Документ z0240-18, действует, текущая редакция — Принятие от 12.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.03.2018. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.02.2018  № 430


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2018 р.
за № 240/31692

Про внесення змін до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30 березня 2017 року № 1302, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2017 року за № 544/30412 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3116), виклавши підпункт 6 пункту 6 розділу ІІІ в такій редакції:

«6) за результатами розгляду обґрунтованого подання від банку та за наявності об’єктивних підстав у разі здійснення переможцем відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот - надання виконавчій дирекції Фонду рекомендацій щодо прийняття рішення про продовження строку, встановленого Регламентом ЕТС для укладення банком із переможцем відкритих торгів (аукціону) договорів купівлі-продажу майна (відступлення права вимоги) за результатами відкритих торгів (аукціону), до 132 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу відкритих торгів (аукціону), але не більше ніж завершення строку ліквідації банку.».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рекрут С.В.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвверх