Документ z0076-18, действует, текущая редакция — Принятие от 02.01.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.02.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.01.2018  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2018 р.
за № 76/31528

Про затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

Відповідно до статей 10, 110 Кодексу торговельного мореплавства України та статті 16 Закону України «Про транспорт», з метою забезпечення безпеки судноплавства і впорядкування руху суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 серпня 2007 року № 655, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2007 року за № 1150/14417, що додаються.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» привести обов’язкові постанови по морських портах у відповідність із цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-лейтенант

Перший заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України

Міністр оборони України
генерал армії України

Перший заступник Голови
Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті
П. Цигикал


М. Мартинюк


С.Т. ПолторакВ.Г. Фалей


М.В. НонякЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
02.01.2018  № 2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2018 р.
за № 76/31528

ЗМІНИ
до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

1. У розділі 1:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Скорочення:

АІС - автоматична ідентифікаційна система;

АСК - акціонерна судноплавна компанія;

АРЛП - автоматизований радіолокаційний пост;

БДЛК - Бузько-Дніпровсько-лиманський канал;

ДП «АМПУ» - державне підприємство «Адміністрація морських портів України»;

ЗНО - засоби навігаційного оснащення;

IMO - Міжнародна морська організація (International Maritime Organization);

МАМС - Міжнародна асоціація маячних служб;

МГЗ - Миколаївський глиноземний завод;

МЛС - морська лоцманська станція;

МПЗЗС-72 - Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року;

МПМ - морський порт Миколаїв;

МПХ - морський порт Херсон;

МРП - Миколаївський річковий порт;

ОКЦ - оперативно-координаційний центр;

ПЗЧЧМ - північно-західна частина Чорного моря;

ПРРС - пост регулювання руху суден;

РСРРС - регіональна служба регулювання руху суден;

РШ - рекомендований шлях;

СБЗ - суднобудівний завод;

СКМП - служба капітана морського порту;

СМП - спеціалізований морський порт;

СРЗ - судноремонтний завод;

СРРС - служба регулювання руху суден;

УКХ - ультракороткі хвилі;

ХМК - Херсонський морський канал;

ЦПР - центральна портова радіостанція;

ЦРРС - центр регулювання руху суден.»;

2) абзац сьомий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«Мале судно - будь-яке судно з корпусом максимальною довжиною до 24 м (за винятком суден, на яких дозволено перевозити більше 12 пасажирів, суден, побудованих або обладнаних для буксирування, штовхання або ведення в зчалі суден, які не є малими, суден, що перевозять вантажі, криголамів, поромів, плавучих кранів, суден допоміжного та технічного флоту, суднових шлюпок і плотів), а також водні мотоцикли (гідроцикли).»;

3) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Нагляд за дотриманням цих Правил здійснюють капітани відповідних морських портів у межах зон нагляду, на які поширюються їх повноваження.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням цих Правил здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України регулюються відповідними нормативно-правовими актами, відповідальним за виконання яких є командир корабля (катера).

Державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснює капітан відповідного морського порту у межах повноважень.»;

4) у пункті 1.7 слова «начальника морського торговельного порту» замінити словами «по відповідному морському порту»;

5) у пункті 1.8 цифри та слова «78 Кодексу торговельного мореплавства України» замінити цифрами та словами «17 Закону України «Про морські порти України».

2. У розділі 2:

1) у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.1 абревіатуру «ПРРС» замінити абревіатурою «ЦРРС»;

в абзаці третьому підпункту 2.1.2 слова «Іллічівського морського торговельного порту» замінити словами «морського порту Чорноморськ»;

підпункт 2.1.4 викласти в такій редакції:

«2.1.4. Зона дії ПРРС «Южний» складається з двох секторів:

сектор 1 охоплює внутрішні портові води морського порту «Южний» та підхідний канал до нього;

сектор 2 охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, меридіаном 30 град 55,0' E, меридіаном 31 град 12,0' E та дугою кола радіусом 12 миль, проведеною з точки з координатами φ=46 град 36,1' N; λ=31 град 01,4' E, за винятком внутрішніх портових вод морського порту «Южний» та підхідного каналу до нього.»;

підпункт 2.1.7 викласти в такій редакції:

«2.1.7. Зона дії ПРРС «Очаків» починається від східної межі зони дії ПРРС «Южний» до РШ N 1 (меридіан 31 град 12,0' E - буй Банки Трутаєва) і закінчується біля буя № 37 п'ятого коліна БДЛК. З півдня ця зона обмежена широтою 46 град 30' N.

До зони дії ПРРС «Очаків» входить також частина акваторії морського порту Миколаїв, а саме водний простір територіального моря в районі Банки Трутаєва, обмежений лініями, що з'єднують точки з такими координатами:

46° 34' 41,3" N, 31° 12' 54,5" E;

46° 34' 41,3" N, 31° 14' 24,5" E;

46° 34' 05,4" N, 31° 14' 24,5" E;

46° 34' 05,4" N, 31° 12' 54,5" E;

46° 34' 59,4" N, 31° 20' 34,4" E;

46° 35' 29,3" N, 31° 20' 34,4" E;

46° 35' 54,3" N, 31° 18' 34,3" E;

46° 34' 59,4" N, 31° 18' 34,3" E.

ПРРС «Очаків» здійснює радіолокаційний контроль за рухом суден у всій зоні дії ПРРС.»;

2) підпункт 2.2.2 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2.2. У зоні дії цих Правил регулювання руху суден цілодобово здійснюється службою регулювання руху суден, до складу якої входять: ЦРРС «Руська Коса», ЦРРС «Чорноморськ», ПРРС «Одеса», ПРРС «Южний», ПРРС «Очаків» та ПРРС «Широка Балка».

У зоні дії ЦРРС/ПРРС судна користуються послугами з регулювання руху суден, що надаються ЦРРС/ПРРС згідно з Порядком надання послуг з регулювання руху суден, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 807/23339 (із змінами).

Рух суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС, вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу дозволяються суднам тільки відповідних ЦРРС/ПРРС не менш як за 30 хвилин до початку зазначеної дії. Якщо судно не почне зазначені дії протягом 30 хвилин, рух суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС, вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу забороняються.».

3. У розділі 3:

1) в абзаці четвертому підпункту 3.1.1 пункту 3.1 слова «Інспекцію державного портового нагляду відповідного порту» замінити словами «Службу капітана відповідного морського порту»;

2) підпункт 3.1.2 викласти в такій редакції:

«3.1.2. По БДЛК дозволяється плавання суден завдовжки до 230 м, завширшки до 32,5 м; по ХМК - суден завдовжки до 200 м, завширшки до 32,5 м.

Рішення щодо можливості плавання по БДЛК і ХМК суден, розміри яких є більшими від зазначених, приймається капітаном морського порту, до зони нагляду якого належить відповідний канал, в кожному випадку окремо з урахуванням стану судна, гідрометеорологічних умов, буксирного забезпечення, з визначенням інших необхідних заходів для забезпечення безпеки судноплавства.»;

3) підпункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

«3.1.3. Плавання по БДЛК без використання буксирного забезпечення дозволяється для суден завдовжки до 200 м.

Для суден завдовжки від 200 м до 230 м плавання без використання буксирного забезпечення можливе при швидкості руху судна каналом не більше 10 вузлів та обов’язковому використанні радіолокаційного проведення.

Плавання по ХМК великотоннажних суден, які мають довжину більше 187 м (до входу в річку Рвач) та більше 170 м при плаванні річкою Рвач, здійснюється з буксирним забезпеченням.

Буксир супроводу по БДЛК повинен мати потужність не менш як 3000 к/с (по ХМК - не менш як 2500 к/с) та розвивати швидкість руху по каналу не менше швидкості суден, які рухаються по каналу (супроводжуються), відповідно до підпункту 3.1.24 цих Правил.»;

4) підпункт 3.1.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.1.5-3.1.36 вважати відповідно підпунктами 3.1.4-3.1.35;

5) підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції:

«3.1.4. Плавання по БДЛК суден, які мають довжину більше 200 м та осадку не більше 8,0 м, а також суден, які мають осадку більше 8,0 м та довжину менше 200 м, дозволяється у темний час доби при швидкості руху судна каналом не більше 10 вузлів та обов’язковому використанні радіолокаційного проведення.

Плавання суден, характеристики яких відповідають одночасно двом ознакам, а саме по БДЛК - суден, які мають довжину більше 200 м та фактичну осадку більше 8,0 м, по ХМК - довжину 187 м і осадку більше 6,5 м (до входу в річку Рвач) та більше 170 м при плаванні річкою Рвач, у темний час доби забороняється.»;

6) підпункт 3.1.5 викласти в такій редакції:

«3.1.5. Плавання танкерів з нафтопродуктами або з недегазованими танками, суден з вибухонебезпечним вантажем, газовозів, що мають довжину 150 м і більше та осадку по БДЛК - більше 8,0 м, по ХМК - більше 6,5 м, у темний час доби забороняється.»;

7) у підпунктах 3.1.6, 3.1.8 цифри «3.1.5, 3.1.6» замінити цифрами «3.1.4, 3.1.5»;

8) у підпункті 3.1.17:

таблицю 1 доповнити позицією такого змісту:

«

Тринадцяте

зліва

1

- " -


»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Перше коліно акваторії МПМ зліва по всій довжині з шириною ділянки 1 кабельтов.».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

9) підпункт 3.1.20 викласти в такій редакції:

«3.1.20. Зона забровкового плавання за червоною бровкою на дванадцятому коліні БДЛК використовується для плавання всіх суден в обох напрямках, на тринадцятому коліні БДЛК та 1-ому коліні каналу акваторії МПМ за червоною бровкою використовується для плавання суден з осадкою до 4,0 метрів в обох напрямках в смузі 1 кабельтов від червоної бровки каналу.»;

10) підпункт 3.1.21 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Судна з осадкою до 4,0 м і всі малі судна для розходження з іншими суднами можуть використовувати ділянку другого коліна ХМК від буїв 49-50 до буїв 65-66 у смузі 1 кабельтов завширшки ліворуч та праворуч від бровок другого коліна каналу.»;

11) у підпункті 3.1.23 цифри «3.1.13, 3.1.14» замінити цифрами «3.1.12, 3.1.13»;

12) підпункт 3.1.24 викласти в такій редакції:

«3.1.24. Для плавання по БДЛК і ХМК суден та буксирних караванів, які за своєю осадкою не можуть вийти за бровку каналу та забезпечити швидкість руху 6 вузлів, організовується режим плавання, який узгоджується з капітаном відповідного порту.»;

13) у підпункті 3.1.29 цифри «3.1.16, 3.1.17» замінити цифрами «3.1.15, 3.1.16»;

14) у підпункті 3.1.30 цифру «187» замінити цифрою «200»;

15) у підпункті 3.1.31:

цифру «187» замінити цифрою «200»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Розходження на БДЛК дозволяється в районах:

11-го коліна з використанням якірної стоянки № 363;

10-го коліна з використанням якірної стоянки № 362 суден з осадкою до 7,0 м та використанням буксирного забезпечення;

9-го коліна з використанням «розтрубу» підхідного каналу «Дніпро-Бузького морського порту» ТОВ «МГЗ».».

4. У розділі 4:

1) абзаци перший, другий підпункту 4.1.5 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

«Плавання в районах обов'язкового лоцманського проведення всіх суден валовою місткістю більше ніж 500 одиниць і/або з осадкою більше ніж 4,0 м без морського лоцмана забороняється.

Від обов'язкового лоцманського проведення по РШ № 1, БДЛК і ХМК, першому та другому колінах каналу акваторії МПМ і Спаському каналу можуть звільнятися судна завдовжки менше ніж 140 м з осадкою до 4,0 м та буксирні судна місцевого базування, а також гідрографічні судна місцевого базування. Таким суднам рекомендується для підходу до БДЛК з моря і в зворотному напрямку використовувати рекомендовані шляхи.»;

2) у пункті 4.2:

підпункт 4.2.1 викласти в такій редакції:

«4.2.1. Для суден, які прямують в морські порти Чорноморськ, Одеса та Южний, морські рибні порти і СРЗ, порядок подачі лоцманської заявки визначається обов'язковими постановами цих портів і СРЗ.

Місця приймання/висадки лоцмана визначаються в обов’язкових постановах по морському порту.»;

підпункт 4.2.2 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Заявка на лоцманські послуги в районах обов’язкового лоцманського проведення подається черговому диспетчеру філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ», а копія - черговому начальнику зміни СКМП, у зоні дії якої замовляються лоцманські послуги, не пізніше ніж за 2 години до початку роботи лоцманів.»;

підпункт 4.2.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі неможливості прибуття лоцмана в зазначений у заявці час філія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» повідомляє капітана судна про час, коли прибуде лоцман.

Якщо судно не прибуло до місця приймання лоцмана в зазначений у заявці капітана судна або агента час, лоцман може бути направлений на інше судно.

На судно, що запізнилось, лоцман направляється за загальною чергою.»;

3) в абзаці п’ятому підпункту 4.3.3 пункту 4.3 слова та цифри «Положення про державну морську лоцманську службу, затвердженого наказом Міністерства транспорту від 11.09.2000 № 498, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.10.2000 за № 717/4938» замінити словами та цифрами «Положення про морських лоцманів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року № 292, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 року за № 920/23452 (із змінами)».

5. У тексті Правил:

абревіатуру «ІДПН» замінити абревіатурою «СКМП»;

слова «порт Миколаїв» у всіх відмінках замінити абревіатурою «МПМ»;

слова «порт Херсон» у всіх відмінках замінити абревіатурою «МПХ»;

слова «ДП «Дельта-лоцман» у всіх відмінках замінити словами «філія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» у відповідних відмінках;

слова «державний морський лоцман» у всіх відмінках замінити словами «морський лоцман» у відповідних відмінках.

6. Додатки 1, 2, 3 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

Начальник відділу технічного
регулювання, охорони
праці та соціальної
політики Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання


М.М. ВаршаваДодаток 1
до Правил плавання і лоцманського
проведення суден у північно-західній
частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському
та Херсонському морському каналах
(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2)

ДОДАТОКДодаток 2
до Правил плавання і лоцманського
проведення суден у північно-західній
частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському
та Херсонському морському каналах
(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2)

КАНАЛИ
зв’язку і позивні ПРРС та МЛС філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ»

Радіостанція

Позивний

Канали УКХ

Резервні канали УКХ

ПРРС «Чорноморськ»

«Чорноморськ Трафік-контроль»

10

67

ПРРС «Чорноморськ»

«Чорноморськ Порт-контроль»

12

67

ПРРС «Одеса»

«Одеса Порт-контроль»

14

67

ПРРС «Южний»

«Южний Трафік-контроль»

11

74

ПРРС «Южний»

«Южний Порт-контроль»

74

67

ПРРС «Очаків»

«Очаків Трафік-контроль»

73

67

ЦРРС «Руська Коса»

«Руська Коса Трафік-контроль»

69

74

ПРРС «Широка Балка»

«Широка Балка Трафік-контроль»

71

11

МЛС «Дельта-лоцман»

«Южний-радіо-лоцман-2»

11

17


Додаток 3
до Правил плавання і лоцманського
проведення суден у північно-західній
частині Чорного моря,
Бузько-Дніпровсько-лиманському
та Херсонському морському каналах
(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2)

КАНАЛИ
зв'язку з портами, портпунктами, СКМП

Радіостанція

Позивний

Канали УКХ

МПМ

ЦПР

Миколаїв - Радіо 1

16,1

Диспетчер

Миколаїв - Радіо 2

16,12,68

СКМП

Миколаїв - Радіо 5

16,12,68

Портофлот

Миколаїв - Радіо 6

16,12,73

СМП "Ольвія"

Диспетчер

Ольвія - Радіо 4

16,12

СКМП

Ольвія - Радіо 5

16,12

Диспетчер (МГЗ)

Миколаїв - Радіо 95

16,12

СКМП

Миколаїв - Радіо 15

16,13

МРПДиспетчер вантажний

Миколаїв - Радіо 72

16,67

Диспетчер пасажирський

Миколаїв - Радіо 74

16,67

СКМП

Миколаїв - Радіо 75

16,67

АСК "Укррічфлот"

Миколаїв - Радіо 91

16,67

ОчаківСКМП

Очаків - Радіо 5

16,73,74

Очаків (Гідровузол)

Янтар

16

СБЗ "Океан"

Миколаїв 85

16,11

СБЗ імені 61 Комунара

Миколаїв 82

16

МПХЦПР

Херсон - Радіо 1

16/27

Диспетчер

Херсон - Радіо 2

16/9

СКМП

Херсон - Радіо 5

16/14

Портофлот

Херсон - Радіо 6

16/9

Нижньодніпровське регіональне представництво

Херсон - Радіо 73

16/67

Кар'єр "Рибальче"

Брандвахта 28

9
вверх