Про затвердження Інструкції про порядок прийому, обробки і оплати телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео"
Мінзв'язку України, Держкомгідрометеорології, Мінекономіки (до2000р.); Приказ, Инструкция от 12.08.199480/115/100
Документ z0206-94, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.07.2008, основание - z0613-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 80/115/100 від 12.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 серпня 1994 року
за N 206/416
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 693/448/200 ( z0613-08 ) від 10.06.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок прийому,
обробки і оплати телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео"

Згідно з п.8 протоколу N 1 постійної Урядової комісії
Кабінету Міністрів України з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій від 23 березня 1994 року та з метою
впорядкування прийому, обробки і оплати телеграм "Шторм", "Авіа" і
"Метео" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок прийому, обробки і
оплати телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео" (додається). 2. Вважати такою, що не застосовується, Інструкцію про
порядок прийому і обробки телеграм "Шторм", "Авіа", "Метео",
затверджену Міністерством зв'язку СРСР, Міністерством
оборони СРСР, Держкомгідрометом СРСР і введену в дію директивним
листом Міністерства зв'язку СРСР від 02.06.87 N 165-д. 3. Зареєструвати зазначену Інструкцію в Міністерстві юстиції
України. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра зв'язку України М.М.Стародуба і першого заступника Голови
Держкомгідромету України Н.Ф.Токара.
Міністр зв'язку України О.П.Проживальський
Голова Державного комітету
України по гідрометеорології В.М.Ліпінський
Міністр економіки України Р.В.Шпек

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства зв'язку
України, Державного комітету
України по гідрометеорології,
Міністерством економіки
України від 23.07.94
N 80/115/100

Інструкція
про порядок прийому, обробки і оплати
телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео"
I. Категорія і право подання
1. Телеграми "Шторм" і "Авіа" належать до категорії
позачергових телеграм. "Шторм" - це телеграма з попередженнями і оповіщеннями про
небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища,
екстремально-високі і високі рівні забруднення природного
середовища. "Авіа" - це телеграма з даними про фактичну погоду, про
припинення небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ,
екстремально-високих і високих рівнів забруднення природного
середовища. 2. Право подання телеграм "Шторм" і "Авіа" надається всім
оперативно-виробничим організаціям Державного комітету України по
гідрометеорології: Українському гідрометцентру, Республіканському
центру спостережень за станом природного середовища, Українському
авіаметеорологічному центру, Кримському республіканському центру
по гідрометеорології, Гідрометеорологічному центру Чорного та
Азовського морів, обласним центрам по гідрометеорології,
авіаметеорологічним станціям, гідрометеорологічним обсерваторіям,
гідрометеорологічним бюро, станціям і постам всіх типів
(метеорологічним, агрометеорологічним, гідрологічним, морським
тощо), хімічним лабораторіям, всім метеорологічним і
гідрометеорологічним підрозділам Збройних Сил України. 3. Телеграми "Метео" належать до категорії термінових.
Телеграми "Метео" - це телеграми з гідрометеорологічними або
агрометеорологічними даними, що передаються організаціями
Держкомгідромету України і спостережними органами інших відомств і
направляються організаціям Держгідромету України за умовними
адресами "Погода", "Вода", "Агромет" і "Мет".
II. Складання телеграм "Шторм", "Авіа", "Метео"
4. Телеграми "Шторм" і "Авіа", як правило, повинні вміщувати
до 30 слів. В окремих випадках допускається подання більш
багатослівних телеграм, а в телеграмах "Метео" - до 300 слів. 5. В адресі телеграм з позначкою "Шторм", "Авіа", "Метео"
вказується пункт призначення і умовна адреса "Погода", "Вода",
"Агромет", "Мет" чи група цифр з позначкою ББ або без неї. Наприклад: Авіа Чернігів 00230 =
Авіа Чернігів Мет =
Шторм Донецьк ББ230 =
Авіа Київ Погода =
Метео Київ Вода =
Шторм Харків Мет =
Метео Київ Агромет =
Метео Миколаїв ББ260= Примітка: Позначка ББ засвідчує про необхідність оплати
телеграми адресатом. Цифра 00 перед номером
поштової скриньки використовується при обміні
телеграми між метеорологічними підрозділами
Збройних Сил України.
III. Обробка телеграм "Шторм", "Авіа", "Метео".
І контрольні строки
6. Телеграми "Шторм", "Авіа" і "Метео" передаються на
підприємства зв'язку по телеграфних апаратах або подаються за
списком в касу підприємства зв'язку. Телеграми від установ Держкомгідромету і метеорологічних
підрозділів Збройних Сил України дозволяється приймати по
телефону. У виняткових випадках прийом телеграм від організацій
Держкомгідромету дозволяється з квартирних телефонів. При цьому
телеграми з одним і тим же текстом в кілька пунктів (адрес)
призначення дозволяється приймати на підприємствах зв'язку один
раз, з повною зворотною перевіркою тексту і адреси. Час обробки
таких телеграм на кожну наступну адресу збільшується на 2 хвилини. Наприклад, для телеграм з позначкою "Шторм":
на першу адресу - 4 хв.;
на другу адресу - 6 хв. і т.д.
для телеграм з позначкою "Авіа":
на першу адресу - 6 хв.;
на другу адресу - 8 хв. і т.д. По телефону приймаються телеграми, які вміщують не більше 50 слів.
7. Обробка телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео" здійснюється у
відповідності з Телеграфними правилами, затвердженими Міністром
зв'язку СРСР 02.12.80 і цією Інструкцією. 8. Для обробки телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео"
встановлюються контрольні строки залежно від технічних засобів: по АТВС: "Шторм" - 4 хв.
"Авіа" - 6 хв. по ЦКС: "Шторм", "Авіа" - 6 хв. по АТ, ПЗ: "Шторм" - 10 хв.
"Авіа" - 15 хв. по всіх системах "Метео" - 30 хв. Час на передачу багатослівних телеграм "Шторм" і "Авіа"
збільшується у відповідності з таблицею "Контрольні строки
проходження телеграм "Шторм" і "Авіа" від відправника до адресата"
(додається). На телеграму "Метео", яка вміщує більше 150 слів,
встановлюється додатковий контрольний строк - 10 хвилин. 9. Підприємства зв'язку несуть відповідальність за своєчасне
проходження телеграм "Шторм", "Авіа" і "Метео" від відправника до
адресата і високоякісну іх обробку з урахуванням можливого
переприйому телеграм в транзитних пунктах. Кожен випадок затримки в обробці телеграм проти контрольного
строку розслідується і вживаються відповідні заходи, передбачені
Телеграфними правилами, затвердженими Міністерством зв'язку СРСР
від 02.12.80 р. Телеграма, передана з перевищенням контрольних строків
проходження з вини підприємств зв'язку більше 30 хвилин, підлягає
оплаті за тарифом, передбаченим цією Інструкцією, зниженим на 50%. 10. До числа уповільнених не зараховуються телеграми,
затримані в обробці внаслідок стихійних явищ (землетрус, ожеледь,
пожежа, повінь та ін.) або затримані непроходженням зв'язку через
магнітні бурі, грози та з вини адресата. 11. Для прискорення проходження телеграм "Шторм", "Авіа" і
"Метео" установам Держкомгідромету і гідрометеорологічним
підрозділам Збройних Сил України дозволяється включення в
автоматизовану мережу комутації каналів і комутації сполучень
Міністерства зв'язку України для прийому телеграм. 12. У виняткових випадках у вузлах зв'язку Держкомгідромету і
Збройних Сил України дозволяється організувати один телеграфний
зв'язок для наведення довідок та запитів. Передача телеграм по
цьому зв'язку не дозволяється.
IV. Порядок розрахунків за телеграми
"Шторм", "Авіа" і "Метео"
13. Телеграми "Шторм", "Авіа" і "Метео" оплачуються за
звичайним тарифом прейскуранта "Граничні тарифи на послуги
зв'язку", затвердженого у відповідності з чинним законодавством. 14. Оплата за телеграми "Шторм", "Авіа" і "Метео" проводиться
за рахунок авансу, який вноситься щомісячно не пізніше 15 числа на
розрахунковий рахунок відповідних підприємств зв'язку в сумі
планових витрат. 15. Від нових прикріплених військових частин підприємствам
зв'язку дозволяється приймати телеграми "Шторм", "Авіа" і "Метео",
а також передавати телеграми на їх адресу до оформлення авансу
протягом 15 днів. 16. При використанні місячних авансів підприємства зв'язку
приймають телеграми до 15 числа наступного місяця. 17. Телеграми, прийняті по телефону від установ
Держкомгідромету і військових частин, підлягають щодобовій
реєстрації в підприємствах зв'язку. При реєстрації складається
облікова відомість, де вказується організація - відправник,
адресат (пункт призначення), касовий номер телеграми, кількість
слів, сума до оплати і позначка ББ (якщо вона є), час прийому і
передачі телеграми. Відомість складається в двох примірниках. Облікова відомість звіряється з реєстром відправлених
телеграм, що складається відправником. Звірений реєстр
підписується керівником організації, яка відправляє телеграми,
керівником підприємства зв'язку і завіряється відповідними
печатками. Така ж відомість складається по повільнених телеграмах. 18. В кінці місяця на підставі даних відомостей (чи опису)
підприємство зв'язку складає рахунок, в якому вказується загальна
сума за телеграми. Рахунок направляється в бухгалтерію для
розрахунків з споживачем послуг. Відправникам телеграм
направляється копія відомості (чи опису) і рахунок для контролю. 19. Оплата розмови по абонентському телеграфу здійснюється
згідно з показаннями лічильників у відповідності з прейскурантом
"Граничні тарифи на послуги зв'язку".
Генерал-лейтенант Г.Гурін
Додаток
до Інструкції про порядок прийому,
обробки і оплати телеграм "Шторм",
"Авіа" і "Метео"

КОНТРОЛЬНІ СТРОКИ
проходження телеграм "Шторм" і "Авіа"
від відправника до адресата

—————————————————————————————————————————————————————————————————— NN|Найменуван-|Кількість| Час проходження телеграми в хвилинах | пп|ня пункту |пере- |———————————————————————————————————————| |подання |прийомів | АТОЛ ЦКС АТ, ПС | | | |———————————————————————————————————————| | | | Кількість слів | ———+———————————+—————————+———————————————————————————————————————| | | |< 30|< 60|< 30|< 60|< 30|< 60|< 30|< 60| | | |—————————+—————————+—————————+—————————| | | | Шторм | Авіа | Шторм | Авіа | | | |—————————+—————————+—————————+—————————| 1.| | - | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 2.| | 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 21 | 23 | 3.| | 2 | 12 | 14 | 18 | 20 | 18 | 20 | 27 | 29 | і | | | | | | | | | | | т.д| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Керівник підприємства зв'язку ________________________________
(підпис)
Керівник метеопідрозділу ____________________________________
(підпис)вверх