Документ z0135-95, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.04.1996, основание - z0198-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 65 від 06.05.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 травня 1995 р.
vd950506 vn65 за N 135/671
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 66 ( z0198-96 ) від 08.04.96 )
Про затвердження Порядку розподілу виручки,
що надходить на транзитні рахунки, відкриті
на ім'я постачальників природного газу, та
розрахунків з бюджетом за різницю в цінах
на природний газ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1995 р. N 243 ( 243-95-п ) "Про порядок поставки
природного газу та розрахунків за нього споживачами України в
1995 році", Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок розподілу виручки, що надходить на
транзитні рахунки, відкриті на ім'я постачальників природного
газу, та розрахунків з бюджетом за різницю в цінах на природний
газ, що додається.
Заступник Міністра М.І.Сивульський
Затверджено
наказом Мінфіну України
від 06 травня 1995 р. N 65
Порядок
розподілу виручки, що надходить на транзитні
рахунки, відкриті на ім'я постачальників
природного газу, та розрахунків з бюджетом
за різницю в цінах на природний газ
1. Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого
1995 р. N 109/95 "Про забезпечення народного господарства і
населення України природним газом і розрахунки за нього в
1995 році", постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня
1995 р. N 243 ( 243-95-п ) "Про порядок поставки природного газу
та розрахунків за нього споживачами України в 1995 році" та Закону
України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР )
установлено сплату до Державного бюджету різниці в цінах на
природний газ.
2. Платниками різниці в цінах на газ є акціонерне товариство
"Укргазпром", його дочірні підприємства "Харківтрансгаз",
"Донбастрансгаз", "Черкаситрансгаз", "Прикарпаттрансгаз",
"Львівтрансгаз", "Шебелинкагазпром", "Полтавагазпром", управління
магістральних газопроводів: Сумське, Диканське, Лубенське,
Яготинське, Олешівське, Боярське, Бердичівське, Красилівське,
Запорізьке, а також Мринське сховище підземного зберігання газу,
державне комунальне господарство "Київгаз" та державне виробниче
підприємство "Чорноморнафтогаз".
3. Різниця в цінах на природний газ визначається як різниця
між ціною реалізації газу споживачам України і ціною його закупки
з урахуванням витрат по транспортуванню газу територією України до
споживачів, затвердженого наказами Мінекономіки від 22.02.95 N 23
( z0047-95 ), від 05.04.95 N 51 ( z0110-95 ) та від 12.05.95 N 72
( z0134-95 ), і перераховується до Державного бюджету
(ДВП "Чорноморнафтогаз" сплачує різницю в цінах за газ, закуплений
від системи АТ "Укргазпром").
4. Сума різниці в цінах на газ, що підлягає перерахуванню до
Державного бюджету, визначається платниками самостійно за
календарний місяць за схемою згідно з додатком N 1 до даного
Порядку.
5. Поточні розрахунки з бюджетом за різницю в цінах на газ у
національній валюті України здійснюються у такому порядку:
5.1. Виручка від реалізації природного газу зараховується на
карбованцеві транзитні рахунки, відкриті в уповноважених банках на
ім'я постачальників газу - платників різниці в цінах на газ.
Транзитні рахунки відкриваються на тих же балансових рахунках, де
відкриті розрахункові рахунки.
5.2. Наступного дня після надходження виручки на транзитний
рахунок уповноважений банк розподіляє зазначені кошти між
постачальниками газу, Державним бюджетом та газотранспортними
підприємствами "Укргаз" і "Кримгаз" у такому співвідношенні до
загальної суми:
а) з транзитних рахунків, відкритих на ім'я постачальників
газу системи акціонерного товариства "Укргазпром": - постачальникам газу - 73 відсотки - Державному бюджету - 23,4 відсотка - корпорації "Укргаз" - 3,6 відсотка
б) з транзитного рахунку, відкритого на ім'я державного
комунального господарства "Київгаз": - АТ "Укргазпром" - 73,0 відсотка - господарству "Київгаз" - 2,7 відсотка - Державному бюджету - 24,3 відсотка
в) з транзитного рахунку, відкритого на ім'я державного
виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз": - підприємству "Чорноморнафтогаз" -87,3 відсотка - Державному бюджету - 11 відсотків - акціонерному товариству "Кримгаз" - 1,7 відсотка
та перераховує їх на відповідні рахунки в банках, що ці
рахунки обслуговують, згідно з додатком N 2.
Корпорації "Укргаз" належні їй кошти зараховуються на
розрахунковий рахунок N 200801 в Акціонерно-комерційному банку
"Правексбанк" м.Києва МФО 321983
Акціонерному товариству "Кримгаз" кошти зараховуються на
розрахунковий рахунок N 508191 у Кримській дирекції Укрсоцбанку
м.Симферополя МФО 324010
6. Різниця в цінах на природний газ зараховується установами
банків за місцем знаходження платника до Державного бюджету на
розділ 22 Класифікації доходів і видатків Державного та місцевих
бюджетів України, символ звітності банку 13.
7. При здійсненні розрахунків за спожитий газ у
вільно-конвертованій валюті підприємствами Мінпрому і Мінмашпрому
виручка в іноземній валюті зараховується на транзитні валютні
рахунки, відкриті на ім'я постачальників газу в уповноважених
банках за місцем знаходження карбованцевих транзитних рахунків.
7.1. На другий день після надходження валютної виручки
уповноважені банки розподіляють зазначені кошти між
постачальниками газу і Державним бюджетом у такому співвідношенні
до загальної суми:
а) з транзитних рахунків, відкритих на ім'я постачальників
газу системи акціонерного товариства "Укргазпром": - постачальнику газа - 76,6 відсотка - Державному бюджету - 23,4 відсотка
б) з транзитного рахунку, відкритого на ім'я державного
виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз": - підприємству "Чорноморнафтогаз" - 79,3 відсотка - Державному бюджету - 20,7 відсотка
та перераховують їх на валютні рахунки постачальників газу в
банках, що ці рахунки обслуговують, та на валютний рахунок
Міністерства фінансів України N 4489135400 в Укрексімбанку в
м.Києві МФО 322313 згідно з додатком N 2.
7.2. При сплаті за природний газ споживачами у
вільно-конвертованій валюті розрахунки з корпорацією "Укргаз" та
АТ "Кримгаз" за послуги по транспортуванню газу здійснює
постачальник газу у національній валюті України виходячи, із
затвердженого Мінекономіки середнього тарифу за послуги по
траспортуванню газу корпорацією "Укргаз" і АТ "Кримгаз" та
офіційного курсу українського карбованця до долара США на день
зарахування коштів на рахунок постачальника.
8. Корпорація "Укргаз" за рахунок коштів, одержаних
відповідно до п.5.2 та п.7.2 даного Порядку, здійснює розрахунки
за послуги по транспортуванню газу з облміськ/газами за тарифами,
затвердженими корпорацією "Укргаз" за погодженням з Мінекономіки.
9. Платники різниці в цінах на газ щомісячно до 22 числа
місяця, наступного за звітним, подають податковим органам за
місцем свого знаходження декларації за формою згідно з
додатком N 3 Порядку.
10. Якщо обчислена у місячній декларації сума різниці в цінах
на газ буде більшою від суми, перерахованої уповноваженим банком з
транзитного рахунку платника, доплата за результатами перерахунку
проводиться платником не пізніше 25 числа місяця, наступного за
звітним.
11. У випадках, коли сума різниці в цінах на газ, обчислена у
місячній декларації, буде менша, ніж перерахована уповноваженим
банком з транзитного рахунку платника, від'ємна різниця на
підставі письмової заяви повертається платнику у 5-денний строк з
дня подання заяви за рахунок поточних надходжень різниці в цінах
на газ з транзитного рахунку.
12. Різниця між цінами на газ відображається платниками по
дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з
бюджетом" та показується у рядках 030 і 355 "Різниця в ціні на
газ" форми N 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання".
13. Платники різниці в цінах на природний газ та їх посадові
особи несуть відповідальність за правильністю обчислення і
своєчасністю сплати зазначеної різниці до бюджету відповідно до
чинного законодавства України.
14. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
різниці в цінах на природний газ здійснюється податковими
інспекціями відповідно до Закону України "Про Державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ).
Вводиться з травня 1995 р.
Заступник Міністра Заступник Голови Правління
фінансів Національного банку
М.І.Сивульський В.М.Кравець
Додаток N 1
до Порядку розподілу виручки, що надходить на
транзитні рахунки, відкриті на ім'я
постачальників природного газу, та розрахунків
з бюджетом за різницю в цінах на природний газ ______________________________
(найменування підприємства)
Розрахунок
за різницю в цінах на природний газ за ____________ 199 __ року ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата|NN | Найме- | Сума |Курс |Сума | Кіль- |Ціна ре-|Середня| |зара|доку| нування| ви- |дола-|ви- | кість |аліза- |ціна | |хува|мен-| спожива| руч- |ра |руч- | спла- |ції |придбан| |ння |та | ча газу| ки |крб. |ки | чено- |газу |ня газу| |кош-| | | млн. | |в до- | го |спо- |за 1000| |тів | | | крб. | |ларах | газу |жива- |куб.м. | | | | | | |гр.1 :| гр.3: |чам |дол. | | | | | | |гр.2 | гр.5 |в дол. | | |————+————+————————+——————+—————+——————+———————+————————+———————| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ....................
....................
Разом:
Крім того сплачено
товарними поставками
.................... ———————————————————— Всього: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Тарифи на транспор- | Націнка | Розмір |Сума пла- | Сума пла-| | тування газу | за пос- | плати |ти різни- | ти різни-| |—————————————————————| луги по | різни- |ці в ці- | ці в ці-| |"Укргаз-| "Укргазом" | закупів-| ці в |нах на | нах на | |промом" | в дол. | лі і ре-| цінах |газ в | газ в | |в дол. | або | аліза- | на | дол. | крб. | | | "Київ- | ції га- | газ |гр. 4 х | гр. II х | | | газ" | зу в | (5-6- |гр.10 | на гр. 2 | | | | дол. | 7-8-9) | | | |————————+————————————+—————————+—————————+——————————+——————————| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Керівник підприємства (підпис)
Головний бухгалтер (підпис)
" _______ " _________ 199 _ р.
Додаток N 2
до Порядку розподілу виручки, що надходить на
транзитні рахунки, відкриті на ім'я
постачальників природного газу, та розрахунків
з бюджетом за різницю в цінах на природний газ ————————————————————————————————————————————————————————————————— |N | Найменування постачальника газу та реквізити | |п\п | рахунків | |————+——————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Акціонерне товариство "Укргазпром"
- ідентифікаційний код - 19116063
- розрахунковий рахунок N 209601 в ОПЕРУ
Промінвестбанку м.Києва МФО 300012
- валютний рахунок - USD N 2759180400\001,
DM N 2759180400\048 в Укрексімбанку м.Києва
МФО 322313
- транзитний рахунок карбованцевий 100209501
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ перераховується
у карбованцях на рахунок Старокиївського райфінвідділу м.Києва у
Старокиївському відділенні Укрсоцбанку м.Києва МФО 032204\526
II. Дочірні підприємства АТ "Укргазпром"
1. "Харківтрансгаз"
- ідентифікаційний код - 00154252
- розрахунковий рахунок N 209602 у Дзержинському
районному відділенні Промінвестбанку м.Харкова
МФО 351395
- валютний рахунок N 401070722 банк "ГРАНТ" м.Харків
- транзитний рахунок карбованцевий 200903
- транзитний рахунок валютний USD 001070122
До Державного бюджету різниця в цінах на газ перераховується
на рахунок Державної податкової інспекції м.Харкова в ОПЕРУ
Харківського обласного управління НБУ м.Харкова МФО 351447
2. "Донбастрансгаз"
- ідентифікаційний код 00153169
- розрахунковий рахунок N 1467873 у Центральному
міському відділенні Промінвестбанку м.Горлівки
МФО 334464
- валютний рахунок USD N1180406, DM 48180906 у
Центральному міському відділенні Промінвестбанку
м.Горлівки
- транзитний рахунок карбованцевий 11467973
- транзитний рахунок валютний USD 111805506
DM 148180806
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Державної міської податкової інспекції м.Горлівки в
Горлівському міському відділенні Укрсоцбанку м.Горлівки 334088
3. "Черкаситрансгаз"
- ідентифікаційний код 04694614
- розрахунковий рахунок N 200801 у міському відділенні
Промінвестбанку м.Черкаси МФО 354563
- валютний рахунок USD N 001070027, ДМ N 048070527
у міському відділенні Промінвестбанку м.Черкаси
МФО 354563
- транзитний рахунок карбованцевий 200908
- транзитний рахунок валютний USD 001070042
DM 048070442
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Державної міської податкової інспекції м.Черкаси в
Обласній дирекції Укрсоцбанку м.Черкаси 354013
4. "Прикарпаттрансгаз"
- ідентифікаційний код 00153133
- розрахунковий рахунок N 200811 у Регіональному
управлінні Промінвестбанку м.Івано-Франківськ
МФО 336354
- валютний рахунок USD N 0109180601\001П,
ДМ N 0109180601\048 у Регіональному управлінні
Промінвестбанку м.Івано-Франківськ
МФО 336354
- транзитний рахунок карбованцевий 1200111
- транзитний рахунок валютний USD 0109180602\001
DM 0109180602\048
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Івано-Франківського обласного фінансового управління в
обласному відділенні НБУ м.Івано-Франківська МФО 336343
5. "Львівтрансгаз"
- ідентифікаційний код 00153123
- розрахунковий рахунок N 4467754 у Залізничному
відділенні Промінвестбанку м.Львова МФО 325105
- валютний рахунок USD N 0369180200\001,
DM N 0369180200\048 у Залізничному відділенні
Промінвестбанку м.Львова МФО 325105
- транзитний рахунок карбованцевий 214467803
- транзитний рахунок валютний USD 369076000\001
DM 369076000\048
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Державної міської податкової інспекції м.Львова в обласній
дирекції Укрсоцбанку м.Львова 325019
6. "Шебелінкагазпром"
- ідентифікаційний код 00153146
- розрахунковий рахунок N 209701 у Промінвестбанку
м.Балаклія Харківської області МФО 351481
- валютний рахунок USD N 401070067 у Харківському
Регіональному управлінні Промінвестбанку
м.Харкова МФО 351458
- транзитний рахунок карбованцевий 209109
- транзитний рахунок валютний USD 801070082
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Балаклійської районної податкової інспекції Харківської
області у АКБ "Україна" м.Балаклія Харківської області МФО 351038
7. "Полтавагазпром"
- ідентифікаційний код 00153100
- розрахунковий рахунок N 209202 у Регіональному
управлінні Промінвестбанку м.Полтава МФО 331069
- транзитний рахунок карбованцевий
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Полтавської міської податкової інспекції Укрсоцбанку
м.Полтави МФО 331014
III. Управління магістральних газопроводів системи АТ
"Укргазпром"
1. Сумське
- ідентифікаційний код 14016298
- розрахунковий рахунок N 209001 у Промінвестбанку
м.Суми МФО 337278
- транзитний рахунок карбованцевий 100209901
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Сумської районної податкової інспекції м.Суми АКБ
"Україна" м.Суми МФО 337245
2. Диканське
- ідентифікаційний код 13960859
- розрахунковий рахунок N 200202 в АКБ "Україна"
селища міського типу Диканька Полтавської області
МФО 331092
- транзитний рахунок карбованцевий 200516
- транзитний рахунок валютний USD 1070703
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Диканської районної податкової інспекції Полтавської
області в АКБ "Україна" смт Диканька Полтавської області
МФО 331092
3. Лубенське
- ідентифікаційний код 19116063
- розрахунковий рахунок N 200501 в Лубенському
відділенні Промінвестбанку м.Лубни Полтавської області
МФО 331166
- транзитний рахунок карбованцевий 200802
- транзитний рахунок валютний USD 185202
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Лубенської районної податкової інспекції Полтавської
області в АКБ "Україна" м.Лубни Полтавської області МФО 331230
4. Олішевське
- ідентифікаційний код 14231111
- розрахунковий рахунок N 000200103 в Промінвестбанку
м.Чернігова МФО 353456
- транзитний рахунок карбованцевий 200404
- транзитний рахунок валютний USD 001070578
DM 048070078
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Чернігівської районної податкової інспекції м.Чернігова в
ОПЕРУ АКБ "Україна" м.Чернігова МФО 353445
5. Яготинське
- ідентифікаційний код 22201182
- розрахунковий рахунок N 000200801 в Яготинській
конторі АКБ "Україна" Київської області МФО 321563
- транзитний рахунок карбованцевий 000200005
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Державної податкової інспекції по Яготинському району
Київської області в АКБ "Україна" м.Яготина Київської області
МФО 321563
6. Боярське
- ідентифікаційний код 3КПО22203175
- розрахунковий рахунок N 1467149 у Департаменті
діяльності закладу Промінвестбанку м.Києва МФО 321206
- транзитний рахунок карбованцевий 002467449
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Києво-Святошинського райфінвідділу у Києво-Святошинському
АКБ "Україна" м.Вишневе Київської області МФО 321541
7. Бердичівське
- ідентифікаційний код 20403361
- розрахунковий рахунок N 467846 в Промінвестбанку
м.Бердичева Житомирської області МФО 311357
- транзитний рахунок карбованцевий 900467946
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Бердичівської податкової інспекції у Бердичівському
відділенні АКБ "Україна" Житомирської області МФО 311067
8. Красилівське
- ідентифікаційний код 14280919
- розрахунковий рахунок N 200002 в АКБ "Україна"
м.Красилів Хмельницької області МФО 315104
- транзитний рахунок карбованцевий 200507
- транзитний рахунок валютний USD 001070406
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Державної податкової інспекції м.Красилів Хмельницької
області в АКБ "Україна" м.Красилів Хмельницької області МФО 315104
9. Запорізьке
- ідентифікаційний код 00154252
- розрахунковий рахунок N 200701 в Комунарському
відділенні Промінвестбанку м.Запоріжжя МФО 313344
- транзитний рахунок карбованцевий 200002
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Комунарського райфінвідділу м.Запоріжжя в обласній
дирекції Укрсоцбанку м.Запоріжжя МФО 313010
IV. Мринське сховище підземного зберігання газу
- ідентифікаційний код 14231200
- розрахунковий рахунок N 000200201 в АКБ "Україна"
м.Носовка Чернігівської області МФО 353229
- транзитний рахунок карбованцевий 200104
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Носівської районної податкової інспекції Чернігівської
області в АКБ "Україна" м.Носовка Чернігівської області МФО 353229
V. Державне комунальне господарство "Київгаз"
- ідентифікаційний код 03346331
- розрахунковий рахунок N 508901 в АКБ "Геосантріс"
м.Києва МФО 321723
- валютний рахунок N 001070880 у Київському народному
банку м.Києва МФО 300090
- транзитний рахунок карбованцевий 000508503
- транзитний рахунок валютний USD 012070837
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Київського міськфінуправління у Київській міській дирекції
Укрсоцбанку м.Києва МФО 322012
VI. Державне виробниче підприємство "Чорноморнафтогаз"
- ідентифікаційний код 00153117
- розрахунковий рахунок N 202402 в Промінвестбанку
м.Сімферополя МФО 324430
- валютний рахунок N 50071204 в Промінвестбанку
м.Сімферополя МФО 324430
- транзитний рахунок карбованцевий
- транзитний рахунок валютний
До Державного бюджету різниця в цінах на газ зараховується на
рахунок Мінфіну Автономної Республіки Крим в Національному банку
Автономної Республіки Крим м.Сімферополя МФО 324333
Після відкриття транзитних рахунків постачальники газу
повідомляють споживачам їх реквізити для здійснення платежів за
газ.
Додаток N 3
до Порядку розподілу виручки, що надходить на
транзитні рахунки, відкриті на ім'я
постачальників природного газу, та розрахунків
з бюджетом за різницю в цінах на природний газ
У Державну податкову інспекцію по ______________________________ _________________________________ (повне найменування підприємства) __________________________________ (прізвище відповідальної особи) тел. _____________________________
Декларація
по розрахунках за різницю в цінах
на природний газ за ______________ 199 _ рік ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | | В млрд. |В дол. | |пп | Найменування показника | крб. | США | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Кількість реалізованого природного газу -
млрд.куб.м (окремо за карбованці і за
валюту), включаючи розрахунки товарними
поставками за газ.
2. Середня ставка різниці в цінах на газ
(в крб., в дол.) (визначається розрахунково
згідно з додатком N 1 Порядку)
3. Нараховано різниці в цінах на природний газ
4. Перераховано за звітний місяць різниці в
цінах на газ з транзитного рахунку платника
5. Сума різниці в цінах на газ, яка підлягає:
а) внеску в бюджет (ряд.3 - ряд.4)
б) відшкодуванню з бюджету (ряд.4 - ряд.3)
Керівник
Головний бухгалтер
Дата відправлення декларації " ____" _____________ 199 _ р.
Відмітка інспектора Державної податкової інспекції
В результаті камеральної перевірки ______________________________ _________________________________________________________________
Дата перевірки " ____ " _____________ 199 _ р.
Довідка інспектора по особовому рахунку платника
Дата проведення " ____ " _____________ 199 _ р.вверх