Документ z0117-96, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.07.2000, основание - z0420-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 133-а від 24.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
19 березня 1996 р.
vd960224 vn133-а за N 117/1142

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
N 136 ( z0420-00 ) від 29.06.2000 )
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення
виконання Указу Президента України від 07.11.94 N
659/94
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 797 ( z0756-96 ) від 23.12.96
N 25 ( v0025204-97 ) від 29.01.97
N 77 ( z0051-97 ) від 05.02.97
N 651 ( z0613-97 ) від 15.12.97
N 07 ( z0024-98 ) від 05.01.98 )
( Наказ в редакції Наказу МЗЕЗторгу
N 576а ( z0564-98 ) від 10.09.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 838 ( z0009-99 ) від 22.12.98
N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98
N 413 ( z0383-99 ) від 17.06.99
N 660 ( z0627-99 ) від 03.09.99 )

Відповідно до Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94
"Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) в Україні" та з метою спрощення процедури здійснення
обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) Н А К А З У Ю:
1. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України здійснює облік, реєстрацію окремих видів
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбачених статтею
1 Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94 "Про облік
окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в
Україні". 2. Затвердити: Інструкцію про порядок заповнення Інформаційної картки
зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток N 1); форму Інформаційної картки зовнішньоекономічного договору
(контракту) (додаток N 2) та форму додатка до Інформаційної картки
зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток N 2а)
( z0118-96 ); Інструкцію про порядок заповнення Картки реєстрації-обліку
зовнішньоекономічного договору (контракту) (Для службового
користування) (додаток N 3) ( z0119-96 ); форму Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору
(контракту) (додаток N 4) та форму додатка до Картки
реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)
(додаток N 4а) ( z0120-96 ); Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків України (додаток N 5) ( z0121-96 ); переліки товарів, зазначених у абзацах другому - п'ятому
частини першої статті 1 Указу Президента України від 17.11.94
N 681/94 (додатки NN 6-8) ( z0122-96, z0123-96, z0125-96 ); кошторис витрат МЗЕЗторгу України, пов'язаних з оформленням
та видачею Карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) (додаток N 10) ( z0124-96 ). 3. Установити, що облік (реєстрація) зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) здійснюється відповідно до Порядку,
затвердженого цим наказом (додаток N 5), у строк не більший семи
робочих днів з дати подання. 4. Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) за процедурою, передбаченою у пункті 2 цього наказу,
подаються такі документи: заява в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта
підприємницької діяльності - заявника за підписом його керівника; інформаційна картка зовнішньоекономічного контракту,
заповнена і оформлена згідно з вимогами цього наказу; оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма
чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими
угодами та іншими документами, які є частинами контракту, та його
копія, завірена в установленому порядку керівником суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності (якщо зовнішньоекономічний договір
(контракт) підписаний фізичною особою, його копія засвідчується в
установленому порядку); ( Абзац четвертий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 838 ( z0009-99 ) від
22.12.98, N 413 ( z0383-99 ) від 17.06.99 ) документ про оплату послуг за реєстрацію
зовнішньоекономічного договору (контракту). Якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який
звернувся за реєстрацією, доручає виконання зовнішньоекономічного
договору (контракту) іншому суб'єкту зовнішньоекономічної
діяльності України, подаються також оригінали договорів: доручень,
комісії, агентських, спільної діяльності та співробітництва,
консигнації, дилерських, дистриб'юторських, оренди, найму,
лізингу, зберігання та їх копії, завірені в порядку, передбаченому
абзацом четвертим цього пункту. ( Абзац шостий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу N 838 ( z0009-99 )
від 22.12.98, N 413 ( z0383-99 ) від 17.06.99 ) Оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) та
договорів доручення, комісії, агентських, спільної діяльності та
співробітництва, консигнації, дилерських, дистриб'юторських,
оренди, найму, лізингу, зберігання повертаються після розгляду
матеріалів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який
звернувся за реєстрацією. Вимагати документи та інформацію, інакші, ніж зазначені в
цьому пункті, забороняється. Відповідальність за достовірність
поданих документів та інформації несе керівник суб'єкта
підприємницької діяльності - заявника та особи, підписами яких
засвідчені документи. 5. Розгляд документів, поданих на облік (реєстрацію)
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснюється тільки
на предмет відповідності даних контракту даним інформаційної
картки зовнішньоекономічного контракту з метою належного
заповнення картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного
договору (контракту), відповідності контрактних цін індикативним
та на предмет відсутності застосування до сторін контракту чинних
на момент подання документів спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ). 6. Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору
(контракту) допускається лише у випадках неподання всіх
документів, зазначених в пункті 4 цього наказу, або
невідповідності даних контракту даним інформаційної картки
зовнішньоекономічного контракту, які повинні бути зазначені в
реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного
договору (контракту), та випадках, передбачених абзацами чотири -
вісім частини першої пункту 7 Положення про порядок реєстрації
окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
затвердженого Указом Президента України від 07.11.94 N 659/94. Відмова в реєстрації на підставі наявності зауважень до
положень контракту, дані яких прямо не зазначені в реквізитах
картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору
(контракту), забороняється. 7. Уповноважити управління зовнішніх економічних зв'язків
Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей
здійснювати облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, що
зареєстровані у цих регіонах, якщо їх облікова вартість не
перевищує трьох мільйонів доларів США. ( Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 869 ( z0023-99 )
від 30.12.98 ) Уповноважити обласні, Київське та Севастопольське міські
управління зовнішніх економічних зв'язків (крім зазначених у
частині 1 цього пункту) здійснювати облік (реєстрацію)
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами
підприємницької діяльності цих регіонів, якщо облікова вартість
цих договорів (контрактів) не перевищує одного мільйону п'ятисот
тисяч доларів США. Уповноважити Міністерство економіки Автономної Республіки
Крим (за його згодою) здійснювати облік (реєстрацію)
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами
підприємницької діяльності, які зареєстровані в цьому регіоні,
якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує
трьохсот тисяч доларів США. ( Пункт 7 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98 ) Міністерству економіки Автономної Республіки Крим,
управлінням зовнішніх економічних зв'язків, зазначеним у цьому
пункті, щомісячно, до 20 числа відповідного місяця подавати
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
інформацію стосовно здійснення обліку (реєстрації) електронною
поштою за формою, затвердженою заступником Міністра Олійником В.І.
( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 869 ( z0023-99 ) від 30.12.98 ) Установити, що облік (реєстрація) зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних
металів (код ТН ЗЕД - 72 04), здійснюється виключно МЗЕЗторгом за
погодженням з Мінпромполітики незалежно від облікової вартості
контрактів. ( Пункт 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 660 ( z0627-99 ) від 03.09.99 ) 8. Установити, що у разі, коли чинними міжнародними
договорами передбачається прийняття та виконання Україною
зобов'язань щодо експорту товарів, зазначених у додатках N 6 та
N 8 до цього наказу, в рамках кількісних обмежень, встановлених
іноземними державами чи економічними угрупуваннями, та
запровадження процедури ліцензування або подвійної перевірки (з
видачею "експортного документа") експорту зазначених товарів і
коли контракти, предметом яких є ці товари, підлягають обліку
(реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
застосовуються правила зазначених міжнародних договорів та
законодавства України щодо режиму ліцензування і квотування або
подвійної перевірки експортних операцій, а реєстрація
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зупиняється на період
до закінчення дії зазначених міжнародних договорів. Ліцензії на експорт товарів, отримані суб'єктами
підприємницької діяльності згідно з цим пунктом, прирівнюються до
карток обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) при здійсненні митного оформлення та інших
передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарів
з митної території України. 9. Установити, що зовнішньоекономічні договори (контракти),
предметом яких є товари, зазначені в переліках, які містяться в
додатках N 6 та N 8 до цього наказу, підлягають реєстрації тільки
в разі, коли до цих товарів не застосовано режим ліцензування і їх
експорт здійснюється до країн, в яких (або щодо яких) існують
відповідні кількісні обмеження експорту товарів походженням з
України (перелік таких країн наводиться в додатку N 9 до цього
наказу
). 10. Установити, що облік (реєстрація) зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), які укладені суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності та
предметом яких є товари походженням з України, експорт яких
здійснюється у рамках бартерних (товарообмінних) операцій,
провадиться МЗЕЗторгом України та уповноваженими ним органами з
додержанням правил, встановлених пунктами 8 та 9 цього наказу, за
товарами, наведеними: у додатках N 7, N 8 до цього наказу; в додатку N 6 до цього наказу, при здійсненні бартерних
(товарообмінних) операцій до країн, перелік яких наведений у
додатку N 9 до цього наказу.
Міністр С.Г.Осика
Додаток N 1
Затверджено
наказом МЗЕЗторгу України
від 24 лютого 1996 року
N 133-а
Інструкція
про порядок заповнення Інформаційної картки
зовнішньоекономічного договору (контракту)
Ця Інструкція визначає єдиний порядок оформлення
Інформаційної картки зовнішньоекономічного договору (контракту)
(далі - Інформаційна картка) і розрахована на суб'єктів
підприємницької діяльності в Україні.
1. Інформаційна картка оформляється за встановленою формою. 2. Інформаційна картка має бути надрукована друкарським
способом у відповідності з формою документа. Скорочення слів
повинно відповідати вимогам діючих стандартів України. 3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати
загальноукраїнським класифікаторам техніко-економічної інформації
(ЗКТЕІ). Порядок отримання кодів ЗКТЕІ встановлюється діючими
положеннями про введення в дію ЗКТЕІ. 4. Коди реквізитів, що підлягають обробці засобами
обчислювальної техніки, розташовуються праворуч від назви. 5. У складі реквізиту 1 зазначається повна назва
організації-експортера, юридична адреса організації, телефон,
телефакс, код за Загальноукраїнським класифікатором підприємств і
організацій (ЗУКПО), номери рахунків та Банки експортера (повна
назва банку, поштова адреса, МФО). 6. У складі реквізиту 2 вказується назва іноземної
організації, що є контрагентом згідно з контрактом, юридична
адреса організації, телефон, телефакс, номер рахунку та Банк
імпортера (повна назва банку, поштова адреса, МФО/Код). 7. У реквізиті 3 вказується 9-значний код експортного товару
за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН
ЗЕД). 8. У реквізиті 4 вказується одиниця виміру експортного товару
та її код. 9. У реквізиті 5 зазначається загальна кількість експортного
товару, вказаного в контракті. 10. У реквізиті 6 визначається вартість експортного товару у
валюті контракту. 11. У реквізиті 7 вказується вартість експортного товару в
доларах США. 12. У реквізиті 8 зазначається назва країни, куди буде
поставлено товар, і цифровий код за Загальноукраїнським
класифікатором країн світу (ЗУККС). 13. У реквізиті 9 вказується повне або коротке найменування
країни, на території якої знаходиться фірма чи організація
іноземного партнера, і код країни за ЗУККС. 14. У складі реквізиту 10 зазначається назва країни-виробника
товару та її код за ЗУККС. 15. У реквізиті 11 зазначається валюта контракту та її код. 16. У реквізиті 12 зазначається валюта розрахунку та її код. 17. У реквізиті 13 визначається базис експортних поставок
відповідно до ІНКОТЕРМС в редакції 1990 року. 18. У реквізиті 14 вказується повна назва характеру угоди,
умови розрахунку та код операції. 19. У реквізиті 15 вказується прізвище, ім'я та по батькові
керівника організації-заявника, посада, його паспортні дані
(серія, номер, дата видачі, ким), дата підпису та печатка. 20. У реквізиті 16 вказується податкова інспекція
організації-заявника (її адреса, телефон). 21. У реквізиті 17 вказуються особливі умови щодо митного
оформлення експортного товару, та номери реєстраційних карток, що
раніше були видані суб'єкту і за якими розпочалися (з поміткою "р"
в кінці номера реєстраційної картки) зовнішньоекономічної операції
або (з поміткою "к" в кінці номера реєстраційної картки) по яких
закінчилися зовнішньоекономічні операції. Реєстраційні картки, по яких зовнішньоекономічні операції
суб'єктом підприємницької діяльності не виконувались на момент
реєстрації чергового контракту, не вказуються. Виробники товстолистового прокату (коди ТН ЗЕД 7208 32300,
7208 32510, 7208 32590, 7208 32910, 7208 32990, 7208 33910,
7208 39990, 7208 41000, 7208 42300, 7208 42510, 7208 42590,
7208 42910, 7208 42990, 7208 43910, 7208 43990) можуть вказувати у
цьому реквізиті додатково сукупність конкретних дев'ятизначних
кодів ТН ЗЕД, що характеризують такий прокат з урахуванням
хімічних, механічних показників та геометричних параметрів, і які
відрізняються тільки межею плинності та геометричними розмірами
товстолистового прокату в межах однієї ціни, і за допомогою яких
можливо замінити код ТН ЗЕД, вказаний у реквізиті 3 Інформаційної
картки. ( Пункт 21 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 07 ( z0024-98 ) від 05.01.98 ) При цьому, на протязі 10 днів після оформлення вантажної
митної декларації, МЗЕЗторг має бути повідомлений експортером про
фактичний код експортованого товару, який вказаний у такій
декларації. ( Пункт 21 доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 07 ( z0024-98 ) від 05.01.98 )
22. У реквізиті 18 вказується 9-значний код імпортного товару
за ТН ЗЕД. 23. У реквізиті 19 вказується одиниця виміру імпортного
товару та її код. 24. У реквізиті 20 зазначається загальна кількість імпортного
товару, вказаного в контракті. 25. У реквізиті 21 визначається вартість імпортного товару у
валюті контракту. 26. У реквізиті 22 вказується вартість імпортного товару в
доларах США. 27. У реквізиті 23 зазначається назва країни, куди буде
поставлено товар, і цифровий код за ЗУККС. 28. У реквізиті 24 вказується повне або коротке найменування
країни, на території якої знаходиться фірма чи організація
іноземного партнера, і код країни за ЗУККС. 29. У складі реквізиту 25 зазначається назва країни-виробника
товару та її код за ЗУККС. 30. У реквізиті 26 зазначається валюта контракту та її код. 31. У реквізиті 27 визначається базис імпортних поставок
відповідно ІНКОТЕРМС в редакції 1990 року. 32. У разі реалізації товару за валюту заявник заповнює
реквізити 1-17 Інформаційної картки. 33. У разі здійснення експорту в рамках бартерних
(товарообмінних) операцій або операцій з зустрічною торгівлею
заявник заповнює реквізити 1-27 Інформаційної картки.вверх