Документ z0077-95, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 20.07.2001, основание - z0612-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 29 від 22.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 березня 1995 р.
vd950222 vn29 за N 77/613
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МВС
N 549/333/147 ( z0612-01 ) від 16.07.2001 )
Про затвердження Положення про порядок
внесення та використання плати за проведення
державного технічного огляду, реєстрацію і
перереєстрацію автомототранспортних засобів,
приймання екзаменів з навичок керування ними
та екзаменів з правил дорожнього руху
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 75/252 ( z0460-96 ) від 12.04.96 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 1992 року N 680 ( 680-92-п ) "Про плату за проведення
державного технічного огляду, реєстрацію і перереєстрацію
автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок
керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху",
Н А К А З У Є М О :
Затвердити Положення про порядок внесення та використання
плати за проведення державного технічного огляду, реєстрацію і
перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з
навичок керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху, що
додається.
Міністр фінансів України П.К.Германчук
Міністр внутрішніх справ
України В.І.Радченко
Затверджено
Наказом Міністерства
фінансів України і
Міністерства внутрішніх
справ України N 29/122 від
22 лютого 1995 р.
Положення
про порядок внесення та використання плати за
проведення державного технічного огляду, реєстрації
і перереєстрацію автомототранспортних засобів,
приймання екзаменів з навичок керування ними та
екзаменів з правил дорожнього руху
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 1992 року N 680 ( 680-92-п ) "Про плату за проведення
державного технічного огляду, реєстрацію і перереєстрацію
автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок
керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху" Міністерство
фінансів і Міністерство внутрішніх справ визначають порядок
внесення та використання плати за надання органами
Державтоінспекції (ДАІ) послуг щодо проведення державного
технічного огляду, реєстрації і перереєстрації
автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок
керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху. 1. Установи, підприємства, організації, незалежно від форм
власності та господарювання, і громадяни вносять плату за
проведення органами Державтоінспекції державного технічного
огляду, реєстрацію і перереєстрацію автомототранспортних засобів,
приймання екзаменів з навичок керування ними та екзаменів з правил
дорожнього руху до установ банків України для зарахування її на
спеціальні рахунки Державтоінспекції ГУМВС України в Автономній
Республіці Крим, м.Києву та Київській області, УМВС України в
областях та м.Севастополі в установах Національного банку України. 2. ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві та
Київській області, УМВС в областях та м.Севастополі 10 числа
кожного наступного за звітним місяця перераховують 50 відсотків
коштів, що надійшли на їх рахунок, до державного бюджету на
рахунок розділу 12 "Збори та інші неподаткові доходи" параграф 7
"Збори, що справляються автомобільною інспекцією". ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 75/252 ( z0460-96 )
від 12.04.96 ) 3. Використання коштів, залишених у розпорядженні ДАІ
ГУМВС-УМВС за надання зазначених послуг, здійснюється на підставі
і в межах кошторисів, що складаються ними в порядку і за формами,
встановленими для спеціальних коштів бюджетних установ, і
надсилаються Міністерству внутрішніх справ України. Використання зазначених коштів на цілі, не передбачені
кошторисами, не допускається. ( Пункт 3 із змінами,внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 75/252
( z0460-96 ) від 12.04.96 )
4. Кошти, що залишились у розпорядженні ДАІ ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській області, УМВС
України в областях та м.Севастополі, розподіляються таким чином: а) 50 відсотків використовується на зміцнення і розвиток
матеріальної бази підрозділів ДАІ (придбання обладнання,
автомототранспорту, приладів, впровадження державної
інформаційно-пошукової системи "Дорожній рух", оренду приміщень та
інші витрати, пов'язані з діяльністю цієї служби); б) 50 відсотків перераховується, не пізніше 15 числа кожного
місяця, МВС України для централізованого використання згідно з
кошторисом на заходи, передбачені підпунктом "а" пункту 4 цього
Положення, у тому числі 2 відсотки - на зазначені потреби
Управління ДАІ МВС України. 5. Облік коштів, одержаних від справляння плати за надання
послуг із проведення державного технічного огляду, реєстрацію і
перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з
навичок керування ними, екзаменів з правил дорожнього руху, та
витрачання цих коштів, ведеться окремо від витрат, передбачених
основними кошторисами, в порядку, встановленому Інструкцією з
бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що утримуються
за рахунок коштів державного бюджету, затвердженою наказом
Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 р. N 61. 6. Контроль за використанням коштів, що надходять від
справляння плати за надання послуг із проведення державного
технічного огляду, реєстрацією і перереєстрацією
автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок
керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху, здійснюють
фінансові органи, державні податкові інспекції та ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській області, УМВС
України в областях та м.Севастополі.вверх