Документ z0069-18, действует, текущая редакция — Принятие от 26.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.02.2018. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2017  № 1444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 69/31521

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 277, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно;

2) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства культури України Карандєєва Р.В. та Голову Державного агентства України з питань кіно Іллєнка П.Ю.

Міністр

Є.М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державного агентства України з питань кіно
С.М. Неретін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
26.12.2017  № 1444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 69/31521

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство України з питань кіно

№ з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 сторінки

1

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

2

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

3

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

4

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

__________
Примітка.


Розмір витрат на виготовлення однієї сторінки встановлюється, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на дату копіювання або друку документів.

Начальник
управління сценічного
і візуального мистецтваП.М. Білашвверх