Документ z0088-17, действует, текущая редакция — Принятие от 26.12.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.02.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО  ІНФРАСТРУКТУРИ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2016  № 467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2017 р. 
за № 88/29956

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту

Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 16-2 Закону України «Про транспорт», статті 6 Закону   України «Про автомобільний транспорт», Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту, що додається.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з безпеки на транспортіМ. Ноняк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України
26.12.2016  № 467


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2017 р. 
за № 88/29956

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту

Заступник
начальника Управління 
з безпеки на транспорті 
та технічного регулювання
А. Щелкуноввверх