Документ z0129-08, действует, текущая редакция — Редакция от 02.02.2018, основание - z1516-17

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.01.2008  № 3-2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2008 р.
за № 129/14820

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду
№ 15-1 від 04.07.2016
№ 27-1 від 21.11.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937 "Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці", пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В.О. Кравчука.

Голова правління

О.Б. ЗаруднийЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
25.01.2008  № 3-2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2008 р.
за № 129/14820

ПОРЯДОК
подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937 "Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці", визначає механізм подання та оформлення документів для призначення пенсій окремим категоріям працівників, які за результатами атестації робочих місць працюють (працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємств та організацій (далі - пільгова пенсія) та перерахування коштів на її виплату підприємствами та організаціями.

2. Фінансуванню підлягають 100 відсотків витрат на виплату і доставку пільгової пенсії, призначеної відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії здійснюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (із змінами) (далі - Порядок подання та оформлення документів).

При цьому заява про призначення пільгової пенсії з необхідними документами подається до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій через уповноважену посадову особу підприємств та організацій.

Рішення про призначення пільгової пенсії приймають органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій на підставі документів, передбачених пунктом 7 Порядку подання та оформлення документів, а також:

довідки про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці за формою згідно з додатком 1;

копії наказу про атестацію відповідного робочого місця (робочих місць);

гарантійного листа підприємств та організацій про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2.

4. Органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призначення пільгової пенсії надсилають пенсіонеру рекомендованим листом пам'ятку згідно з додатком 3 до цього Порядку та пам'ятку пенсіонеру згідно з додатком 3 до Порядку подання та оформлення документів. Поштові повідомлення або інші документи про відправлення пам'яток зберігаються у пенсійній справі.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 15-1 від 04.07.2016}

У разі, якщо пенсіонер, якому призначено пільгову пенсію, проживає не за місцем розташування підприємств та організацій, зазначені органи Пенсійного фонду України не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призначення пільгової пенсії передають пенсійну справу до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера.

5. Розмір коштів, необхідних на виплату пільгової пенсії та витрат, пов'язаних з її доставкою, зазначається структурними підрозділами з питань пенсійного забезпечення органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера у повідомленнях про перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії (далі - повідомлення) згідно з додатком 4.

Органи Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера протягом 5 днів з дня прийняття рішення про призначення пільгової пенсії надсилають повідомлення органам Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій, які не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження направляють їх підприємствам та організаціям.

У разі зміни розміру пільгової пенсії або настання обставин, які впливають на суму, що підлягає перерахуванню (смерть пенсіонера, зміна місця проживання, зміна способу виплати пільгової пенсії тощо), органи Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера в 10-денний термін з моменту виникнення цих обставин повідомляють про це підприємства та організації через органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 15-1 від 04.07.2016}

6. Підприємства та організації до 20-го числа кожного місяця, що передує місяцю виплати пільгової пенсії, перераховують до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій зазначену в повідомленні місячну суму коштів, необхідну для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії.

Оформлення платіжних документів для перерахування місячних сум коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії, здійснюється підприємствами та організаціями окремо на кожного пенсіонера із зазначенням у них призначення платежу.

7. Облік сум коштів, що надходять від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, ведеться структурними підрозділами платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій в окремому реєстрі обліку коштів, що надійшли від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, за формою згідно з додатком 5.

Структурні підрозділи платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій в день надходження даних щодо коштів, що надійшли від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, передають ці відомості до відділів призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 15-1 від 04.07.2016}

8. Структурні підрозділи з питань пенсійного забезпечення органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій зобов'язані щомісяця до 25 числа місяця, що передує виплаті пільгової пенсії, інформувати структурні підрозділи з питань пенсійного забезпечення органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера про обсяги фінансування пільгової пенсії, витрати на її доставку підприємствами та організаціями шляхом передачі зазначеної інформації в електронній формі.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 15-1 від 04.07.2016}

9. Виплата пільгової пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера шляхом оформлення окремих виплатних документів після надходження у повному обсязі коштів від підприємств та організацій для її виплати.

Виплата пенсії у разі ліквідації підприємства, визнання його банкрутом, та/або незабезпечення ним фінансування витрат на виплату і доставку пільгової пенсії, призначеної відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, здійснюється з урахуванням вимог пункту 7 цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду № 15-1 від 04.07.2016}

10. У разі настання обставин, які впливають на виплату та доставку пільгової пенсії (смерть пенсіонера, зміна способу виплати пільгової пенсії тощо), здійснюється повернення підприємствам та організаціям надлишково сплачених ними коштів, необхідних для виплати та доставки пільгової пенсії (далі - надлишково сплачені кошти).

Відділи призначення пенсії органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера повідомляють відділи бухгалтерського обліку органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій про обставини, які впливають на виплату та доставку пільгової пенсії, не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Повернення надлишково сплачених коштів здійснюється у місячний строк з моменту виявлення зазначених обставин, але не пізніше трьох років з дня їх настання, відділами бухгалтерського обліку органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

Витрати на розрахунково-касове обслуговування у разі повернення надлишково сплачених коштів здійснюються за рахунок коштів підприємств та організацій.

Начальник
юридичного управління


Т. Рябцева


Додаток 1
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення пільгової
пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 937

ДОВІДКА
про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці

Начальник
юридичного управління


Т. Рябцева


Додаток 2
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення пільгової
пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 937

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України

Начальник
юридичного управління


Т. Рябцева


Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення пільгової
пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 937
(пункт 4)

ПАМ'ЯТКА

1. Пільгові пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій (далі - пільгові пенсії) можуть призначатися окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

2. Пільгові пенсії можуть призначатися працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінетом Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461:

1) чоловікам - при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія;

2) жінкам - при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності у чоловіків 30 років, у жінок - 25 років стажу роботи в період до 01 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 01 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - у чоловіків - не менше 25 років 6 місяців, у жінок - не менше 20 років 6 місяців;

з 01 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – у чоловіків - не менше 26 років, у жінок – не менше 21 року;

з 01 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - у чоловіків - не менше 26 років 6 місяців, у жінок – не менше 21 року 6 місяців;

з 01 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року -у чоловіків - не менше 27 років, у жінок – не менше 22 років;

з 01 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - у чоловіків - не менше 27 років 6 місяців, у жінок - не менше 22 років 6 місяців;

з 01 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - у чоловіків - не менше 28 років, у жінок - не менше 23 років;

з 01 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - у чоловіків - не менше 28 років 6 місяців, у жінок - не менше 23 років 6 місяців;

з 01 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - у чоловіків - не менше 29 років, у жінок - не менше 24 років;

з 01 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - у чоловіків - не менше 29 років 6 місяців, у жінок - не менше 24 років 6 місяців.

3. Виплата пільгової пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера виключно після надходження у повному обсязі від підприємств та організацій коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії.

4. Перерахування коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату пільгової пенсії підприємствами та організаціями, здійснюється до дня досягнення особою віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

5. Пенсійний фонд України та його органи не несуть відповідальності за зобов'язання підприємств та організацій щодо своєчасності та повноти перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії.

Начальник
юридичного управління


Т. Рябцева

{Додаток 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 15-1 від 04.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 27-1 від 21.11.2017}


Додаток 4
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення пільгової
пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 937

Кому направляється

_____________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначено пільгову пенсію

Дата, з якої призначено (перераховано) пільгову пенсію, та номер особового рахунку пенсіонера

Дата досягнення особою пенсійного віку згідно із ст. 26 Закону

Розмір коштів, які необхідно перерахувати за період з дати призначення до дати складання повідомлення (грн)

У тому числі:

Місячний розмір коштів, які необхідно перерахувати (грн)

У тому числі:

розмір пенсії (грн)

вартість доставки пенсії (грн)

розмір пенсії (грн)

вартість доставки пенсії (грн)

1

2

3

4

5*

6

7

8**

9

10

усього

Х

Х

Х__________
* Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою коштів на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.
** Зазначена сума сплачується щомісяця до 20 числа протягом періоду виплати пільгової пенсії.

М.П.

Начальник (заступник начальника)
__________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Виконавець (прізвище, телефон) ________________


Начальник
юридичного управління


Т. Рябцева


Додаток 5
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення пільгової
пенсії та перерахування підприємствами
та організаціями коштів на її виплату
відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 937

РЕЄСТР
обліку коштів, що надійшли від підприємств, установ та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові пенсіонера

Назва підприємства, установи, організації

Місяць, рік, за який перераховано кошти

Дата перерахування коштів

Сума перерахованих коштів (грн)

У тому числі:

розмір пенсії (грн)

вартість доставки пенсії (грн)

Начальник
юридичного управління


Т. Рябцевавверх