Документ z0213-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.02.2006, основание - z0144-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 40/70 від 22.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2001 р.
за N 213/5404
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва
N 8/29 ( z0144-06 ) від 31.01.2006 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів,
оптової, роздрібної торгівлі пестицидами
та агрохімікатами

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (далі -
Ліцензійні умови), що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню хімічної промисловості Держпромполітики
України (Філонов А.П.) в установленому порядку забезпечити подання
Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Управлінню справами Держпромполітики України (Шістко Ю.Г.)
забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової
інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держпромполітики України Голубова О.Г.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
промислової політики України В.С.Новицький
Затверджено
Наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва,
Державного комітету промислової
політики України
22.02.2001 N 40/70
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2001 р.
за N 213/5404
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва
пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
1. Загальні положення 1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (далі - Ліцензійні умови)
розроблені відповідно до Законів України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ). 1.2. Ліцензійні умови встановлюють організаційні,
кваліфікаційні та інші вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами. 1.3. Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів
господарювання, що здійснюють виробництво пестицидів та
агрохімікатів, оптову, роздрібну торгівлю пестицидами та
агрохімікатами на території України. 1.4. Ліцензування господарської діяльності з виробництва
пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами здійснює Державний комітет
промислової політики України. 1.5. Оформлення заяв про видачу ліцензії, про видачу копії
ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката
ліцензії та опису документів, що додаються до заяви про видачу
ліцензії, здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими
формами (додатки 1 - 5). 2. Організаційні вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами 2.1. Забороняється провадження господарської діяльності з
виробництва препаративних форм пестицидів та агрохімікатів,
оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами до їх
державної реєстрації. 2.2. Забороняється суб'єкту господарювання, що здійснює
господарську діяльність з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами
та агрохімікатами, приймати для продажу та зберігання пестициди та
агрохімікати від суб'єктів господарювання, що не мають ліцензії на
їх виробництво та/або торгівлю. 2.3. Перелік пестицидів та агрохімікатів, зареєстрованих в
Україні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.03.96 N 295 ( 295-96-п ) "Про затвердження Порядку проведення
державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації,
видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні" визначається офіційним виданням "Перелік
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"
та щорічними доповненнями до нього про нові зареєстровані
препарати, а також заборонені до використання препарати. 2.4. Торгівля незареєстрованими пестицидами та агрохімікатами
іноземного виробництва у випадках, що передбачені статтею 4 Закону
України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ), здійснюється
за наявності дозволу уповноваженого органу на їх ввезення та
застосування, порядок надання якого визначається постановою
Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 288 ( 288-96-п ) "Про
затвердження Порядку надання дозволу на ввезення та застосування
незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів іноземного
виробництва". 2.5. Суб'єкт господарювання повинен вести облік наявності та
використання пестицидів і агрохімікатів у прибутково-видаткових
книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за
затвердженими формами про наявність та реалізацію пестицидів і
агрохімікатів відповідно до Порядку державного обліку наявності та
використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.11.95 N 881 ( 881-95-п ) "Про
затвердження Порядку державного обліку наявності та використання
пестицидів і агрохімікатів". 2.6. Суб'єкт господарювання при провадженні господарської
діяльності з виробництва пестицидів, оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами повинен дотримуватись вимог Державних санітарних
правил ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та
застосування пестицидів у народному господарстві", затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України від
03.07.98 N 1, у частині, що регулює діяльність, пов'язану із
реєстрацією, виробництвом, зберіганням, контролем за якістю,
оптовою, роздрібною торгівлею пестицидами. 3. Вимоги для провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів 3.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити обов'язкове
дотримання вимог технологічного регламенту та інструкцій, що
гарантують якість виготовленої продукції, раціональне та
економічне ведення технологічного процесу, збереження обладнання,
унеможливлення виникнення аварій і забруднення виробничого і
навколишнього середовища, безпеку ведення технологічного процесу. 3.2. Для виробництва пестицидів та агрохімікатів суб'єкт
господарювання повинен мати: нормативні документи стандартизації (ГОСТ, ТУ, ДСТУ) на
випуск продукції заданої якості; технологічний регламент, розроблений, погоджений та
затверджений відповідно до галузевих положень про технологічні
регламенти; позитивні висновки санітарно-епідеміологічної служби, органів
державного пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з
питань екології та природних ресурсів на провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів і агрохімікатів за місцем їх
виготовлення і реалізації; дозвіл на початок роботи, виданий відповідними органам,
згідно з Положенням про видачу Державним комітетом по нагляду за
охороною праці власникові підприємства, установи, організації або
уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства,
установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 06.10.93 N 831 ( 831-93-п ); дозвіл на виробництво дослідних партій вітчизняних пестицидів
та агрохімікатів відповідно до Порядку проведення державних
випробовувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання
переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.96 N 295 ( 295-96-п ); інструкції, розроблені та затверджені суб'єктом
господарювання на основі затвердженого технологічного регламенту. 4. Вимоги для провадження господарської діяльності з оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами 4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати: складські приміщення для зберігання пестицидів та
агрохімікатів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та
правилам техніки безпеки і мають санітарні паспорти, засвідчені
санітарно-епідеміологічною службою, органами державного пожежного
нагляду, спеціально уповноваженими органами з питань екології та
природних ресурсів, станцією захисту рослин; сертифікати якості пестицидів та агрохімікатів; регламент провадження торгових операцій; інструкції з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної
безпеки, затверджені керівником та станцією захисту рослин; посадові інструкції; позитивні висновки санітарно-епідеміологічної служби, органів
державного пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з
питань екології та природних ресурсів щодо відповідності торгових
приміщень санітарно-гігієнічним вимогам, правилам техніки безпеки,
екологічної безпеки. 4.2. Суб'єкт господарювання відповідно до статті 10 Закону
України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) повинен
видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та
агрохімікатів рекомендацію щодо її застосування із зазначенням
культур та об'єктів, для оброблення яких призначено препарат,
способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для
пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і
засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів
безпеки під час роботи, заходів подання першої медичної допомоги в
разі отруєння. 4.3. Суб'єкт господарювання відповідно до статті 11 Закону
України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) повинен
здійснювати реалізацію населенню пестицидів та агрохімікатів у
дрібнофасованому вигляді з обов'язковим наданням інструкції, що
надрукована українською мовою, щодо безпечного їх використання. 4.4. Суб'єкт господарювання при здійсненні роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами повинен дотримуватись вимог
правил продажу непродовольчих товарів. 5. Кваліфікаційні вимоги для провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами 5.1. Працівники суб'єкта господарювання, що провадить
господарську діяльність з виробництва пестицидів та агрохімікатів,
повинні проходити попереднє спеціальне навчання і щорічну
перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці
відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 30.11.93 N 123 ( z0196-93 ) та зареєстрованого
Міністерством юстиції України 23.12.93 за N 196. 5.2. Посадові особи суб'єкта господарювання, що провадить
господарську діяльність з виробництва пестицидів та агрохімікатів,
згідно з Переліком посад посадових осіб, які зобов'язані проходити
попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці,
затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 11.10.93 N 94 ( z0154-93 ) та зареєстрованим
Міністерством юстиції України 20.10.93 за N 154, до початку
виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки,
проходять навчання, а також перевірку знань з охорони праці. 5.3. Працівники суб'єкта господарювання, діяльність яких
пов'язана з оптовою, роздрібною торгівлею пестицидами та
агрохімікатами, повинні проходити навчання за затвердженою
програмою, перепідготовку один раз на три роки, медичний огляд,
мати допуск на право роботи із зазначеними препаратами,
посвідчення та медичну книжку встановлених зразків (додатки 1, 2,
3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.95 N 746
( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання допуску
(посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням,
зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами") і пред'являти їх на вимогу представників
державного нагляду та контролю. 5.4. Працівники суб'єкта господарювання, які організовують
виконання робіт, пов'язаних з оптовою, роздрібною торгівлею
пестицидами та агрохімікатами, повинні мати досвід у цій роботі,
спеціальну освіту чи пройти підготовку на відповідних курсах і
семінарах при станціях захисту рослин, спеціальних навчальних
закладах, а також щорічно підвищувати свої знання на курсах і
семінарах, проходити медичний огляд, мати допуск, посвідчення та
медичну книжку встановлених зразків (додатки 1, 2, 3 до постанови
Кабінету Міністрів України від 18.09.95 N 746 ( 746-95-п ). 6. Особливі вимоги для провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами 6.1. Суб'єкт господарювання для провадження господарської
діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами повинен
забезпечити: організацію та проведення атестації робочих місць відповідно
до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92
N 442 ( 442-92-п ), у строки, передбачені колективним договором,
але не рідше 1 разу на 5 років; організацію та проведення попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (один раз на рік) медичних оглядів
працівників згідно з Положенням про медичний огляд працівників
певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) та зареєстрованим
Міністерством юстиції України 21.06.94 за N 136/345. 6.2. Суб'єкт господарювання, що провадить господарську
діяльність з виробництва пестицидів та агрохімікатів, оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами, повинен нести
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням
ним трудових обов'язків, а також за моральну шкоду, заподіяну
потерпілому внаслідок фізичного чи психічного впливу небезпечних
або шкідливих умов праці, згідно з Правилами відшкодування
власником підприємства, установи і організації або уповноваженим
ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 N 472
( 472-93-п ). 6.3. Суб'єкт господарювання згідно зі статтею 10 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) повинен безплатно
забезпечувати працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту за встановленими нормами згідно
з: "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим химических производств", затвердженими постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії
ВЦРПС від 29.05.81 N 154/П-5; "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим горной и металлургической промышленности и
металлургических производств других отраслей промышленности",
затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці і
соціальних питань і Президії ВЦРПС від 01.08.79 N 344/П-7; "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам государственной торговли", затвердженими постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії
ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2. 7. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення, охорони навколишнього природного
середовища при провадженні господарської діяльності з виробництва
пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами 7.1. Суб'єкт господарювання відповідно до Законів України
"Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) та "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) у процесі експлуатації виробничих,
побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування,
транспортних засобів, використовуючи технології, повинен
забезпечувати: безпечні і відповідні умови праці та відпочинку, що
відповідають вимогам санітарних норм; заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням,
травмам, забрудненню навколишнього середовища; екологічну безпеку людей, раціональне використання природних
ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє
природне середовище; вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих речовин і
відходів або повну їх ліквідацію; проведення екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз
процесів виробництва. 7.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати
знешкодження та утилізацію токсичних відходів (твердих, рідких,
газоподібних) за умови наявності дозволу державних
санітарно-епідеміологічних служб, спеціально уповноважених органів
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 7.3. Пестициди, агрохімікати, а також тара іноземного
виробництва, що увозяться на територію України, повинні
супроводжуватись документами про технологію їх знешкодження та
утилізацію відповідно до статті 10 Закону України "Про пестициди
та агрохімікати" ( 86/95-ВР ). 7.4. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидів, агрохімікатів, а також
тари від них здійснюються підприємствами суб'єкта господарювання,
на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають
дозвіл санітарно-епідеміологічних служб Міністерства охорони
здоров'я України та органів Міністерства екології та природних
ресурсів України, на договірних умовах, згідно з Порядком
вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від
них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
27.03.96 N 354 ( 354-96-п ). 7.5. Суб'єкт господарювання, що проваджує господарську
діяльність з виробництва пестицидів, повинен приймати металеву та
поліетиленову тару від пестицидів власного виробництва без
знезараження, зовні чисту та щільно закриту, для повторного її
використання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27.03.96 N 354 ( 354-96-п ).
Заступник директора
Департаменту реєстрації та
ліцензування - начальник
Управління ліцензування видів
господарської діяльності
Держпідприємництва України О.В.Єфремов
Начальник Управління хімічної
промисловості
Держпромполітики України А.П.Філонов
Додаток 1
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів,
оптової та роздрібної торгівлі пестицидами
та агрохімікатами
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
номер телефону ________________ номер факсу ______________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
поточний рахунок N ___________________ у _________________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) рахунок в іноземній валюті N _________________ у _________________ __________________________________________________________________
(найменування кредитної установи) просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської
діяльності _______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місце провадження діяльності: ------------------------------------------------------------------ | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, відокремлених | | | підрозділів | | |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| ------------------------------------------------------------------ З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами
провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та
агрохімікатів, оптової та роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Два примірники опису документів додаються.
Підпис заявника ______________ ______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"_______ 200_ р.

М.П.
Додаток 2
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів,
оптової та роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу копії ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія ______ N ___________):____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
просить видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу, а саме:
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, відокремлених | | | підрозділів | | |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| |--------------------------------+-------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Перелік документів, що підтверджують створення нового
відокремленого підрозділу, додається.
Підпис заявника __________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"__________ 200_ р.
М.П.
--------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N | |____________ ____________ ____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | | | ---------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів,
оптової та роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами
Державний комітет промислової політики України
Заява
про переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник___________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _______ N ___________):___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з
реорганізацією юридичної особи, зміна __________________________________________________________________
прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи; зміна
місцезнаходження юридичної особи, місця __________________________________________________________________
проживання фізичної особи; зміни, що пов'язані з провадженням
господарської діяльності)
Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають
унесенню до ліцензії: ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника _______________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"__________ 200_ р.
М.П.
--------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N | |____________ ____________ _____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | ---------------------------------------------
Додаток 4
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів,
оптової та роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами
Державний комітет промислової політики України
Заява
про видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник___________________________________________________________
(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, __________________________________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) __________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _______ N ____________):__________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з __________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії) __________________________________________________________________
До заяви додаються _______________________________________________
(документ, що підтверджує внесення плати за __________________________________________________________________
видачу дубліката ліцензії та непридатна до користування ліцензія) __________________________________________________________________
Підпис заявника ______________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"___"__________ 200_ р.
М.П.
--------------------------------------------- |Реєстрація заяви "__" ________200 р. N | |____________ ____________ ____________ | | (посада) (підпис) (прізвище) | | | ---------------------------------------------
Додаток 5
до пункту 1.5 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
виробництва пестицидів та агрохімікатів,
оптової та роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами
Державний комітет промислової політики України
Опис
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
Вид господарської діяльності _____________________________________ __________________________________________________________________
від ______________________________________________________________
(суб'єкт господарювання) __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Найменування документа |Кількість | Примітки | | | | аркушів | | |-----+----------------------------------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| |-----+----------------------------------+----------+------------| ------------------------------------------------------------------
Підпис заявника ______________ _______________________
(підпис) (розшифрування підпису)
"__"___________ 200_ р.
М.П.
------------------------------------------------------------------ |Реєстрація заяви "___" 200 р. N___ |Відмітка про проплату | |--------------------------------------+-------------------------| | |документ | |--------------------------------------+-------------------------| |(посада) (підпис) (прізвище) |підпис | |--------------------------------------+-------------------------| | |дата | ------------------------------------------------------------------вверх