Документ z0139-97, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.09.1999, основание - z0662-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 57-ц від 24.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 квітня 1997 р.
vd970324 vn57-ц за N 139/1943

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінтрансу
N 271-Ц ( z0662-99 ) від 15.09.99 )
Про встановлення порядку відшкодування залізницям плати за користування вагонами, які належать іншим державам
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 207-Ц ( z0376-97 ) від 19.08.97
N 248-Ц ( z0479-97 ) від 16.10.97 )

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1996 р. за N 1312 ( 1312-96-п ) "Про номерний облік
простою вантажних вагонів, які належать іншим державам" та для
часткового відшкодування залізницям плати за користування
вагонами, які належать іншим державам, Н А К А З У Ю:
1. Запровадити номерний облік простою вагонів, які належать
іншим державам, під час здійснення вантажно-розвантажувальних
операцій. 2. Вантажовласники, порти відшкодовують залізницям плату за
користування вагонами, які належать іншим державам, від часу
прийому цих вагонів від залізниці до повернення їх після виконання
вантажно-розвантажувальних операцій, в такому порядку: 2.1. Номерний облік знаходження на залізничних під'їзних
коліях та в пунктах передачі вантажів з одного виду транспорту на
інший для всіх родів вантажних вагонів, які належать іншим
державам, а також залізницям країн-учасниць СНД (крім України),
Латвії, Литви та Естонії проводити на основі первинних
документів - пам'яток прийомоздавача (форма ГУ-45), відомостей
подачі та забирання вагонів (форма ГУ-46), натурних листів
(форма ДУ-1), актів загальної форми (форма ГУ-23), що
застосовуються для обліку простою вагонів у відповідності з
технологією роботи станції. Вказаному обліку підлягають також
вагони, затримані на станціях в очікуванні подачі під вантажні
операції з причин, які залежать від власника під'їзної колії,
порта, пристані. Визначений таким чином час користування обчислюється в
годинах, при цьому неповна година до розрахунку не входить.
( Абзац другий пункту 2.1 в редакції Наказу Мінтрансу N 207-Ц
( z0376-97 ) від 19.08.97 ) 2.2. Згідно з Угодою про міжнародне вантажне сполучення та
Правилами користування вагонами в міжнародному сполученні
встановлюється ставка за користування 4-вісними вагонами всіх
родів за кожну добу у розмірах: з 1 до 15 діб - 1,23 швейцарського франка за 1 годину, ( Абзац другий пункту 2.2 в редакції Наказу Мінтрансу N 207-Ц
( z0376-97 ) від 19.08.97 )
понад 15 діб - 33,84 швейцарського франка. Вказана ставка для вагонів з більшою кількістю осей
підвищується у відповідному кратному відношенні. Внесення платні підприємствами та іншими користувачами
провадиться в гривнях в строки, встановлені для сплати штрафів за
наднормативний простій вагонів. Перерахування швейцарських франків
у гривні здійснювати згідно з курсом Національного банку України
на день пред'явлення суми для оплати.
( Пункт 2.3 вилучений на підставі Наказу Мінтрансу N 248-Ц
( z0479-97 ) від 07.10.97 ) 2.3. Вказана плата вноситься
незалежно від штрафу за наднормативний простій вагонів.
2.3. Діючий порядок та нормативи обліку простою вагонів на
під'їзних коліях провадиться відповідно до договорів на подачу та
забирання вагонів, експлуатацію під'їзних колій, з урахуванням на
підставі цих документів всіх об'ємів навантаження та вивантаження
вагонів. ( Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 248-Ц ( z0479-97 ) від 07.10.97 ) Відповідальність за виконання цього наказу покладається на
перших заступників начальників залізниць.
2.4. Зайняття вагонів, які належать іншим державам, можливе
при прямуванні їх у попутному напрямку у порядку, встановленому
наказом N 115-Ц від 31.05.96 р. ( Наказ доповнено пунктом 2.4
згідно з Наказом Мінтрансу N 248-Ц ( z0479-97 ) від 07.10.97 )
В.о. Генерального
директора Укрзалізниці А.В.Слободянвверх