Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби
Мінфін України, ГДПІ України; Приказ, Инструкция, Форма типового документа от 20.04.199528
Документ z0127-95, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.03.2001, основание - z0268-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 28 від 20.04.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 травня 1995 р.
vd950420 vn28 за N 127/663
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу ДПА
N 110 ( z0268-01 ) від 17.03.2001 )
Про затвердження Інструкції про порядок
застосування та стягнення фінансових
санкцій органами державної податкової
служби
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 151 ( z0224-97 ) від 27.05.97
N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98
N 587 ( z0288-99 ) від 01.12.98
N 92 ( z0183-00 ) від 10.03.2000 )
На виконання Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою поліпшення роботи податкових
органів щодо застосування фінансових санкцій до порушників
законодавства, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування стягнення
фінансових санкцій органами державної податкової служби
(додається). 2. Начальнику юридичного управління Лонюку І.І. подати
вказану Інструкцію до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятнадцятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про
порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами
державної податкової служби забезпечити її тиражування та
надсилання державним податковим інспекціям усіх рівнів. 4. Начальникам управлінь і відділів Головної державної
податкової інспекції України, начальникам державних податкових
інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, містах і
районах організувати ретельне вивчення зазначеної Інструкції з
працівниками податкових органів та забезпечити суворе дотримання
вимог чинного законодавства при застосуванні та стягненні
фінансових санкцій.
Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.Н.Ільїн
Затверджена
наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 20.04.95 р. N 28
Інструкція
про порядок застосування та стягнення
фінансових санкцій органами державної
податкової служби
( У тексті Інструкції слова "Головна державна податкова
інспекція України", "начальник державної податкової
інспекції", "державні податкові інспекції", "державні
податкові інспекції по", "державна податкова
інспекція" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "Державна податкова адміністрація України",
"керівник органу державної податкової служби",
"органи державної податкової служби", "орган
державної податкової служби" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 151 ( z0224-97 ) від 27.05.97 )

1. Інструкцію видано на підставі Законів України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) та інших актів законодавства. 2. За порядком, викладеним у даній Інструкції, проводиться
застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної
податкової служби відповідно до компетенції та наданих прав
законодавчими актами України. 3. Дія цієї Інструкції поширюється на підприємства, установи
і організації незалежно від форм власності та відомчої належності,
а також на фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності та
громадян-платників податків та інших обов'язкових платежів і
внесків до бюджетів і державних цільових фондів. 4. До платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за
порушення податкового законодавства слід застосовувати фінансові
санкції, передбачені законами України та указами Президента
України. ( Пункт 4 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 151 ( z0224-97 ) від 27.05.97; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 587 ( z0288-99 ) від 01.12.98 ) 5. Згідно з пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) органам
державної податкової служби надано право застосовувати до
підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у
вигляді стягнення: 5.1. Однократного розміру донарахованої за результатами
перевірки суми податку або іншого платежу, а у разі повторного
порушення протягом року після порушення, встановленого попередньою
перевіркою, - у двократному розмірі донарахованої за результатами
перевірки суми податку, іншого платежу. Повторним порушенням
вважається нарахування податку або іншого платежу за результатами
документальної перевірки, якщо від дати попередньої перевірки
(дати акта документальної перевірки, якою було донараховано
податок або інший платіж) не пройшло 12 місяців і донарахування
встановлено за період, наступний тому періоду, що перевірявся
попередньою перевіркою. Наприклад, документальною перевіркою платника податку,
проведеною у червні 1998 року, донараховано податок на додану
вартість за квітень 1998 року в сумі 100 тис.гривень. При
проведенні у березні 1999 року документальної перевірки вказаного
платника податків донараховано податок на додану вартість за
січень 1999 року в сумі 30 тис.гривень. Оскільки з моменту
встановлення порушення (березень 1999 року) не пройшло одного року
(дванадцяти місяців червень 1998 року), то заниження податку на
додану вартість у сумі 30 тис.грн. вважається повторним
порушенням. Згідно зі статтею 20 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 283/97-ВР, 639/97-ВР ) до платників податку застосовується
фінансова санкція у розмірі тридцяти відсотків нарахованої за
результатами перевірки суми податку на прибуток. Наприклад, документальною перевіркою платника податку за
1997 рік, проведеною у березні 1998 року, донараховано податку на
прибуток за 1997 рік у сумі 50 тис.грн., у тому числі за
і півріччя 1997 року - 30 тис.грн., та податку на додану вартість
за 1997 рік - на суму 20 тис.грн. За результатами документальної
перевірки до платника податку застосовується фінансова санкція у
вигляді стягнення тридцяти відсотків донарахованої суми податку на
прибуток за 1997 рік, що становить 15 тис.грн., та однократного
розміру донарахованої суми податку на додану вартість, що
становить 20 тис.грн. ( Підпункт 5.1 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 92
( z0183-00 ) від 10.03.2000 )
5.2. Десяти відсотків належних до сплати сум податків, інших
платежів за неподання або несвоєчасне подання органам державної
податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських
висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків,
інших платежів, а також за неподання або несвоєчасне подання
установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших
платежів. ( Підпункт 5.2 пункту 5 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 )
5.3. Застосовувати до установ банків або юридичних осіб,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у
встановлений законом строк не повідомили про відкриття або
закриття рахунків у банках, фінансові санкції у вигляді стягнення
від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Пункт 5 доповнений підпунктом 5.3 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 ) 5.4. Зазначені у підпунктах 5.1 і 5.2 фінансові санкції
застосовуються у разі, якщо інше не передбачено законом, який
запроваджує відповідний податок, інший платіж. ( Пункт 5
доповнений підпунктом 5.4 згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 )
6. Якщо юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,
в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, або інші
юридичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, а
також фізичні особи (громадяни, іноземні громадяни та особи без
громадянства), які здійснюють діяльність, віднесену до
підприємницької згідно з законодавством, або ввозять (пересилають)
товари на митну територію України (далі - особи), зобов'язані
зареєструватися як платники податку на додану вартість, але не
зареєструвалися протягом строків, визначених законодавством, то
органи державної податкової служби застосовують санкції,
передбачені статтею 15 Указу Президента України від 7 серпня 1998
року N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні". Якщо платником податку завищуються суми бюджетного
відшкодування, заявленого в податковій декларації про податок на
додану вартість, то орган державної податкової служби за
результатами перевірки застосовує до нього фінансову санкцію у
вигляді стягнення однократного розміру суми такого завищення, а в
разі повторного порушення протягом року після порушення,
встановленого попередньою перевіркою, - у двократному розмірі суми
завищення бюджетного відшкодування. Якщо внаслідок такого завищення отримано бюджетне
відшкодування, то платник податку визнається таким, що ухиляється
від оподаткування, і до нього застосовуються санкції відповідно до
законодавства. ( Інструкцію доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 587 ( z0288-99 ) від 01.12.98 )
7. Зазначені в підпунктах 5.1 і 5.2 цієї Інструкції фінансові
санкції застосовуються щодо податків, інших платежів і внесків, за
якими встановлено обов'язкове подання органам державної
податкової служби податкових декларацій, розрахунків. ( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністарції N 587 ( z0288-99 ) від
01.12.98 ) Фінансові санкції застосовуються незалежно від причин,
з яких сталося заниження платником суми податку, іншого платежу чи
внеску в податкових деклараціях, розрахунках. Для застосування
фінансових санкцій не має значення і наявність умислу у діях
відповідних працівників підприємств, установи, організації чи
громадянина-платника.
Зазначена відповідальність настає і в тому разі, якщо
порушення сталося через помилкове застосування законодавства про
оподаткування, недбалість, недосвідченість чи розрахункову
помилку. При застосуванні фінансових санкцій за неподання або
несвоєчасне подання податковим органам податкових декларацій,
розрахунків або за неподання чи несвоєчасне подання до установ
банків платіжних доручень на сплату податків та інших обов'язкових
платежів і внесків слід враховувати наявність переплати по
конкретному виду платежу. Якщо порушення встановленого строку подання органам
державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків не
призвело до несвоєчасного надходження податків або інших
обов'язкових платежів до бюджетів (державних цільових фондів), то
фінансова санкція в розмірі 10 відсотків не застосовується. Також
не слід застосовувати зазначену фінансову санкцію за неподання чи
несвоєчасне подання органам державної податкової служби
податкових декларацій, розрахунків, якщо платник своєчасно подав
до установи банку платіжне доручення на сплату до бюджету
(державного цільового фонду) податків чи інших обов'язкових
платежів у розмірах, зазначених у податковій декларації,
розрахунку незалежно від наявності коштів на рахунку платника. У
разі своєчасного подання платником податків до органу державної
податкової служби за місцем взяття на облік письмової заяви про
зарахування наявної суми переплати по одному виду податків і
зборів (обов'язкових платежів), крім податку на додану вартість,
у рахунок погашення належної до сплати суми іншого виду податку
чи збору (обов'язкового платежу), фінансова санкція у розмірі 10
відсотків належних до сплати платежів за неподання або
несвоєчасне подання до установи банку платіжного доручення на
сплату до бюджету (державного цільового фонду) податків чи зборів
(обов'язкових платежів) у частині наявної переплати не
застосовується. ( Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 151
( z0224-97 ) від 27.05.97 ) Фінансова санкція в розмірі 10 відсотків належних до сплати
платежів за неподання або несвоєчасне подання до органів
державної податкової служби аудиторських висновків застосовується
за умови неподання або несвоєчасного подання аудиторського
висновку з вини господарюючого суб'єкта. При цьому сума
фінансової санкції обчислюється виходячи із 10 відсотків належної
до сплати лише суми податку на прибуток (доход) за річними
розрахунками. До платників податку, які не мають на момент перевірки
податкових декларацій і розрахунків, пов'язаних із нарахуванням та
сплатою податків на прибуток та додану вартість за відповідні
періоди, застосовуються фінансові санкції у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одноразове
порушення. Якщо протягом наступних дванадцяти місяців платник
податку допускає друге або більше таких порушень, то до нього
застосовуються фінансові санкції у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, помножених на число
таких порушень. Початком відрахунку зазначених дванадцяти місяців
є місяць, на який припадає останнє порушення. ( Пункт 7
доповнений абзоцом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 )
8. Не застосовуються фінансові санкції, зазначені в абзаці
першому підпункту 5.1 цієї Інструкції, у випадках, коли
підприємство, установа, організація чи громадянин-платник до
початку перевірки органами державної податкової служби самостійно
виявили порушення в обчисленні податку (крім податку на
прибуток), іншого обов'язкового платежу і письмово повідомили про
це органи державної податкової служби (врахували суми недовнесених
(зайво внесених) податків, інших обов'язкових платежів у поданих
до органу державної податкової служби податкових деклараціях,
розрахунках за наступні звітні періоди) та здійснили відповідні
розрахунки з бюджетом і державним цільовим фондом (подали до
установи банку платіжне доручення на сплату належної суми податку,
іншого обов'язкового платежу). ( Абзац перший пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації
N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98; N 587 ( z0288-99 ) від 01.12.98 ) Не застосовується фінансова санкція, передбачена абзацом
другим підпункту 5.1 цієї Інструкції, до платників податків, які
до початку перевірки податковим органом виявили факт заниження
оподатковуваного прибутку, письмово повідомили про це податковий
орган та сплатили суму недоїмки, а також пеню, обчислену,
виходячи зі 120 відсотків облікової ставки Національного банку
України, що діяла на момент сплати, нараховану на повну суму
недоїмки за весь її строк. ( Пункт 8 доповнений абзацом другим
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 99
( z0189-98 ) від 07.03.98 ) Якщо за наслідками перевірки платника податку податковим
органом виявлено випадки арифметичних помилок або описок, що
призвели до заниження суми податку на прибуток, але не більш як
п'ять відсотків суми загальних зобов'язань платника податку щодо
сплати такого податку за період, що перевіряється, керівник
відповідного податкового органу може прийняти рішення про
незастосування фінансових санкцій у вигляді тридцяти відсотків
нарахованої за результатами перевірки суми податку на прибуток. ( Пункт 8 доповнений абзацом третім згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 )
9. Факти порушень податкового законодавства службова особа
органу державної податкової служби оформляє актом документальної
перевірки, в якому чітко викладається зміст порушення з
обгрунтуванням порушених норм законодавчими актами та вказуються
конкретні їх пункти і статті. Керівники і відповідні службові особи підприємств, установ,
організацій та громадяни під час перевірки, що проводиться
органами державної податкової служби, зобов'язані давати письмові
пояснення з усіх питань, що виникають, підписати акт про
проведення перевірки і виконувати вимоги органів державної
податкової служби щодо усунення виявлених порушень законодавства
про податки та інші обов'язкові платежі до бюджетів і внески до
державних цільових фондів. У разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства
(установи, організації) або громадянина-платника від підписання
акта перевірки службовими особами органів державної податкової
служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої
відмови. При цьому в акті необхідно зазначити про ознайомлення
керівника і головного бухгалтера підприємства (установи,
організації), громадянина із змістом акта перевірки, обов'язками,
правами і відповідальністю платників податків, передбаченими
статтями 9-11 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ), іншими законами України про оподаткування та порядком
оскарження дій службових осіб органів державної податкової
служби. ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 151 ( z0224-97 ) від
27.05.97 ) Акт перевірки підприємства (установи, організації),
громадянина-платника і акт відмови керівника чи головного
бухгалтера підприємства (установи, організації) або
громадянина-платника від підписання акта перевірки не пізніше
наступного дня після їх складання реєструється в спеціальній книзі
і разом з поясненнями платника (якщо такі є) і матеріалами
перевірки подаються для розгляду керівнику органу державної
податкової служби. У разі недодержання зазначених вимог щодо
складання акта перевірки, а також за відсутності висновку
перевіряючих на обгрунтовані зауваження, надані керівником або
головним бухгалтером підприємства (установи, організації),
громадянином-платником податків під час здійснення перевірки
керівник органу державної податкової служби зобов'язаний вжити
заходів щодо усунення цих недоліків або призначити повторну
перевірку. ( Пункт 9 доповнений абзацом згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 151 ( z0224-97 ) від
27.05.97 ) 10. Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій
за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає начальник
органу державної податкової служби або його заступник (керівник,
який розглядав матеріали перевірки) за встановленою формою
(згідно з додатком N 1 або N 2) у двох примірниках не пізніше
десяти днів з дня складання акта перевірки. Нумерація рішень
провадиться в журналі (форма додається), починаючи з першого
номера, в межах календарного року. Після номера рішення через
тире зазначаються індекс структурного підрозділу, працівник якого
здійснював перевірку, ідентифікаційний код підприємства,
установи, організації, громадянина-платника, а через дріб
вказується реєстраційний номер вихідної кореспонденції. ( Абзац
перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 151 ( z0224-97 ) від 27.05.97 ) Ведення журналу обліку прийнятих рішень про застосування
фінансових санкцій покладається на структурний підрозділ
(працівника), до функцій якого входить реєстрація вхідної та
вихідної кореспонденції органу державної податкової служби. Перший екземпляр рішення про застосування та стягнення
фінансових санкцій вручається під розписку керівнику або
головному бухгалтеру перевіреного підприємства, установи,
організації, або громадянину - платнику податків, або
надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення,
або передається іншим способом, який дозволяє зафіксувати дату
його отримання (рішення вважається отриманим платником податку і
у тому випадку, якщо особа, якій воно направлено, не знаходиться
(не проживає) за вказаним місцезнаходженням (місцем проживання).
Другий примірник рішення передається через керівника структурного
підрозділу, працівник якого здійснював перевірку, начальнику
управління (відділу) обліку та звітності для вчинення відповідних
записів у картках особових рахунків платників податків, інших
платежів чи внесків і здійснення контролю за надходженням сум
донарахованих податків, інших платежів фінансових санкцій до
бюджетів і державних цільових фондів. Працівник по обліку вчиняє
записи у відповідних картках особових рахунків платників залежно
від виду податку, іншого платежу чи внеску, за якими застосовано
фінансові санкції, дотримуючись вимог Інструкції про порядок
ведення органами державної податкової служби
оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових
платежів, затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року
за N 114/323. Вказане рішення передається в бухгалтерію органу
державної податкової служби і після обліку сум 30-процентних
відрахувань, що підлягають перерахуванню на спеціальний рахунок
органу державної податкової служби, повертається до управління
(відділу) обліку і звітності. ( Абзац третій пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 99
( z0189-98 ) від 07.03.98 ) Після повного надходження сум донарахованих податків, інших
платежів фінансових санкцій до бюджету (державних цільових
фондів) і на спеціальний рахунок органу державної податкової
служби працівник по обліку вчиняє відповідні відмітки на рішенні
(вказує назву документа, що підтверджує сплату, його дату, номер
і суму) та передає рішення керівнику структурного підрозділу, в
якому зберігається справа про оподаткування платника. Виконане
рішення про застосування фінансових санкцій зберігається в справі
по оподаткуванню даного платника разом з актом документальної
перевірки, за наслідками розгляду якого воно було прийнято.
( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від
07.03.98 ) 11. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати
донарахованих податків, інших платежів і фінансових санкцій
несуть керівники підприємств, установ, організацій та громадяни -
платники податку. Донараховані за результатами перевірок суми
податків, інших платежів та фінансові санкції за порушення
законодавства про оподаткування підлягають перерахуванню у
добровільному порядку до бюджетів, державних цільових фондів та
на спеціальний рахунок органу державної податкової служби
підприємствами, установами і організаціями та громадянами у
десятиденний строк з дня прийняття органом державної податкової
служби відповідного рішення, якщо інше не передбачено
законодавством України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 151 ( z0224-97 ) від 27.05.97, в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 ) Сплата інших фінансових санкцій, застосування і стягнення
яких чинним законодавством віднесено до компетенції органів
державної податкової служби, проводиться у терміни, зазначені
безпосередньо в законодавчому акті. У випадках, коли законодавчим
актом встановлено фінансові санкції і не визначено конкретних
термінів їх сплати, - це слід передбачити в рішенні про
застосування фінансових санкцій. ( Абзац другий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 151 ( z0224-97 ) від 27.05.97 ) 12. Суми донарахованих податків, інших платежів і фінансових
санкцій, не внесені у встановлений термін, стягуються органами
державної податкової служби з підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської
діяльності у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду
або з виконавчими написами нотаріусів. ( Пункт 12 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 ) У разі незгоди суб'єкта оподаткування з рішенням податкового
органу щодо безспірного стягнення коштів та оскарження такого
рішення у встановленому порядку таке стягнення може бути зупинено
терміном на тридцять днів вищестоящим органом державної податкової
служби. ( Пункт 12 доповнений абзацом другим згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від
07.03.98 ) У разі, коли платник податку відмовляється визнати висновки
перевірки податкового органу по податку на прибуток, на додану
вартість або має зауваження до них та оскаржує такі висновки у
встановленому законом порядку, сплата донарахованого податку та
фінансових санкцій зупиняється до прийняття рішення за
результатами такого оскарження. У разі, коли за наслідками
оскарження визнається правильність висновків податкового органу,
платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму
донарахованого податку та фінансових санкцій до подання розрахунку
податкових зобов'язань за період, на який припадає дата прийняття
рішення за результатами такого оскарження. ( Пункт 12 доповнений
абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 99 ( z0189-98 ) від 07.03.98 ) 13. Оскарження рішень органів державної податкової служби
здійснюються у встановленому законом порядку. ( Пункт 13 в
редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 99
( z0189-98 ) від 07.03.98 ) 14. Державній податковій адміністрації України надано право
скасовувати рішення органів державної податкової служби усіх
рівнів, а органам державної податкової служби Автономної
Республіки Крим, областях, містах з районним поділом - рішення
нижчестоящих органів державної податкової служби у разі
невідповідності їх актам законодавства. 15. При скасуванні прийнятих рішень про застосування
фінансових санкцій стягнуті суми фінансових санкцій підлягають
поверненню з тих бюджетів, державних цільових фондів і
спеціальних рахунків органів державної податкової служби, до яких
вони надійшли, за умови, що не минув річний термін з дня їх
надходження, крім випадків, коли законодавством передбачено інший
порядок повернення зайво стягнутих коштів з підприємств, установ,
організацій і громадян.

Перший заступник начальника
Головної державної податкової
інспекції України В.В.Регурецький
Начальник юридичного управління І.І.Лонюк

Додаток 1
до Інструкції про порядок
застосування та стягнення
фінансових санкцій органами
державної податкової служби
( Додаток 1 в редакції
Наказів Державної податкової
адміністрації N 151
( z0224-97 ) від 27.05.97,
N 99 ( z0189-98 ) від
07.03.98 )

__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
Рішення N
про застосування та стягнення фінансових
санкцій за порушення законодавства про
оподаткування
"___" ______________ 199_ р. _________________
(місце прийняття)
Я, __________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали) розглянувши матеріали документальної перевірки правильності
застосування податкового законодавства ___________________________
(ідентифікаційний код (номер), __________________________________________________________________
назва підприємства чи прізвище, ініціали платника) (акт від _________________), якою виявлено порушення _____________
(дата складання)
__________________________________________________________________
(назва акта законодавства, номер статті (пункту) __________________________________________________________________
і за наслідками якої донараховано до бюджету (державного
цільового фонду) ______________________________________________
(назва податку, іншого обов'язкового платежу __________________________________________________________________
чи збору та сума в гривнях) __________________________________________________________________
(попередньою документальною перевіркою вказаного підприємства
(платника) (акт від ________________________) було донараховано до
(дата складання) бюджету (державного цільового фонду) _____________________________
(назва податку, іншого __________________________________________________________________
обов'язкового платежу чи збору та сума в гривнях) ________________________________________________________________),
на підставі статті 11 Закону України "Про систему оподаткування", __________________________________________________________________
(зазначити назву та статті закону, який запроваджує відповідний __________________________________________________________________
податок, інший платіж і передбачає відповідальність платника) та керуючись пунктом 7 статті 11 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні", вирішив стягнути
донараховані податки, інші платежі та застосувати
до _______________________________________________________________
(назва підприємства чи прізвище, __________________________________________________________________
ініціали платника) __________________________________________________________________
фінансові санкції в таких розмірах: 1. __________________________________________________________
(назва податку, іншого платежу, сума податку, іншого __________________________________________________________________
платежу, кратність (розмір) та сума фінансової санкції в гривнях) 2. Відповідно до законів України про оподаткування, а також
статті 6 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
із загальної суми податків, інших платежів і фінансових санкцій
до___________________ підлягають перерахуванню (сплаті)
(дата) __________________________________________________________________
(цифрами і словами) __________________________________________________________ гривень
до _______________________________________________________________
(назва бюджету чи державного цільового фонду) на розділ _________________ і ____________________________________
(цифрами і словами) гривень на спеціальний рахунок N _________________________________ __________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби) у ___________________________________ МФО ________________________
(назва установи банку)
_________________ ________ ______________________
(Посада особи, яка (Підпис) (Прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Додаток 2
до Інструкції про порядок
застосування та стягнення
фінансових санкцій органами
державної податкової служби
( Додаток 2 в редакції
Наказу Державної податкової
адміністрації N 151
( z0224-97 ) від 27.05.97 )
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
Рішення N
про застосування та стягнення фінансових санкцій
санкцій за порушення вимог
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва законодавчого або іншого нормативного акта)
"___" _________ 199_ р. ____________________
(місце прийняття)
Я, __________________________________________________________ __________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) розглянувши матеріали документальної перевірки __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код, назва підприємства, установи, __________________________________________________________________
організації, прізвище та ініціали фізичної особи - суб`єкта __________________________________________________________________
підприємницької діяльності) (акт від _________________________), якою виявлено порушення вимог
(дата)
__________________________________________________________________
(назва акта законодавства, номер статті (пункту) щодо _____________________________________________________________
(зміст порушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на підставі ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва законодавчого або іншого нормативного акта, номер __________________________________________________________________
статті (пункту) та керуючись пунктом 8 статті 11 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні", вирішив застосовувати до ____________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації чи __________________________________________________________________
прізвище та ініціали фізичної особи - суб'єкта __________________________________________________________________
підприємницької діяльності) і стягнути до бюджету фінансові санкції у таких розмірах:
1. _________________________________________________________
(зміст, розмір і сума фінансової санкції в гривнях) 2. Відповідно до ___________________________________________
(назва акта законодавства, яким __________________________________________________________________
передбачено фінансові санкції, номер статті (пункту)) та статті 6 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" із загальної суми фінансових санкцій до _________________
(дата) підлягають перерахуванню (сплаті) ________________________________
(цифрами і словами) гривень до ___________________ бюджету на розділ _______________ і
(вид) ________________________ на спеціальний рахунок N ________________
(цифрами і словами) __________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби) в _________________________________________ МФО __________________
(назва установи банку)
___________________ __________ ____________________
(Посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)вверх