Документ z0117-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.06.2011, основание - z0620-11

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2006 N 10
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2006 р.
за N 117/11991
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного
управління державної служби
N 116 ( z0620-11 ) від 29.04.2011 }
Про внесення Змін до Положення про порядок
проведення Головдержслужбою перевірок

З метою удосконалення процедури проведення перевірок та у
зв'язку з утворенням територіальних управлінь Головдержслужби
України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.07.2004 N 842 ( 842-2004-п ) "Про утворення управлінь державної
служби Головного управління державної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі", у зв'язку із
змінами в структурі і кадровому складі центрального апарату
Головдержслужби України Н А К А З У Ю:
1. Унести Зміни до Положення про порядок проведення
Головдержслужбою перевірок, затвердженого наказом Головдержслужби
України від 18.05.2000 N 25 ( z0318-00 ) "Про затвердження
Положення про порядок проведення Головдержслужбою перевірок",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за
N 318/4539 (із змінами), замінивши у абзаці п'ятому пункту 3.2
цифри "I-III" на цифри "I-VII".
2. Юридичному управлінню (Маврешко К.С.) забезпечити державну
реєстрацію Змін до наказу від 18.05.2000 N 25 ( z0318-00 ) в
Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
3. Інформаційно-аналітичному управлінню (Балюк В.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції опублікувати цей наказ
у "Віснику державної служби України" та розмістити на зовнішньому
веб-сайті Головдержслужби України.
4. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування (Саєнко В.М.) після державної реєстрації наказу в
Міністерстві юстиції України спільно з управлінням справами
(Яремчук І.М.) забезпечити його розсилку міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській
міським радам.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Головдержслужби Ткача В.Д.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренковверх