Про внесення Змін до наказу Головдержслужби України від 05.07.98 N 24
Головдержслужба України; Приказ от 25.01.20069
Документ z0116-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.10.2011, основание - z1131-11

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2006 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2006 р.
за N 116/11990
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 9 ( z1131-11 ) від 08.09.2011 }
Про внесення Змін до наказу
Головдержслужби України від 05.07.98 N 24

З метою удосконалення процедури ведення особових справ
державних службовців та у зв'язку з утворенням територіальних
управлінь Головдержслужби України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 05.07.2004 N 842 ( 842-2004-п ) "Про
утворення управлінь державної служби Головного управління
державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі", у зв'язку зі змінами в структурі та кадровому
складі центрального апарату Головдержслужби України Н А К А З У Ю:
1. Унести Зміни до Методичних рекомендацій щодо застосування
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби України від
05.07.98 N 24 ( z0453-98 ) "Про затвердження методичних
рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади та зразків
оформлення документів особових справ", зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 453/2893, що додаються.
2. Юридичному управлінню (Маврешко К.С.) забезпечити державну
реєстрацію Змін до наказу від 05.07.98 N 24 ( z0453-98 ) в
Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
3. Інформаційно-аналітичному управлінню (Балюк В.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції опублікувати цей наказ
у "Віснику державної служби України" та розмістити на зовнішньому
веб-сайті Головдержслужби України.
4. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування (Саєнко В.М.) після державної реєстрації наказу в
Міністерстві юстиції України спільно з управлінням справами
(Яремчук І.М.) забезпечити його розсилання міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській
міським радам.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Головдержслужби Сороко В.М.
Начальник
Головдержслужби Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головдержслужби
України
25.01.2006 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2006 р.
за N 116/11990

ЗМІНИ
до Методичних рекомендацій
щодо застосування Порядку ведення
особових справ державних службовців
в органах виконавчої влади

1. Абзац третій пункту 2 Методичних рекомендацій щодо
застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в
органах виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби
України від 05.07.98 N 24 ( z0453-98 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 453/2893
(далі - Методичні рекомендації), доповнити реченням такого змісту: "Після формування особової справи працівник кадрової служби
вводить відповідні облікові дані працівника до системи "Картка"
єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри".
2. Абзац перший пункту 3 Методичних рекомендацій ( z0453-98 )
доповнити реченням такого змісту: "Про зміни облікових даних державних службовців орган
виконавчої влади інформує Головне управління державної служби та
його територіальні органи у порядку, встановленому наказом
Головного управління державної служби від 16.12.96 N 43
( z0734-96 ) "Про затвердження Порядку інформування центральними і
місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами
про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб,
зарахованих до кадрового резерву на ці посади", зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 20.12.96 за N 734/1759".
3. Абзац перший пункту 5 Методичних рекомендацій ( z0453-98 )
викласти в такій редакції: "5. Відповідно до Програми кадрового забезпечення державної
служби, затвердженої Указом Президента України від 10.11.95 N 1035
( 1035/95 ), Головне управління державної служби (Головдержслужба)
та її територіальні органи формують базу даних державних
службовців I-VII категорій. Для її створення, постійного ведення і
оновлення центральні й місцеві органи виконавчої влади інформують
Головдержслужбу про призначення державних службовців на посади та
про зміни облікових даних, передбачених формою первинного обліку
N П-2ДС ( z0484-95 ), а також про формування кадрового резерву на
ці посади. Порядок інформування центральними й місцевими органами
виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових
даних керівних працівників та осіб, зарахованих до кадрового
резерву на ці посади, визначається наказом Головного управління
державної служби від 16.12.96 N 43 ( z0734-96 ) "Про затвердження
Порядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої
влади, іншими державними органами про зміни облікових даних
керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву
на ці посади", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.12.96 за N 734/1759".
4. Пункт 5 наказу викласти в такій редакції: "5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника начальника Головдержслужби України Сороко В.М.".
Начальник інформаційно-
аналітичного управління
Головдержслужби України В.Балюквверх