Документ z0095-18, действует, текущая редакция — Принятие от 26.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.02.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
26.12.2017  № 670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2018 р.
за № 95/31547

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

1. У Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 13 грудня 2012 року № 649, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 року за № 92/22624:

1) у розділі VII:

у пункті 7.13 слова та знаки «(додаток 7)» виключити;

у пункті 7.15 слова та знаки «(додаток 8)» виключити;

2) додатки 7, 8 виключити.

У зв'язку з цим додатки 9, 10 вважати відповідно додатками 7, 8;

3) у тексті Порядку посилання на додатки 9, 10 замінити відповідно посиланнями на додатки 7, 8.

2. У Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 27 грудня 2012 року № 684, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 175/22707:

1) у розділі VII:

у пункті 7.12 слова та знаки «(додаток 8)» виключити;

у пункті 7.14 слова та знаки «(додаток 9)» виключити;

2) додатки 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим додатки 10-16 вважати відповідно додатками 8-14;

3) у тексті Порядку посилання на додатки 10-16 замінити відповідно посиланнями на додатки 8-14.

Директор Департаменту
державного нагляду


О. Шнайдервверх