Документ z0181-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.03.2004, основание - z0285-04

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 17 від 31.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
25 лютого 2002 р.
за N 181/6469
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства
N 21 ( z0285-04 ) від 06.02.2004 )
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням
міжбюджетних трансфертів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства
N 113 ( z0543-02 ) від 18.06.2002 )

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від
28.05.2001 N 590 ( 590-2001-п ) "Про основні засади складання
проекту Державного бюджету України на 2002 рік" та пункту 6 Плану
заходів із запровадження казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів до
бюджетів усіх рівнів, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 29.10.2001 N 482 ( v0482201-01 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів
(додається).
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності довести до управлінь
Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та
Севастополі Порядок казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів,
затверджений цим наказом.
3. Начальникам управлінь Державного казначейства в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі забезпечити обслуговування
місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних
трансфертів відповідно до затвердженого Порядку.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова П.Г.Петрашко
Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
31.01.2002 N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2002 р.
за N 181/6469
Порядок
казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 78
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), пункту 28 постанови
Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 N 590 ( 590-2001-п )
"Про основні засади складання проекту Державного бюджету України
на 2002 рік" та пункту 6 Плану заходів із запровадження
казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2001
N 482 ( v0482201-01 ).
1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між
органами Державного казначейства України, фінансовими органами,
платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), що належать
місцевим бюджетам, у процесі казначейського обслуговування
органами Державного казначейства України місцевих бюджетів за
доходами при функціонуванні внутрішньої платіжної системи
Державного казначейства України (далі - ВПС ДКУ).
1.3. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів
застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним
кодексом України ( 2542-14 ).
2. Основні положення про організацію роботи
2.1. У процесі казначейського обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів
органи Державного казначейства України здійснюють такі функції: установлюють механізм відкриття та відкривають аналітичні
рахунки в управліннях Державного казначейства України для
зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) (далі -
платежі) у розрізі видів платежів, що зараховуються до місцевих
бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюджети,
бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування); ведуть бухгалтерський облік доходів місцевих бюджетів (крім
власних надходжень) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119
( v0119506-00 ), зі змінами та доповненнями (далі - План
рахунків), у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, типів
проведених операцій та рівнів бюджетів; здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів
відповідно до нормативів відрахувань, визначених Бюджетним
кодексом України ( 2542-14 ) та рішенням ради про бюджет; здійснюють розподіл інших платежів, що зараховуються до
місцевих бюджетів, у розмірах, визначених законодавством, та
перераховують розподілені кошти за належністю; готують платіжні документи і проводять повернення надміру
та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на
підставі відповідних документів (далі - висновки) органів
виконавчої влади, яким відповідно до закону надано право стягнення
до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших
надходжень (далі - органи стягнення). Висновки щодо повернення
надміру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів
подаються органами стягнення на виконання до відповідних органів
Державного казначейства України. Органи Державного казначейства
України протягом 5 робочих днів виконують отримані висновки. При
умові надходження до органів Державного казначейства України
рішень органів судової влади про повернення коштів ці рішення
виконуються органами Державного казначейства України відповідно до
вимог нормативно-правових актів, а копії цих рішень передаються
органами Державного казначейства України до органів стягнення з
метою інформування цих органів; здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами та
перераховують їх до відповідних бюджетів. Органи Державного
казначейства України несуть відповідальність за повноту і
своєчасність проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами
бюджетів; щоденно перераховують залишки надходжень на рахунки із
здійснення видатків для кожного місцевого бюджету.
2.2. Аналітичні рахунки для зарахування платежів, що належать
місцевим бюджетам, відкриваються на балансі управлінь Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі. Зазначені аналітичні рахунки відкриваються за
балансовими рахунками Плану рахунків відповідно до Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню
бюджетів в системі Державного казначейства України, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року
N 119 ( v0119506-00 ), зі змінами та доповненнями.
2.3. Платники податків сплачують платежі до місцевих бюджетів
через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника
перераховує кошти через Систему електронних платежів Національного
банку України (СЕП НБУ) на аналітичні рахунки, відкриті на балансі
управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі у розрізі місцевих бюджетів
та кодів бюджетної класифікації доходів.
2.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих
бюджетів, здійснюються у такій послідовності: повернення надміру та/або помилково сплачених коштів; розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними
Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та рішенням відповідної
ради про місцевий бюджет; перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів
коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік та
рішенням відповідної ради про місцеві бюджети; проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами бюджету; перерахування залишків надходжень на рахунки для здійснення
видатків для кожного місцевого бюджету.
2.5. Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують
платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні
аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного
казначейства України. Платежі здійснюються платниками через
установи банків, у яких вони обслуговуються, установи Державного
комітету зв'язку та інформатизації України та установи Ощадного
банку за місцезнаходженням платника (місцем проживання платника).
2.6. При безготівковій формі оплати розрахункові документи,
які подаються платниками до установ банків, оформляються
відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за
N 368/5559, зі змінами та доповненнями.
2.7. Підставою для зарахування платежів, сплачених до
місцевого бюджету готівкою, є такі документи: копії платіжних доручень відділень Ощадбанку або банку та
корінці прибуткових документів (повідомлення) про приймання
установою банку платежів місцевих бюджетів готівкою; копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами
місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них; платіжні доручення установ Державного комітету зв'язку та
інформатизації України на перекази з додатком до них талонів
поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв'язку).
2.8. Розрахункові документи про сплату платежів до бюджету,
отримані установами банків або органами Державного казначейства
України, виконуються у порядку, встановленому Інструкцією про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) та зареєстрованою у Міністерстві
юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559, зі змінами та
доповненнями.
2.9. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому
числі позичок місцевих бюджетів та запозичення, повинно
здійснюватись виключно через рахунки, відкриті в органах
Державного казначейства України.
3. Операції за платежами до загального фонду
місцевих бюджетів
3.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням ради
є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік,
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях
Державного казначейства України за балансовим рахунком 3141
"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану
рахунків ( v0119506-00 ). Інформація щодо надходження та
повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевих
бюджетів одночасно відображається на відповідних аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи
загального фонду місцевого бюджету". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи
загального фонду місцевого бюджету" відображає інформацію щодо
надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду
місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.
Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком, відкритим на
даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про
надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів. За
окремими аналітичними рахунками допускається від'ємний залишок,
який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному
періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального
фонду) відбулося більше, ніж надходжень. Від'ємний залишок за
рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого
бюджету" у цілому не допускається.
3.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених до
місцевого бюджету платежів здійснюється управліннями Державного
казначейства України у порядку, визначеному абзацом шостим
підпункту 2.1. Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації
платника готує платіжне доручення про повернення надміру та/або
помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та
щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передає його до
відповідного управління Державного казначейства України. Управління Державного казначейства України здійснює
перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних
рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3141 "Надходження до
загального фонду місцевих бюджетів", на поточні рахунки платників
податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені
платники.
3.3. Повернення платежів здійснюється з відповідного
аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному
аналітичному рахунку проводиться підкріплення з відповідного
рахунку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" на
підставі меморіальних документів на перерахування коштів на
відповідний аналітичний рахунок 3141 "Надходження до загального
фонду місцевих бюджетів". Порядок повернення надміру та/або помилково сплачених
платежів до бюджету у готівковій формі викладено в розділі 11.
3.4. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до
загального фонду місцевих бюджетів, в управлінні Державного
казначейства України відкриваються аналітичні рахунки за
балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих
бюджетів" (на один із відкритих аналітичних рахунків зараховуються
доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів згідно зі статтею 66 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), а кількість інших рахунків для акумулювання платежів
залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити
процес його виконання) для кожного місцевого бюджету.
3.5. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних
рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3141 "Надходження до
загального фонду місцевих бюджетів", на кінець операційного дня у
регламентований час засобами програмного забезпечення, на підставі
меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду
місцевих бюджетів", окремо для кожного місцевого бюджету.
3.6. Суми коштів, зараховані на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих
бюджетів", направляються на здійснення видатків, передбачених
місцевими бюджетами, шляхом перерахування цих коштів у такій
послідовності: 1) на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання; субвенцій; коштів, що передаються до
Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих
бюджетів, інших дотацій), передбачених у відповідному бюджеті.
Перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету АРК,
обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів
місцевого самоврядування здійснюється органами Державного
казначейства України за рахунок надходжень доходів, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, з
окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком
3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів"; 2) залишок коштів після перерахування міжбюджетних
трансфертів на рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в
установах банків за групою балансових рахунків 254 "Кошти місцевих
бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих
бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України. За згодою сторін кошти з аналітичних рахунків, відкритих
за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих
бюджетів" можуть бути перераховані на рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3922 "Інші рахунки фінансових органів" Плану
рахунків ( v0119506-00 ) в органах Державного казначейства
України, як в установах банків, без надання підтверджувальних
документів.
4. Операції за платежами спеціального фонду
місцевих бюджетів
4.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік та
рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого
бюджету на відповідний рік, крім власних надходжень розпорядників
коштів бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в
управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком
3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Інформація щодо надходження та повернення
платежів одночасно відображається на відповідних аналітичних
рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи
спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на
спеціальні видатки". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного
обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які
направляються на спеціальні видатки" відображає інформацію про
надходження з урахуванням повернень доходів до спеціального фонду
місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий
залишок відповідно за кожним аналітичним рахунком, відкритим на
даному балансовому рахунку, відображає інформацію про надходження
з урахуванням повернень кожного виду доходів.
4.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів,
які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюється
управлінням Державного казначейства України в порядку, визначеному
абзацом шостим підпункту 2.1. Відділення Державного казначейства України за місцем
реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення
надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету
(додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку
передає його до відповідного управління Державного казначейства. Управління Державного казначейства України здійснює
перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних
рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження
коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки", на поточні рахунки платників податків,
відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники. У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151,
повернення може здійснюватись за рахунок підкріплення з
відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152
"Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки".
4.3. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до
спеціального фонду місцевого бюджету, управління Державного
казначейства України відкривають рахунки за балансовим рахунком
3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки" (кількість рахунків для
акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і
має забезпечити процес його виконання) для кожного місцевого
бюджету.
4.4. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних
рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження
коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки", на кінець операційного дня у регламентований
час засобами програмного забезпечення шляхом формування
меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду
місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" для
подальшого направлення їх на здійснення відповідних видатків
шляхом перерахування цих коштів: 1) на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів
(субвенцій на утримання об'єктів спільного користування чи
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування; субвенцій на виконання власних повноважень
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань; субвенцій
на виконання інвестиційних проектів; інших субвенцій),
передбачених у відповідному бюджеті; 2) залишок коштів після перерахування міжбюджетних
трансфертів на рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в
установах банків за групою балансових рахунків 254 "Кошти місцевих
бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих
бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України. За згодою сторін кошти з аналітичного рахунку, відкритого
за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", можуть бути
перераховані на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3922
"Інші рахунки фінансових органів" Плану рахунків ( v0119506-00 ) в
органах Державного казначейства України, як в установах банків,
без подання підтверджувальних документів.
5. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та
спеціальним фондами місцевих бюджетів
5.1. Платежі, які відповідно до рішення місцевої ради в
поточному році розподіляються між загальним та спеціальним фондами
даного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за
балансовим рахунком 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним
і спеціальним фондами місцевих бюджетів" Плану рахунків
( v0119506-00 ). Інформація про надходження з урахуванням
повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 "Доходи місцевого
бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним
фондами". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6123 "Доходи
місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та
спеціальним фондами" відображає інформацію про надходження
платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами
місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року.
5.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів,
які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих
бюджетів, здійснюється управліннями Державного казначейства
України у порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1. Відділення Державного казначейства України за місцем
реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення
надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету
(додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку
передає його до відповідного управління Державного казначейства
України. Управління Державного казначейства України здійснює
перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних
рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161 "Кошти, які
розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих
бюджетів", на поточні рахунки платників податків, відкриті в
установах банку, де обслуговуються зазначені платники.
5.3. Залишки коштів за день з аналітичних рахунків, відкритих
за балансовим рахунком 3161 "Кошти, які розподіляються між
загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів", розподіляються
управліннями Державного казначейства України між загальним та
спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами
відповідного бюджету. Кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів,
перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів". Кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів,
перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".
5.4. За результатами розподілу платежів між загальним та
спеціальним фондами місцевих бюджетів формується Відомість
розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого
бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3161 "Кошти, які
розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих
бюджетів" (додаток 2) та засобами програмного забезпечення у
регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених
коштів на відповідні аналітичні рахунки.
6. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями
місцевих бюджетів
6.1. Платежі, які згідно із законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у
поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів,
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями
бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ). Інформація про
надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6221
"Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету". Кредитовий
залишок за рахунком бюджетного обліку 6221 "Доходи, які підлягають
розподілу між рівнями бюджету" відображає інформацію про
надходження платежів, які підлягають розподілу між рівнями
місцевих бюджетів.
6.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів,
які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, здійснюється
управліннями Державного казначейства України у порядку,
визначеному абзацом шостим підпункту 2.1. Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації
платника готує платіжне доручення про повернення надміру та/або
помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та
щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передає його до
відповідного управління Державного казначейства України. Управління Державного казначейства України здійснює
перерахування за належністю коштів з відповідних аналітичних
рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які
підлягають розподілу між рівнями бюджету", на поточні рахунки
платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються
зазначені платники.
6.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між
рівнями бюджету", у кінці дня за встановленими нормативами
розподіляються між рівнями місцевих бюджетів.
6.4. За результатами розподілу платежів між рівнями місцевого
бюджету формується Відомість розподілу платежів між рівнями
місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти,
які підлягають розподілу між рівнями бюджету" (додаток 3).
7. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу
7.1. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого
бюджету і підлягають розподілу, зараховуються на аналітичні
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3421 "Кошти, тимчасово
віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу"
Плану рахунків ( v0119506-00 ). Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно
відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 6421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу". Кредитовий залишок за
рахунком бюджетного обліку 6421 "Кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" дає інформацію
про надходження платежів, які тимчасово відносяться на доходи
місцевого бюджету і підлягають розподілу, наростаючим підсумком з
початку року.
7.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів,
які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету і підлягають
розподілу, здійснюється з відповідних аналітичних рахунків до їх
розподілу в межах поточних надходжень за день.
7.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу", у кінці дня
розподіляються за нормативами, установленими відповідними
законодавчими актами України. Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого
бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються: на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів"; на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Частина коштів, яка належить іншим одержувачам (фондам),
перераховується на рахунки власників.
7.4. За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених
на доходи місцевого бюджету, формується Відомість N 2м розподілу
коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які
надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" (додаток 4).
( Підпункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 113 ( z0543-02 ) від 18.06.2002 )
7.5. Фіксований сільськогосподарський податок, єдиний
податок суб'єктів малого підприємництва та інші податки, які
відповідно до чинного законодавства тимчасово віднесені до доходів
місцевих бюджетів і розподіляються між різними отримувачами коштів
та бюджетами, зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу". Кошти розподіляються за встановленими нормативами і в
регламентований час засобами програмного забезпечення
перераховуються одержувачам. ( Пункт 7 доповнено підпунктом 7.5 згідно з Наказом Державного
казначейства N 113 ( z0543-02 ) від 18.06.2002 )
7.6. За результатами розподілу фіксованого
сільськогосподарського податку, єдиного податку суб'єктів малого
підприємництва та інших податків, які відповідно до чинного
законодавства тимчасово віднесені до доходів місцевих бюджетів і
розподіляються між різними отримувачами коштів та бюджетами,
формуються Відомість N 2м, а також Реєстр платників за спрощеною
системою оподаткування (кошти Пенсійного фонду України та кошти на
обов'язкове соціальне страхування) (додаток 5). ( Пункт 7
доповнено підпунктом 7.6 згідно з Наказом Державного казначейства
N 113 ( z0543-02 ) від 18.06.2002 )
8. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені
на доходи місцевого бюджету
8.1. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті
за балансовим рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету" Плану рахунків ( v0119506-00 ).
Інформація про надходження з урахуванням повернень інших платежів,
які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно
відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 6422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного
обліку 6422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету" відображає інформацію про надходження інших платежів, які
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, наростаючим
підсумком з початку року.
8.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених інших
платежів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету,
здійснюється з відповідних аналітичних рахунків у межах залишку
коштів на цих рахунках.
8.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету", у кінці дня розподіляються за
нормативами, установленими відповідними законодавчими актами
України, та/або перераховуються за призначенням.
9. Операції за власними надходженнями розпорядників
коштів місцевих бюджетів
9.1. Власні надходження розпорядників, які утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки,
відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів.
9.2. Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до
фінансових органів звіти про виконання спеціального фонду
кошторису в частині власних надходжень.
9.3. Фінансові органи на підставі даних звітів, отриманих від
розпорядників, відображають у бухгалтерському обліку з виконання
місцевих бюджетів операції щодо зарахування власних надходжень
розпорядників до доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.
10. Операції з повернення у готівковій формі надміру та/або
помилково сплачених до місцевого бюджету платежів
10.1. Повернення у готівковій формі надміру та/або помилково
сплачених платежів до місцевих бюджетів здійснюється органами
Державного казначейства України на підставі висновків органів
стягнення. Кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно
зробити повернення, можуть перераховуватися платіжними дорученнями
на вкладні рахунки платників податків, відкриті в установах
банків, або відправлятися поштовими переказами. При поверненні платежів фізичним особам у готівковій формі з
рахунків, відкритих на ім'я органів Державного казначейства
України за групою 257 "Кошти до виплати" Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України ( v0119506-00 ),
органи Державного казначейства на підставі висновків органів
стягнення виписують чеки на отримання готівки особами, указаними у
висновках.
10.2. На підставі належно оформлених чеків на отримання
готівки фізичні особи, на ім'я яких виписано чеки, отримують
готівку з рахунків, відкритих на ім'я органів Державного
казначейства України в установах банків за балансовими рахунками
групи 257. Чеки на отримання готівки вважаються дійсними протягом
10 днів.
10.3. На підставі виписки з рахунку групи 257 "Кошти до
виплати" проводиться списання коштів з відповідних аналітичних
рахунків.
11. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання
місцевих бюджетів за доходами
11.1. Облік планових показників за доходами місцевого бюджету
здійснюється на підставі розпису місцевого бюджету на аналітичних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку групи 932
"Планові показники за доходами місцевого бюджету".
11.2. Унесення змін до розпису місцевого бюджету можливе у
випадках та порядку, установлених Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік, рішенням місцевої ради про бюджет та іншими
нормативно-правовими актами.
11.3. Фінансові органи надають управлінню (відділенню)
Державного казначейства України рішення місцевої ради щодо
внесення змін у розпис доходів загального та/або спеціального
фонду відповідного місцевого бюджету та помісячний розпис доходів
загального фонду місцевого бюджету і повідомляють про внесені
зміни за формою довідок (додатки 5, 6).
11.4. Управління (відділення) Державного казначейства України
здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки
ставиться відбиток печатки (додаток 7), та відображають унесені
зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку.
12. Облік та складання звітності про виконання
місцевих бюджетів
12.1. Для ведення аналітичного обліку операцій за доходами та
перерахуванням трансфертів до інших рівнів місцевих бюджетів
відкриваються особові картки за формами, наведеними в додатках 8,
9. Зазначені картки відкриваються до кожного аналітичного рахунку. Відображені в зазначених вище особових картках облікові дані
повинні відповідати аналогічним даним оборотно - сальдової
відомості (додаток 10) і сальдової відомості (додаток 11), що є
підставою для складання щоденної форми звіту "Звіт про виконання
місцевих бюджетів за доходами" (додаток 12) (далі - звіт), яка
складається органами Державного казначейства України за кожним
місцевим бюджетом. Зазначений звіт передається фінансовим та
податковим органам у встановленому порядку. Дані звіту за останній
робочий день місяця є підставою для складання звітності про
виконання відповідних місцевих бюджетів (у частині доходів). Звіт
про виконання місцевих бюджетів (у частині доходів) на відповідну
звітну дату фінансові органи звіряють з бухгалтерським обліком
органів Державного казначейства України.
12.2. До повного запровадження казначейського обслуговування
місцевих бюджетів звітність про виконання місцевих бюджетів
складається фінансовими органами за формами та порядком,
установленими Державним казначейством України.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 1
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
Платіжне доручення 349 ------------------- ------------------- Одержано банком
від "20" січня 2001 р.
"__" ____________ 200_ р.

Платник Костромська с/р 11020100 ----------- Код | 23928791| Дебет Сума ----------- ------------------------- Банк УДК у Код Рах. N|31415190099002|10000,00| платника Дніпропетровській банку | | | області | | | ---------- | | | м. Дніпропетровськ | 805012 | | | | ------------------------------------- ---------------| | Одержувач ООО "Медсервіс" Кредит | | Рах. N|--------------| | |26001500000202| | ---------- ---------------- | Код |23364377| | | ---------- | | Банк- ДФ ОАО код Рах. N| | одержувач "Кредитпромбанк" банку | | --------- | | м.Дніпропетровськ | 300689| | | ------------------------------------- ------------------------- Сума Десять тисяч гривень 00 копійок
літерами ------------------------------------------------------------------ Призначення *;23928791; 11020100; 12 <23364377; 135>; Повернення
платежу помилково сплаченого податку на прибуток підприємств
і організацій, що перебувають у державній власності.
Проведено банком
М.П. Підписи платника "__" ________________ 200_ р.
(підпис банку)

Додаток 2
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
_________________________________
(назва органу Держказначейства) _________________________________
(назва бюджету)
Відомість
розподілу платежів між загальним та спеціальним
фондами місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні
рахунки 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним
і спеціальним фондами місцевих бюджетів",
за ____________________
(число, місяць, рік)
N рахунку ___________ (грн. коп.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Надходження | Відрахування до фондів бюджету | |бюджетної |---------------------------------------+--------------------------------------------| |класифікації| за день | з початку року | загальний | спеціальний | |доходів |-------------------+-------------------+---------------------+----------------------| | |загальна|сума до |загальна|сума до |відсоток| за |з |відсоток| за |з | | |сума |розподілу |сума |розподілу | |день|початку| |день|початку | | |надход- |(за вира- |надход- |(за вира- | | |року | | |року | | |жень |хуванням |жень |хуванням | | | | | | | | | |повернень)| |повернень)| | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| |Усього | | | | | | | | | | | |за видом | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| |Усього | | | | | | | | | | | |за видом | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------| |Усього | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
_________________________________
(назва органу Держказначейства) _________________________________
(назва бюджету)
Відомість
розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету,
які надійшли на аналітичні рахунки 3321
"Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету",
за ____________________
(число, місяць, рік)
N рахунку ___________ (грн. коп.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Надходження | Відрахування до бюджету | |бюджетної |---------------------------------------+-------------------------------------------------------------------| |класифікації| за день | з початку року | обласний | районний |бюджет місцевого | |доходів | | | | |самоврядування | | |-------------------+-------------------+---------------------+----------------------+----------------------| | |загальна|сума до |загальна|сума до |відсоток| за |з |відсоток| за |з |відсоток| за |з | | |сума |розподілу |сума |розподілу | |день|початку| |день|початку | |день|початку | | |надход- |(за вира- |надход- |(за вира- | | |року | | |року | | |року | | |жень |хуванням |жень |хуванням | | | | | | | | | | | | |повернень)| |повернень)| | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | |за видом | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | |за видом | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+--------+----------+--------+----+-------+--------+----+--------+--------+----+--------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів (у редакції
наказу Державного
казначейства України
від 18.06.2002 N 113
( z0543-02 )
_______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(назва бюджету)
Відомість N 2м
розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи
місцевого бюджету, які надійшли на рахунки 3421
"Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу",
за ____________________
(число, місяць, рік)
N рахунку ___________ (грн. коп.)
------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування отримувача |Код бюджетної | Надходження | Відрахування | | коштів |класифікації |-------------------+-----------------------------| | |доходів |за день |з початку |відсоток |за день |з початку | | | | | року | | | року | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |Надійшло | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |до Пенсійного фонду | | | | | | | |України | | | | | | | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |до Фонду загально- | | | | | | | |обов'язкового державного| | | | | | | |соціального страхування | | | | | | | |України на випадок | | | | | | | |безробіття | | | | | | | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |на обов'язкове соціальне| | | | | | | |страхування | | | | | | | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |до Державного бюджету | | | | | | | |України | | | | | | | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |до місцевого бюджету | | | | | | | |------------------------+--------------+--------+----------+---------+--------+----------| |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 113
( z0543-02 ) від 18.06.2002 )
Начальник управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 5
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів (у редакції
наказу Державного
казначейства України
від 18.06.2002 N 113
( z0543-02 )
_______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(назва бюджету)
Реєстр
платників за спрощеною системою оподаткування *
(кошти Пенсійного фонду України та кошти на
обов'язкове соціальне страхування)
за ____________________
(число, місяць, рік)
------------------------------------------------------------------------- | N |Назва платника |Ідентифікаційний |Дата сплати |Сума |Сума | |з/п | |код (номер) |податку |податку|відрахувань| | | |платника | | | | |----+---------------+-----------------+------------+-------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------
____________________
* Заповнюється за наявності технічних можливостей.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко
( Порядок доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Державного
казначейства N 113 ( z0543-02 ) від 18.06.2002 )
Додаток 6
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
____________________________
(вид бюджету) ____________________________
(назва бюджету)
Довідка
про зміни до річного розпису доходів
місцевого бюджету за _______ рік
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------ | Код |Найменування | Сума змін (+,-) | |бюджетної | доходів |------------------------------| |класифікації | |загальний |спеціальний |разом | | доходів | | фонд | фонд | | |-------------+-------------+----------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------
Підпис відповідальної особи _____________________________________

Додаток 7
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
____________________________
(вид бюджету) ____________________________
(назва бюджету)
Довідка
про зміни помісячного розпису доходів загального
фонду місцевого бюджету за ________ рік
(тис.грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування| Сума змін (+,-) | |бюджетної |доходів |------------------------------------------------------------------------------------------------------| |класифікації | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|Усього | |доходів | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підпис відповідальної особи _____________________________________

Додаток 8
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
------------------------------------------------------------------ |______________________________________________________________ | | (назва органу Держказначейства) | | | | ЗАРЕЄСТРОВАНО | | ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК | | "___" _________________ рік | | | | Відповідальна особа ______________________________________ | | (підпис, посада, прізвище та ініціали) | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
_______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(код) _______________________________
(назва бюджету)
Особова картка
за аналітичним рахунком _______________________________
----------------------------------------------------------- |Дата |Тип | N | Обороти | Сальдо | | |операції |документа |--------------+---------------| | | | |дебет |кредит |дебет |кредит | |-----+---------+----------+------+-------+------+--------| | | | | | | | | |--------------------------+------+-------+------+--------| | Разом | | | | | | за операцією | | | | | |--------------------------+------+-------+------+--------| | Разом | | | | | | за день | | | | | |--------------------------+------+-------+------+--------| | Разом | | | | | | за місяць | | | | | |--------------------------+------+-------+------+--------| | Разом за рік | | | | | -----------------------------------------------------------

Додаток 10
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
_______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(назва бюджету)
КФК Код організації ----------------- ------------------------- ----------------- -------------------------
Особова картка
за аналітичним рахунком _______________________________
------------------------------------------------------------------ |Дата |Тип | N |КЕКВ | Обороти | Сальдо | | |операції |документа | |--------------+---------------| | | | | |дебет |кредит |дебет |кредит | |-----+---------+----------+------+------+-------+------+--------| | | | | | | | | | |--------------------------+------+------+-------+------+--------| | Разом | х | | | | | | за операцією | | | | | | |--------------------------+------+------+-------+------+--------| | Разом | х | | | | | | за день | | | | | | |--------------------------+------+------+-------+------+--------| | Разом | х | | | | | | за місяць | | | | | | |--------------------------+------+------+-------+------+--------| | Разом за рік | х | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів _______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(код) _______________________________
(назва бюджету)
Оборотно-сальдова відомість
за аналітичними рахунками на "__" _________ 20__ р.
-------------------------------------------------------------- | N |Сальдо на початок | Обороти |Сальдо на кінець | |рахунка |------------------+--------------+-----------------| | | дебет | кредит |дебет |кредит | дебет | кредит | |--------+--------+---------+------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
_______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(код) _______________________________
(назва бюджету)
Сальдова відомість
за аналітичними рахунками на "__" _________ 20__ р.
--------------------------------- | N рахунка | Сальдо | | |-------------------| | |дебет | кредит | |-----------+-------+-----------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------

Додаток 13
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних
трансфертів
_______________________________
(назва органу Держказначейства) _______________________________
(код) _______________________________
(назва бюджету)
Звіт
про виконання місцевих бюджетів за доходами
за __________________ 200__ року
число, місяць
------------------------------------------------------------- | Група | Символ | Код | Надійшло | |символів | | бюджетної |---------------------| | | |класифікації |за день |наростаючим | | | | доходів | | підсумком | | | | | | з початку | | | | | | року | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 1 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 1 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | Усього | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 2 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 2 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | Усього | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 3 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 3 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | Усього | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 4 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 4 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | Усього | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 5 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | 5 | | | | | |------------+----------+-------------+--------+------------| | Усього | | | | | -------------------------------------------------------------
Начальник ____________________
Головний бухгалтер ____________________

Роз'яснення
щодо порядку заповнення форми Звіту про
виконання місцевих бюджетів за доходами
Перша графа: 1-а група символів - ознака надходжень до загального фонду
місцевого бюджету; 2-а група символів - ознака надходжень до спеціального фонду
місцевого бюджету; 3-я група символів - надходження, що підлягають розподілу
між загальним та спеціальним фондами; 4-а група символів - надходження, що підлягають розподілу
між рівнями бюджетів; 5-а група символів - надходження, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.
Друга графа: 1-5-а групи символів - символи видів доходів.
Третя графа: коди згідно з класифікацією доходів бюджету з додатка 1 до
наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604
( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її запровадження",
із змінами та доповненнями.
Четверта графа: 1-5-а групи символів - суми надходжень за день за
відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень; Усього - загальні надходження за день за кожною з 1-5-ю
групою символів.
П'ята графа: дані графи 5 Звіту про виконання місцевого бюджету за
доходами за попередній операційний день плюс дані графи 4 за день
складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.
вверх