Документ z0124-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.04.2005, основание - z1068-04

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 16 від 31.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 лютого 2002 р.
за N 124/6412
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
казначейства
N 136 ( z1068-04 ) від 09.08.2004 )
Про внесення змін до Порядку обліку зобов'язань
розпорядників коштів бюджету в органах
Державного казначейства

На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ) та
у зв'язку із запровадженням з 01.01.2002 року нової бюджетної
класифікації, яка використовується при програмно-цільовому методі
планування і виконання державного бюджету, Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів
бюджету в органах Державного казначейства, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 19.10.2000 N 103 ( z0759-00 )
(зі змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.10.2000 за N 759/4980, такі зміни: у графі 2 додатка 5 до Порядку абревіатуру "КВК" замінити
словами "код програмної класифікації"; у графі 7 додатка 6 до Порядку абревіатуру "КВК" замінити
словами "код програмної класифікації"; у графі 7 додатка 7 до Порядку слово "відомчої" замінити
словом "програмної"; у графі 2 додатка 8 до Порядку слово "відомчої" замінити
словом "програмної".
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів
бюджету в органах Державного казначейства подати на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Органам Державного казначейства України зміни до Порядку
обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах
Державного казначейства довести до відома установ, що ними
обслуговуються.
Голова П.Г.Петрашковверх