Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Держкомісціннихпаперів; Решение, Свидетельство, Форма типового документа от 27.12.20072371
Документ z0152-08, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.02.2014, основание - z0171-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
27.12.2007 N 2371
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2008 р.
за N 152/14843
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 2998 ( z0171-14 ) від 27.12.2013 }
Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1073 ( z1431-12 ) від 31.07.2012 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та у
зв'язку з виявленням технічних помилок, які мали місце в Положенні
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу,
затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.07.2003 N 322 ( z0706-03 ), зареєстрованому
в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 26.10.2006 N 1178 ( z0081-07 ), та Положенні про порядок
реєстрації випуску акцій, затвердженому рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 N 942
( z0619-07 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
12.06.2007 за N 619/13886, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про порядок здійснення емісії
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.07.2003 N 322 ( z0706-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
26.10.2006 N 1178 ( z0081-07 ), такі зміни:
1.1 в абзаці першому пункту 2 глави 2 розділу III слова "у
разі закритого (публічного) розміщення облігацій" замінити словами
"у разі закритого (приватного) розміщення облігацій";
1.2 у першому реченні підпункту "б" пункту 1 глави 3 розділу
III слово та цифру "додатка 10" замінити словом та цифрою "додатка
8".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1073 ( z1431-12 )
від 31.07.2012 }
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк
Протокол засідання Комісії
27.12.2007 N 65
ПОГОДЖЕНО:
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України В.С.Куйбіда
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
{ Додаток 2 до Положення про порядок реєстрації випуску акцій
втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1073 ( z1431-12 ) від 31.07.2012 }вверх