Документ z0212-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.10.2007, основание - z1150-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 69 від 06.03.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 березня 1998 р.
vd980306 vn69 за N 212/2652
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 655 ( z1150-07 ) від 01.08.2007 }
Про затвердження Правил плавання і лоцманського
проведення суден у північно-західній частині
Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському
та Херсонському морському каналах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 195 ( z0253-00 ) від 27.04.2000
N 60 ( z0203-04 ) від 31.01.2004 }

З метою забезпечення безпеки судноплавства і впорядкування
руху суден у північно-західній частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах і
відповідно до статей 3, 10 та 110 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила плавання і лоцманського проведення
суден у північно-західній частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах
(далі - Правила), що додаються.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
України (Чайковський Л.П.): 2.1. Зареєструвати в установленому порядку зазначені Правила
в Міністерстві юстиції України. 2.2. Зобов'язати начальників Іллічівського, Одеського,
Южного, Октябрського, Миколаївського та Херсонського морських
портів привести в установленому порядку обов'язкові постанови цих
портів у відповідність до зазначених Правил. 2.3. Організувати в установленому порядку опублікування
зазначених Правил у засобах масової інформації та Повідомленнях
мореплавцям.
3. Не застосовувати на території України Правила плавання по
Бузько-Дніпровсько-лиманському і Херсонському морських каналах в
порти Миколаїв та Херсон, затверджені начальником Головної
морської Інспекції Міністерства морського флоту
22 травня 1972 року з доповненнями та змінами. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.
Голови Укрморрічфлоту Сушкіна Л.П.
Перший заступник Міністра Л.М.Костюченко
Затверджено
наказом Міністерства транспорту
України від 6 березня 1998 р.
N 69
Правила
плавання та лоцманського проведення суден в північно-західній
частині Чорного моря, в Бузько-Дніпровсько-лиманському та
Херсонському морському каналах
1. Загальні положення
1.1. Правила плавання та лоцманського проведення суден в
північно-західній частині Чорного моря, в
Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах
(надалі - Правила) розроблені відповідно до статей 3, 10 та 110
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ). Ці Правила мають своєю метою забезпечення безпеки
мореплавства і попередження забруднення навколишнього природного
середовища в районах інтенсивного судноплавства та встановлюють
порядок плавання суден незалежно від прапору держави, під яким
плаває судно, і форм власності судна, на підходах до морських
портів в північно-західній частині Чорного моря (надалі - ПЗЧЧМ):
Іллічівськ, Одеса, Южний, морських і річкових портів на
Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі (надалі - БДЛК) і
Херсонському морському каналі (надалі - ХМК). 1.2. Загальний контроль в районі дії цих Правил здійснюється
Головною державною інспекцією України з безпеки судноплавства. Оперативний контроль та нагляд за безпекою судноплавства у
відведених акваторіях, портових водах, підхідних каналах, а також
в зоні дії підпорядкованих конкретному порту постів регулювання
руху суден (надалі - ПРРС) здійснюється капітанами відповідних
морських портів. ( Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 195 ( z0253-00 ) від 27.04.2000 )
1.3. Вимоги цих Правил поширюються на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність в
районі дії цих Правил. 1.4. Порядок плавання на акваторіях і в портових водах портів
вказаного регіону визначається Обов'язковими постановами по цих
портах, якщо вони не суперечать цим Правилам. 1.5. Дії цих Правил поширюються на системи розподілу руху
суден в ПЗЧЧМ, рекомендовані путі (надалі - РП), морські канали:
БДЛК і ХМК, райони (смуги) за бровками цих каналів і акваторії
портів регіону. 1.6. В районі дії цих Правил виконуються вимоги Міжнародних
правил попередження зіткнення суден 1972 року (МППЗС-72), якщо ці
правила не мають інших вимог.
2. Правила плавання суден в зонах дії ПРРС
2.1. Зони дії ПРРС
2.1.1. Зони дії ПРРС які знаходяться на території
Іллічівського, Одеського, Южного морських торговельних портів та
порту Очаків відображені на схемі (Додаток N 2). 2.1.2. Зона дії ПРРС порту Іллічівськ охоплює акваторію,
обмежену береговою лінією, проведеною радіусом 14 миль із точки з
координатами 46 град. 19,1' N 30 град. 40,8' Е, за винятком зони
дії ПРРС портів Одеса і Южний. 2.1.3. Зона дії ПРРС порту Одеса охоплює акваторію, обмежену
береговою лінією, меридіаном 30 град. 55,0' Е, пеленгом 177 град.
із точки з координатами 46 град. 29,5' N та 30 град. 45,6' Е і
дугою кола радіусом 12 миль, проведеною з цієї ж точки. 2.1.4. Зона дії ПРРС порту Южний охоплює акваторію, обмежену
береговою лінією, меридіаном 30 град. 55,0' Е та дугою кола
радіусом 12 миль, проведеною із точки з координатами 46 град.
36,1' N та 31 град. 01,4' Е. 2.1.5. Зона дії ПРРС порту Очаків починається від східної
межі зони ПРРС порту Южний по РП N 1 і закінчується біля бую N 33
п'ятого коліна БДЛК. З півдня ця зона обмежена широтою 46 град.
30' N. 2.1.6. Зона дії ПРРС "Руська коса" починається біля бую N 33
п'ятого коліна БДЛК і охоплює шосте, сьоме, восьме, дев'яте,
десяте, одинадцяте, дванадцяте коліна до бую N 128 БДЛК. 2.1.7. Зона дії ПРРС "Касперівка" починається від буїв NN 1,
2 ХМК і закінчується в порту Херсон. 2.1.8. Стягнення за порушення цих Правил накладає відповідно
до чинного законодавства капітан того порту, в зоні дії ПРРС якого
допущено порушення.
2.2. Порядок плавання суден
2.2.1. Плавання суден довжиною понад 50 метрів в порти Одеса,
Іллічівськ, Южний, а також в порти Бузько-Дніпровського і
Дунайського напрямків здійснюється по системі розділення руху
суден ПЗЧЧМ і РП, вказаними на навігаційних картах. 2.2.2. В районі дії цих Правил рух суден регулюється ПРРС
Іллічівськ, Одеса, Южний, Очаків, "Руська коса" і Касперівка. Рух суден, постановка їх на якір, зняття з якоря, підхід,
швартування до причалу і відхід від нього, перешвартування та інші
маневрові дії виконуються суднами тільки з дозволу відповідного
ПРРС. Дозвіл анулюється і повинен бути одержаний знову, якщо судно
протягом 30 хвилин не почне зазначені дії. 2.2.3. Судно, маршрут якого проходить через зони дії кількох
ПРРС, на підході до кожної зони інформує відповідний ПРРС. 2.2.4. Передача судна під контроль чи радіолокаційне
проведення від одного ПРРС іншому, здійснюється в межах смуги
шириною 1 миля, середина якої проходить по кордону зони дії
суміжних ПРРС, при умові його надійного впізнавання. 2.2.5. ПРРС зобов'язані подавати суднам інформацію,
рекомендації та вказівки щодо безпеки судноплавства та регулювання
руху суден. 2.2.6. ПРРС дає вказівки, які мають відношення до: - черговості руху; - маршруту та швидкості руху; - місця якірної стоянки; - заходів для попередження безпосередньої небезпеки
судноплавства. Ці вказівки є обов'язковими для виконання всіма суднами. Судно повинно повторити вказівки ПРРС, які мають відношення
безпосередньо до нього, а в разі неможливості їх виконання -
повідомити причину, а також подальші свої наміри. 2.2.7. Судна довжиною менше 50 м повинні прямувати поза
системою розділення руху і на відстані не менше 5 кабельтовів від
рекомендованого путі. В залежності від інтенсивності руху і фактичних судноплавних
обставин, ПРРС може дозволити рух таких суден в системі розділення
руху і рекомендованими путями. 2.2.8. При русі в зонах дії ПРРС газовози мають перевагу
перед іншими суднами. Одночасно рухатись в цих зонах газовозам в
протилежних напрямках заборонено.
2.3. Інформація та зв'язок
2.3.1. Кожне судно за 30 хвилин до входу в район дії цих
Правил повинно встановити радіозв'язок з відповідним ПРРС (канали
зв'язку і позивні зазначені в Додатку 1). Судна, які мають при повному навантажені осадку до 4,5 м і що
прямують транзитом до БДЛК по РП-59 і РП-2, а також в зворотному
напрямку, повинні завчасно встановити радіозв'язок з ПРРС
Іллічівськ і ПРРС Очаків і повідомити інформацію відповідно до
другого абзацу п.4.1.7 цих Правил. 2.3.2. Судно, яке стоїть біля причалу чи на якорі, за
30 хвилин до початку руху, повинно встановити радіозв'язок з ПРРС,
в зоні дії якого воно знаходиться. 2.3.3. При відсутності на судні радіостанції з необхідними
каналами радіозв'язку, по заявці капітана або його агента, яка
подана не пізніше чим за 24 години диспетчеру порта призначення,
переносна ультракороткохвильова радіостанція доставляється на
судно лоцманом, або може бути направлене лідируюче лоцманське
судно, яке має радіозв'язок. 2.3.4. При первісному радіозв'язку з відповідним ПРРС судно
повідомляє: - тип і назву судна; - порт призначення; - час підходу до зони ПРРС, чи до БДЛК або ХМК; - найменування морського агента судна; - прапор судна та найменування судновласника; - чисту і повну регістрову місткість; - довжину, ширину і фактичну максимальну осадку; - назву і кількість вантажу; - обмеження в управлінні судном і несправності, які
перешкоджають безпеці судноплавства. Капітан судна несе відповідальність за достовірність
інформації, яка передається. 2.3.5. Судно під час руху повинно нести постійну радіовахту
на робочому каналі ПРРС, в зоні дії якого воно знаходиться, якщо
йому не указано іншого каналу. Судно, що знаходиться на якорі повинно нести постійну
радіовахту на канал 16 ультракороткохвильової радіостанції. 2.3.6. Під час радіообміну між суднами і ПРРС робочими мовами
є українська, російська чи англійська з використанням Стандартного
морського навігаційного словника-розмовника. 2.3.7. При вході в зону дії ПРРС Іллічівського порту
транзитних суден, які прямують у БДЛК і ХМК, лоцман-оператор ПРРС
Іллічівського порту повинен передати інформацію про рух і час
підходу цих суден до зони дії ПРРС Южного порту лоцману-оператору
цього поста та в Оперативний центр лінійної лоцманської служби
державного підприємства "Дельта-лоцман".
2.4 Радіолокаційне обслуговування суден
2.4.1. ПРРС здійснюють такі види обслуговування: а) радіолокаційний контроль за безпекою судноплавства, а
також за місцезнаходженням суден на якірних місцях; б) регулювання руху суден; в) радіолокаційне проведення суден; г) подання допомоги суднам під час аварійно-рятувальних
операцій; д) інформування про рух суден, стан засобів навігаційного
облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що
впливають на безпеку судноплавства. 2.4.2. Радіолокаційний контроль за рухом суден, а також за
знаходженням суден на якірних місцях здійснюється постійно. 2.4.3. Радіолокаційне проведення здійснюється по замовленню,
а при видимості дві милі і менше радіолокаційне проведення суден є
обов'язковим. Радіолокаційне проведення газовозів, хімовозів, танкерів,
суден з вибухонебезпечними вантажами і пасажирських суден
є обов'язковим незалежно від видимості. 2.4.4. ПРРС обслуговує судна в наступній черговості: а) аварійні судна і судна, які йдуть для надання допомоги; б) кораблі і судна ВМС і прикордонних військ України; в) пасажирські судна, які ходять за розкладом; г) судна з небезпечним вантажем; д) лінійні судна і судна з швидкопсувним вантажем; е) інші судна згідно з часом подання заявки. 2.4.5. ПРРС передають судну поточну навігаційну чи іншу
інформацію, коли виникне потреба, а також на запит судна. 2.4.6. Порядок радіолокаційного проведення погоджується
капітаном і лоцманом-оператором ПРРС до початку проведення судна. При радіолокаційному проведенні судно повторює одержану від
ПРРС інформацію і повідомляє про свої дії. Початок і кінець проведення судна повідомляється
лоцманом-оператором ПРРС і підтверджується капітаном судна. 2.4.7. Радіообмін ПРРС з суднами, а також поточні навігаційні
обставини документально фіксуються. 2.4.8. ПРРС несуть відповідальність за свої вказівки та
передану інформацію відповідно до чинного законодавства. 2.4.9. Радіолокаційне проведення суден здійснюється тільки
ПРРС портів Іллічівська, Одеси і Южного. 2.4.10. ПРРС "Руська коса" здійснює радіолокаційний контроль
на ділянці від бую N 60 до бую N 109 БДЛК і додатково по заявці
капітана судна від бую N 13 до бую N 33 ХМК. 2.4.11. ПРРС "Очаків" здійснює радіолокаційний контроль за
рухом суден від бую "Березанський" до бую N 33 БДЛК. 2.4.12. ПРРС "Касперівка" здійснює тільки інформаційне
обслуговування та регулювання руху суден у своїй зоні контролю.
3. Правила плавання суден
по БДЛК та ХМК
3.1. Організація руху суден
3.1.1. Навігаційне облаштування БДЛК і ХМК плавучими
застережними знаками відповідає системі Міжнародної асоціації
маячних служб (надалі - МАМС) - регіон А. 3.1.2. По БДЛК дозволяється плавання суден довжиною до
215 метрів, по ХМК - до 200 метрів. 3.1.3. Плавання по БДЛК суден, які мають довжину більше 170 м
чи осадку більше 8 м, а по ХМК суден, які мають довжину більше
170 м чи осадку більше 6,5 м, дозволяється тільки в світлий час
доби і за умови стійкої видимості не менше 2 миль. 3.1.4. Плавання інших суден по БДЛК і ХМК при наявності
літнього плавучого загородження, за винятком суден, вказаних в
п.3.1.3 цих Правил і суден на підводних крилах, здійснюється
цілодобово. При загородженні БДЛК і ХМК зимовими плавучими застережними
знаками, а також при наявності криги, рух суден з осадкою більше 5
м в темний час доби дозволяється тільки при стійкій видимості
вогнів створів. 3.1.5. Плавання по БДЛК суден, які мають довжину більше
187 м, а по ХМК суден довжиною більше 170 м, здійснюється з
буксирним забезпеченням. За заявкою капітана судна буксири можуть надаватись і суднам
менших розмірів. Судна, довжиною більше 100 м з осадкою понад 5 м, які
переходять з шостого (Хабловського) коліна БДЛК на перше коліно
ХМК чи у зворотному напрямку, здійснюють перехід в районі
сходження каналів (світячі буї N 47 і N 48 БДЛК та N 1 і N 2 ХМК)
з буксирним забезпеченням. Заявка на буксири подається диспетчеру порта призначення. 3.1.6. Суднам на підводних крилах у неводотоннажному стані
плавання по БДЛК і ХМК дозволяється тільки в світлий час доби. 3.1.7. Всі спортивні судна, катери, моторні, веслові шлюпки і
човни повинні плавати поза каналами та районами забровочного
плавання. При необхідності перетинання каналу, цей маневр повинен
виконуватись в короткий час, здійснюватись під прямим кутом до осі
каналу та при видимій відсутності поблизу суден у каналі. 3.1.8. Забороняється самостійне плавання по БДЛК і ХМК суден
з несправним якірним чи рульовим пристроєм, з диферентом на ніс, з
диферентом на корму більше 3-х метрів, з креном більше 5 градусів,
а при обмеженій видимості, також суден з несправною
радіолокаційною станцією. 3.1.9. Вхід суден до БДЛК і ХМК під час туману, мли,
снігопаду, паріння моря, сильної зливи та при інших умовах, коли
створні знаки чи їх вогні ясно не видимі, а також при вітрі
швидкістю більше 15 м/сек, забороняється. У випадку, коли такі
умови виникли раптово, а судно знаходиться у каналі, воно повинно
рухатись з обережністю до найближчого безпечного місця, по
можливості, зійти з каналу та стати на якір. 3.1.10. При вимушеній зупинці на каналах судна повинні по
можливості зійти з каналу та стати на якір. Про місце та причини
зупинки судно повинно негайно повідомити ПРРС, в зоні дії якого
воно знаходиться. Якщо передбачається, що вимушена зупинка буде довгою, капітан
судна повинен викликати буксири для проведення в порт чи до
найближчого місця якірної стоянки. 3.1.11. Зняття судна, сидячого на бровці каналу, з допомогою
своїх двигунів забороняється. 3.1.12. Рух суден по БДЛК і ХМК регулюється відповідно ПРРС
Очакова, "Руська коса" і Касперівка. 3.1.13. Судна, які ідуть в БДЛК з моря, запитують дозвіл на
вхід в БДЛК у ПРРС Очакова. Судна, які збираються виходити з БДЛК в море, повинні
запитати дозвіл на рух по каналу у ПРРС "Руська коса". Судна, які збираються виходити в море з Херсону повинні
запитати дозвіл на рух по ХМК у ПРРС "Касперівка". Дозвіл анулюється і повинен бути поновлений в установленому
порядку, якщо судно протягом 30 хвилин не почне дозволені дії. Судна з осадкою більше 8 м входять в (виходять із) БДЛК біля
світячого бую Березанський, всі інші судна - біля світячого бую
N 2. 3.1.14. При русі суден в порт Херсон з моря, при підході до
першого коліна ХМК, судно повинно інформувати ПРРС "Касперівка"
про час свого підходу до буїв NN 1, 2 ХМК та запитати дозвіл на
рух по ХМК. 3.1.15. З метою розпізнання судна, воно зобов'язане
повідомити своє місцезнаходження по пеленгу і дистанції від
якого-небудь орієнтиру. ПРРС дає цьому судну дозвіл на подальший
рух по каналу, або вказує місце для чекання. 3.1.16. Судна з осадкою від 5 м до 8 м при русі по БДЛК та з
осадкою від 5 м до 7 м при русі по ХМК на доповнення до вогнів,
визначених МППЗС-72, повинні виставити на найбільш видимому місці
судна фонарь червоним круговим світлом, в темний час доби, або
чорну фігуру у вигляді шару, в світлий час доби. 3.1.17. Судна з осадкою 8 м і більше при русі по ХМК повинні
виставляти на найбільш видимому місці сигнал, передбачений
Правилом 28 МППЗС-72 для суден, обмежених своєю осадкою. 3.1.18. В зоні дії Правил плавання по БДЛК і ХМК судна, які
мають з повним вантажем осадку менше 4 м, в тому числі морські і
річкові буксири, які йдуть самі або з караваном барж, повинні
рухатись по маршрутах, які передбачені п.п.3.1.19 і 3.1.20 цих
Правил. 3.1.19. Від острову Березань до порту Миколаїв і в зворотному
напрямку по БДЛК встановлено слідуючий маршрут для суден, вказаних
в п.3.1.18 цих Правил: а) на першому (Березансько-Очаківському) коліні БДЛК від
світячого бую N 2 за бровками каналу в районах шириною 1 кабельтов
в обох напрямках. Вхід на друге коліно БДЛК (Вікторовське) і вихід з нього за
бровку першого коліна здійснюється біля світячого бую N 7
"Кінбурнського"; б) на другому (Вікторовському), третьому (Первомайському) і
четвертому (Аджигольському) колінах БДЛК - по каналу в обох
напрямках до (від) меридіану 31 град. 36' Е; в) на п'ятому (Дніпровсько-Лиманському) коліні БДЛК за правою
бровкою каналу в районі шириною 3 кабельтови в обох напрямках для
всіх буксирних караванів. Інші судна ідуть за цією бровкою тільки
при русі з моря; г) на шостому (Хабловському), сьомому
(Кисляківсько-Лупарівському) і восьмому (Лиманоожарському) колінах
БДЛК - в районі шириною 5 кабельтов за правою бровкою каналу - для
всіх буксирних караванів. Інші судна ідуть за цією ж бровкою
тільки при русі з моря. Вхід в ці райони плавання за бровками каналу і вихід з них на
полосу плавання за бровками п'ятого коліна здійснюється між
світячим буєм N 47 БДЛК і світячим буєм N 2 ХМК, при цьому на
південь залишається передній знак створу Східний. д) на дев'ятому (Катіліному) коліні БДЛК - по каналу в обох
напрямках для буксирних караванів. Інші судна ідуть по каналу
тільки при русі з моря. Пройшовши віху N 88 і буй N 87, далі рухатись в районі
шириною 2 кабельтова за правою бровкою десятого (Козирського)
коліна БДЛК за винятком району мілини Ожарської коси, де ширина
району тільки до 5-метрової ізобати; е) на одинадцятому (Сіверсовому) коліні БДЛК - в районі
шириною 2 кабельтова за лівою бровкою каналу в обох напрямках.
Судна пересікають канал між світячим буєм N 99 та віхами N 101 і
N 102; ж) на дванадцятому (Константинівському) коліні і далі до
порту Миколаїв - по БДЛК в обох напрямках; з) всі судна (крім буксирних караванів), які прямують в море,
повинні рухатись за бровкою одинадцятого, десятого, дев'ятого,
восьмого і сьомого колін БДЛК. Дійшовши до світячого бую N 60 і
залишивши його на захід, судна входять на шосте коліно і рухаються
по каналу до віхи N 46. Пройшовши віху N 46, судна виходять на
ліву бровку п'ятого коліна і прямують до віхи N 34, а потім,
залишивши їх справа, виходять на четверте коліно БДЛК і прямують
далі, керуючись пунктами "а" і "б" цього пункту.
3.1.20. Від БДЛК до гирла річки Рвач встановлюється такий
маршрут для суден, вказаних в п.3.1.18 цих Правил: а) на першому, другому і третьому колінах ХМК - по каналу в
обох напрямках. Буксири на цій ділянці можуть іти з караваном,
сформованим тільки в два ряди; б) переформування каравану необхідно проводити поза каналом в
районі якірного місця N 366; в) судна, які ідуть з гирла річки Рвач в Бузький лиман і в
зворотному напрямку, плавання по БДЛК і ХМК здійснюють по
рекомендованому путі N 20. 3.1.21. Швидкість суден, які рухаються по БДЛК і ХМК, крім
суден на підводних крилах, не повинна перевищувати: а) на БДЛК: 12 вузлів - при довжині судна менше 170 м чи осадці
менше 7 м; 10 вузлів - при довжині судна менше 170 м чи осадці
від 7 до 9 м; 9 вузлів - при довжині судна більше 170 м чи осадці
більше 9 м. б) на ХМК: 8 вузлів - при довжині судна більше 170 м і з осадкою
більше 7 м; Для суден довжиною менше 170 м і з осадкою менше 7 м: 10 вузлів - на першому і другому колінах ХМК; 8 вузлів - на іншій частині ХМК і в річці Рвач. 3.1.22. Перевищення встановленої швидкості дозволяється
тільки для запобігання аварійній ситуації. Питання про проведення суден і буксирних караванів, які
можуть забезпечити максимальну швидкість руху (по БДЛК - 9 вузлів;
по ХМК - 8 вузлів) вирішується в кожному випадку окремо капітанами
портів призначення. 3.1.23. Незалежно від встановленої граничної швидкості для
попередження розвитку небезпечної хвилі необхідно завчасно
зменшити швидкість судна в випадках: - проходження мимо острову Первомайський, Волошської коси,
порту "Октябрськ", світячого бую N 114 (одинадцяте коліно БДЛК); - розходження з буксирними караванами і малотоннажними
суднами; - проходження місць проведення підводних, гідротехнічних та
інших спеціальних робіт; - проходу днопоглиблювальних суден; - проходу плотів і шлюпок з людьми; - проходу суден які стоять на якорі, а також на дванадцятому
(Константинівському) коліні БДЛК перед входом на акваторію порту
Миколаїв. 3.1.24. Обгін суден в зоні дії цих Правил допустимо при
сприятливих умовах і тільки за згодою капітана судна, яке
випереджається. 3.1.25. Обгін забороняється: - одним судном другого, якщо обидва судна несуть спеціальні
сигнали згідно з пунктами 3.1.16 і 3.1.17 цих Правил; - при плаванні по другому, третьому, четвертому, дев'ятому,
дванадцятому, тринадцятому колінах БДЛК; - другому, третьому колінах ХМК і річці Рвач; - в зонах повороту і в місцях, де дозволено пересікання
каналу суднами. Зоною повороту визнається ділянка з радіусом 5 кабельтов від
точки повороту каналу. 3.1.26. При русі суден по БДЛК і ХМК, вказаних в п.3.1.3 цих
Правил, зустрічний рух суден по каналам, крім суден на підводних
крилах, пасажирських катерів місцевого плавання і суден типу
"ріка-море", що мають осадку з повним вантажем не більше 4 м,
заборонено. 3.1.27. Розходження суден заборонено: - на третьому коліні ХМК; - в зонах поворотів БДЛК і ХМК; - поблизу затонувшого судна (46 град. 32,04' N, 32 град.
08,96' Е). При плаванні в цьому районі необхідно суворо триматися на
лінії створу. Судно, яке рухається за течією, має переважне право проходу
зони повороту. Судно, яке рухається проти течії, не повинно входити в зону
повороту до проходу її зустрічним судном. 3.1.28. Судна, які мають меншу осадку, чим судна, вказані в
пунктах 3.1.16 і 3.1.17 цих Правил, зобов'язані уступати дорогу
останнім, притискуватися до своєї правої бровки, або, якщо
дозволяють осадка і обставини, виходити за неї. 3.1.29. Судна, які входять в БДЛК і ХМК, зобов'язані уступити
дорогу суднам, які ідуть по цих каналах.
3.2. Плавання суден в льодових умовах
3.2.1. При наявності льоду в зоні дії цих Правил одиночне
плавання дозволяється тільки суднам, які мають відповідний
льодовий клас. Інші судна здійснюють плавання під проведенням криголамів і,
звичайно, в складі караванів. Каравани формуються в районі острова Березань і в портах
відходу. 3.2.2. Судна, які рухаються з моря, заявку на проведення
суден в льодах подають за 48 годин перед підходом до острову
Березань капітану порту призначення (наприклад: "Миколаїв
Льоднач", "Херсон Льоднач") з грифом "льодова". В заявці повинні бути вказані: - найменування морського агента судна; - тип і назву судна; - прапор судна і найменування судновласника; - чисту і повну регістрову місткість судна; - довжину, ширину і фактичну максимальну осадку; - порт призначення; - наявність свідоцтва на придатність судна для плавання в
льодах; - потужність головної енергетичної установки (далі ГЕУ); - матеріал гребного гвинта; - запас палива; - рід і кількість вантажу; - час підходу до зони ПРРС, чи до БДЛК і ХМК; - обмеження в управлінні судном і несправності, які
перешкоджають безпеці судноплавства. Капітан судна несе відповідальність за достовірність
інформації, що передається. 3.2.3. Судна, які виходять з портів регіону, заявку на
проведення в льодах подають в письмовій формі за підписами
капітана судна або його агента на ім'я капітану порту за 24 години
до виходу. 3.2.4. При проведенні суден в льодах капітани цих суден
повинні керуватися спеціальними правилами які об'являються в
Повідомленнях мореплавцям. 3.2.5. Судна, які здійснюють плавання на БДЛК і ХМК без
проведення криголамами, зобов'язані кожну годину чи на запит ПРРС
повідомляти своє місцезнаходження, швидкість і льодові обставини. 3.2.6. Вхід в БДЛК і ХМК та рух по каналах заборонені: - при переміщенні льодових полів товщиною льоду більше 20 см
та силі вітру більше 10 м/сек; - при відсутності на штатних місцях більше двох плавучих
засобів навігаційного облаштування (далі - ЗНО) підряд; - при відсутності достовірної інформації протягом дванадцяти
годин. 3.2.7. Стягнення за порушення правил плавання по БДЛК та ХМК
накладає відповідно до чинного законодавства капітан того порту, в
зоні повноваження якого мало місце порушення.
4. Правила лоцманського проведення суден
4.1. Райони обов'язкового лоцманського проведення
суден та організація лоцманського обслуговування
4.1.1. Районами обов'язкового лоцманського проведення суден
відповідно до цих Правил являються акваторії всіх портів в ПЗЧЧМ
(Іллічівськ, Одеса, Южний, Дніпро-Бузький, Октябрськ, Миколаїв,
Херсон), а також на морські шляхи (РП N 1, БДЛК і ХМК) від
меридіану 30 град. 57,2' Е в східному напрямку. 4.1.2. Лоцманське проведення суден в районах обов'язкового
лоцманського проведення суден здійснюється виключно державними
морськими лоцманами України, які входять відповідно до складу
портових лоцманських служб і державного підприємства (надалі - ДП)
"Дельта-лоцман". 4.1.3. На акваторіях портів ПЗЧЧМ межі районів обов'язкового
лоцманського проведення суден, організація, порядок подачі та
виконання лоцманської заявки визначаються в Обов'язкових
постановах портів ПЗЧЧМ, якщо вони не суперечать цим Правилам. 4.1.4. Для суден, які рухаються в порти (та із портів)
розташованих на БДЛК і ХМК, район обов'язкової лінійної
лоцманської проводки встановлюється в межах від меридіану 31 град.
01,0' Е в східному напрямку на РП N 1, БДЛК і ХМК до акваторій цих
портів. ( Пункт 4.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 60 ( z0203-04 ) від 31.01.2004 )
( Підпункт 4.1.5 пункту 4 вилучено на підставі Наказу
Мінтрансу N 195 ( z0253-00 ) від 27.04.2000 )
4.1.5. Міністерство транспорту України здійснює державний
нагляд за безпекою судноплавства в районах обов'язкового
лоцманського проведення суден та загальне керівництво за
діяльністю лоцманських служб портів і ДП "Дельта-лоцман" через
Держфлотінспекцію України та капітанів відповідних морських
портів. ( Підпункт 4.1.5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 195 ( z0253-00 ) від 27.04.2000 ) 4.1.6. Плавання всіх суден в районах обов'язкового
лоцманського проведення суден довжиною більше 50 метрів, якщо в
Обов'язкових постановах портів ПЗЧЧМ не встановлені інші обмеження
щодо розмірів суден, без державного лоцмана забороняється. Від обов'язкового лоцманського проведення по РП N 1, БДЛК і
ХМК можуть звільнятися тільки судна з осадкою у повному вантажі до
4,5 м, капітани яких регулярно плавають в зоні дії цих Правил та в
установленому порядку пройшли перевірку знань цих Правил і
одержали відповідний сертифікат. Таким суднам рекомендовано для
підходу до БДЛК і в зворотному напрямку використовувати РП-59 і
РП-2. 4.1.7. Оперативний центр лоцманської служби (надалі - ОЦ ЛС)
ДП "Дельта-лоцман" розташований в місті Миколаїв, а морська
лоцманська станція (надалі - МЛС) - в порту Южний. 4.1.8. Судна, які рухаються в (із) БДЛК і ХМК, приймають
(висаджують) лоцмана ДП "Дельта-лоцман" в точці з координатами
46 град. 33,5' N, 31 град. 01,0' Е. ( Пункт 4.1.8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 60 ( z0203-04 ) від
31.01.2004 )
4.2. Порядок подачі лоцманської заявки
4.2.1. Для суден які прямують в Іллічівський, Одеський та
Южний морські порти порядок подачі лоцманської заявки визначається
Обов'язковими постановами по цим портам. 4.2.2. Для суден які прямують в порти БДЛК і ХМК заявка на
лоцмана ДП "Дельта-лоцман" подається через агента судна за
48 годин, повторюється через 24 години та уточнюється за 6 годин
до підходу судна до місця прийому лоцмана. Якщо агентом, або капітаном судна не було уточнення за
6 годин до зазначеного в заявці термін, то ця заявка анулюється. В
такому разі це судно забезпечується лоцманом за загальною чергою. При підході судна до місця прийому лоцмана ДП "Дельта-лоцман"
з запізненням більш, як на 4 години, воно обслуговується при
наявності вільних лоцманів. 4.2.3. Судна, які виходять з портів регіону, подають заявку
на лоцмана ДП "Дельта-лоцман" за 8 годин з подальшим уточненням за
2 години до відходу. Якщо до уточнюваного часу судно не готове до відходу, заявка
анулюється. Якщо лоцман прибув для проведення судна на підтверджений
агентом час і судно затримується з відходом на термін більше двох
годин з причин, які не визнані форс-мажорними обставинами, капітан
судна зобов'язаний підписати квитанцію для сплати збору за
проведення судна, для якого був викликаний лоцман, а заявка на
проведення анулюється. 4.2.4. В заявці на лоцманське обслуговування вказуються: - найбільші довжина, ширина, швидкість повного маневрового
ходу та осадка судна. В період льодової компанії в заявці додатково вказується: - льодовий клас судна, потужність головної енергетичної
установки та матеріал гвинта.
4.3. Порядок лоцманського обслуговування
4.3.1. Порядок лоцманського обслуговування в Іллічівському,
Одеському та Южному морських торгових портів визначається
Обов'язковими постановами по цим портам. 4.3.2. Лоцманське обслуговування суден виконується
цілодобово, якщо за умовами правил плавання суден на БДЛК і ХМК не
встановлено обмежень руху суден, або через гідрометеорологічні
умови, які не забезпечують безпечний прийом або висадку лоцмана. 4.3.3. Вказівки капітанів портів в районі обов'язкового
лоцманського проведення, де визначені повноваження відповідного
капітана порту, з питань безпеки судноплавства та у випадках
заборони руху суден якщо їх безпечному проходу перешкоджають
гідрометеорологічні умови або інші особливі обставини, для лоцмана
та капітана судна є обов'язковими. 4.3.4. За вимогою капітана порту з форс-мажорних обставин,
які загрожують життю та здоров'ю екіпажу, безпеці судна, берегових
споруд, чи виникненні екологічної небезпеки, заявка на лоцманське
обслуговування судна приймається негайно і лоцман направляється на
судно при першій можливості. 4.3.5. Дозвіл на підхід до місця прийому лоцмана дає ПРРС
порту Южний за погодженням з агентом судна та МЛС ДП
"Дельта-лоцман". У разі закриття каналу, неприйому судна портом призначення,
льодових обставин та інших поважних причин, судна по вказівці ПРРС
порту Южний повинні стати на якір в районі якірної стоянки N 354,
або іншої якірної стоянки, одержавши попередньо дозвіл у
відповідного ПРРС. В залежності від погодних умов, по вказівці лоцмана чи ПРРС
порту Южний місце прийому (висадки) може бути змінене. 4.3.6. При підході судна до місця прийому (висадки) лоцмана,
належить завчасно приготувати головну енергетичну установку для
маневрування судна та мати швидкість руху не більше 6-ти вузлів. У випадку вимушеного збільшення швидкості руху для
попередження небезпечного дрейфу чи для збереження управляння
судном необхідно оповістити про це лоцманське судно і ПРРС. 4.3.7. Судна, які підходять до місця прийому (висадки)
лоцмана і рухаються під проведенням лоцмана ЛС ДП "Дельта-лоцман",
зобов'язані нести радіовахту з МЛС, лоцманським судном і ПРРС на
частотах, які вказані в Додатку N 1 до цих Правил.
Додаток N 1
до Правил плавання і лоцманського
проведення суден в північно-західній
частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському та
Херсонському морському каналах
Канали зв'язку та позивні
ПРРС і ЛС ДП "Дельта-лоцман"
————————————————————————————————————————————————————————— | Радіостанція | Позивний | Робочі | Частота | | | | канали | ПХ | | | | УКХ | (кгц) | |—————————————————+—————————————————+—————————+—————————| |ПРРС Іллічівськ |Іллічівськ | 10 | 2535 | | |Трафік-контроль | | | |ПРРС Одеса |Одеса | 14 | 2535 | | |Порт-контроль | | | |ПРРС Южний |Южний | 11 | 2535 | | |Порт-контроль | | | |ПРРС Очаків |Очаків | 16/12 | 2535 | | |Радіо-17 | | | |ПРРС "Руська |Радіо-9 | 16/69 | 2535 | |коса" | | | | |ПРРС Касперівка |Кізомис | 14 | 2535 | | |Радіо-18 | | | |ОЦ ЛС ДП | | 16 | 2535 | |"Дельта-лоцман" | | | | |МЛС ДП | | 16 | 2535 | |"Дельта-лоцман" | | | | —————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2
до Правил плавання і лоцманського
проведення суден в північно-західній
частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському та
Херсонському морському каналах
Схема
зони дії правил плавання в північно-західній частині
Чорного моря
(Зображення схеми має графічний характер. Не наводиться).вверх