96-п ), наказів Держкоммістобудування України від 04.04.97 N 56 ( z0149-97 ), Держбуду України від 24.02.99 N 41 ( z0156-99 ), від 08.02.2001 N 30 ( z0166-01 ), від 31.01.2003 N 9 ( z0118-03 ), від 20.05.2005 N 84 ( z0597-05 ), Мінбуду України від 17.02.2006 N 44 ( z0228-06 ), від 05.03.2007 N 76 ( z0231-07 ), Мінрегіонбуду України від 27.02.2008 N 100 ( z0197-08 ), від 31.03.2009 N 133 ( z0371-09 ), та об'єкти, уведені в експлуатацію до 1 січня 2010 року.
 
 Начальник Управління 
ціноутворення, експертизи
та контролю вартості
у будівництві П.І.Губеньвверх