Документ z0165-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.10.2005, основание - z1085-05


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
Н А К А З
 
 N 29 від 29.02.96          Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
8 квітня 1996 р.
vd960229 vn29 за N 165/1190

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету України по водному господарству
   N 257 ( z1085-05 ) від 05.09.2005 ) 
Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладанню кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного
фонду

     На підставі вимог Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) та доручення Кабінету Міністрів України від 19 липня 1995 року N 13044/3, N 13043/1, щодо надання Держводгоспу України повноважень на розробку та затвердження Положення про порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державним комітетом України по геології і використанню надр, Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (додається).
 
     2. Управлінню водних ресурсів (Бабич М.Я.):
     2.1. Разом з юридичним відділом (Хілько М.К.) в установленому порядку зареєструвати зазначене в п.1 цього наказу Положення в Міністерстві юстиції України.
     2.2. Довести до відома міністерств і відомств, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.
     2.3. Організувати опублікування тексту Положення в засобах масової інформації.
     2.4. Разом з управлінням справами (Демковська М.М.) у місячний термін забезпечити виготовлення друкарським способом бланків дозволів і надати їх органам, уповноваженим видавати дозвіл.
 
     3. Покласти повноваження на видачу дозволів на проведення робіт, зазначених у Положенні, та здійснення контролю за його дотриманням на голову Держводгоспу Автономної Республіки Крим, начальників басейнових водогосподарських об'єднань та облводгоспів.
     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету К.А.Алієва.
 
 Голова комітету                      В.Хорєв 
Затверджено
наказом Держводгоспу України
від 29 лютого 1996 року N 29
 
Положення
про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні
і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладання
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях
водного фонду
 
     1. Це Положення розроблено відповідно до Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (п.7 ст.4) і визначає механізм отримання дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (на водних об'єктах).
     Положення не застосовується щодо видів діяльності, які регулюються Законом України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ).
     2. На землях водного фонду, в тому числі на прибережних захисних смугах, земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об'єктів можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, бурові та геологорозвідувальні роботи, за умови отримання дозволу.
     3. Дозвіл на роботи зазначені в п.2 цього Положення на землях водного фонду видається органами водного господарства за погодженням:
     з місцевими органами виконавчої влади, державними органами охорони навколишнього природного середовища, геології, земельних ресурсів, відповідними водокористувачами, власниками землі і землекористувачами - у всіх випадках.
     Крім того дозвіл погоджується:
     з відповідними органами Мінрибгоспу - при проведенні робіт на рибогосподарських водоймах;
     з відповідними органами Мінтрансу - при проведенні робіт на судноплавних водних шляхах;
     з відповідними органами Мінлісгоспу - при проведенні робіт у зонах лісів і лісосмуг;
     з Держкомгідрометом України і його органами на місцях - при проведенні робіт в охоронних зонах гідрометеорологічних станцій;
     з відповідними органами Міністерства охорони здоров'я - при проведенні робіт у зонах призначених для задоволення питних, побутових та інших потреб населення та віднесених до категорії лікувальних, а також у межах зон санітарної охорони курортів та джерел централізованого водопостачання.
     Роботи, пов'язані з розчисткою річок, виконуються згідно з окремим нормативним документом, який розробляє Держводгосп і погоджує з Мінекобезпеки України.
     На вимогу органа, що погоджує видачу дозволу, останньому надається його копія або додаткові матеріали, в яких обумовлені вимоги до здійснення робіт.
     4. Дозвіл на роботи, зазначені у п.2 цього Положення, що проводяться на водних об'єктах загальнодержавного значення, видають басейнові водогосподарські об'єднання, а на водних об'єктах місцевого значення - облводгоспи.
     Для одержання дозволу заявник подає органам водного господарства заяву за встановленою формою (додаток N 1). На вимогу органу, що видає дозвіл, заявником подаються додаткові матеріали (ескізи, схеми, територіальне розміщення об'єкту). Після отримання заявником зазначених у п.3 цього Положення узгоджень останньому видається дозвіл за формою додатку N 2. При цьому заявник підписує корінець дозволу (додаток N 3), який залишається в організації, що його видала для контролю відповідності здійснення робіт встановленим вимогам та правилам їх виконання. Дозвіл реєструється в журналі (додаток N 4).
     Про відмову у видачі дозволу повідомляється заявнику з обгрунтуванням причин відмови.
     У разі невиконання умов і правил здійснення робіт дозвіл анулюєтья і порушник притягується до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
     Дозвіл видається строком до одного року. Документи на отримання дозволу розглядаються протягом одного місяця.
     5. Дозвіл необхідно мати на будь-які роботи, що намічається проводити на землях водного фонду. Дозвіл на роботи, які вимагають розробки проекту (будівельні, днопоглиблювальні, по добуванню будівельних матеріалів, вибухові, прокладання комунікацій та трубопроводів), є підставою для здійснення проектно-вишукувальних робіт у встановленому чинним законодавством порядку.
     6. Спірні питання, що виникають між підприємствами і організаціями, зацікавленими у проведенні робіт, зазначених в п.3 цього Положення, розглядаються у встановленому законодавством порядку.
     7. При здійсненні днопоглиблювальних робіт необхідно забезпечити збереження прибережних обмілин (перекатів та кос), що обумовлюють стійкість берегоукріплень і захищають прибережні схили від руйнівної дії течії та хвиль.
     8. Вибухові роботи виконуються заявником після здійснення заходів щодо попередження небезпечних екзогенних геологічних процесів (зсувів грунту, обвалів берегів тощо).
     Проведення вибухових робіт під час льодоходу чи здійснення протиповеневих та протипаводкових заходів дозволяється після погодження з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.
     9. Державний контроль за виконанням вимог цього Положення покладено на державні органи охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геології та використання надр за участю органів санітарно-епідеміологічної служби й органів, що здійснюють охорону рибних запасів.
     10. Видача дозволу на проведення робіт на землях водного фонду здійснюється за умови виконання водоохоронних заходів, що передбачають недопущення:
     порушення стійкості прибережних схилів (берегообвалення, ерозійні, зсувні процеси, осідання);
     утворення зосереджених будь-яких забруднюючих речовин, сміття, дерев, кущів від вирубок на будівельних майданчиках та трасах;
     створення навіть тимчасових перетинів водних потоків;
     перекриття вільної течії води через водопропускні споруди різних типів та прольоти мостів;
     затоплення та підтоплення прибережних територій.
     11. Відповідальність осіб, винних у порушенні цього порядку, визначається у відповідності зі ст.110 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ).
 
Додаток N 1
до Положення про порядок видачі
дозволу на будівельні,
днопоглиблювальні і вибухові
роботи, видобування піску,
гравію, прокладанню кабелів,
трубопроводів та інших
комунікацій на землях водного
фонду
 
Заява
 
   Прошу видати дозвіл на право ________________________________
__________________________________________________________________ 
(зазначити конкретну роботу та її обсяги) на строк від "___" __________ 199_ р. до "___" ___________ 199_ р.
Заявник _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина або посада і __________________________________________________________________
найменування юридичної особи) Поштова адреса проживання громадянина або розміщення юридичної
особи ____________________________________________________________
Місце здійснення роботи __________________________________________
(ескіз, схема, предпроектний матеріал __________________________________________________________________
додаються
) Телефон _______________________ Телетайп _________________________
Факс ________________________
"___" _______________ 199_ р.
N реєстрації ________________ Підпис заявника __________________
Додаток N 2
до Положення про порядок видачі
дозволу на будівельні,
днопоглиблювальні і вибухові
роботи, видобування піску,
гравію, прокладанню кабелів,
трубопроводів та інших
комунікацій на землях водного
фонду
 
Герб
 
Державний комітет України по водному господарству
 
Дозвіл N
 
Виданий __________________________________________________________ 
(офіційне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові фізичної особи) Відомості про власника дозволу:
Форма власності __________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
Телефон _______________ телетайп ______________ факс _____________
Дозвіл надає право на здійснення _________________________________
(зазначити конкретну роботу, її __________________________________________________________________
обсяги та територіальне місце знаходження) Особливі умови та правила здійснення роботи ______________________ __________________________________________________________________
Строки дії дозволу з ____________ 199_ р. по _____________ 199_ р.
Дата видачі _____________________ 199_ р.
Начальник ______________________ Підпис М.П.
Додаток N 3
до Положення про порядок видачі
дозволу на будівельні,
днопоглиблювальні і вибухові
роботи, видобування піску,
гравію, прокладанню кабелів,
трубопроводів та інших
комунікацій на землях водного
фонду
 
Корінець дозволу N
 
Виданий __________________________________________________________ 
(офіційне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові громадянина) Відомості про власника дозволу:
Форма власності __________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
Телефон _______________ телетайп ______________ факс _____________
Дозвіл надає право на здійснення _________________________________
(зазначення конкретної роботи __________________________________________________________________
та її обсягів) Особливі умови та правила здійснення роботи ______________________ __________________________________________________________________
Строки дії дозволу з ____________ 199_ р. по _____________ 199_ р.
Дата видачі _____________________ 199_ р.
Начальник ______________________ Підпис М.П.
З умовами і правилами здійснення робіт ознайомлений і зобов'язуюсь
їх виконувати
"___" _________________ 199 р. ______________________
(Підпис)
Додаток N 4
до Положення про порядок видачі
дозволу на будівельні,
днопоглиблювальні і вибухові
роботи, видобування піску,
гравію, прокладанню кабелів,
трубопроводів та інших
комунікацій на землях водного
фонду
 
Книга
обліку виданих дозволів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Реєстра-|NN |Прізвище,|Поштова|Вид ро-|Строк|Відмітка |Приміт-|
|ційний |доз-|ім'я, по |адреса,|біт, на|дії |про продо-|ки   |
|номер, |во- |батькові |NN те- |які ви-|доз- |вження  |    |
|дата ре-|лів |громадя- |лефонів|даний |волу |строку дії|    |
|єстрації|  |нина або |осіб, |дозвіл |   |дозволу, |    |
|    |  |наймену- |які от-|    |   |припинення|    |
|    |  |вання  |римали |    |   |або анулю-|    |
|    |  |юридичної|дозвіл |    |   |вання доз-|    |
|    |  |особи  |    |    |   |волу   |    |
|————————+————+—————————+———————+———————+—————+——————————+———————|
|  1  | 2 |  3  |  4  |  5  | 6 |  7   |  8  |
—————————————————————————————————————————————————————————————————— вверх