Документ z0231-07, действует, текущая редакция — Принятие от 05.03.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.03.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.03.2007 N 76
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2007 р.
за N 231/13498

Про затвердження індексів до балансової
вартості об'єктів житлового фонду
за станом на 1 січня 2007 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31
серпня 1996 року N 1024 ( 1024-96-п ) "Про порядок індексації
вартості об'єктів житлового фонду" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити індекси до балансової вартості об'єктів
житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року, що додаються.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.) разом з Відділом юридичного
забезпечення (Ляшенко О.І.) подати в установленому порядку цей
наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві довести затверджені індекси до відома зацікавлених
організацій.
Віце-прем'єр-міністр України,
Міністр будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України В.В.Рибак
ПОГОДЖЕНО:    
Перший заступник Голови
Державного комітету статистики
України  В.А.Головко
Перший заступник
Міністра економіки України  С.А.Романюк
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
05.03.2007 N 76
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2007 р.
за N 231/13498

ІНДЕКСИ
до балансової вартості об'єктів житлового фонду
за станом на 1 січня 2007 року

------------------------------------------------------------------ | Термін уведення об'єктів в |Індекси до балансової вартості | | експлуатацію | об'єктів житлового фонду | |--------------------------------+-------------------------------| | До 1 січня 2006 року* | 1,24 | |--------------------------------+-------------------------------| | 2006 рік | | |--------------------------------+-------------------------------| | I квартал | 1,17 | |--------------------------------+-------------------------------| | II квартал | 1,12 | |--------------------------------+-------------------------------| | III квартал | 1,05 | |--------------------------------+-------------------------------| | IV квартал | 1 | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Об'єкти, уведені в експлуатацію до 1 січня 2006 року,
вартість яких проіндексована відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 09.03.95 N 163 ( 163-95-п ), від 31.08.96
N 1024 ( 1024-96-п ), наказів Держкоммістобудування України від
04.04.97 N 56 ( z0149-97 ), Держбуду України від 24.02.99 N 41
( z0156-99 ), від 08.02.2001 N 30 ( z0166-01 ), від 31.01.2003 N 9
( z0118-03 ), від 20.05.2005 N 84 ( z0597-05 ), Мінбуду України
від 17.02.2006 N 44 ( z0228-06 ).
Перший заступник Міністра А.В.Беркутавверх