Документ z0064-04, предыдущая редакция — Редакция от 21.06.2010, основание - z0366-10
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.12.2003 N 21-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 64/8663

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення
і сплати страхувальниками та застрахованими особами
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Пенсійного фонду
N 5-1 ( z0514-04 ) від 05.04.2004
N 9-4 ( z1010-04 ) від 29.07.2004
N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 }
{ Щодо зупинення дії розділу 3 Інструкції додатково див.
Постанову Пенсійного фонду
N 10-1 ( z0762-05 ) від 21.06.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Пенсійного фонду
N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006
N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006
N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008
N 20-1 ( z1182-08 ) від 14.11.2008
N 10-3 ( z0287-09 ) від 10.03.2009
N 19-1 ( z0825-09 ) від 03.08.2009
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009
N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та пункту 12 Положення
про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента
України від 1 березня 2001 року N 121 ( 121/2001 ), правління
Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України (далі - Інструкція), що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх
надходження до Пенсійного фонду України, затверджену постановою
правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 року за
N 16-6 ( z0998-01 ) і зареєстровану в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2001 року за N 998/6189.
3. Управлінню надходження доходів та юридичному управлінню
Пенсійного фонду України подати Інструкцію для реєстрації до
Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління справами Петренку І.Н. після
державної реєстрації Інструкції забезпечити її тиражування та
надіслати підвідомчим органам Пенсійного фонду.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови правління В.М.Короневського.
Голова правління Б.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
19.12.2003 N 21-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 64/8663

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обчислення і сплати страхувальниками
та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (далі - Закон) та Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).
1.2. Ця Інструкція визначає процедуру реєстрації та обліку
платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування (далі - страхові внески), обчислення і сплати
страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду
України підприємствами, установами, організаціями (далі -
Підприємства) незалежно від форм власності, виду діяльності і
господарювання та фізичними особами, нарахування і сплати
фінансових санкцій та пені, подання страхувальниками звітності
управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у
містах (далі - органи Пенсійного фонду України).
1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до Закону
( 1058-15 ) підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному
страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи
сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається
розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на
розмір страхового внеску, установлених Законом ( 1058-15 ) на день
отримання заробітної плати (доходу); роботодавець - власник підприємства, установи, організації
або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду
діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує
працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на
законних підставах працюють за наймом в Україні); власник
розташованого в Україні іноземного підприємства, установи,
організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва,
який використовує працю найманих працівників, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України; страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування
та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені
згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до
Закону ( 1058-15 ); страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до
Закону ( 1058-15 ) сплачують страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
2. Платники страхових внесків
Платниками страхових внесків є:
2.1. Страхувальники: 2.1.1. Роботодавці: підприємства, установи й організації, створені відповідно до
законодавства України, незалежно від форм власності, виду
діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки,
політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення
та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ,
організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій,
які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із
застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування - фіксований податок, єдиний податок та фіксований
сільськогосподарський податок), які використовують працю фізичних
осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового
характеру; колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські
кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які
обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок); дипломатичні представництва, консульські установи України,
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та
організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до
законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно
здійснюють розрахунки із застрахованими особами; іноземні дипломатичні представництва та консульські установи
іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені
підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних
організацій, розташованих на території України. 2.1.2. Підприємства, установи, організації, військові частини
та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове
забезпечення, допомогу. 2.1.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у
тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування
(фіксований податок, єдиний податок). 2.1.4. Члени сімей осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту
2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними
підприємницької діяльності. 2.1.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, -
займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї
діяльності. 2.1.6. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до
кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному
пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають або працюють на території
України, громадяни України, які постійно проживають або працюють
за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, з моменту укладення договору про добровільну участь у
системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
відповідно до статті 12 Закону ( 1058-15 ).
2.2. Застраховані особи: 2.2.1. Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють
на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно
до законодавства України, незалежно від форм власності, виду
діяльності та господарювання, у філіях, представництвах,
відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та
організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали
особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах
трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах,
передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених
підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за
договорами цивільно-правового характеру. 2.2.2. Члени колективних та орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у
тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування
(фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок). 2.2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у
тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування
(фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок). 2.2.4. Члени сімей фізичних осіб, зазначених у підпункті
2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності. 2.2.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, -
займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї
діяльності. 2.2.6. Громадяни України, які працюють у розташованих за
межами України дипломатичних представництвах, консульських
установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених
підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних),
створених відповідно до законодавства України (якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України). 2.2.7. Громадяни України та особи без громадянства, які
працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських
установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших
відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій,
міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо
інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України). 2.2.8. Особи, обрані на виборні посади до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату
(винагороду) за роботу на виборній посаді. 2.2.9. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних
частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад
аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства
на постійній основі. { Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 ( z0616-06 )
від 15.05.2006 } 2.2.10. Особи, які проходять альтернативну (невійськову)
службу. 2.2.11. Особи, які проходять професійну підготовку,
перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від
виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без
збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно
до законодавства). 2.2.12. Особи, які отримують допомогу у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю. 2.2.13. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до
кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному
пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають або працюють на території
України, громадяни України, які постійно проживають або працюють
за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, з моменту укладення договору про добровільну участь у
системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
відповідно до статті 12 Закону ( 1058-15 ). 2.2.14. Особи, які відповідно до законів отримують допомогу
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. ( Пункт
2.2 доповнено підпунктом 2.2.14 згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 ) 2.2.15. Один з непрацюючих працездатних батьків,
усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд
за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які
здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі
працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства. ( Пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 ) 2.2.16. Особи, які проходять строкову військову службу у
Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених
відповідно до законів України військових формуваннях, а також в
органах Міністерства внутрішніх справ України. ( Пункт 2.2
доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 ) 2.2.17. Військовослужбовці (крім військовослужбовців
строкової служби), особи рядового і начальницького складу. { Пункт
2.2 доповнено підпунктом 2.2.17 згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007, в редакції Постанови
Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } 2.2.18. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу,
прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства. { Пункт 2.2 доповнено підпунктом
2.2.18 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від
25.01.2008 }
3. Узяття на облік страхувальників і застрахованих
осіб, як платників страхових внесків, на яких
не поширюється дія Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 )
3.1. Узяття на облік страхувальників та застрахованих осіб. 3.1.1. Страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (крім
фізичних осіб) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не
поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), беруться на облік
в органах Пенсійного фонду України за своїм місцезнаходженням не
пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за
формою згідно з додатком 1. Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний
термін із дня: прийняття рішення про створення установи, організації, філії,
представництва, іншого відокремленого підрозділу; реєстрації представництва нерезидента центральним органом
виконавчої влади з питань економічної політики; реєстрації структурного осередку громадської (неурядової)
організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції
України; державної реєстрації представництва іноземного банку
Національним банком України; реєстрації, акредитації, створення, отримання згоди, дозволу
тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України
уповноваженим органом державної влади України; реєстрації військової частини. 3.1.2. Страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (фізичні
особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), 2.1.4 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, беруться на
облік в органах Пенсійного фонду України за місцем проживання не
пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за
формою згідно з додатком 1 або додатком 1а. Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний
термін із дня: отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої
діяльності; отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
адвокатури; укладення трудового договору з найманим працівником; укладення договору цивільно-правового характеру з фізичною
особою; { Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } зміни прізвища, імені, по батькові. 3.1.3. Для узяття на облік в органах Пенсійного фонду України
страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (крім фізичних осіб)
та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), разом із заявою подають завірені
копії таких документів: рішення про створення установи, організації, філії,
представництва, іншого відокремленого підрозділу; свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента, виданого
центральним органом виконавчої влади з питань економічної
політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської
діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської
(неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, - для
філій, відділень, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні; свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного
банку, виданого Національним банком України, - для представництв
іноземних банків; документа, виданого уповноваженим органом державної влади
України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення,
отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу
нерезидента на території України, - для інших відокремлених
підрозділів нерезидентів; свідоцтва про реєстрацію військової частини; довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та
організацій України (далі - ЄДРПОУ), присвоєння ідентифікаційного
коду органом статистики для юридичних осіб; установчих документів. 3.1.4. Для узяття на облік в органах Пенсійного фонду України
страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (фізичні особи), на
яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), 2.1.4
та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, разом із заявою подають
завірені копії таких документів: довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів; трудового договору з найманим працівником; цивільно-правового договору з особою, за яку сплачуються
внески; реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності, виданого відповідним органом юстиції; свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,
виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури; документа, що посвідчує особу (паспорт). 3.1.5. Страхувальники з дня узяття їх на облік органами
Пенсійного фонду України набувають статусу платників страхових
внесків. 3.1.6. Особи, зазначені в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї
Інструкції, подають до органів Пенсійного фонду України за місцем
проживання: заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 2; завірені копії таких документів: довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; трудової книжки; документа, що посвідчує особу. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, після
перевірки викладених у заяві відомостей та відсутності умов, за
яких неможлива добровільна участь у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування органом Пенсійного фонду України
в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви
укладається договір про добровільну участь відповідно до типового
договору, наведеного у додатку 3 цієї Інструкції. Зазначені особи набувають статусу платників страхових внесків
з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.
3.2. На основі документів, визначених у підпунктах 3.1.3,
3.1.4, 3.1.6 пункту 3.1 цієї Інструкції, проводяться відповідні
записи в журналах обліку платників страхових внесків, а одержані
документи підшиваються до справи, на якій проставляється
реєстраційний номер платника страхових внесків. 3.2.1. Журнал обліку ведеться окремо щодо юридичних, фізичних
осіб та тих, хто бере добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Обов'язковими реквізитами журналів обліку є: реєстраційний номер платника; назва платника; код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер); дата прийняття рішення про реєстрацію (створення) платника; дата отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої
діяльності; дата отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю; дата укладення трудового договору з найманим працівником; дата подання заяви про взяття на облік до органу Пенсійного
фонду України; дата взяття на облік в органах Пенсійного фонду України, як
страхувальника; дата зняття з обліку; підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України. 3.2.2. Наступного робочого дня з дня взяття на облік
страхувальнику надсилається повідомлення про взяття його на облік
за формою згідно з додатком 4.
3.3. Порядок внесення змін до облікових даних
страхувальників. 3.3.1. У разі зміни назви страхувальника,
організаційно-правової форми, форми власності, зміни
місцезнаходження страхувальник зобов'язаний у 10-денний термін з
дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду
України документи в порядку, визначеному пунктом 3.1 цієї
Інструкції. Заява подається з приміткою "Зміни". До заяви
додаються завірені копії документів, що зазнали змін. Орган
Пенсійного фонду України здійснює відповідні зміни в облікових
справах страхувальників та надсилає (видає) нове повідомлення за
формою згідно з додатком 4 не пізніше наступного робочого дня з
дня отримання від них відповідної заяви. У разі зміни прізвища, імені чи по батькові або місця
проживання громадяни (особи, які забезпечують себе роботою
самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та
іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від
цієї діяльності) зобов'язані у 10-денний термін з дня виникнення
відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду України
документи в тому самому порядку, як і при взятті на облік. Заява
подається з приміткою "Зміни". Орган Пенсійного фонду України
здійснює відповідні зміни в облікових справах страхувальників та
видає нове повідомлення за формою згідно з додатком 4 не пізніше
наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви. 3.3.2. Якщо відповідні зміни відбулися у межах
територіального обслуговування органу Пенсійного фонду України, то
вони вносяться до справи страхувальника без зміни його
реєстраційного номера. 3.3.3. Якщо страхувальник за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) розташований за межами території обслуговування органу
Пенсійного фонду України, то він зобов'язаний у 15-денний термін
провести розрахунки з органом Пенсійного фонду України за
попереднім місцем взяття на облік і знятися з обліку. За новим
місцезнаходженням (місцем проживання) страхувальник зобов'язаний
стати на облік в порядку і терміни, визначені цією Інструкцією. 3.3.4. У разі недодержання страхувальником, що знімається з
обліку, порядку обчислення та сплати внесків, інших платежів до
Пенсійного фонду України, подання недостовірної звітності,
порушення строків її подання проводиться документальна перевірка
правильності розрахунків страхувальника і складається акт у трьох
примірниках, у якому зазначається нове місцезнаходження (місце
проживання). У 10-денний термін проводяться остаточні розрахунки
на підставі акта перевірки. У разі неплатоспроможності страхувальника борг на підставі
акта перевірки враховується за новим місцем взяття його на облік. Після проведення остаточних розрахунків на підставі заяви
страхувальник знімається з обліку, його справа закривається і за
новим місцем узяття на облік не передається, його реєстраційний
номер надалі не використовується. Платежі страхувальника, що
знявся з обліку, ураховуються в базі даних до кінця поточного
року.
3.4. Зняття з обліку платника страхових внесків. 3.4.1. У разі прийняття рішення відповідними органами про
скасування реєстрації страхувальників, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), страхувальник зобов'язаний у 10-
денний термін з дня прийняття відповідного рішення подати до
органу Пенсійного фонду України заяву про зняття його з обліку,
дата якої фіксується у журналі обліку "підстава зняття з обліку в
органах Пенсійного фонду України", та копії таких документів: розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії -
для військових частин; розпорядчого документа (рішення) власника або органу,
уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію; розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії. Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки
про смерть фізичної особи - страхувальника або про визнання її
померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із
законодавством за умови відсутності в такої особи боргу. 3.4.2. Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фонду
України у 10-денний термін проводить документальну перевірку
правильності обчислення та сплати страхових внесків або звірення
розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою
самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки страхувальник
розраховується з органом Пенсійного фонду України. 3.4.3. У разі встановлення заборгованості страхувальника,
який знімається з обліку, орган Пенсійного фонду України складає у
трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного
фонду України, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий
- правонаступнику, якщо він є. 3.4.4. Якщо страхувальник, який ліквідовується, має
заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за період
до 1 січня 2004 року, відповідно до чого строк унесення
нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія включає
належну суму сплати коштів до ліквідаційного балансу
страхувальника і оформляє це актом. В акті зазначаються
правонаступник страхувальника (якщо він визначений), сума належних
платежів і дата їх унесення, яка не може бути пізнішою від дати,
установленої страхувальнику для її виплати до ліквідації. Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і
правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного
органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік
страхувальника, що підлягає ліквідації, і правонаступника. Якщо належна сума платежів, що мають уноситися
страхувальником, який ліквідується, перевищує суму, зазначену в
акті, то правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну
суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного
від ліквідаційної комісії. 3.4.5. Після проведення остаточного розрахунку
страхувальником орган Пенсійного фонду України знімає його з
обліку, справу страхувальника закриває. Реєстраційний номер
ліквідованого страхувальника надалі не використовується, його
платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року. 3.4.6. Зняття з обліку страхувальника фіксується у журналі
обліку страхувальників. Справа такого платника здається до архіву
органу Пенсійного фонду України після закінчення звітного року. { Розділ 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
4. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування
Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування встановлюються відповідно до Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ) за ставками:
4.1. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2
пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка суми фактичних витрат
на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця
та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; { Абзац
перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 9-4
( z0366-10 ) від 11.05.2010 } для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї
Інструкції, які використовують працю найманих працівників з числа
осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти,
штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти,
льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах, - 42 відсотки суми фактичних витрат на оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця,
та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, для осіб
льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за
ставкою 33,2 відсотки для інших працівників; { Абзац другий пункту
4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї
Інструкції, - 33,2 відсотка суми фактичних витрат на грошове
забезпечення за осіб, зазначених у підпункті 2.2.17 пункту 2.2
цієї Інструкції; для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї
Інструкції, які є платниками фіксованого сільськогосподарського
податку, у таких розмірах: у 2005 році: за період з 01.01.2005 до 30.03.2005 -
6,4 відсотка, за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно) -
6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату
основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на
суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю; у 2006 році - 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), виплати винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на
суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю; у 2007 році - 13,28 відсотка суми фактичних витрат на оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця
та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та 33,2
відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб; у 2008 році - 19,92 відсотка суми фактичних витрат на оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця
та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та
33,2 відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; { Пункт
4.1 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } у 2009 році - 26,56 відсотка суми фактичних витрат на оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця
та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та 33,2
відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб; { Пункт 4.1 доповнено
абзацом дев'ятим згідно з Постановою Пенсійного фонду N 10-3
( z0287-09 ) від 10.03.2009 } для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї
Інструкції, які виплачують грошове забезпечення відповідно до
законодавства застрахованим особам, зазначеним у підпункті 2.2.18
пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка від сум грошового
забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу,
прийомним батькам, якщо вони не працюють; { Пункт 4.1 доповнено
абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 )
від 25.01.2008 } для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.3 та 2.1.5
пункту 2.1 Інструкції, - 33,2 відсотка від сум виплат винагород
фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами
цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на
доходи фізичних осіб; { Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї
Інструкції, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та
компенсації відповідно до законодавства застрахованим особам,
зазначеним у підпунктах 2.2.14-2.2.16 пункту 2.1 цієї Інструкції,
у таких розмірах: 10 відсотків мінімального страхового внеску в 2005 році; 20 відсотків мінімального страхового внеску в 2006 році; 30 відсотків мінімального страхового внеску в 2007 році; 40 відсотків мінімального страхового внеску в 2008 році; 50 відсотків мінімального страхового внеску в 2009 році; 60 відсотків мінімального страхового внеску в 2010 році; 70 відсотків мінімального страхового внеску в 2011 році; 80 відсотків мінімального страхового внеску в 2012 році; 90 відсотків мінімального страхового внеску в 2013 році; 100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року { Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду N 9-4 ( z1010-04 ) від 29.07.2004, N 3-1 ( z0233-05 ) від
31.01.2005, N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006, в редакції
Постанови Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007 }
4.2. Для підприємств, установ, організацій, де працюють
інваліди, внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування визначаються окремо за ставкою 4 відсотки сум
фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення)
працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню
податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших
п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за
рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2
відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці (грошового
забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату
основної і додаткової заробітної плати, та інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю для інших працівників такого
підприємства. { Абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами Пенсійного фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від
31.01.2005, N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006, N 2-2 ( z0071-07 )
від 18.01.2007, N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 9-4
( z0366-10 ) від 11.05.2010 } Документом, що дає право на застосування ставки в розмірі 4%,
є завірена копія виписки з акта огляду в медико-соціальній
експертній комісії про встановлення групи інвалідності. Для підприємств всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування визначаються за ставкою 4 відсотки
від суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення)
працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат,
у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню
податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших
п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за
рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю для всіх працівників цих підприємств. { Абзац
третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 }
4.3. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.3 (крім тих,
які обрали особливий спосіб оподаткування), 2.1.4 та 2.1.5 пункту
2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка від суми доходу (прибутку),
отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню
податком на доходи фізичних осіб. { Абзац перший пункту 4.3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2
( z0071-07 ) від 18.01.2007 } Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний
податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть
участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період
дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування
сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, установленому
відповідно до законодавства України. { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006 }
4.4. Для платників, зазначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.2,
2.2.6-2.2.12, 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції, - 2 відсотка із
сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород,
нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що
включається до складу загального оподатковуваного доходу { Абзац
пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007, в редакції Постанови
Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } Для платників, визначених у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 цієї
Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів,
бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах: 1 відсоток сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно
до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються
до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить
менше 150 гривень; 2 відсотки сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно
до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються
до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить
від 150 до 250 гривень; 3 відсотки сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно
до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються
до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить
від 250 до 350 гривень; 4 відсотки сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно
до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються
до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить
від 350 до 500 гривень; 5 відсотків сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно
до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються
до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він перевищує
500 гривень. Для платників, визначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.6 та 2.2.8
пункту 2.2 цієї Інструкції, які мають статус державного службовця
або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового
стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), Митного кодексу України ( 92-15 ), Положення про
помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379
( 379/95-ВР ) (із змінами): 1 відсоток з частини сум доходу у вигляді заробітної плати,
інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що
включаються до складу загального оподатковуваного доходу, що не
перевищує 150 гривень; 2 відсотки з частини сум доходу у вигляді заробітної плати,
інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що
включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі
від 151 до 250 гривень; 3 відсотки з частини сум доходу у вигляді заробітної плати,
інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що
включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі
від 251 до 350 гривень; 4 відсотки з частини сум доходу у вигляді заробітної плати,
інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що
включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі
від 351 до 500 гривень; 5 відсотків з частини сум доходу у вигляді заробітної плати,
інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що
включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі
понад 501 гривню.
{ Пункт 4.5 вилучено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006 }
4.5. Для платників, зазначених в абзаці третьому
підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, - з сум доходу, що
розподіляється між членами колективних, орендних підприємств,
сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і
підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.
4.6. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.6 пункту 2.1
цієї Інструкції, - сума, визначена договором про добровільну
участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування.
4.7. Розмір мінімального страхового внеску визначається
шляхом множення мінімального розміру заробітної плати,
установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок
сум страхових внесків: для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1 (крім
осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського
податку, осіб, які мали та/або мають статус інвалідів,
застрахованих осіб з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден
цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки,
бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують
спеціальні роботи в польотах), 2.2.2, 2.2.6-2.2.12 пункту 2.2 цієї
Інструкції, - на 34 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005,
34,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно),
33,8 відсотка за 2006 рік, 33,7 відсотка за 2007 рік, 35,2
відсотка з 01.01.2008 року; { Абзац другий пункту 4.7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 )
від 18.01.2007, N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3
( z0287-09 ) від 10.03.2009 } для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1
пункту 2.2 цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани,
бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і
бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - на
44 відсотки за 2004-2005 роки, 33,8 відсотка за 2006 рік, 42,5
відсотка за 2007 рік, 44 відсотка з 01.01.2008 року; { Абзац
третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007, N 3-3
( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 ) від 10.03.2009 } для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1
пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість
інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності
працюючих, - на 6 відсотків за 2004-2006 роки, 4,5 відсотка за
2007 рік, 6 відсотків з 01.01.2008 року; { Абзац четвертий пункту
4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду
N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007, N 3-3 ( z0125-08 ) від
25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 ) від 10.03.2009 } для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1, 2.2.2,
2.2.6-2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на
підприємствах, установах, організаціях (крім осіб, які працюють у
платників фіксованого сільськогосподарського податку) та мали
та/або мають статус інвалідів, - на 6 відсотків за 2004-2006 роки,
4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків з 01.01.2008 року; { Абзац
п'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007, N 3-3
( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 ) від 10.03.2009 } для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.3-2.2.5
пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за 2004-2005 роки;
31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка з 01.01.2007 року;
{ Абзац шостий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007,
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 ) від
10.03.2009 } для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.13-2.2.16
пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за період з
01.01.2004 до 30.03.2005, 32,3 відсотка за період з 31.03.2005 до
31.12.2005; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка з 01.01.2007
року; { Абзац сьомий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007,
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 ) від
10.03.2009 } для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1
пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого
сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають
статус інвалідів), - на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за
період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з
31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92
відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік, 35,2 відсотка з
01.01.2010 року; { Абзац восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними
згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від
18.01.2007, N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 )
від 10.03.2009, N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 } для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1
пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого
сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус
інвалідів, - на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з
01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до
31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008
рік, 28,56 відсотка за 2009 рік, 6 відсотків з 01.01.2010 року;
{ Абзац дев'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007,
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 10-3 ( z0287-09 ) від
10.03.2009, N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 } для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.18 пункту
2.2 цієї Інструкції, - на 33,2 відсотка з 01.01.2008 року. { Пункт
4.7 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3
( z0125-08 ) від 25.01.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 10-3 ( z0287-09 ) від 10.03.2009 }
{ Пункт в редакції Постанови Пенсійного фонду N 6-1 ( z0616-06 )
від 15.05.2006 }
5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
5.1. Порядок обчислення і строки сплати внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування платниками,
визначеними підпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції 5.1.1. Обчислення страхових внесків зазначеною категорією
платників здійснюється щомісячно за ставками, визначеними пунктами
4.1, 4.2 цієї Інструкції, на підставі бухгалтерських та інших
документів, відповідно до яких провадиться нарахування
(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення)
заробітної плати (доходу) виходячи з розміру страхового внеску, що
діє на день нарахування виплат (доходу). { Підпункт 5.1.1 пункту
5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду
N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006, N 2-2 ( z0071-07 ) від
18.01.2007 } 5.1.2. Нарахування страхових внесків здійснюється на суми,
які не зменшені відповідно до законодавства про податок на доходи
фізичних осіб, та на суми податків, інших обов'язкових платежів і
внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених
сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства
або за договорами позики, придбання товарів та виплат тощо, або на
інші цілі за дорученням отримувача. 5.1.3. Страхові внески нараховуються незалежно від джерел їх
фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а
також незалежно від того, чи були зазначені суми фактично
виплачені після їх нарахування до сплати. 5.1.4. Нараховані за відповідний базовий звітний період
страхові внески сплачуються платниками (крім гірничих підприємств)
шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків
не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього
періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми
яких нараховуються страхові внески. { Абзац перший підпункту 5.1.4
пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 20-1 ( z1182-08 ) від 14.11.2008 } Гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески,
нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж
через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду.
{ Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007; в
редакції Постанови Пенсійного фонду N 20-1 ( z1182-08 ) від
14.11.2008 } Базовим звітним періодом є календарний місяць. 5.1.5. У разі здійснення протягом базового звітного періоду
виплат (виплати доходу), на які нараховуються страхові внески,
страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані
сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що
підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід) у розмірах,
установлених для страхувальників (33,2 відсотка, 4 відсотки, 42
відсотки цих сум). { Абзац перший підпункту 5.1.5 пункту 5.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 6-1
( z0616-06 ) від 15.05.2006, N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007,
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008, N 9-4 ( z0366-10 ) від
11.05.2010 } У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення в
повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної
сплати відповідних авансових платежів виплата зазначених сум та
сплата страхових внесків здійснюється в пропорційних розмірах. ( Підпункт 5.1.5 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4
( z1010-04 ) від 29.07.2004 )
5.1.6. Перерахування страхових внесків здійснюється
платниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на
оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи
натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг). Фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці
(виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою,
зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування за
дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання товарів (послуг)
або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених
виплат (доходу), фактичне здійснення з цих виплат (доходу)
відрахувань, передбачених законодавством або виконавчими
документами, чи будь-яких інших відрахувань. Сплата страхових внесків у разі одержання товарів (послуг)
або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених
виплат (доходу) здійснюється в останній робочий день базового
звітного періоду. Остаточний розрахунок за базовий звітний період здійснюється
платником страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних
днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати
заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові
внески.
{ Абзац п'ятий підпункту 5.1.6 виключено на підставі
Постанови Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 }
Остаточний розрахунок зі сплати страхових внесків за базовий
звітний період здійснюється гірничими підприємствами не пізніше
ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду
незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких
нараховуються страхові внески. { Підпункт 5.1.6 пункту 5.1
доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 20-1 ( z1182-08 ) від 14.11.2008 }
5.1.7. Застосування максимальної величини, установленої
законодавством, при нарахуванні страхових внесків на суми виплат,
зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 цієї Інструкції (залежно від умов
договору), період яких більше одного місяця (допомога у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки),
здійснюється окремо за кожний місяць. { Підпункт 5.1.7 пункту 5.1
в редакції Постанови Пенсійного фонду N 6-1 ( z0616-06 ) від
15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007 }
5.2. Порядок нарахування (обчислення) і строки сплати внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування платниками,
визначеними підпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 та 2.2.17
пункту 2.2 цієї Інструкції. { Пункт 5.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від
18.01.2007 } 5.2.1. Нарахування страхових внесків із зазначеної категорії
платників здійснюється страхувальниками, зазначеними в підпунктах
2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, щомісяця за ставками, визначеними пунктом 4.4
цієї Інструкції. Обчислення страхових внесків здійснюється на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення.
{ Абзац другий підпункту 5.2.1 пункту 5.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від
25.01.2008 } Заяву про сплату страхових внесків зазначені платники не
подають. 5.2.2. Нарахування та сплата страхових внесків здійснюється
відповідно до вимог підпунктів 5.1.2, 5.1.3 та в строки, визначені
підпунктом 5.1.4 пункту 5.1 цієї Інструкції. 5.2.3. Нарахування страхових внесків на суми доходу у
вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих
(виплачених) платнику відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору, що включаються до складу загального
місячного оподатковуваного доходу, період яких більше одного
місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата
щорічної відпустки), здійснюється за ставкою, що діє на момент їх
нарахування. При цьому, застосування максимальної величини
здійснюється окремо за кожний місяць. { Підпункт 5.2.3 пункту 5.2
в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від
25.01.2008 } 5.3. Порядок нарахування (обчислення) і строки сплати внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування платниками,
визначеними підпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 пункту 2.1 цієї
Інструкції 5.3.1. Визначення сум страхових внесків зазначеною категорією
платників здійснюється на підставі: даних у річних розрахунках, звітах; { Абзац другий підпункту
5.3.1 пункту 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 } даних у розрахунку авансових сум страхових внесків; даних річних розрахунків про нараховані та сплачені суми
фіксованого розміру страхових внесків, отриманих від фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий
спосіб оподаткування своїх доходів; отриманих від податкових органів відомостей про результати
перевірок діяльності таких осіб, що призвели до збільшення або
зменшення розмірів страхових внесків. 5.3.2. Страхові внески платники, визначені підпунктом 2.1.3
пункту 2.1 цієї Інструкції (крім тих, які обрали особливий спосіб
оподаткування), сплачують за себе та членів їх сімей, які беруть
участь у провадженні ними підприємницької діяльності (підпункт
2.1.4 пункту 2.1 цієї Інструкції), якщо податковими органами
провадиться нарахування авансових сум податку, протягом року до 15
березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада авансові
платежі в розмірі 25 відсотків річної суми страхового внеску,
обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати
авансових сум податку на доходи фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності. ( Абзац перший підпункту 5.3.2 пункту
5.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 ) Суми страхових внесків, сплачені у вигляді авансових
платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який
здійснюється ним до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на
підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного
страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру
страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шляхом множення
розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у
якому платник мав чистий дохід, на розмір страхового внеску,
зазначеного в абзаці шостому пункту 4.7 цієї Інструкції. { Абзац
другий підпункту 5.3.2 пункту 5.3 в редакції Постанови Пенсійного
фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005, із змінами, внесеними
згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 ( z0616-06 ) від
15.05.2006, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 2-2
( z0071-07 ) від 18.01.2007 }
5.3.3. Страхові внески платниками, визначеними підпунктом
2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, сплачуються до 1 квітня року,
наступного за звітним, на підставі даних річної податкової
декларації. Розмір місячного страхового внеску повинен бути не
менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць,
розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати
за відповідний місяць, у якому платник мав загальний місячний
оподатковуваний дохід, на розмір страхового внеску, зазначений в
абзаці шостому пункту 4.7 цієї Інструкції. { Підпункт 5.3.3 пункту
5.3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від
31.01.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006, в редакції Постанови
Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007 } 5.3.4. Страхові внески платниками, визначеними підпунктом
2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які обрали особливий спосіб
оподаткування, сплачуються ними за себе та членів своїх сімей, які
беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності
(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 цієї Інструкції), до 20 числа поточного
місяця за попередній у фіксованому розмірі. { Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 }
5.4. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі,
у тому числі з виплат (доходу), нарахування яких здійснюється у
натуральній формі. Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній
валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у
національну валюту України за курсом валют, установленим
Національним банком України на день обчислення страхових внесків.
5.5. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в
розділі 4 цієї Інструкції, у межах максимальної величини, що
встановлюється законом про розмір страхових внесків. { Пункт 5.5
із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2
( z0071-07 ) від 18.01.2007 }
5.6. Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в
установах банку відкриваються органами Пенсійного фонду поточні
рахунки на рахунку 2560 "Державні позабюджетні фонди", де
відображаються їх надходження та використання. Рахунок
відкривається у порядку, установленому постановою Національного
банку України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах", зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493.
5.7. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом
перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків. Страхувальники - фізичні особи, які не мають банківських
рахунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків
через банківські установи.
5.8. Страхові внески, які підлягають сплаті із сум виплат
(доходу) за період з дня виникнення у страхувальника зобов'язання
щодо взяття на облік як платника страхових внесків до дня його
реєстрації в органах Пенсійного фонду, сплачуються (стягуються) на
загальних підставах відповідно до вимог цієї Інструкції за весь
зазначений період. { Пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 }
5.9. Обчислення страхових внесків органами Пенсійного фонду
здійснюється на підставі складених актів перевірки правильності
нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається
страхувальником, бухгалтерських та інших документів, що
підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які нараховуються
страхові внески. Обчислення органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за
минулі періоди провадиться виходячи з розміру страхового внеску,
що діяв на день нарахування виплат (доходу).
5.10. Сплата страхових внесків платниками, зазначеними у
підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї Інструкції 5.10.1. Особи, зазначені в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї
Інструкції, сплачують страхові внески в розмірі, установленому в
договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування, але не менше мінімального
розміру страхового внеску за кожний місяць до 20-го числа місяця,
наступного за останнім календарним днем попереднього кварталу. 5.10.2. Сплата страхових внесків за попередні періоди
здійснюється однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання
договору про добровільну участь. При цьому сума сплачених
страхових внесків за кожний місяць не може бути меншою за
мінімальний страховий внесок.
5.11. У разі ухилення страхувальника чи його посадових осіб
від надання органу Пенсійного фонду звітності чи інших документів
про сплату страхових внесків, неведення страхувальником
бухгалтерського обліку чи відсутності в нього відповідних
первинних документів або якщо сума страхових внесків, нарахована
страхувальником, не підтверджується документами, визначення
страхових внесків здійснюється органами Пенсійного фонду за
непрямими методами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
6. Відшкодування підприємствами витрат Пенсійного
фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених
на пільгових умовах
6.1. Відшкодуванню підлягають витрати Пенсійного фонду на
виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
відповідно до частини 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) в
таких розмірах: для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї
Інструкції (крім тих, які є платниками фіксованого
сільськогосподарського податку), - також 100 відсотків фактичних
витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до
абзацу першого частини 2 Прикінцевих положень Закону ( 1058-15 )
застрахованим особам, які працювали або працюють на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом
Міністрів України та за результатами атестації робочих місць, на
посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на
пільгових умовах; { Абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 ( z0616-06 ) від
15.05.2006 } для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї
Інструкції, - фактичні витрати на виплату і доставку пенсій
працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за
списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, крім працівників, що
були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних
роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з
видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на
будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, у таких розмірах: 20 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2004 році; 30 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2005 році; 40 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2006 році; 50 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2007 році; 60 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2008 році; 70 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2009 році; 80 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2010 році; 90 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених у 2011 році; 100 відсотків від фактичних витрат на виплату і доставку цих
пенсій, призначених та/або виплачених з 2012 року. ( Пункт 6.1 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4
( z1010-04 ) від 29.07.2004 )
6.2. Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на
пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на
призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються
цими підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується
у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається
до стажу, необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах. Наприклад, громадянину для призначення пенсії на пільгових
умовах за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за
результатами атестації робочих місць необхідно мати стаж роботи
12,5 роки при загальному стажі 25 років. Фактично він має стаж
роботи, що дає йому право на пільгову пенсію, 22 роки, з них на
підприємствах: N 1 - 8 років (останнє місце роботи); N 2 - 2 роки (попереднє місце роботи); N 3 - 12 років. Для визначення частки плати враховується стаж на
підприємствах: N 1 - 8 років; N 2 - 2 роки; N 3 - 2,5 року. При визначенні частки сплати окремого підприємства стаж
ураховується в місяцях (шляхом переведення років у місяці). Якщо пенсія на пільгових умовах призначена із взаємним
зарахуванням періодів роботи, передбачених статтями 13, 14 та 55
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) , які дали
право на цю пільгову пенсію, то відшкодування фактичних витрат на
виплату та доставку цих пенсій здійснюється тими підприємствами,
на яких цей стаж було вироблено у розмірах, передбачених частиною
2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
6.3. У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми
зазначених витрат Пенсійному фонду вносять правонаступники.
6.4. Розмір сум до відшкодування на поточний рік
визначається відділами надходження доходів органів Пенсійного
фонду України щорічно у розрахунках фактичних витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2
"Прикінцевих положень" Закону ( 1058-15 ) (згідно з додатками 6 та
7), які надсилаються підприємствам до 20-го січня поточного року
та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій.
{ Пункт 6.4 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
6.5. Розрахунки складаються на підставі відомостей відділів з
призначення пенсій органів Пенсійного фонду України, які подаються
згідно з додатком 8 та додатком 8а до 1 січня поточного року та
протягом 10 днів з дня прийняття рішення про призначення нової
пенсії. { Пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду N 6-1 ( z0616-06 ) від 15.05.2006, N 9-4 ( z0366-10 ) від
11.05.2010 }
6.6. Додаткові пенсії, додаткові витрати на виплату
підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 Закону України
"Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ),
доплати, надбавки та підвищення, призначені відповідно до
законодавства України, які виплачуються за рахунок інших джерел,
ніж кошти Пенсійного фонду України не включаються до розміру
фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що
підлягають відшкодуванню. { Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду N 20-1 ( z1182-08 ) від 14.11.2008, N 9-4 ( z0366-10 ) від
11.05.2010 }
6.7. Фактичні витрати на виплату та доставку пільгових
пенсій, які призначені з додатковим зниженням пенсійного віку
відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), відшкодовуються протягом періоду цього додаткового
зниження.
6.8. Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до
Пенсійного фонду зазначену в повідомленні місячну суму фактичних
витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових
умовах. У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які
впливають на суму відшкодування (смерть пенсіонера, зміна місця
проживання та ін.), органи Пенсійного фонду повідомляють про це
підприємства в місячний термін з моменту виникнення цих обставин. Суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій за період з дати призначення пенсії до дати складання
розрахунку фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій, призначених відповідно до частини 2 "Прикінцевих положень"
Закону ( 1058-15 ), сплачуються одночасно із оплатою фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний
місяць. { Пункт 6.8 доповнено абзацом третім згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006 }

{ Пункт 6.9 розділу 6 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }

6.9. У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам,
які мають необхідний стаж роботи не за місцем призначення цієї
пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії
надсилає повідомлення згідно з додатками, зазначеними у пункті 6.4
цієї Інструкції для зазначених підприємств, у двох примірниках
через орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням цього
підприємства. Відшкодування сум фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у таких випадках
здійснюється підприємством на рахунки органу Пенсійного фонду за
місцем його реєстрації.
У разі ліквідації підприємства без правонаступників
повідомлення для відшкодування фактичних витрат на виплату та
доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу
Пенсійного фонду України за місцезнаходженням ліквідованого
підприємства не направляється. { Пункт доповнено абзацом другим
згідно з Постановою Пенсійного фонду N 10-3 ( z0287-09 ) від
10.03.2009 }
7. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій
7.1. Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій, а саме
операцій з купівлі-продажу валют, продажу ювелірних виробів із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, відчуження
легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомого майна, послуг
стільникового рухомого зв'язку, здійснюється відповідно до Порядку
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з
окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року N 1740
( 1740-98-п ) (із змінами). ( Розділ 7 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1
( z0233-05 ) від 31.01.2005 )
8. Порядок стягнення заборгованості зі страхувальників
8.1. Суми страхових внесків, своєчасно не нараховані та/або
не сплачені страхувальниками у строки, визначені пунктами 5.1,
5.2, 5.3 цієї Інструкції, у тому числі обчислені органами
Пенсійного фонду, уважаються простроченою заборгованістю із сплати
страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням
пені та застосуванням фінансових санкцій.
8.2. Органи Пенсійного фонду надсилають страхувальникам
вимогу про сплату недоїмки в таких випадках:
а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності
страхувальника свідчать про донарахування сум страхових внесків; б) якщо страхувальник має на кінець звітного базового періоду
недоїмку зі сплати страхових внесків; в) якщо страхувальник має на кінець звітного періоду борги зі
сплати фінансових санкцій (штрафів) та пені. У випадку "а" вимога надсилається одночасно з актом
документальної перевірки. У випадку "б" вимога надсилається щомісяця протягом п'яти
робочих днів, наступних за звітним базовим періодом. Вимога
формується на підставі даних особових рахунків платників на всю
суму боргу. { Абзац шостий пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно
з Постановами Пенсійного фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005,
N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. Сума боргу у вимозі проставляється у гривнях з двома
десятковими знаками. Вимога формується на суму боргу, який не
менше 10 грн.
8.3. Вимога формується на підставі актів документальних
перевірок та облікових даних з карток особових рахунків
страхувальників за формою згідно з додатком 9 цієї Інструкції (для
страхувальника - юридичної особи) або за формою згідно з додатком
10 цієї Інструкції (для страхувальника - фізичної особи). Відділ надходження доходів органу Пенсійного фонду України
веде реєстр виданих вимог за формою згідно з додатком 11. Відповідальними за збереження інформації у реєстрах вимог є
спеціалісти відділу надходження доходів. При формуванні вимоги їй присвоюється порядковий номер, який
складається з трьох частин: 1-а частина - літери "Ю" (вимога до
юридичної особи) або "Ф" (вимога до фізичної особи),
2-а частина - порядковий номер, 3-я частина - літера "У"
(узгоджена вимога). Вимога формується під одним порядковим номером до повного
погашення сум боргу. Після формування вимоги та внесення даних до відповідного
реєстру в той самий день вимога передається працівникам, на яких
покладено обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання
документів для вручення страхувальнику. Працівник зазначеного
підрозділу в день отримання вимоги надсилає (вручає) її
страхувальнику, при цьому корінець вимоги залишається у Пенсійному
фонді. Вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо
її передано посадовій особі такої юридичної особи під підпис або
надіслано листом з повідомленням про вручення. Вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо
її вручено особисто такій фізичній особі або її законному
представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем
проживання або останнього відомого місця її знаходження з
повідомленням про вручення за порядком оформлення зазначених
поштових відправлень, установленим Кабінетом Міністрів України. Після вручення (отримання інформації про вручення) вимоги
страхувальнику працівники, на яких покладено обов'язки з ведення
діловодства та архівне зберігання документів, передають корінець
такої вимоги з відміткою про вручення відділу надходження доходів. Цей відділ уносить відповідні дані до реєстру вимог, підшиває
корінець вимоги до справи страхувальника та: а) якщо вимога органу Пенсійного фонду скасовується чи
змінюється судом (господарським судом), то підшиває примірник
(копію) рішення суду (господарського суду) до справи
страхувальника поряд з корінцем від вимоги, щодо якого відбувся
судовий розгляд; б) у разі списання недоїмки у випадках, визначених статтею
106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), - копію рішення про списання.
8.4. Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про
сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити зазначені у
вимозі суми.
8.5. У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у
вимозі про сплату боргу, страхувальник узгоджує її з органами
Пенсійного фонду, а у разі неузгодження вимоги із органами
Пенсійного фонду має право на оскарження вимоги в судовому
порядку. Про оскарження вимоги до суду страхувальник зобов'язаний
письмово повідомити протягом трьох робочих днів орган Пенсійного
фонду, який направив вимогу. Узгодження вимоги органу Пенсійного фонду здійснюється на
підставі заяви страхувальника, яка розглядається органом
Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів після її отримання,
та поданих страхувальником документів, що свідчать про
неправильність обчислення сум недоїмки, зазначених у вимозі.
8.6. Відкликання вимог Вимога вважається відкликаною, якщо: а) сума боргу самостійно погашається страхувальником; б) орган Пенсійного фонду скасовує або змінює раніше
зазначену суму боргу внаслідок її узгодження або оскарження; в) вимога органу Пенсійного фонду про сплату боргу
скасовується чи змінюється судом (господарським судом); г) борг списується у випадках, передбачених статтею 106
Закону ( 1058-15 ); ґ) є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу, що
зазначені у вимозі. { Пункт 8.6 доповнено підпунктом "ґ" згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 } У випадку, зазначеному підпунктом "а", вимога вважається
відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми
недоїмки. У випадку, зазначеному підпунктом "б", вимога вважається
відкликаною з дня прийняття органом Пенсійного фонду рішення про
скасування або зміну раніше зазначеної суми недоїмки. У випадку, зазначеному підпунктом "в", вимога вважається
відкликаною у день отримання страхувальником відповідного рішення
суду (господарського суду). У випадку, зазначеному підпунктом "г", вимога вважається
відкликаною у день прийняття органом Пенсійного фонду рішення про
списання боргу відповідно до частини 6 статті 106 Закону
( 1058-15 ). У випадку, зазначеному в підпункті "ґ", вимога вважається
відкликаною у день надходження виконавчих документів до органів
державної виконавчої служби. { Пункт 8.6 доповнено абзацом згідно
з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 ( z0125-08 ) від 25.01.2008 }
8.7. Узгоджена вимога надсилається страхувальнику органом
Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів. Страхувальник
зобов'язаний сплатити узгоджену суму боргу протягом десяти робочих
днів після отримання узгодженої вимоги.
8.8. У разі якщо страхувальник, який одержав вимогу і
протягом десяти робочих днів після її отримання не сплатив
зазначену у вимозі суму або не узгодив вимогу з відповідним
органом Пенсійного фонду, або не оскаржив вимогу в судовому
порядку, а також у разі якщо страхувальник узгодив вимогу, але не
сплатив узгоджену суму протягом десяти робочих днів після
отримання узгодженої вимоги, орган Пенсійного фонду звертається у
встановленому законом порядку і подає вимогу до відповідного
органу державної виконавчої служби, у якій зазначає суму боргу
за даними карток особових рахунків платників на дату подання. До
сум боргу, що подаються до органів державної виконавчої служби за
даними карток особових рахунків платників, включаються також суми
узгоджених з платником, але не сплачених у встановлений термін
фінансових санкцій (штрафів) та пені.
8.9. Якщо протягом наступного базового звітного періоду
страхувальник наростив суми боргу, то після проходження
відповідної процедури узгодження та оскарження до органу
державної виконавчої служби подається вимога тільки на суму
зростання боргу. Якщо протягом наступних базових звітних періодів
страхувальник повністю погасив суми боргу, зазначені у вимозі, що
подана до органу державної виконавчої служби, то орган
Пенсійного фонду подає до відповідного підрозділу повідомлення за
формою згідно з додатком 12 цієї Інструкції.
9. Фінансові санкції
9.1. До страхувальників за порушення норм законодавства про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке
контролюється органами Пенсійного фонду, застосовуються фінансові
санкції відповідно до Закону ( 1058-15 ).
9.2. Фінансові санкції, зазначені у підпунктах 9.3.2 - 9.3.7
пункту 9.3 Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду
України до страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1- 2.1.3 та
2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції. Фінансові санкції, зазначені у підпункті 9.3.1 пункту 9.3
Інструкції, застосовуються органами Пенсійного фонду України до
страхувальників, визначених підпунктами 2.1.1- 2.1.3 та 2.1.5
пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ). { Пункт 9.2 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
9.3. Відповідно до частини 9 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
фінансові санкції за порушення чинного законодавства накладаються
на страхувальника у таких розмірах: 9.3.1. У разі ухилення страхувальників від взяття на облік
або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік в органах
Пенсійного фонду України накладається штраф у розмірі 10 відсотків
суми страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення
від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на
облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. При цьому складається рішення за формою згідно з
додатком 13 цієї Інструкції. Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене
порушення, що складається в довільній формі. { Підпункт 9.3.1 пункту 9.3 в редакції Постанови Пенсійного фонду
N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
9.3.2. За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату
(несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у
тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними
органами Пенсійного фонду, накладається штраф у розмірі 10
відсотків своєчасно не сплачених сум. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 14. Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі
даних картки особового рахунку платника. При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті,
приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі
недоїмки окремо за кожний базовий звітний період незалежно від
кількості випадків сплати за вказаний період. { Підпункт 9.3.2 пункту 9.3 в редакції Постанови Пенсійного фонду
N 19-1 ( z0825-09 ) від 03.08.2009 }
9.3.3. За приховування (заниження) страхувальником суми
заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові
внески, накладається штраф у розмірі всієї суми прихованої
(заниженої) заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного
протягом року такого порушення - штраф у триразовому розмірі суми
прихованої (заниженої) заробітної плати (виплат, доходу). При
цьому складається рішення за формою згідно з додатком 15 цієї
Інструкції. Підставою для прийняття такого рішення є акт документальної
перевірки або акт звірки з органами податкової служби. { Абзац
другий підпункту 9.3.3 пункту 9.3 в редакції Постанови Пенсійного
фонду N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006 } 9.3.4. За донарахування органом Пенсійного фонду або
страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених
страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків
зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який
донараховано ці суми. Для розрахунку зазначеного штрафу кількість місяців
розраховується, починаючи з місяця, на який припадає термін
подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми
внесків, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким
страхувальником акта перевірки від органу Пенсійного фонду або в
якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми. Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях
суми донарахованих (своєчасно не обчислених) та не сплачених
страхових внесків, то за кожне таке донарахування накладається
штраф у порядку та в розмірах, визначених цим пунктом. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 16
цієї Інструкції. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки
або акт звірки, розрахунок суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, звіт про суми
нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу)
застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів
Пенсійного фонду України, звіт про суми нарахованого доходу
застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів
Пенсійного фонду України. { Абзац п'ятий підпункту 9.3.4 пункту
9.3 розділу 9 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4
( z0366-10 ) від 11.05.2010 } 9.3.5. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за
встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що
використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої
звітності, передбаченої законодавством, до органів Пенсійного
фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових
внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний
звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки
подання відомостей, звітності, але не менше десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного
протягом року такого порушення - у розмірі 20 відсотків зазначених
сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17
та/або додатком 17а цієї Інструкції. { Абзац другий підпункту
9.3.5 пункту 9.3 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 } Підставою для прийняття відповідних рішень є акт про
зазначене порушення, складений у довільній формі, або акт
перевірки. { Абзац третій підпункту 9.3.5 пункту 9.3 розділу 9 в
редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від
11.05.2010 } До 31 грудня 2010 року рішення про застосування фінансових
санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в
системі персоніфікованого обліку, приймається лише у разі
невиконання страхувальником розпорядчого документа про усунення
порушень протягом 30 днів від дня його одержання. { Підпункт 9.3.5
пункту 9.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 19-1 ( z0825-09 ) від 03.08.2009 } 9.3.6. За неведення в установленому порядку обліку сум
заробітної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові
внески, відсутність первинних документів про обчислення та сплату
страхових внесків накладається штраф у розмірі 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного
протягом року такого порушення - у розмірі 40 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 18
цієї Інструкції. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт
документальної перевірки. 9.3.7. За несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових
платежів із страхових внесків накладається штраф у розмірі 50
відсотків сум несплачених або своєчасно не сплачених авансових
платежів. При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 19
цієї Інструкції. Розрахунок зазначеної фінансової санкції здійснюється за
даними акта документальної перевірки.
9.4. Органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі
штрафи: 9.4.1. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне
зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум
страхових внесків, фінансових санкцій, застосованих до
страхувальників, за несвоєчасне перерахування за платіжними
документами органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на
банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду накладається штраф
у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (не перерахованих)
сум згідно з додатком 20 цієї Інструкції. 9.4.2. У разі якщо установи банків приймають від
страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на
видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати
(доходу), на які нараховуються страхові внески, та здійснюють
видачу (перерахування) зазначених коштів без одночасного подання
страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для
сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що
підтверджують фактичну сплату цих сум (довідки органів Пенсійного
фонду України у районах, містах та районах у містах), накладається
штраф у розмірі суми страхових внесків, яка підлягає сплаті
страхувальником згідно з додатком 20 цієї Інструкції.
9.5. Факти порушень законодавства, крім тих, що є предметом
акта документальної перевірки, та тих, що зазначені у підпункті
9.3.2 пункту 9.3 цієї Інструкції, посадова особа органу Пенсійного
фонду оформляє актом довільної форми, в якому чітко викладається
зміст порушення з обгрунтуванням порушених норм законодавчих
актів. Такий акт підписується посадовими особами органу Пенсійного
фонду та страхувальника. Рішення про застосування штрафу за наслідками розгляду акта
та інших матеріалів про порушення приймає начальник управління
Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті або його
заступник. Рішення приймаються за встановленою формою у двох
примірниках. Перший примірник рішення, протягом трьох робочих днів із дня
його винесення, вручається під підпис керівнику або головному
бухгалтеру страхувальника, банку чи фізичній особі - суб'єкту
підприємницької діяльності або надсилається листом з повідомленням
про вручення. Другий примірник залишається в структурному підрозділі, на
який покладено обов'язки з організації контролю за надходженням
сум страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду. Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових
санкцій реєструються в журналі реєстрації рішень за формою згідно
з додатком 21. Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого
номера, у межах календарного року.
9.6. Суми штрафів, передбачених пунктами 9.3 та 9.4 цієї
Інструкції, підлягають сплаті страхувальником чи банком, протягом
десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення, або
можуть бути оскаржені у цей самий строк до вищого органу
Пенсійного фонду або в судовому порядку з одночасним обов'язковим
письмовим повідомленням про це відповідного органу Пенсійного
фонду, посадовими особами якого прийнято це рішення.
9.7. Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про
накладення штрафів зупиняє строки їх сплати до винесення вищим
органом Пенсійного фонду або судом рішення у справі. Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до
винесення судом рішення в разі оскарження страхувальником вимоги
про сплату недоїмки, якщо накладення штрафу пов'язано з її
виникненням або несвоєчасною сплатою. У разі винесення судом або
вищим органом Пенсійного фонду рішення на користь Пенсійного фонду
строки сплати штрафу поновлюються з моменту їх припинення.
9.8. Рішення органу Пенсійного фонду про накладення штрафу є
виконавчим документом.
9.9. У разі якщо страхувальник чи банк отримали рішення про
накладення штрафу і не сплатили зазначені в них суми протягом
десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не
повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його
оскарження, воно передається для виконання органу державної
виконавчої служби та страхувальнику.
9.10. Суми фінансових санкцій, застосованих за порушення
порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових
внесків, стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка із сплати
страхових внесків.
9.11. Строки давності щодо стягнення штрафів не
застосовуються.
10. Порядок нарахування та погашення пені
10.1. На суми простроченої заборгованості зі сплати страхових
внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані)
фінансові санкції нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми
недоплати за кожний день прострочення платежу. У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків
страхувальники зобов'язані самостійно обчислити ці внески і
сплатити їх з нарахуванням пені в порядку та розмірах, визначених
цим пунктом. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що
настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня
його фактичної сплати страхувальником включно. { Абзац третій
пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 20-1 ( z1182-08 ) від 14.11.2008 } Документами, які є підставою для нарахування пені, є: документи, що підтверджують суму страхових внесків,
фінансових санкцій та строк їх сплати, - Розрахунок суми страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з
позитивною сумою; звіт про суми нарахованої заробітної плати
(грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми
нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною
сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та
суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною
сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами
перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції
(штрафи); рішення суду; { Абзац п'ятий пункту 10.1 розділу 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 9-4
( z0366-10 ) від 11.05.2010 } документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки
за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями, -
виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових
документів; корінець прибуткового документа про приймання
установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення
(відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових
внесків з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованої заробітної
плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми
нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування з від'ємною сумою; звіт про суми нарахованого доходу
застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з від'ємною
сумою; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та
організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи. { Абзац
шостий пункту 10.1 розділу 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 } Умовний приклад нарахування пені: Сума недоїмки платника за станом на 20.02.2004 складає
10000 грн. Платник страхових внесків 19.03.2004 здійснює сплату платежу
до Пенсійного фонду у сумі 2000 грн. На фактично погашену суму недоїмки (2000 грн.) нараховується
пеня. Сума пені розраховується за допомогою такої формули:
Y = S х K х 0,1%,
де Y - сума пені, що нараховується на фактично погашену суму
недоїмки зі сплати страхових внесків та фінансових санкцій
(округлюється до другого знака після коми); S - фактично погашена сума недоїмки зі сплати страхових
внесків та фінансових санкцій; K - кількість днів прострочення платежу; 0,1% - ставка для нарахування пені згідно з частиною 8
статті 106 Закону ( 1058-15 ). У даному прикладі:
Y = 2000 х 28 х 0,1%, Y = 56 грн.
Таким чином, нарахована платнику пеня складає 56 грн.
10.2. За несвоєчасне перерахування або несвоєчасне
зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум
страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у підпунктах
9.3.1-9.3.7 пункту 9.3 цієї Інструкції, банкам нараховується пеня
з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний
день прострочення їх перерахування (зарахування). Нарахування пені починається з першого календарного дня, що
настає за днем закінчення строку перерахування (зарахування)
відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування (зарахування)
банками.
10.3. Днем сплати вважається: у разі перерахування сум страхових внесків та/або сум
фінансових санкцій у безготівковій формі з банківського рахунку
страхувальника на банківський рахунок органу Пенсійного фонду -
день списання установою банку, установою Державного казначейства
України суми платежу з банківського (спеціального реєстраційного)
рахунку страхувальника незалежно від часу її зарахування на
банківський рахунок органу Пенсійного фонду; у разі сплати сум страхових внесків та/або сум фінансових
санкцій готівкою - день унесення страхувальником коштів у
банківську установу чи відділення зв'язку для перерахування на
банківські рахунки органу Пенсійного фонду.
10.4. Нарахування пені проводиться органами Пенсійного фонду. Пеня на пеню не нараховується.
10.5. Рішення про нарахування пені посадові особи органів
Пенсійного фонду виносять одночасно з прийняттям рішення про
застосування фінансових санкцій, зазначених у підпункті 9.3.2
пункту 9.3 цієї Інструкції, за формою згідно з додатком 14 цієї
Інструкції, яке протягом трьох робочих днів із дня його винесення
надсилається страхувальнику з повідомленням про вручення. ( Пункт
10.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
N 9-4 ( z1010-04 ) від 29.07.2004 )
10.6. Суми пені підлягають сплаті страхувальником чи банком
протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення
або можуть бути оскаржені до вищого органу Пенсійного фонду або в
судовому порядку з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням
про це відповідного органу Пенсійного фонду, посадовими особами
якого прийнято це рішення. Оскарження рішення органу Пенсійного фонду про нарахування
пені зупиняє строки їх сплати до винесення вищим органом
Пенсійного фонду або судом рішення у справі. У разі оскарження страхувальниками чи банками вимоги про
сплату недоїмки або рішення про накладення штрафу нарахування
пені зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсійного фонду
або позову до суду. При прийнятті рішення на користь Пенсійного фонду строки
сплати пені поновлюються з моменту їх припинення.
10.7. Рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені є
виконавчим документом.
10.8. У разі якщо страхувальник чи банк отримали рішення про
нарахування пені і не сплатили зазначену в ньому суму протягом
десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення чи не
повідомили у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його
оскарження, це рішення передається для виконання органу державної
виконавчої служби та страхувальнику. Суми пені стягуються в тому самому порядку, що й недоїмка зі
сплати страхових внесків.
10.9. Строк давності щодо стягнення пені не застосовується.
10.10. Надміру чи помилково сплачені суми пені за заявою
страхувальників повертаються їм або за їх згодою зараховуються в
рахунок сплати майбутніх платежів страхових внесків.
10.11. Сплата (погашення) пені здійснюється у тому самому
порядку, що і недоїмка та фінансові санкції. У разі коли страхувальник має несплачені суми недоїмки, пені
та фінансових санкцій та здійснює сплату поточних сум страхових
внесків, ці суми зараховуються шляхом перерозподілу такої
сплаченої суми в рахунок сплати недоїмки, пені та фінансових
санкцій у порядку календарної черговості їх виникнення. При цьому протягом п'яти робочих днів після закінчення
базового звітного місяця орган Пенсійного фонду складає
повідомлення, в якому міститься інформація про суми розподілу
сплачених коштів, за формою згідно з додатком 22 цієї Інструкції,
яке надсилається (вручається) такому платнику. При цьому корінець
повідомлення залишається в органі Пенсійного фонду. Повідомлення вважається надісланим (врученим) платнику, якщо
його передано посадовій особі юридичної особи або фізичній особі -
суб'єкту підприємницької діяльності, адвокату, приватному
нотаріусу під підпис або надіслано листом з повідомленням про
вручення. Дата відправлення проставляється на корінці
повідомлення.
11. Облік та звітність платників Пенсійного фонду
11.1. Платники, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.5 пункту 2.1, зобов'язані вести облік платежів до Пенсійного
фонду. ( Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 )
11.2. Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків,
пені, фінансових санкцій та інших платежів до Пенсійного фонду
госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом
рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та
інших фінансових джерел і за кредитом рахунку 65 "Розрахунки за
страхуванням", субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням".
11.3. Утримання та нарахування страхових внесків з громадян,
що працюють, відображається за кредитом рахунку 65, субрахунку 651
"За пенсійним забезпеченням" і дебетом рахунку 66 "Розрахунки з
оплати праці", субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою".
11.4. При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду
дебетується рахунок 65 субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням"
і кредитується рахунок 31 "Рахунки в банках" або інші рахунки в
банках.
11.5. У бюджетних установах нарахування страхових внесків,
пені та фінансових санкцій, інших платежів до Пенсійного фонду та
облік розрахунків за страховими внесками з громадян до Пенсійного
фонду відображається на субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного
забезпечення".
11.6. При нарахуванні страхових внесків до Пенсійного фонду
дебетуються рахунки 801-825 "Витрати на бюджет" і кредитується
субрахунок 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення".
11.7. Утримання страхових внесків з громадян, що працюють,
відображається за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної
плати" і кредитом субрахунку 651 "Розрахунки з пенсійного
забезпечення".
11.8. При перерахуванні нарахованих страхових внесків до
Пенсійного фонду дебетується субрахунок 651 "Розрахунки з
пенсійного забезпечення" і кредитуються відповідні субрахунки
класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".
11.9. Банки ведуть облік платежів до Пенсійного фонду України
відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за
N 918/9517. { Абзац перший пункту 11.9 в редакції Постанови
Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007 } Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків до
Пенсійного фонду відображаються за дебетом рахунку 7401 "Внески,
збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування" і
за кредитом рахунку 3622 "Кредиторська заборгованість за податками
та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток". Утримання та нарахування страхових внесків з громадян, що
працюють, відображається за дебетом рахунку 3652 "Нарахування
працівникам банку за заробітною платою" і кредитом рахунку 3653
"Утримання з працівників банку на користь третіх осіб". При перерахуванні нарахованих страхових внесків до Пенсійного
фонду дебетується рахунок 3622 "Кредиторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" та
кредитується рахунок 2560 "Державні позабюджетні фонди". При перерахуванні утриманих з працівників страхових внесків
до Пенсійного фонду дебетується рахунок 3653 "Утримання з
працівників банку на користь третіх осіб" і кредитується рахунок
2560 "Державні позабюджетні фонди".

{ Пункт 11.10 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }

{ Пункт 11.11 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }
{ Пункт 11.12 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }
{ Пункт 11.13 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }
{ Пункт 11.14 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }
{ Пункт 11.15 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }
{ Пункт 11.16 розділу 11 виключено на підставі Постанови
Пенсійного фонду N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }

11.17. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених
страхових внесків та інших платежів (в тому числі частина єдиного
та фіксованого податків, що надходить за найманих працівників
суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали відповідний
особливий спосіб оподаткування) повертаються страхувальникам або
за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових
внесків. ( Пункт 11.17 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 5-1 ( z0514-04 ) від 05.04.2004 )
12. Контроль за сплатою страхових внесків платниками
12.1. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і
повним перерахуванням та надходженням страхових внесків, інших
платежів здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно
до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ), "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 775
( 775-2008-п ) "Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних
з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування. { Пункт 12.1 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 20-1
( z1182-08 ) від 14.11.2008 }
12.2. Органи Пенсійного фонду України мають право: 1) отримувати безоплатно від органів державної влади,
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності,
виду діяльності та господарювання, і від фізичних осіб суб'єктів
підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням,
обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості,
необхідні для виконання ними функцій, передбачених цим Законом
( 1058-15 ); 2) не частіше одного разу на календарний рік проводити
планові, а також у випадках, передбачених законодавством,
позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах і
організаціях та у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших
документів, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою
страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і
відомості (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час
таких перевірок; 3) вимагати від керівників та інших посадових осіб
підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб
усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування,
обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових
операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання; 4) вилучати в установленому законодавством порядку в
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності документи, що підтверджують
приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та
інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення
порядку використання коштів Пенсійного фонду; 5) порушувати відповідно до законодавства справу про
банкрутство підприємства, установи, організації або вносити
пропозицію щодо скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ними
страхових внесків; 6) застосовувати фінансові санкції, передбачені чинним
законодавством; 7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми
страхових внесків; 8) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні
законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування; 9) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення
та сплати страхових внесків, використання коштів Пенсійного фонду
звертатися в установленому законом порядку до органів прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції; 10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.
12.3. Органи Пенсійного фонду України зобов'язані здійснювати
в межах своєї компетенції контроль за дотриманням страхувальниками
та застрахованими особами вимог Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
12.4. Страхові внески не можуть зараховуватися до Державного
бюджету України, бюджетів інших рівнів, не підлягають вилученню з
Пенсійного фонду і не можуть використовуватися на цілі, не
передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
12.5. Контроль на підприємствах, в установах та організаціях
проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про
нарахований заробіток та інші виплати, нарахування страхових
внесків, платіжних доручень про перерахування сум страхових
внесків на рахунок Пенсійного фонду, документів, що пов'язані із
сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з
окремих видів господарських операцій, а саме операцій з
купівлі-продажу валют, продажу ювелірних виробів із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння, відчуження легкових
автомобілів, купівлі-продажу нерухомого майна, послуг
стільникового рухомого зв'язку, інших розрахункових документів. Перевірці підлягають документи за весь період з моменту
проведення попередньої перевірки. ( Пункт 12.5 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1
( z0233-05 ) від 31.01.2005 )
12.6. Страхувальник зобов'язаний допускати посадових осіб
органів Пенсійного фонду до перевірок правильності обчислення та
сплати страхових внесків, надавати їм передбачені законодавством
документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок.
12.7. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які
платником не нараховувалися страхові внески, за актом перевірки
страхові внески донараховуються виходячи з розміру, що діяв на
день нарахування виплат (доходу), та застосовуються фінансові
санкції, чинні на момент завершення перевірки, а винні посадові
особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
12.8. Спірні питання, що виникли між страхувальниками та
органами Пенсійного фонду під час узгодження результатів
перевірки, вирішуються органами Пенсійного фонду в порядку,
передбаченому для узгодження вимог про сплату недоїмки або в
судовому порядку.
13. Адміністративна відповідальність платників
страхових внесків
У разі порушення законодавства про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування винні особи притягуються до
адміністративної відповідальності згідно із Законом ( 1058-15 ).

( Розділ 14 вилучено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 3-1 ( z0233-05 ) від 31.01.2005 )

15. Порядок здійснення доплати до мінімального розміру
страхового внеску відповідно до частини 3
статті 24 Закону ( 1058-15 )
15.1. Застрахована особа, яка підлягала загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у
системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та
бажає зарахувати неповний місяць роботи до страхового стажу як
повний місяць, подає до органів Пенсійного фонду за місцем
призначення пенсії заяву згідно з додатком 28 цієї Інструкції.
15.2. Працівник відділу надходження доходів на підставі даних
персоніфікованого обліку про періоди, за які застрахована особа
бажає здійснити доплату до мінімального страхового внеску, складає
повідомлення-розрахунок згідно з додатком 29 цієї Інструкції.
15.3. Застрахована особа здійснює доплату в сумі, зазначеній
у повідомленні-розрахунку, протягом 10 календарних днів з дня його
отримання.
15.4. Про сплату коштів відділ надходження доходів повідомляє
відділ персоніфікованого обліку в день їх надходження на поточний
рахунок органів Пенсійного фонду.
Начальник управління
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток 1
до підпунктів 3.1.1
та 3.1.2 пункту 3.1
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України

До управління Пенсійного фонду України ______________________________________
(у районі, місті, районі у місті)

ЗАЯВА

Прошу узяти на облік платником страхових внесків_________________ _________________________________________________________________
(повна назва для підприємства, філії або прізвище, ім'я, по
_________________________________________________________________
батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
Скорочене найменування __________________________________________
(для підприємства або прізвище та _________________________________________________________________
ініціали фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
----------------------------------------- | | | | | | | | | | | ----------------------------------------- (Код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи)
------------- Свідоцтво про державну реєстрацію платника: | | | серія свідоцтва ------------- ------------------------- Номер свідоцтва | | | | | | | -------------------------

Дата видачі свідоцтва ___________________________________________
Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію _________________________________________________________________
------------- Організаційно-правова форма за КОПФГ | | | -------------
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________ __________________________________________________________________
------------- ---------------------------- | | | | | ------------- ---------------------------- (код форми власності - КФВ) (назва форми власності)
------------------------------------- ---------------------------- | | | | | | | | | | | ------------------------------------- ---------------------------- (код КВЕД, перший - основний)
------------------------------------- ---------------------------- | | | | | | | | | | | ------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------- ---------------------------- | | | | | | | | | | | ------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------- ---------------------------- | | | | | | | | | | | ------------------------------------- ----------------------------
Код за ЄДРПОУ головної організації (заповнюється філіями)
------------------------------------- | | | | | | | | | | ------------------------------------- (код головної організації)

Назва головної організації ______________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
Дані про довірену особу:
прізвище та ініціали довіреної особи ____________________________
назва організації довіреної особи _______________________________
місцезнаходження _____________________, телефон _________________
назва документа, що посвідчує довірену особу ____________________
--------------------------------- серія та номер документа | | | | | | | | | ---------------------------------
коли і ким виданий документ __________________________________________________________________
Доручення роботодавця на реєстрацію ПФУ, оформлене відповідно
до вимог чинного законодавства, додається.

М.П. "___" ____________ 200_ р. __________________________
(підпис довіреної особи)
З порядком нарахування та сплати страхових внесків до
Пенсійного фонду, нарахуванням пені, фінансових санкцій та
адміністративних санкцій ознайомлений.
М.П. Керівник підприємства,
установи, організації _____________________ ____________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
Телефон ___________________________
Головний (старший)
бухгалтер _____________________ ____________
(прізвище, ім'я, (підпис)
по батькові)
Телефон ___________________________
_________________________ підпис спеціаліста ПФУ
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
Додаток 1а
до підпункту 3.1.2
пункту 3.1 Інструкції про
порядок обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

До управління Пенсійного фонду України ______________________________________
(у районі, місті, районі у місті)
від __________________________________
(прізвище та ініціали) _____________________________________,
що проживає за адресою _______________ _____________________________________,
тел._________________________________
------ ----------------------------------------- | ФО | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------- (ідентифікаційний номер)
----------------------------------------- Серія та номер паспорта | | | | | | | | | -----------------------------------------
_________________________________________________________________
(коли і ким виданий)

ЗАЯВА
Я, ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
прошу узяти на облік мене платником страхових внесків як члена
сім'ї __________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта _________________________________________________________________
підприємницької діяльності)
який сплачує ___________________________________________________.
(страхові внески, фіксований розмір страхових внесків)
|Ідентифікаційний ----------------------------------------- |номер фізичної | | | | | | | | | | | |особи - суб'єкта ----------------------------------------- |підприємницької |діяльності
З порядком нарахування та сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, нарахуванням пені, фінансових санкцій та
адміністративних санкцій ознайомлений.
"___" _________ 200_ р. ________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по
батькові) _______________ підпис спеціаліста ПФУ
{ Додаток 1а із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
Додаток 2
до підпункту 3.1.6
пункту 3.1 Інструкції про
порядок обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

До управління Пенсійного фонду України ______________________________________
(у районі, місті, районі у місті)
від _________________________________,
(прізвище та ініціали)
що проживає за адресою ______________ _____________________________________,
тел._________________________________

------ ----------------------------------------- | ФО | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------- (ідентифікаційний номер)
----------------------------------------- Серія та номер паспорта | | | | | | | | | -----------------------------------------
_________________________________________________________________
(коли і ким виданий)

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до ст. 12 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" прошу укласти зі мною Договір про
добровільну участь у __________________ системі
(солідарна) загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та
зареєструвати мене платником страхових внесків на добровільних
засадах.
Про себе повідомляю: - не підлягаю загальнообов'язковому державному пенсійному
страхуванню; - не укладав(ла) раніше договір про добровільну участь, строк
дії якого не припинено або за яким не виконала передбачені
договором умови.
Страхові внески зобов'язуюсь сплачувати у строки, визначені
договором.
Додатки: 1. Завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера. 2. Завірена копія трудової книжки. 3. Завірена копія документа, що посвідчує особу.
"___" _________ 200_ р. ________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по
батькові)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
Додаток 3
до підпункту 3.1.7
пункту 3.1 Інструкції про
порядок обчислення і
сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування

від "___" ____________ 200_ р. ______________________
(місце складання)
__________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України)
(далі - Пенсійний фонд) в особі начальника управління ___________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року
N 121, та ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)
(далі - Застрахована особа), далі - Сторони, уклали цей
договір про добровільну участь у солідарній системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі -
Договір) про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1. Цей Договір згідно з статтею 12 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон)
визначає порядок добровільної участі Застрахованої особи у
солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування.
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Застрахована особа має право: отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; отримувати від Пенсійного фонду підтвердження про сплату
страхових внесків, у тому числі в письмовій формі; отримувати безоплатно у виконавчих органах Пенсійного фонду
відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі
персоніфікованого обліку, у тому числі інформацію про пенсійні
активи, що обліковуються на її накопичувальному пенсійному
рахунку, та про призначення і здійснення пенсійних виплат за
формою, установленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку,
визначеному Законом; звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного
фонду про уточнення відомостей, унесених до персональної облікової
картки в системі персоніфікованого обліку; обирати порядок здійснення виплати пенсії; оскаржувати в установленому законодавством порядку дії
виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших
суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування; достроково розривати Договір про добровільну участь у
порядку, визначеному Законом; інші права відповідно до цього Закону.
2.2. Застрахована особа зобов'язується: а) пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування на вимогу посадових осіб виконавчих органів
Пенсійного фонду; б) надавати на вимогу територіального органу Пенсійного фонду
документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або
містяться в її персональній обліковій картці в системі
персоніфікованого обліку; в) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про
зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в
системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про
обставини, що спричиняють зміну статусу Застрахованої особи,
протягом десяти днів з моменту їх виникнення; г) отримати в територіальному органі Пенсійного фонду, з яким
вона укладає цей Договір, свідоцтво про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування; ґ) сплачувати страхові внески в порядку і строки, визначені
цим Договором та Законом; д) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього
Закону.
2.3. Пенсійний фонд має право: 1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Застрахованою
особою; 2) безоплатно отримувати від Застрахованої особи інформацію,
необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього Законом та
цим Договором; 3) отримувати від Застрахованої особи підтвердження про
сплату нею страхових внесків; 4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в
суді.
2.4. Пенсійний фонд зобов'язується: 1) надавати безоплатно Застрахованій особі та на вимогу -
членам сім'ї померлої Застрахованої особи відомості про суми
сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються
Застрахованої особи та подаються до територіальних органів
Пенсійного фонду; 2) надати Застрахованій особі повідомлення про реєстрацію
платника страхових внесків; 3) зареєструвати Застраховану особу в системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та видати
свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Застрахованій особі; 4) вести облік внесків у системі персоніфікованого обліку.
3. Порядок сплати страхових внесків
3.1. Застрахована особа сплачує страхові внески в сумі не
менше мінімального страхового внеску, що визначається як добуток
мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску,
установленого законом. На момент підписання Договору: розмір мінімальної заробітної плати становить ___________________;
(сума цифрами та літерами)
розмір ставки страхового внеску становить _____ %;
мінімальний страховий внесок становить ____________ грн;
максимальний страховий внесок становить ___________ грн.
3.2. Застрахована особа сплачує страховий внесок у сумі ________ грн до 20 числа місяця, наступного за останнім
календарним днем базового звітного кварталу.
3.3. Сплата страхових внесків за попередні періоди з _______
до _________ в сумі _______ грн здійснюється однією сумою
протягом 10 днів з моменту підписання Договору і за кожний місяць
не може бути меншою мінімального страхового внеску.
3.4. Про зміну показників, зазначених у підпункті 3.1 пункту
3 Договору, органи Пенсійного фонду повідомляють Застраховану
особу в місячний термін з моменту виникнення змін.
3.5. Застрахована особа, яка сплачує мінімальний страховий
внесок, сплачує його у новому розмірі на підставі повідомлення,
отриманого від Пенсійного фонду. Новий Договір у даному випадку не
укладається. В інших випадках до цього Договору вносяться зміни
шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.
4. Умови набуття Застрахованою особою права на пенсійні
виплати відповідно до Закону
4.1. Застрахована особа має право на призначення пенсії за
віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та
наявності страхового стажу не менше п'яти років.
4.2. Пенсії призначаються відповідно до статей 26-45 Закону.
5. Відповідальність Сторін
5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним
в Україні законодавством.
5.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його
укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього
Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками
Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним в Україні
законодавством.
6. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і
діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим
Договором.
6.2. Строк дії даного Договору: від _____________ до ___________ (але не менше одного року).
7. Порядок розірвання Договору
Цей Договір може бути достроково розірваний:
Застрахованою особою: за умови дії Договору не менше одного року; у разі систематичного порушення територіальним органом
Пенсійного фонду умов Договору; за згодою Сторін, якщо Договір діяв не менше одного року; територіальним органом Пенсійного фонду в разі: набуття Застрахованою особою відповідно до цього Закону
зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування; виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим
Законом вимогам до осіб, які мають право брати участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; систематичного порушення Застрахованою особою умов Договору; смерті Застрахованої особи. В інших випадках дострокове розірвання не допускається. Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну в
місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.
8. Місцезнаходження і реквізити Сторін
Пенсійний фонд Застрахована особа ____________________ _____________________________ ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ ____________________ _____________________________
(паспорт, серія, номер)
_____________________________
(ідентифікаційний номер)
_____________________________
(адреса) _________________________
(телефон)

Додаток 4
до підпункту 3.2.2
пункту 3.2
та підпункту 3.3.1
пункту 3.3 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про узяття на облік платника страхових внесків

1. Кому _____________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації
та осіб, які __________________________________________________________________
займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу, - їх прізвища,
імена та по батькові)
2. Місцезнаходження (місце проживання) ______________________
3. Ваш реєстраційний номер ______________, який слід
зазначити на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами
Пенсійного фонду України.
4. Розмір страхових внесків ________% на рахунок N _______ та ___________% на рахунок N ________________________________________
у ________________________________________________________________
(найменування банку, МФО)
5. Строки перерахування страхових внесків __________________________________________________________________
6. Дата подання звіту про суми нарахованої заробітної плати
(грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми
нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування до органів Пенсійного фонду України: _________________ __________________________.
Начальник управління
Пенсійного фонду України __________________________________ ____________________
(у районі, місті, районі в місті) (підпис)
М.П. "___"______________ 200__ р.
{ Додаток 4 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 6-1
( z0616-06 ) від 15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з
Постановами Пенсійного фонду N 14-5 ( z1185-06 ) від 10.10.2006,
N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }

{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 20-1 ( z1182-08 ) від 14.11.2008 }

Додаток 6
до пункту 6.4 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України

Кому направляється _________________________
(назва підприємства)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до частини другої
Прикінцевих положень Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" в частині пенсій, призначених
відповідно до пунктів "б"-"з" статті 13
Закону України "Про пенсійне забезпечення",
з _______________ 20__ року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Дата, з| Дата | Стаж, | Стаж | Загальний місячний | Підлягає | Частка | Фактичні | Сума плати | Сума фактичних | Місячний розмір | |з/п| ім'я, по| якої | досяг-| необ- |роботи на | розмір пенсії, грн | відшкодуванню | плати |витрати на| даного |витрат на виплату | фактичних витрат на| | | батькові|призна-| нення | хідний | даному | | щомісяця, грн | даного |виплату та| підприємства |та доставку пенсій| виплату та доставку| | | особи, | чено | особою| для |підприєм- |-----------------------+----------------|підприєм-| доставку | Пенсійному | за період з дати | пенсій, | | | якій |пенсію |пенсій-| призна- |стві, що |усього| у т.ч. |фактич-|фактич- |ства (%),|пенсій за| фонду |призначення пенсії|гр. (10+11) х гр. 12| | | призна- | | ного | чення |враховано | |----------------| них | них | гр. |попередній| України за |до дати формування| ------------------ | | | чена | | віку *| пенсії | при | |розмір|надбавки,|витрат | витрат | 6 х 100 | рік | попередній | розрахунку, | 100 | | |пенсія на| | | на | обчис- | |пенсії| доплати,| на | на | ------- | (грн) | рік, | гр. (10+11) х | | | |пільгових| | |пільгових| ленні | | | підви- |виплату|доставку| гр. 5 | |гр. 13 х гр. 12|гр. 12 х кількість| | | | умовах | | | умовах | плати | | | щення з |пенсій | пенсій | | | ------------- | місяців з дати | | | | | | | (років, | (років, | | | інших | (гр. | (% від | | | 100 |призначення пенсії| | | | | | | місяців)| місяців) | | | джерел |10 = |гр. 10) | | | |до дати формування| | | | | | | | | | | |гр. 8) | | | | | розрахунку | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |---+---------+-------+-------+---------+----------+------+------+---------+-------+--------+---------+----------+---------------+------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14** | 15*** | 16**** | |---+---------+-------+-------+---------+----------+------+------+---------+-------+--------+---------+----------+---------------+------------------+--------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------+---------+----------+------+------+---------+-------+--------+---------+----------+---------------+------------------+--------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------+---------+----------+------+------+---------+-------+--------+---------+----------+---------------+------------------+--------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". ** Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою
страхувальником за попередній рік (недоплачену суму за попередній
рік необхідно сплатити одночасно із сплатою фактичних витрат на
виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць). *** Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний
місяць. **** Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа
поточного року.
М.П.
Керівник (заступник керівника)
______________________________ ________ _______________________
(назва органу Пенсійного (підпис) (прізвище, ініціали)
фонду України)
Виконавець
(прізвище, ініціали, тел.) ___________________
{ Додаток 6 в редакції Постанов Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006, N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }
Додаток 7
до пункту 6.4 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України

Кому направляється ________________________
(назва підприємства)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до частини другої
Прикінцевих положень Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" в частині пенсій, призначених
відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" (крім працівників,
безпосередньо зайнятих повний робочий день
на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю,
руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт
та рудників), з ____________ 20 __ року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Дата, з| Дата | Стаж, | Стаж | Загальний місячний | Підлягає |Фактич-| Розмір | Загальна | Частка | Сума плати | Сума | Місячний розмір | |з/п|ім'я, по | якої |досяг- | необ- |роботи на | розмір пенсії, грн | відшкодуванню | ні | плати | сума | плати | даного | фактичних | фактичних витрат на | | | батькові |призна-| нення | хідний | даному | |щомісяця, грн. |витрати|відповідно| плати за | даного | підприємства | витрат на | виплату та доставку | | | особи, | чено |особою | для |підприєм- |----------------------+---------------| на |до Закону |попередній|підприєм-|Пенсійному фонду| виплату та | пенсій, гр. | | | якій |пенсію |пенсій-|призна- | стві, що |усьо-| у т.ч. |фактич-|фактич-|виплату| України | рік |ства (%),| України за | доставку |(10+11) х гр. 13 х гр. 15| | |призначена| | ного | чення |враховано | го |----------------| них | них | та | "Про | (грн.), |гр. 6х100|попередній рік, | пенсій за | ----------------------- | | |пенсія на | |віку * | пенсії | при | |розмір|надбавки,|витрат |витрат |достав-|загально- | гр. 12 х | ------- |гр. 14 х гр. 15 | період з | 100 х 100 | | |пільгових | | | на |обчисленні| |пенсії|доплати, | на | на | ку |обов'язко-| гр. 13 | гр. 5 | -------------- | дати | | | | умовах | | |пільго- | плати | | |підвищен-|виплату|достав-|пенсій | ве | -------- | | 100 | призначення | | | | | | | вих | (років, | | | ня з |пенсій | ку | за |державне | 100 | | | пенсії до | | | | | | | умовах |місяців) | | | інших | (гр. |пенсій | попе- |пенсійне | | | | дати | | | | | | |(років, | | | | джерел | 10 = |(% від |редній |страхуван-| | | | формування | | | | | | |місяців)| | | | |гр. 8) |гр. 10)| рік | ня" | | | | розрахунку, | | | | | | | | | | | | | |(грн.) | (%) | | | |гр. (10+11) х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | гр. 13 х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | гр. 15 х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |місяців з дати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | призначення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пенсії до дати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | формування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | розрахунку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 х 100 | | |---+----------+-------+-------+--------+----------+-----+------+---------+-------+-------+-------+----------+----------+---------+----------------+---------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16** | 17*** | 18**** | |---+----------+-------+-------+--------+----------+-----+------+---------+-------+-------+-------+----------+----------+---------+----------------+---------------+-------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-------+-------+--------+----------+-----+------+---------+-------+-------+-------+----------+----------+---------+----------------+---------------+-------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-------+-------+--------+----------+-----+------+---------+-------+-------+-------+----------+----------+---------+----------------+---------------+-------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". ** Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою
страхувальником за попередній рік (недоплачену суму за попередній
рік необхідно сплатити одночасно із сплатою фактичних витрат на
виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць). *** Зазначена сума сплачується одночасно із сплатою фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний
місяць. **** Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа
поточного року.
М.П.
Керівник (заступник керівника)
______________________________ ________ _______________________
(назва органу Пенсійного (підпис) (прізвище, ініціали)
фонду України)
Виконавець (прізвище, ініціали, тел.) ___________________
{ Додаток 7 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 10-3 ( z0287-09 ) від 10.03.2009; в
редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від
11.05.2010 }
Додаток 8
до пункту 6.5 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій
за віком, призначених на пільгових умовах відповідно
до частини другої Прикінцевих положень
Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування", з _____________ 20 __ року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Дата, з| Дата |Пункт та | Загальний місячний | Підлягає | Підлягає | Підлягає | Урахова- | у тому числі в розрізі підприємств | |з/п|ім'я, по | якої |досягнення| стаття, | розмір пенсії, грн | відшкодуванню | відшкодуванню | відшкодуванню | ний стаж |----------------------------------------| | |батькові |призна-| особою |згідно з | | щомісяця, грн |фактичних витрат на|фактичних витрат за|роботи для| назва | адреса | стаж | | | особи, | чено |пенсійного| якими | | |виплату та доставку| попередній рік |призначен-| підприємства | підприємства |роботи для| | | якій |пенсію | віку * |призначе-| | | пенсій за період з| (грн) |ня пенсії | | |призначен-| | |призначена| | |но пенсію| | |моменту призначення| | на | | |ня пенсії | | |пенсія на | | | | | | пенсії до місяця | |пільгових | | | на | | |пільгових | | | | | | формування даної | | умовах, | | |пільгових | | | умовах | | | | | | відомості | | усього | | | умовах | | | | | | |-----------------------+---------------------+-------------------+-------------------| (років, | | | (років, | | | | | | |усього| у т.ч. | фактичних |фактичних|фактичних|фактичних|фактичних|фактичних| місяців) | | | місяців) | | | | | | | |----------------| витрат на |витрат на|витрат на|витрат на|витрат на|витрат на| | | | | | | | | | | |розмір|надбавки,| виплату |доставку | виплату |доставку | виплату | доставку| | | | | | | | | | | |пенсії|доплати, | пенсій | пенсій | пенсій | пенсій | пенсій | пенсій | | | | | | | | | | | | |підвищен-| (гр. 7 = | (% від | | | | | | | | | | | | | | | | | ня з | гр. 9) | гр. 9) | | | | | | | | | | | | | | | | | інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | джерел | | | | | | | | | | | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16** | 17** | 18** | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------------+----------| | |Наприклад,|1999 | | | | | | | | | | 2400 | |22 |Колгосп |Васильківський|12 | | |Іваненко | | | | | | | | | | | | | |"Світанок" |р-н, Київська | | | |В.П. | | | | | | | | | | | | | | |обл. | | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |Радгосп |Броварський |2 | | | | | | | | | | | | | | | | |"Тарасівський"|р-н, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Київська обл. | | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | |Колгосп |Бориспільський|8 | | | | | | | | | | | | | | | | |ім.Шевченка |р-н, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Київська обл. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". ** Графи 16-18 заповнюються починаючи з останнього місця
роботи.
М.П.
Керівник (заступник керівника)
______________________________ ________ _______________________
(назва органу Пенсійного (підпис) (прізвище, ініціали)
фонду України)
{ Додаток 8 в редакції Постанов Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006, N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }

Додаток 8а
до пункту 6.5 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України

ВІДОМОСТІ
про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій
за віком, призначених на пільгових умовах відповідно
до частини другої Прикінцевих положень Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", з _____________ 20___ року,
які не можуть бути відшкодовані у зв'язку
з ліквідацією підприємств без правонаступників
або знаходженням їх за межами України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, |Дата, з| Дата |Пункт та | Загальний місячний | Підлягає | Підлягає | Підлягає | Урахова- | у тому числі в розрізі підприємств | |з/п| ім'я, по | якої |досягнення| стаття, | розмір пенсії, грн | відшкодуванню | відшкодуванню | відшкодуванню | ний стаж |-------------------------------------| | | батькові |призна-| особою |згідно з | | щомісяця, грн |фактичних витрат на| фактичних витрат |роботи для| назва | адреса |стаж роботи| | | особи, | чено |пенсійного| якими | | |виплату та доставку|за попередній рік |призначен-|підприємства|підприємства| для | | | якій |пенсію | віку * |призначе-| | | пенсій за період з| (грн) |ня пенсії | | |призначення| | |призначена| | |но пенсію| | |моменту призначення| | на | | | пенсії на | | |пенсія на | | | | | | пенсії до місяця | |пільгових | | | пільгових | | |пільгових | | | | | | формування даної | | умовах, | | | умовах | | | умовах | | | | | | відомості | | усього | | | (років, | | | | | | |-----------------------+---------------------+-------------------+-------------------| (років, | | | місяців) | | | | | | |усього| у т.ч. | фактичних |фактичних|фактичних|фактичних|фактичних|фактичних| місяців) | | | | | | | | | | |----------------| витрат на |витрат на|витрат на|витрат на|витрат на|витрат на| | | | | | | | | | | |розмір|надбавки,| виплату |доставку | виплату |доставку | виплату | доставку| | | | | | | | | | | |пенсії|доплати, | пенсій | пенсії | пенсій | пенсій | пенсій | пенсій | | | | | | | | | | | | |підвищен-| (гр. 7 = | (% від | | | | | | | | | | | | | | | | | ня з | гр. 9) | гр. 9) | | | | | | | | | | | | | | | | | інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | джерел | | | | | | | | | | | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16** | 17** | 18** | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-------+----------+---------+------+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------+------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Згідно зі статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або статтею 55
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". ** Графи 16-18 заповнюються починаючи з останнього місця
роботи.
М.П.
Керівник (заступник керівника)
______________________________ ________ ______________________
(назва органу Пенсійного (підпис) (прізвище, ініціали)
фонду України)
{ Інструкцію доповнено Додатком 8а згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }
Додаток 9
до пункту 8.3 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України

Управління Пенсійного фонду України у _____________________________________
(районі, місті, районі у місті,
________________________________________
АРК, області, м. Києві, м. Севастополі)
________________________________________
(адреса)

| Вимога Корінець вимоги | про сплату боргу | ----------- від "___" ________ 200_ р. |від "___" ____________ 200_ р. N Ю - | | | | ----------- --------- | N Ю - | | | | За станом на "___" ____________ 200_ р. --------- |заборгованість зі сплати страхових внесків, штрафів |(фінансових санкцій) та пені (потрібне підкреслити) Виставлена (платнику, органам|_________________________________________________________ ДВС): (потрібне підкреслити)| (назва юридичної особи) _____________________________| (повна назва юридичної особи)| ----------------------------------------- -----------------------------| | | | | | | | | | | | _____________________________| ----------------------------------------- (місцезнаходження юридичної | (ЄДРПОУ) особи) |_______________________________________________________, ____________________________ | (місцезнаходження юридичної особи) ____________________________ | (ЄДРПОУ) |________________________________________________________ | (рахунки в установах банків (найменування банку)) Загальна сума боргу платника | страхових внесків станом на: | становить ______________ грн ____ коп. | "___" _________ 200_ р. | Відповідно до ст. 106 Закону України "Про |загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на становить:_____ грн __ коп., |підставі картки особового рахунку платника, рішень N ____ |від ____________________________________________________ у т. ч.недоїмка із внесків: |______________________________________________________: __________ грн ____ коп., | (назва управління Пенсійного фонду України у районі, фінансові санкції (штрафи): | місті або районі у місті) ___ грн ___ коп. | | 1. ВИМАГАЄ сплати недоїмки зі страхових внесків, пеня: _________ грн ___ коп. |фінансових санкцій (штрафів) та пені на |загальнообов'язкове державне пенсійне Керівник (заступник керівника)|страхування в сумі: _____________________________| (назва органу ПФУ) | (потрібне підкреслити) |------------------------------------------------------- ________ ____________________|| N р/р, на |Сума боргу| У тому числі | (підпис) (прізвище, ініціали)|| які | (грн, |------------------------------| ||сплачуються| коп.) |недоїмка |фінансові | пеня* | М. П. || борги | | |санкції | | || | | |(штрафи)* | | Вимогу отримав: ||-----------+----------+---------+----------+---------| (посада) ___________________ || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ____________________________ ||-----------+----------+---------+----------+---------| (прізвище, ініціали) || | х | | | | ____________________________ ||-----------+----------+---------+----------+---------| (підпис) || | х | | | | ||-----------+----------+---------+----------+---------| "___" ____________ 200_ р. || | х | | | | ||-----------+----------+---------+----------+---------| У разі надіслання вимоги || х |Всього | | | | листом з повідомленням про |------------------------------------------------------- вручення проставляється дата | вручення, зазначена у | * Графи 4, 5 заповнюються в разі формування повідомленні про вручення. |узгодженої вимоги, яка підлягає направленню до органів |державної виконавчої служби. | | 2. Суми, зазначені у вимозі, підлягають сплаті в |десятиденний строк з дня одержання цієї вимоги на рахунки |_________________________________________________________ | |в _______________________________ | (назва банку) | | 3. У разі несплати суми недоїмки, зазначеної в |пункті 1 вимоги, ця вимога передається до органу |державної виконавчої служби для стягнення в примусовому |порядку протягом року з дати, зазначеної в пункті 4 |вимоги. | 4. Дата набрання чинності вимоги про сплату боргу |__________________________________________ | | Керівник (заступник керівника) | __________________ ________ ______________________ | (назва органу ПФУ) (підпис) (прізвище, ініціали) | | Виконавець (прізвище, тел.) _____________________ | | М. П.

Додаток 10
до пункту 8.3 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

Управління Пенсійного фонду України у _____________________________________
(районі, місті, районі у місті,
________________________________________
АРК, області, м. Києві, м. Севастополі)
________________________________________
(адреса)

Вимога
Корінець вимоги | про сплату боргу | ------ від "___" ____________ 200_ р.|від "___" ____________ 200_ р. N Ф - | | | ------ ----------- | N Ф - | | | |За станом на "___" _____________ 200_ р. ----------- |заборгованість зі сплати страхових внесків, |фінансових санкцій (штрафів) та пені (потрібне Виставлена (платнику, органам |підкреслити)___________________________________ ДВС): (потрібне підкреслити) |_______________________________________________ |(прізвище, ім'я, по батькові платника внесків) _____________________________ | (прізвище, ім'я, по батькові | ----------------------------------------- платника внесків)____________ | | | | | | | | | | | | _____________________________ | ----------------------------------------- (дата і місце народження | (ідентифікаційний номер платника внесків) _____________________________ |_____________________________________________, платника внесків) | (дата і місце народження платника внесків) |_____________________________________________, _____________________________ | (місце проживання платника внесків) (місце проживання платника |_____________________________________________, _____________________________ | (місце роботи платника внесків) внесків) |_____________________________________________ _____________________________ |(рахунки в установах банків (найменування | банку)) (місце роботи платника | внесків) | становить ___________________ грн ____ коп. ------------------------------| (ідентифікаційний номер) | Відповідно до ст. 106 Закону України "Про |загальнообов'язкове державне пенсійне Загальна сума боргу |страхування" та на підставі картки особового платника страхових внесків за |рахунку платника, рішень N _____________________ станом на: |від ____________________________________________ |_______________________________________________: "___" ____________ 200_ р. | (назва управління Пенсійного фонду України | в районі, місті або районі у місті) становить: ______грн __ коп., | | 1. ВИМАГАЄ сплати недоїмки зі страхових у т.ч. недоїмка із внесків: |внесків, фінансових санкцій (штрафів) та пені на __________ грн ___ коп., |загальнообов'язкове державне пенсійне |страхування в сумі: (потрібне підкреслити) фінансові санкції (штрафи): | ___________ грн ___ коп., |------------------------------------------------- ||N р/р, на |Сума боргу| У тому числі | пеня: ________ грн ____ коп. || які | (грн, | | ||сплачуються| коп. ) |------------------------| Керівник (заступник керівника)|| борги | |недоїмка|фінансові|пеня*| ______________________________|| | | |санкції | | (назва органу ПФУ) || | | |(штрафи)*| | ________ _____________________||-----------+----------+--------+---------+-----| (підпис) (прізвище, ініціали)|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||-----------+----------+--------+---------+-----| М.П. || | х | | | | Вимогу отримав:______________||-----------+----------+--------+---------+-----| ______________________________|| | х | | | | (прізвище, ініціали) ||-----------+----------+--------+---------+-----| || | х | | | | _____________________________||-----------+----------+--------+---------+-----| (підпис) || х |Всього | | | | |------------------------------------------------- "___" ____________ 200_ р. |-------------- | У разі надіслання вимоги | * Графи 4, 5 заповнюються в разі формування листом з повідомленням про |узгодженої вимоги, яка підлягає направленню до вручення проставляється дата |органів державної виконавчої служби. вручення, зазначена у | повідомленні про вручення. | 2. Суми, зазначені у вимозі, підлягають |сплаті в десятиденний строк з дня одержання цієї |вимоги на рахунки ______________ в _____________ |________________________________________________ | (назва банку) | | 3. У разі несплати суми недоїмки, |зазначеної у пункті 1 вимоги, ця вимога |передається до органу державної виконавчої |служби для стягнення в примусовому порядку |протягом року з дати, зазначеної в пункті 4 |вимоги. | | 4. Дата набрання чинності вимоги про сплату |боргу _________. | | Керівник (заступник керівника) |__________________ ________ ____________________ |(назва органу ПФУ) (підпис) (прізвище, ініціали) | |Виконавець (прізвище, тел.) _______________ | |М.П.

Додаток 11
до пункту 8.3 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

РЕЄСТР
виданих вимог про сплату недоїмки

---------------------------------------------------------------------------------------- | Дата |Поряд-| Повна |Іденти-| Сума |Дата передачі | Дата | Відмітка|Відмітка | |формування|ковий | назва |фіка- | боргу | вимоги | надіс- | про | про | | вимоги |номер |страху- |ційний |(грн, | структурному | лання |отримання|неможли- | | | |вальника|номер | коп.) |підрозділу, до| вимоги | вимоги | вість | | | | | | |функцій якого | страху-|страхува-|вручення | | | | | | | входить |вальнику| льником | вимоги | | | | | | | реєстрація | | (якщо |страхува-| | | | | | | вхідної та | |отримане | льнику | | | | | | | вихідної | |повідом- |(вказати,| | | | | | |кореспонденції| |лення, то| з яких | | | | | | | | | вказати | причин) | | | | | | | | | дату | | | | | | | | | |отримання| | |----------+------+--------+-------+-------+--------------+--------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------+------+--------+-------+-------+--------------+--------+---------+---------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата передачі | Відмітка про |Дата надходження | Відмітка про |Відмітка про | Дата |Примітка| |корінця вимоги| оскарження | заяви від | результати |сплату боргу,| передачі | | | підрозділу |страхувальником|страхувальника до|розгляду заяви |зазначеної у |вимоги про| | | управління |вимоги (коли і | органу ПФУ на |страхувальника |вимозі (якщо | сплату | | | надходження |до якого органу| узгодження суми |щодо узгодження| сплата | недоїмки | | | доходів | оскаржено) |боргу, зазначеної| сум боргу, |здійснювалась|до органу | | | | | у вимозі | зазначених у |частинами, то| ДВС | | | | | | вимозі |розписати за | | | | | | | | датами | | | | | | | |надходження) | | | |--------------+---------------+-----------------+---------------+-------------+----------+--------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |--------------+---------------+-----------------+---------------+-------------+----------+--------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до пункту 8.9 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про сплату боргу

від "___" ____________ 200_ р. N ___

________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України в районі, місті,
районі у місті)
Повідомляє _____________________________________________________
(назва органу державної виконавчої служби)
про сплату _____________________________________________________
(назва юридичної або прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________
фізичної особи)
----------------------------------------- | | | | | | | | | | | ----------------------------------------- (ідентифікаційний номер платника внесків)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження (проживання) юридичної (фізичної) особи - _________________________________________________________________
платника внесків)
_________________________________________________________________
(рахунки в установах банків (найменування банку))
Відповідно до ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" та на підставі картки особового
рахунку платник повністю погасив борг у сумі:
------------------------------------------------------------------ | Сума боргу | У тому числі | | (грн, коп.) |------------------------------------------------| | | недоїмка | фінансові | пеня | | | | санкції | | | | | (штрафи) | | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Вимоги ________________________________ вважати відкликаними.
(номери та дати вимог)

Керівник (заступник керівника)
__________________ ____________ ________________________
(назва органу ПФУ) (підпис) (прізвище, ініціали)

Виконавець (прізвище, тел.) _______________
М.П.

Додаток 13
до підпункту 9.3.1
пункту 9.3
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками
та застрахованими особами
внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України
____________________________
(назва управління Пенсійного ____________________________
фонду України у районі, ____________________________
місті, районі у місті, ____________________________
адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій
за ухилення страхувальників від взяття на облік
або несвоєчасного подання заяви про взяття
на облік в органах Пенсійного фонду

"__" ____________ 200_ р. ______________________
(місце прийняття)

Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
рішення) на підставі пункту 1 частини 9 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за ухилення від
взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на
облік в органах Пенсійного фонду вирішив(ла) застосувати фінансові
санкції до _______________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - дата
народження) ________________________ N рахунку ________________ МФО __________
(адреса) __________________________________________________________________
(назва установи банку) у таких розмірах: _______________________________________________,
(сума штрафних санкцій в гривнях)
які в десятиденний термін з дня отримання рішення підлягають
перерахуванню (сплаті) на рахунок ________________________________ __________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку ___________________ МФО ___________ ЄДРПОУ ____________ __________________________________________________________________
(назва установи банку)
Оскарження рішення платником страхових внесків може бути
здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення,
у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні рішення
до органу державної виконавчої служби) ______________________ _______________ ______________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано: ______________________ _______________ ______________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла рішення)
М.П. "___"________________ 200_ року
(дата отримання рішення)
{ Додаток 13 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 14-5
( z1185-06 ) від 10.10.2006 }
Додаток 14
до підпункту 9.3.2
пункту 9.3 та пункту 10.5
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками
та застрахованими особами
внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України
(у редакції постанови
правління Пенсійного
фонду України
від 03.08.2009 N 19-1)
( z0825-09 ) ____________________________
(назва управління Пенсійного
фонду України
____________________________
у районі, місті,
____________________________
районі у місті, адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій
та нарахування пені за несплату (неперерахування)
або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування)
страхувальниками страхових внесків,
у тому числі донарахованих страхувальниками
або органом Пенсійного фонду

"__" ____________ 200_ року __________________
(місце прийняття)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи,
яка приймає рішення)
на підставі пункту 2 частини дев'ятої статті 106 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за
несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне
перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі
донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду,
вирішив(ла) застосувати до _______________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
страхувальника, для фізичної особи - суб'єкта підприємницької
__________________________________________________________________
діяльності - дата народження)
____________________ рахунки в установах банків N ________________
(адреса)
МФО ____________ ЄДРПОУ ________________ у вигляді стягнення суми
штрафу в розмірі _________________________________________________
(10%)
та нарахування пені в розмірі ___________________________________
(0,1 відсотка на суми недоїмки_
і фінансових санкцій)
за період з ___.___.______ року до ___.___.______ року, які
протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення підлягають
перерахуванню (сплаті) на рахунки ________________________________
(назва управління ПФУ)
у сумі _____ грн на рахунок N _______ МФО _______ ЄДРПОУ _______;
у сумі _____ грн на рахунок N _______ МФО _______ ЄДРПОУ _______;
у сумі _____ грн на рахунок N _______ МФО _______ ЄДРПОУ _______;
У разі несплати сум штрафу та пені у визначений строк до __________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.
Оскарження рішення платником страхових внесків може бути
здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення у
порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.
Дата набрання чинності рішенням _________________________________
(заповнюється при направленні
_________________________________________________________________
рішення до органу державної виконавчої служби)
__________________________ __________ _________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
__________________________ __________ _________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) прийняла рішення)
М.П. "___" ________________ 200__ року
(дата отримання рішення)
{ Додаток 14 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1
( z0233-05 ) від 31.01.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007; в
редакції Постанови Пенсійного фонду N 19-1 ( z0825-09 ) від
03.08.2009 }
Додаток 15
до підпункту 9.3.3
пункту 9.3 Інструкції про
порядок обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

__________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України __________________________________________
у районі, місті, районі у місті, __________________________________________
адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій за приховування
(заниження) страхувальником сум заробітної плати
(виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески

"___" ____________ 200_ р. __________________
(місце прийняття)

Я, _________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
рішення)
на підставі матеріалів документальної перевірки _________________,
(номер та дата акта перевірки)
__________________________________________________________________
(назва чи прізвище та ініціали страхувальника, __________________________________________________, якою виявлено
адреса, N рахунку в установі банку)
приховування (заниження) сум заробітної плати (виплат, доходу) ______________ грн, повторне приховування (заниження) сум
заробітної плати (виплат, доходу) ______________ грн,
відповідно до пункту 3 частини 9 статті 106 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вирішив
застосувати фінансові санкції в таких розмірах: __________________________________________________________________
(всієї суми / у трикратному розмірі прихованої
(заниженої) заробітної плати (виплат, доходу))
Штраф протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення
підлягає перерахуванню (сплаті) на рахунки _______________________ __________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України)
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн;
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн;
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.
Оскарження рішення платником страхових внесків може бути
здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення
у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні __________________________________________________________________
рішення до органу державної виконавчої служби)
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

М.П. "___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення)

Додаток 16
до підпункту 9.3.4
пункту 9.3 Інструкції про
порядок обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

__________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України
__________________________________________
у районі, місті, районі у місті, адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій за донарахування
органом Пенсійного фонду України або страхувальником
сум своєчасно не обчислених та не сплачених
страхових внесків

"___" ____________ 200_ р. __________________
(місце прийняття)

Я, ________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, __________________________________________________________________
яка приймає рішення)
розглянувши матеріали документальної перевірки __________________,
(номер та дата акта перевірки), _________________________________________________________________,
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника,
для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності -
дата народження)
з питань ________________________________________________________,
якою виявлено порушення __________________________________________
__________________________________________________________________
(назва законодавчого акта, номер статті /пункту, підпункту/)
і за наслідками якої донараховано _______________ грн до
Пенсійного фонду України _________________________________________________________________,
(назва управління Пенсійного фонду України)
на підставі пункту 4 частини 9 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вирішив
застосувати до ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, адреса)
фінансові санкції в таких розмірах ______________________________,
(сума в гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) до _____________________________ __________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України)
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн;
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн;
на рахунок ________ МФО _______ ЄДРПОУ ________ в сумі ______ грн.
Оскарження рішення платником страхових внесків може бути
здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення
у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні __________________________________________________________________
рішення до органу державної виконавчої служби)
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

М.П. "___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення)

Додаток 17
до підпункту 9.3.5
пункту 9.3 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України
__________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України
__________________________________________
у районі, місті, районі у місті,
__________________________________________
адреса)

РІШЕННЯ N ____
про застосування фінансових санкцій за неподання,
несвоєчасне подання, подання не за встановленою
формою звітності до органів Пенсійного
фонду України

"__" ____________ 20__ року ______________________
(місце прийняття)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи,
яка приймає рішення)
на підставі пункту 5 частини дев'ятої статті 106 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за
неподання, несвоєчасне подання ___________________________________
(необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
(назва звітності)
у строки, визначені законодавством, вирішив застосувати фінансові
санкції до _______________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника,
адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________,
(сума фінансових санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _____________________ _________________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України )
N рахунку ________________ МФО __________ ЄДРПОУ _________________
Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене
протягом 10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку,
визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.
Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні рішення
до органу державної виконавчої служби)
____________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано
____________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)
М.П.
"__" ___________ 20__ року.
(дата отримання рішення)
{ Додаток 17 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4
( z0366-10 ) від 11.05.2010 }

Додаток 17а
до підпункту 9.3.5
пункту 9.3 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими
особами внесків
на загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування до Пенсійного
фонду України
__________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України
__________________________________________
у районі, місті, районі у місті,
__________________________________________
адреса)

РІШЕННЯ N _____
про застосування фінансових санкцій за подання
до органів Пенсійного фонду України недостовірних
відомостей, що використовуються в системі
персоніфікованого обліку

"__" ____________ 20___ року ______________________
(місце прийняття)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової
особи, яка приймає рішення)
на підставі пункту 5 частини дев'ятої статті 106 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за подання
недостовірних відомостей, що використовуються в системі
персоніфікованого обліку _____ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(назва звітності)
вирішив застосувати фінансові санкції до _________________________ __________________________________________________________________
(назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника,
адреса, N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________,
(сума фінансових санкцій у гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _____________________ _________________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку ________________ МФО __________ ЄДРПОУ _________________
Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене
протягом 10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку,
визначеному частиною тринадцятою статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.
Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні рішення
до органу державної виконавчої служби)
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)
М.П. "__" ________________ 20__ року.
(дата отримання рішення)
{ Інструкцію доповнено Додатком 17а згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }
Додаток 18
до підпункту 9.3.6
пункту 9.3 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

__________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України __________________________________________
у районі, місті, районі у місті, __________________________________________
адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій за неведення
в установленому порядку обліку сум заробітної плати
(виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески,
відсутність первинних документів про обчислення
та сплату страхових внесків

"___" ____________ 200_ р. __________________
(місце прийняття)

Я, _________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
рішення)
на підставі пункту 6 частини 9 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за неведення в
установленому порядку обліку сум заробітної плати (виплат,
доходу), на які нараховуються страхові внески, за відсутність
первинних документів про обчислення та сплату страхових внесків
вирішив застосувати фінансові санкції до _________________________ _________________________________________________________________
(назва підприємства чи прізвище, ініціали страхувальника, адреса,
N рахунку в установі банку)
у таких розмірах: _______________________________________________,
(сума фінансових санкцій в гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок ____________________ _______________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку _____________ МФО ____________ ЄДРПОУ ______________
Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене
протягом 10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку,
визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні __________________________________________________________________
рішення до органу державної виконавчої служби)
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

М.П. "___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення)

Додаток 19
до підпункту 9.3.7
пункту 9.3 Інструкції про
порядок обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

__________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України __________________________________________
у районі, місті, районі у місті, __________________________________________
адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій за несплату,
неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів
із страхових внесків

"___" ____________ 200_ р. __________________
(місце прийняття)

Я, _________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
рішення)
на підставі пункту 7 частини 9 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за несплату,
неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових
внесків вирішив застосувати фінансові санкції до __________________________________________________________________
(назва підприємства чи прізвище, ініціали страхувальника, адреса, __________________________________________________________________
N рахунку в установі банку)
у вигляді стягнення суми штрафу в розмірі 50% сум
несплачених або несвоєчасно сплачених авансових платежів: _________________________________________________________________,
(сума фінансових санкцій в гривнях)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _____________________ ______________________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку _______________ МФО __________ ЄДРПОУ _____________
Оскарження рішення платником внесків може бути здійснене
протягом 10 робочих днів з дня одержання цього рішення у порядку,
визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні ______________________________________________________
рішення до органу державної виконавчої служби)
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

М.П. "___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення)

Додаток 20
до підпункту 9.4.2
пункту 9.4 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

______________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України ______________________________________
у районі, місті, районі у місті, ______________________________________
адреса)

РІШЕННЯ N
про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне
перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські
рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків,
фінансових санкцій

"___" ____________ 200_ р. __________________
(місце прийняття)

Я, ________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає
рішення)
прийняв рішення застосувати до __________________________________
(назва установи банку)
- на підставі пункту 1 частини 10 статті 106 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за
несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на
банківські рахунки управління Пенсійного фонду ___________________ ______________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України)
сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у частині
дев'ятій цієї статті, нарахувати пеню в сумі _____________________
грн та застосувати штраф у розмірі __________________________ грн;
(10% своєчасно не зарахованих сум)
- за порушення вимог, передбачених частиною 12 статті 20
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", накласти штраф у розмірі _________________________ _____________________________________________________________ грн,
(сума страхових внесків, яка підлягає сплаті страхувальником)
які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунок _____________________ ________________________________________________:
(назва управління Пенсійного фонду України)
N рахунку _______________ МФО __________ ЄДРПОУ ______________
У разі несплати суми штрафу та пені у визначений строк до ___________________________________
(назва установи банку)
будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.
Оскарження рішення платником страхових внесків може бути
здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення
у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення. У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності. Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні _________________________________________________________
рішення до органу державної виконавчої служби)
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
Перший примірник рішення отримано:
_______________________ ________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
отримала рішення)

М.П. "___" ____________ 200_ року
(дата отримання рішення)

Додаток 21
до пункту 9.5 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

ЖУРНАЛ
обліку рішень про застосування фінансових санкцій
та нарахування пені за 200_ рік

------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Номер | Кому |Пункт та | Сума | Сума | Дата |Примітка| |з/п|прийняття|рішення|надсилається | стаття |фінансових| нара- |отримання| | | | рішення | | рішення | Закону, | санкцій |хованої| рішення | | | | | | (назва або |згідно з | (штрафу) | пені | страху- | | | | | | прізвище, | якими | (грн) |(грн) |вальником| | | | | | ім'я, по |застосо- | | | | | | | | | батькові | вано | | | | | | | | | страху- |фінансову| | | | | | | | | вальника) | санкцію | | | | | | | | | | (штраф) | | | | | |---+---------+-------+-------------+---------+----------+-------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+---------+-------+-------------+---------+----------+-------+---------+--------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------------+---------+----------+-------+---------+--------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------------+---------+----------+-------+---------+--------| | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-------------+---------+----------+-------+---------+--------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 22
до пункту 10.11 Інструкції
про порядок обчислення
і сплати страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

Корінець повідомлення Повідомлення
N _______________ від "___" ____________ 200_ р. N ___ від "___" ___________ 200_ р. ____________________________________________ (назва органу Пенсійного фонду) Виставлене ______________________________ повідомляє _________________________________ (повна назва платника або (повна назва платника або ______________________________ ____________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові) прізвище, ім'я, по батькові, ____________________________________________ ______________________________ ідентифікаційний номер або ЄДРПОУ платника, (ідентифікаційний номер, ___________________________________________, ЄДРПОУ платника) місцезнаходження (проживання) платника) місцезнаходження (проживання) _______________________________ що згідно з ч. 5 ст. 106 Закону України платника) "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" _______________________________ Відповідно до календарної (назва платника або
черговості виникнення недоїмки, _____________________________________________ пені та фінансових санкцій прізвище та ініціали - фізичної особи) здійснено перерозподіл сплаченої
відповідно до календарної черговості "___" ____________ 200_ р. N ___ виникнення недоїмки, пені та фінансових санкцій здійснено перерозподіл сплаченої суми боргу _______ грн "___" ____________ 200_ р. N ___ в сумі ________ грн ________________________ за платежем:___________________ (назва платежу) (назва платежу) --------------------------------------------- -------------------------------- |Сплачена | Перерозподіл суми на погашення | |Сплаче-|Перерозподіл суми на | | сума |---------------------------------| |на сума| погашення | | | недоїмка | пеня | фінансові | | |----------------------| | | | | санкції | | |недоїм-|пеня|фінансові| |---------+----------+---------+------------| | | ка | | санкції | | | | | | |-------+-------+----+---------| --------------------------------------------- | | | | | -------------------------------- Довідково: сума боргу, що залишилася несплаченою
за станом на "___" ________________ 200_ р. Начальник (заступник в результаті перерозподілу сплаченої начальника) ____________________ суми ________ грн
(назва органу ________________________________ --------------------------------------------- Пенсійного фонду) |Загальна | У тому числі | | сума |---------------------------------| ________ ______________________ | боргу |недоїмка| пеня |фінансові санкції| (підпис) (прізвище, ініціали) |---------+--------+------+-----------------| | | | | | М.П. ---------------------------------------------
Повідомлення отримав_______ Начальник (заступник начальника) ______ ________________________________ _________________________________________ (посада) (назва органу Пенсійного фонду) ________________________________
(прізвище, ініціали) М.П. ________________________________
(підпис)
"___" ____________ 200_ р.

{ Додаток 23 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }

{ Додаток 24 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }
{ Додаток 25 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }

{ Додаток 26 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }

{ Додаток 27 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }
Додаток 28
до пункту 15.1 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України
До управління Пенсійного фонду України ______________________________________
(у районі, місті, районі у місті)
від __________________________________
(прізвище та ініціали) _____________________________________,
що проживає за адресою _______________ ______________________________________
тел.__________________________________

------ ----------------------------------------- | ФО | | | | | | | | | | | | ------ ----------------------------------------- (ідентифікаційний номер)
--------------------------------- Серія та номер паспорта | | | | | | | | | ---------------------------------
________________________________________________________________
(ким і коли виданий)

ЗАЯВА
Я, ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до частини 3 статті 24 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" бажаю доплатити
за неповні ______________________________________________________
(вказати місяці та роки)
страхові внески до мінімального страхового внеску з метою
зарахування зазначених місяців до страхового стажу як повних
місяців.

"___" ___________ 200_ р. _________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 29
до пункту 15.2 Інструкції
про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України

ПОВІДОМЛЕННЯ-РОЗРАХУНОК
від "___" ____________ 200_ р. N ___
__________________________________________________________________
(назва органу Пенсійного фонду України)
повідомляє гр. ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
ідентифікаційний номер ______________________
адреса___________________________________________________________,
що відповідно до частини 3 статті 24 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з метою
зарахування неповних місяців до страхового стажу як повних
місяців Вам визначено таку суму доплати:
------------------------------------------------------------------ | Період (місяць, рік) | Сума доплати | |----------------------------+-----------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------+-----------------------------------| | | | |----------------------------+-----------------------------------| | | | |----------------------------+-----------------------------------| | | | |----------------------------+-----------------------------------| | Всього | | ------------------------------------------------------------------
Указана сума підлягає сплаті у строк до ____________________
(число, місяць, рік)
на рахунок Пенсійного фонду України ______________________________
(номер рахунку)
_________________________________________, МФО ___________________
(назва банку)
Начальник управління
Пенсійного фонду України у
_______________________________ ________ _______________________
(районі, місті, районі у місті) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

{ Додаток 30 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 2-2 ( z0071-07 ) від 18.01.2007 }

{ Додаток 31 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }

{ Додаток 32 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }

{ Додаток 33 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 9-4 ( z0366-10 ) від 11.05.2010 }

{ Додаток 34 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1136-09 ) від 05.11.2009 }вверх