Документ z0238-04, действует, текущая редакция — Принятие от 31.01.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.03.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2004 N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2004 р.
за N 238/8837

Про внесення змін до наказу Мінтрансу України
від 16.04.2003 N 293 "Про затвердження Правил
польотів повітряних суден та обслуговування
повітряного руху в класифікованому повітряному
просторі України"

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 N 401 ( 401-2002-п ) "Про затвердження Положення про
використання повітряного простору України", від 07.09.2002 N 1328
( 1328-2002-п ) "Про затвердження Програми розбудови державної
системи використання повітряного простору України на 2002-2006
роки", а також з метою адаптації нормативно-правових актів України
до вимог Європейського Союзу та стандартів і рекомендованої
практики Міжнародної організації цивільної авіації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Мінтрансу України від
16.04.2003 N 293 ( z0346-03 ) "Про затвердження Правил польотів
повітряних суден та обслуговування повітряного руху в
класифікованому повітряному просторі України", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України від 05.05.2003 за N 346/7667 (далі -
Зміни), що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести Зміни до відома зацікавлених міністерств,
підприємств та організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра В.Корнієнко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України Є.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
31.01.2004 N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2004 р.
за N 238/8837

ЗМІНИ
до наказу Мінтрансу України від 16.04.2003 N 293
"Про затвердження Правил польотів повітряних суден
та обслуговування повітряного руху в класифікованому
повітряному просторі України"
( z0346-03 )

1. У зазначеному наказі ( z0346-03 ):
1.1. У преамбулі наказу слова "Про затвердження Концепції
розвитку цивільної авіації України" замінити словами "Про серйозні
недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності
цивільної авіації".
1.2. У пункті 1 цифри "01.03.2004" замінити цифрами
"30.09.2004".
1.3. У пункті 2.3 цифри "01.11.2003" замінити цифрами
"01.07.2004".
1.4. У пункті 3 цифри "01.03.2004" замінити цифрами
"30.09.2004".
1.5. Пункт 3.1 після цифр "48-53" доповнити цифрами "64,
76-78", після цифри "80" доповнити цифрами "81, 82, 86", після
цифр "91-96" доповнити цифрами "114, 139, 162, 166, 169-172, 175",
після цифри "186" доповнити словами та цифрами "Приложение 3
к ст. 64, 76, 96".
1.6. Пункт 3.2 після слів "местная воздушная линия" доповнити
словами "воздушное движение", після цифр "5.7" доповнити цифрами
"5.12.9", після цифр "9.5" доповнити словами та цифрами
"Приложение 1 к ст. 13".
2. У Правилах польотів повітряних суден та обслуговування
повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України
( z0346-03 ):
2.1. Підрозділ 1.6 після терміну "візуальні метеорологічні
умови" доповнити таким терміном: "диспетчерська вказівка - указівка диспетчерського органу, що
вимагає від пілота виконання ним конкретних дій"; визначення терміну "район аеродрому" доповнити новими
абзацами такого змісту: "Для аеродромів державної авіації, а також аеродромів
спільного базування та/або використання, власником яких є
Міністерство оборони України, під районом аеродрому слід розуміти
частину повітряного простору над аеродромом та прилеглою до нього
місцевістю у встановлених межах: у горизонтальній площині - як
правило, у радіусі не більше 30 км від центру аеродрому (КТА); у
вертикальній площині - від земної поверхні до висоти, яка на
300 метрів більша висоти польоту по колу. Крейсерський рівень польоту над верхньою межею району
аеродрому повинен бути не менше 300 м".
2.2. Друге речення пункту 2.2.25 викласти в такій редакції: "Типи RNP визначаються Укравіатрансом відповідно до наявного
рівня зв'язку, навігаційного забезпечення та обслуговування
повітряного руху у визначеному повітряному просторі".
2.3. Пункт 3.1.4 викласти в такій редакції: "3.1.4. Польоти загального повітряного руху за ПВП вище
ешелону польоту 195 до ешелону польоту 285 включно дозволяються
тільки у спеціально зарезервованому для таких польотів повітряному
просторі або за дозволом Укравіатрансу".
2.4. У третьому абзаці пункту 3.1.18 після слова
"витримування" слова "встановлених горизонтальних" виключити.
2.5. У другому абзаці пункту 3.1.20.2 слова "і заданих умов"
виключити.
2.6. Підрозділ 3.4 викласти у такій редакції:
"3.4. Правила встановлення шкали барометричного висотоміра на
повітряних суднах бойового призначення з одним управлінням 3.4.1. На повітряних суднах бойового призначення з одним
управлінням висота польоту в районі аеродрому витримується за
показниками барометричного висотоміра, установленого на фактичний
атмосферний тиск на рівні цього аеродрому (QFE). 3.4.2. Під час виконання всіх інших польотів висота польоту
витримується при польоті: на абсолютній висоті переходу або нижче неї - за показниками
барометричного висотоміра, установленого на мінімально
прогнозоване значення атмосферного тиску, приведеного до
середнього рівня моря в межах району польотної інформації (QNH
мін.); вище абсолютної висоти переходу - відповідно до пункту 3.3.3
цих Правил. 3.4.3. Для польотів нижче абсолютної висоти переходу
встановлення шкали барометричного висотоміра з фактичного
атмосферного тиску на рівні аеродрому (QFE) на мінімальне
прогнозоване значення атмосферного тиску, приведеного до
середнього рівня моря в межах району польотної інформації (QNH
мін.), здійснювати під час виходу повітряного судна з району
аеродрому (з кола польотів над аеродромом). 3.4.4. При підході повітряного судна до аеродрому посадки на
висоті нижче абсолютної висоти переходу встановлення шкали
барометричного висотоміра з мінімального прогнозованого значення
атмосферного тиску, приведеного до середнього рівня моря в межах
району польотної інформації (QNH мін.), на фактичний атмосферний
тиск аеродрому посадки (QFE) здійснювати при вході у: район аеродрому; сектор заходження на посадку (+- 25 град. С відносно
посадкового курсу) на відстані до 60 км від початку ЗПС для
виконання заходження на посадку з рубежу за дозволом керівника
ближньої зони. 3.4.5. Установлення шкали барометричного висотоміра при
переході від мінімального прогнозованого значення атмосферного
тиску, приведеного до середнього рівня моря в межах району
польотної інформації (QNH мін), на атмосферний тиск 760 мм рт. ст
(QNE) та зміна відліку значень від абсолютної висоти до ешелонів
польоту і навпаки здійснюються згідно з пунктом 3.3.4 цих Правил. 3.4.6. Під час виконання польотів у райони бойового
застосування нижче абсолютної висоти переходу переведення шкали
барометричного висотоміра з мінімального прогнозованого значення
атмосферного тиску, приведеного до середнього рівня моря в межах
району польотної інформації (QNH мін.), на фактичний атмосферний
тиск заданого району (і навпаки) здійснювати в зоні
відповідальності керівників польотами в заданому районі
(полігоні)".
2.7. У першому абзаці пункту 3.6.2 скорочення "FIR" замінити
словами "диспетчерський район".
2.8. Підрозділ 4.5 викласти в такій редакції: "4.5. Радіолокаційне забезпечення Автоматизовані системи керування повітряним рухом повинні
забезпечувати індикацію на радіолокаційних дисплеях сповіщень та
попереджень, пов'язаних з безпекою польотів, у тому числі
сповіщень про виникнення конфліктної ситуації, попереджень про
досягнення мінімальної безпечної висоти, прогнозів щодо
конфліктної ситуації та ненавмисного дублювання кодів SSR".
Начальник управління Укравіатрансу В.Настасієнковверх