Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж
Держкомісціннихпаперів; Решение от 25.01.201148
Документ z0181-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.01.2013, основание - z2082-12


 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
25.01.2011 N 48
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2011 р.
за N 181/18919
 
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
     N 1688 ( z2082-12 ) від 22.11.2012 }
 
Про внесення змін до Положення
про функціонування фондових бірж

 
     Відповідно до пунктів 7, 8, 13 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 23-26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
     1. Унести до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1542 ( z0035-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за N 35/13302 (зі змінами), такі зміни:
 
     1.1. Доповнити друге речення абзацу другого пункту 4 розділу III після слова "приватизації" словами та цифрами ", акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, у тому числі державі".
 
     1.2. У розділі IV:
     у пункті 3:
     у підпункті 3.1:
     абзац восьмий виключити.
     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом восьмим;
     доповнити підпункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
     "відсутність збитків в емітента за підсумками двох останніх фінансових років".
     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;
     у підпункті 3.2:
     абзац шостий виключити;
     доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
     "відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками двох останніх фінансових років";
     у пункті 4:
     у підпункті 4.1:
     доповнити абзац перший словами та цифрами "(крім акцій публічних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, у тому числі державі)";
     абзаци шостий та сьомий виключити.
     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим;
     доповнити підпункт після абзацу п'ятого двома новими абзацами такого змісту:
     "річний дохід в емітента від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 50000000 грн;
     відсутність збитків в емітента за підсумками останнього фінансового року".
     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;
     у підпункті 4.2:
     абзац шостий виключити;
     доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
     "відсутність збитків в емітента або особи, яка надає забезпечення повного виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року".
 
     2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.
 
     3. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О.О. забезпечити:
     подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
     подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     4. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н.С. забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
 
     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бурмаку М.О.
 
     6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців шостого - восьмого, одинадцятого, дванадцятого, вісімнадцятого - двадцять першого, двадцять четвертого, двадцять п'ятого підпункту 1.2, які набирають чинності з 1 травня 2012 року.
 
 Голова Комісії                     Д.Тевелєв 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії
від 25.01.2011 N 2вверх