Документ z0181-16, действует, текущая редакция — Принятие от 12.01.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.03.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2016  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2016 р.
за № 181/28311

Про затвердження Змін до Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 227 "Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій" та з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства оборони України у відповідність до вимог чинного законодавства України, удосконалення роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 01 листопада 1999 року № 330 (у редакції наказу Міністра оборони України від 15 травня 2007 року № 243), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 року за № 804/4097, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ УкраїниА.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
12.01.2016  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2016 р.
за № 181/28311

ЗМІНИ
до Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України

1. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. До складу ВІБДР входять: управління безпеки дорожнього руху (Головна військова інспекція безпеки дорожнього руху) Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - ГВІБДР), структурні підрозділи ВІБДР територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області) (далі - ТУ ВСП), зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку (далі - ЗВ ВСП) та спеціальних відділів Військової служби правопорядку (далі - СпВ ВСП).";

2) у пункті 2.2:

в абзаці сьомому слова "органами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Державтоінспекція)" замінити словами "уповноваженими підрозділами Національної поліції України (далі - поліція)";

в абзаці одинадцятому слово "Державтоінспекції" замінити словами "Головного сервісного центру МВС";

3) в абзаці двадцять четвертому пункту 2.7 слово "Державтоінспекції" замінити словами "Головного сервісного центру МВС";

4) в абзаці двадцять четвертому пункту 2.8 слово "Державтоінспекції" замінити словами "Головного сервісного центру МВС";

5) у пункті 2.10 слова "підрозділами Державтоінспекції" замінити словами "уповноваженими підрозділами поліції";

6) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.11. На взвод ВІБДР СпВ ВСП покладаються:

здійснення в межах своєї компетенції нагляду за рухом військових транспортних засобів, контролю за дотриманням їх водіями вимог ПДР, за дотриманням правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів; попередження, виявлення і припинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, учинених водіями військових транспортних засобів;

здійснення супроводження колон військових транспортних засобів, тих, що перевозять небезпечні вантажі, великовагових і великогабаритних транспортних засобів ЗС України спеціальними автомобілями ВІБДР відповідно до рішень ГВІБДР (ВІБДР ТУ ВСП);

регулювання дорожнього руху на автомобільних дорогах і вулицях під час проходження колон військових транспортних засобів;

участь у проведенні технічного контролю транспортних засобів;

участь у розслідуванні ДТП, учинених за участю водіїв транспортних засобів ЗС України, осіб, які керували ними під час учинення ДТП, та в оформленні матеріалів на місці їх скоєння;

щотижневе надання до ВІБДР ТУ ВСП інформації за формою довідки-доповіді про результати роботи ВІБДР і перевірки виконання заходів щодо запобігання ДТП та порядку використання транспортних засобів у військових частинах та організаціях.".

2. У главі 3:

1) абзац сімнадцятий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"організовувати взаємодію з органами досудового розслідування та уповноваженими підрозділами поліції з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;";

2) у пункті 3.3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"щороку погоджувати з уповноваженими підрозділами поліції та органами державної влади умови та режим руху колон військових транспортних засобів, а також маршрути перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами ЗС України в межах зони діяльності ВІБДР;";

в абзаці вісімнадцятому слова "підрозділами Державтоінспекції" замінити словами "уповноваженими підрозділами поліції";

3) абзац четвертий пункту 3.4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п`ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

4) пункт 3.6 доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"організовувати ведення обліку діапазонів номерних знаків за встановленою формою за військові частини та організації, які розташовані в зоні діяльності ВІБДР;".

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

3. В абзаці сімнадцятому пункту 5.2 глави 5 слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "уповноважених підрозділах поліції".

4. У главі 6:

1) у пункті 6.1 слова "підрозділами Державтоінспекції" замінити словами "уповноваженими підрозділами поліції";

2) у пункті 6.2:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

"6.2 Взаємодія ВІБДР та поліції здійснюється з таких питань:

участь у заходах, що проводяться поліцією щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Поліцейські у разі виявлення порушень ПДР, учинених водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами, відсторонюють порушників від керування, затримують військові транспортні засоби в порядку, установленому статтями 262 та 266 КУпАП, та передають їх посадовим особам ВІБДР. Видача військових транспортних засобів зі спеціального майданчика здійснюється відповідно до законодавства.";

в абзаці дванадцятому слова "працівники Державтоінспекції" у всіх відмінках замінити словом "поліцейські" у відповідних відмінках;

3) у пункті 6.4:

в абзаці восьмому слова "підрозділів і постів Державтоінспекції" замінити словами "уповноважених підрозділів і постів поліції";

в абзацах одинадцятому, чотирнадцятому слово "Державтоінспекції" замінити словом "поліції";

4) в абзаці сьомому пункту 6.5 слово "Державтоінспекції" замінити словом "поліції";

5) в абзаці другому пункту 6.17 слова "Державтоінспекції" та "оперативною групою Державтоінспекції" замінити словами "поліції" та "поліцейськими" відповідно;

6) у пункті 6.18:

в абзаці першому слова "оперативної групи Державтоінспекції" замінити словом "поліцейських";

в абзаці шостому слово "Державтоінспекцію" замінити словом "поліцію";

7) у пункті 6.19 слово "Державтоінспекції" замінити словом "поліції".

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 слово "Державтоінспекція" замінити словом "поліція";

2) у додатку 2 слова "Державтоінспекції" та "Державтоінспекції МВС України" замінити словом "поліції";

3) у додатку 8 до Положення слова "органах Державтоінспекції" замінити словами "уповноважених підрозділах поліції".

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Військової служби
правопорядку у Збройних
Силах України -
начальника Головного
управління Військової
служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор


І.Л. Криштунвверх