Документ z0197-08, действует, текущая редакция — Принятие от 27.02.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.03.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2008 N 100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2008 р.
за N 197/14888

Про затвердження індексів до балансової вартості
об'єктів житлового фонду за станом
на 1 січня 2008 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1996 року N 1024 ( 1024-96-п ) "Про порядок індексації
вартості об'єктів житлового фонду" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити індекси до балансової вартості об'єктів
житлового фонду за станом на 1 січня 2008 року, що додаються.
2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.) разом з Юридичним відділом
(Ляшенко О.І.) подати в установленому порядку цей наказ на
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві довести затверджені індекси до відома зацікавлених
організацій.
Міністр В.С.Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Перший заступник Міністра з питань
житлово-комунального господарства
України О.Б.Лотоцький
Перший заступник Міністра
економіки України С.А.Романюк
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва
27.02.2008 N 100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2008 р.
за N 197/14888

ІНДЕКСИ
до балансової вартості об'єктів житлового фонду
за станом на 1 січня 2008 року

------------------------------------------------------------------ |Термін уведення об'єктів в |Індекси до балансової вартості | |експлуатацію |об'єктів житлового фонду | |--------------------------------+-------------------------------| |До 1 січня 2007 року* | 1,18 | |2007 рік | | |--------------------------------+-------------------------------| |I квартал | 1,15 | |--------------------------------+-------------------------------| |II квартал | 1,08 | |--------------------------------+-------------------------------| |III квартал | 1,04 | |--------------------------------+-------------------------------| |IV квартал | 1 | ------------------------------------------------------------------
* Об'єкти, уведені в експлуатацію до 1 січня 2006 року,
вартість яких проіндексована відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 09.03.95 N 163 ( 163-95-п ), від 31.08.96
N 1024 ( 1024-96-п ), наказів Держкоммістобудування України від
04.04.97 N 56 ( z0149-97 ), Держбуду України від 24.02.99 N 41
( z0156-99 ), від 08.02.2001 N 30 ( z0166-01 ), від 31.01.2003 N 9
( z0118-03 ), від 20.05.2005 N 84 ( z0597-05 ), Мінбуду України
від 17.02.2006 N 44 ( z0228-06 ), від 05.03.2007 N 76
( z0231-07 ).
Заступник Міністра А.В.Беркутавверх