Документ z0150-19, действует, текущая редакция — Принятие от 24.01.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.03.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2019  № 33


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2019 р.
за № 150/33121

Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475 «Про затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 727/25504, такі зміни:

1) у заголовку та пункті 1 слова «початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)» замінити словами «мистецьких шкіл»;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Засновникам мистецьких шкіл або уповноваженим ними особам:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованих мистецьких шкіл на рівні, не нижчому, ніж визначено нормативами, затвердженими цим наказом;

створити в мистецьких школах безперешкодне середовище для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами.».

2. Унести до нормативів матеріально-технічного забезпечення початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), затверджених наказом Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 727/25504, такі зміни:

1) у заголовку слова «початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)» замінити словами «мистецьких шкіл»;

2) у примітках до розділу IV:

у пункті 1 слова «Школи естетичного виховання» замінити словами «Мистецькі школи»;

у пункті 2 слова «шкіл естетичного виховання» замінити словами «мистецьких шкіл».

3. Відділу мистецької і художньої освіти (Хльобас О.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки
працівників культури України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Міністр освіти і науки України

Міністр соціальної політики України
Л.Ф. ПерелигінаР. ІллічовО.О. Шубін

Л. Гриневич

А. Ревавверх