Документ z0157-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.05.2011, основание - z0487-11

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 2-1 від 23.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 березня 1998 р.
vd980223 vn2-1 за N 157/2597
{ Наказ втратив чинність на підставі Постанови Пенсійного
фонду
N 10-2 ( z0487-11 ) від 06.04.2011 }
Про внесення змін та доповнень до Інструкції по
бухгалтерському обліку та звітності в органах
Пенсійного фонду України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.09.97 N 1042 ( 1042-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про Пенсійний фонд України" та Порядку погашення
заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на
обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її
векселями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.01.98 N 75 ( 75-98-п ) "Про додаткові заходи щодо погашення
заборгованості підприємств, установ та організацій з обов'язкових
платежів до Пенсійного фонду", правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Інструкції по бухгалтерському обліку та
звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої
постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 N 11-4
( z0046-95 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
23.02.95 за N 46/582 (зі змінами та доповненнями, затвердженими
постановою правління Пенсійного фонду України від 04.07.96 N 8-1
( z0371-96 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
22.07.96 за N 371/1396), зміни та доповнення згідно з додатком. 2. Зареєструвати зміни та доповнення до Інструкції у
Міністерстві юстиції України.
Голова правління Б.О.Зайчук
Затверджено
Постанова правління Пенсійного фонду
України 23 лютого 1998 р. N 2-1
Зміни та доповнення
до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в
органах Пенсійного фонду України, затвердженої
постановою правління Пенсійного фонду України від
13.12.94 N 11-4 та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 23.02.95 за N 46/582 ( z0046-95 )
(зі змінами та доповненнями до неї, затвердженими
постановою правління Пенсійного фонду України від
04.07.96 N 8-1 та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 22.07.96 за N 371/1396 ( z0371-96 )

1. Пункт 21, наприкінці таблиці після найменування
забалансового рахунка 10 "Переплати пенсій та допомоги внаслідок
неправильного застосування законодавства про пенсії та допомогу і
помилкових обчислень" доповнити забалансовими рахунками: "Забезпечення зобов'язань і платежів по простих векселях",
номер рахунка 15; "Забезпечення зобов'язань і платежів по переказних векселях",
номер рахунка 16. 2. Розділ IX "Забалансові рахунки" доповнити пунктами 29.4 і
29.5 такого змісту: "29.4. Рахунок N 15 "Забезпечення зобов'язань і платежів по
простих векселях". На цьому рахунку на підставі записів у журналі
обліку простих векселів ведеться облік простих векселів, якими
оформлено заборгованість підприємств, установ та організацій із
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, з моменту
складання акта про передачу векселів боржником органу Пенсійного
фонду і до моменту надходження коштів в рахунок оплати векселів. 29.5. Рахунок N 16 "Забезпечення зобов'язань і платежів по
переказних векселях". На цьому рахунку на підставі записів у
журналі обліку переказних векселів ведеться облік переказних
векселів, якими оформлено заборгованість підприємств, установ та
організацій із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування,
з моменту заповнення векселів органом Пенсійного фонду і до
моменту надходження коштів в рахунок оплати векселів. Аналітичний облік на забалансових рахунках 15 і 16 ведеться
по кожному одержаному векселю на суму отриманих векселів на
контокорентних картках (форма N 281) або в книзі (форма 292) по
кожному боржнику окремо." 3. У додатку 1 "Баланс виконання бюджету Пенсійного фонду"
(форма 1-ПФ) до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності
в органах Пенсійного фонду України ( z0046-95 ) (в редакції
постанови правління Пенсійного фонду України від 04.07.96 N 8-1
( z0371-96 ) розділ "Забалансові рахунки" доповнити такими
записами:
Найменування показника Код рядка
Забезпечення зобов'язань і платежів
по простих векселях (15) 520
Забезпечення зобов'язань і платежів
по переказних векселях (16) 530
4. У тексті Інструкції слова "обов'язкові страхові внески" у
відповідних відмінках замінити словами "збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" також у відповідних відмінках;
посилання на Мінпраці, Мінсоцзахист, Мінстат, Головну державну
податкову інспекцію замінити посиланням, відповідно, на
Міністерство праці та соціальної політики, Держкомстат, Державну
податкову адміністрацію у відповідних відмінках.
Начальник загального відділу Ю.Ф.Толмачовавверх