Документ z0156-13, действует, текущая редакция — Редакция от 21.11.2017, основание - z1310-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.12.2012 N 2921
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за N 156/22688

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
N 3385 ( z1310-17 ) від 08.08.2017 }

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України у відповідність до підпункту 5 пункту 2
статті 3 Закону України від 05 липня 2012 року N 5059-VI
( 5059-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо сприяння іпотечному кредитуванню" Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
що додаються.
2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими
компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М.О.
В.о. Голови Комісії М.Бурмака
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2012 р. N 113

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
27.12.2012 N 2921
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за N 156/22688

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3385 ( z1310-17 ) від 08.08.2017 }
2. Унести до глави 3 Положення про видачу небанківській
фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на
себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування
будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29 липня 2004 року N 1866 ( z1084-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня
2004 року за N 1084/9683, такі зміни:
2.1. У пункті 3.1: підпункт 3.1.5 виключити. У зв'язку з цим, підпункти 3.1.6-3.1.9 уважати відповідно
підпунктами 3.1.5-3.1.8; підпункт 3.1.6 виключити. У зв'язку з цим, підпункти 3.1.7 та 3.1.8 уважати відповідно
підпунктами 3.1.6 та 3.1.7.
2.2. Доповнити пункт 3.2 новими підпунктами такого змісту: "3.2.4. Зразок договору про придбання сертифікатів ФОН,
засвідчений підписом керівника та печаткою управителя. 3.2.5. Типові правила ФОН, затверджені в порядку, визначеному
установчими документами управителя (крім тих управителів, які
подавали типові правила ФОН разом із заявою про видачу
ліцензії).".
Заступник директора департаменту
регулювання та нагляду
за фінансовими компаніями Л.В.Кириленковверх