Документ z0058-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.06.2015, основание - z0439-15

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.12.2011  № 575


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 58/20371

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 350 від 31.03.2015}

Про затвердження форми звітності № 6 „Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом” та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 397, та на виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності № 6 „Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом” та Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6 „Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом”, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.2009 № 372 „Про затвердження форми звітності № 6 „Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом” та Інструкції щодо її заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.12.2009 за № 1181/17197.

3. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити подання звітності Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі щороку у встановлені терміни.

4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України забезпечити подання звітності Міністерству соціальної політики України.

5. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова):

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

забезпечити подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та за регіонами щороку до 15 березня.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.


Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики УкраїниО. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.12.2011 № 575

ЗВІТ
про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом
Форма № 6 (річна)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.12.2011 № 575


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 58/20371

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 6 „Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом”

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999, визначає порядок заповнення форми звітності № 6 „Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом”.

1.2. Управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації подають форму № 6 до 15 січня Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.3. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій подають до 1 лютого Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України узагальнений звіт.

1.4. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій подають до 20 лютого головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі узагальнений звіт.

1.5. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України до 1 березня подає узагальнений по Україні звіт Міністерству соціальної політики України з наданням копій звітів щодо кожного регіону окремо.

1.6. Міністерство соціальної політики України до 15 березня подає узагальнений по Україні звіт Державній службі статистики України.

1.7. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником.

ІІ. Заповнення розділу I „Кількість інвалідів, які мають спеціальний автотранспорт, станом на 01.01.20___”

2.1. У рядку 01:

у графі 1 вказується кількість інвалідів, які мають спецавтотранспорт, усього; графа 1 = сумі даних граф 2, 3, 9, 15, 16 рядка 01;

у графах 3 - 8 – кількість інвалідів, які отримали автомобілі безкоштовно; графа 3 = сумі граф 4 - 8 рядка 01, зокрема у графах 5 - 7 вказується кількість інвалідів, які отримали автомобілі безкоштовно за кошти державного бюджету, у графі 8 – кількість інвалідів, які отримали автомобілі інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобілів „Запорожець”, „Таврія”, „Славута” та доплати різниці вартості автомобілів;

у графах 9 - 14 вказується кількість інвалідів, які отримали автомобілі на пільгових умовах; графа 9 = сумі граф 10 - 14 рядка 01, зокрема у графах 11 – 13 вказується кількість інвалідів, які отримали автомобілі на пільгових умовах за кошти державного бюджету, у графі 14 – кількість інвалідів, які отримали автомобілі інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобілів „Запорожець”, „Таврія”, „Славута” та доплати різниці вартості автомобілів;

у графі 15 вказується кількість інвалідів, які отримали автомобілі, що придбані за благодійні внески;

у графі 16 вказується кількість інвалідів, які отримали автомобілі як гуманітарну допомогу;

рядок 01 = сумі даних рядків 02 – 05 за відповідними графами;

рядок 01 = сумі даних рядків 07, 08, 09, 11 – 18 за відповідними графами.

2.2. У рядках 02 - 06:

у рядках 02 - 06 категорії інвалідів, які мають спеціальний автотранспорт, розподіляються за групами інвалідності та без групи для дітей-інвалідів, а також вказується кількість сімей, у яких проживають двоє і більше інвалідів;

кожен з рядків 02 - 06 графи 1 = сумі граф 2, 3, 9, 15, 16 за відповідними рядками.

2.3. У рядках 07 - 18:

у рядках 07 - 18 вказуються категорії інвалідів, яких забезпечено спеціальним автотранспортом, а саме: особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інваліди війни з числа першочерговиків, інваліди війни з числа позачерговиків, з них І групи по зору, інваліди від загального захворювання, діти-інваліди до 18 років, інваліди з дитинства, інваліди ЧАЕС, інваліди з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, інваліди внаслідок репресій, інваліди внаслідок захворювання, отриманого під час військової служби, інваліди трудового каліцтва невиробничого характеру;

кожен з рядків 07 - 18 графи 1 = сумі граф 2, 3, 9, 15, 16 за відповідними рядками.

ІІІ. Заповнення розділу II „Кількість спеціального автотранспорту, що одержали інваліди у звітному році”

3.1. У рядку 01:

у графі 1 вказується залишок автомобілів минулого року, які на початок звітного періоду залишилися невиданими;

графа 1 рядка 01 = сумі граф 2, 8, 14, 15.

3.2. У рядку 02 вказується кількість автомобілів, що надійшла в регіони протягом звітного року;

графа 1 рядка 02 = сумі граф 2, 8, 14, 15.

3.3. У рядку 03 вказується загальна кількість автомобілів, придбаних за кошти різних джерел фінансування та виданих протягом звітного року:

у графі 1 рядка 03 вказується загальна кількість автомобілів, виданих інвалідам за рахунок коштів різних джерел фінансування протягом звітного року;

графа 1 рядка 03 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

графа 2 = сумі граф 3 - 7, у графах 4 - 6 кількість автомобілів розподіляється за модифікаціями, у графі 7 вказується кількість автомобілів інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобіля „Славута” та доплати різниці їх вартості;

графа 8 = сумі граф 9 – 13; у графах 10 - 12 кількість автомобілів розподіляється за модифікаціями, у графі 13 вказується кількість автомобілів інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобіля „Славута” та доплати різниці їх вартості;

графа 1 рядка 03 = сумі даних графи 1 рядків 04 – 07;

графа 2 рядка 03 = сумі даних графи 2 рядків 04 – 06;

графа 3 рядка 03 = сумі даних графи 3 рядків 05, 06;

графа 4 рядка 03 = сумі даних графи 4 рядків 04, 05;

графа 5 рядка 03 = сумі даних графи 5 рядків 04, 05;

графа 6 рядка 03 = сумі даних графи 6 рядків 04, 05;

графа 7 рядка 03 = сумі даних графи 7 рядків 04, 05;

контроль даних рядка 03 за графами 8 – 13 здійснюється аналогічно контролю даних рядка 03 за графами 2 – 7, але з використанням граф 8 – 13;

графа 14 рядка 03 = даним графи 14 рядка 06;

графа 15 рядка 03 = даним графи 15 рядка 07.

3.4. У рядках 04 – 07 кількість автомобілів розподіляється за джерелами фінансування для придбання спеціального автотранспорту, а саме: вказується загальна кількість автомобілів, виданих протягом звітного року за рахунок коштів державного бюджету; коштів, накопичених від сплати 7% та 30%, внесених інвалідами за придбані пільгові автомобілі на рахунок Фонду соціального захисту інвалідів; за рахунок надходження благодійних внесків та коштів місцевих бюджетів; також вказується кількість автомобілів, одержаних як гуманітарна допомога.

3.5. У рядку 04:

у графі 1 рядка 04 вказується загальна кількість автомобілів, виданих інвалідам за рахунок коштів державного бюджету протягом звітного року; графа 1 = сумі граф 2, 8;

графа 2 = сумі граф 4 – 7; у графах 4 - 6 кількість автомобілів розподіляється за модифікаціями, у графі 7 вказується кількість автомобілів інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобіля „Славута” та доплати різниці їх вартості;

графа 8 = сумі граф 10 – 13; у графах 10 - 12 кількість автомобілів розподіляється за модифікаціями, у графі 13 вказується кількість автомобілів інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобіля „Славута” та доплати різниці їх вартості.

3.6. У рядку 05:

у графі 1 рядка 05 вказується загальна кількість автомобілів, виданих інвалідам за кошти, накопичені від сплати 7% та 30%, внесених інвалідами за придбані пільгові автомобілі на рахунок Фонду соціального захисту інвалідів; графа 1 = сумі граф 2, 8.

3.7. У рядку 06:

у графі 1 рядка 06 вказується загальна кількість автомобілів, придбаних за рахунок надходження благодійних внесків та коштів місцевих бюджетів; графа 1 = сумі граф 3, 9, 14.

3.8. У рядку 07:

у графі 1 рядка 07 вказується загальна кількість автомобілів, одержаних як гуманітарна допомога; дані графи 1 = даним графи 15.

3.9. У рядку 08:

у графі 1 рядка 08 вказується залишок автомобілів, що надійшли протягом звітного року і на кінець звітного періоду залишилися невиданими;

графа 1 рядка 08 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

графа 15 рядка 08 = графа 15 рядка 01 + графа 15 рядка 02 - графа 15 рядка 07.

3.10. У рядку 09 вказується загальна кількість повернутого та вилученого автотранспорту за напрямами використання у звітному році:

графа 1 рядка 09 = сумі даних рядків 10 – 12 графи 1;

у графі 1 рядка 10 вказується кількість автомобілів, які було видано інвалідам згідно з чергою із загальної кількості автомобілів, повернутих та вилучених протягом звітного року, графа 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

у графі 1 рядка 11 вказується кількість автомобілів, які після смерті інваліда залишено сім’ї протягом звітного року;

у графі 1 рядка 12 вказується кількість автомобілів, зданих на металобрухт.

3.11. У рядку 13 вказуються категорії інвалідів, які одержали спеціальний автотранспорт у звітному році:

у графі 1 рядка 13 вказується загальна кількість спеціального автотранспорту, який одержали інваліди у звітному році; графа 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

графа 2 = сумі граф 3 – 7; у графах 4 - 6 кількість автомобілів розподіляється за модифікаціями, у графі 7 вказується кількість автомобілів інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобіля „Славута” та доплати різниці їх вартості;

графа 8 = сумі граф 9 – 13; у графах 10 - 12 кількість автомобілів розподіляється за модифікаціями, у графі 13 вказується кількість автомобілів інших марок вітчизняного виробництва з урахуванням вартості автомобіля „Славута” та доплати різниці їх вартості;

рядок 13 за всіма графами включає у себе дані про кількість автомобілів, що одержали інваліди у звітному році;

рядок 13 = рядку 03;

рядок 13 = сумі рядків 14, 17, 27 за відповідними графами, що містять дані про кількість автомобілів, що одержали інваліди, які мають право на першочергове, позачергове та в порядку загальної черги забезпечення автомобілями.

3.12. У рядку 14:

у графі 1 рядка 14 вказується кількість автомобілів, якими забезпечено інвалідів першочергово протягом звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

рядок 14 = сумі даних рядків 15, 16 за всіма графами, які містять дані про кількість автомобілів, що одержали інваліди, які мають право на першочергове забезпечення автомобілями.

3.13. У рядках 15, 16 вказується кількість автомобілів, які одержали інваліди за категоріями, а саме: особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

3.14. У рядку 17:

у графі 1 рядка 17 вказується кількість автомобілів, які одержали інваліди позачергово протягом звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

рядок 17 = сумі даних рядків 18, 21 - 26 за відповідними графами, які містять дані про кількість автомобілів, які одержали інваліди, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями.

3.15. У рядках 18 - 26 вказується кількість автомобілів, які отримали інваліди за категоріями, а саме: інваліди війни, з них інваліди війни І групи по зору, інваліди війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов’язків військової служби, інваліди ЧАЕС І групи, інваліди ЧАЕС ІІ групи з медичними показаннями, сім’ї, в яких проживають двоє і більше інвалідів, інваліди з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, інваліди з куксами обох ніг і рук, інваліди з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються;

кожен з рядків 18 - 26 графи 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15 за відповідними рядками.

3.16. У рядку 27:

у графі 1 рядка 27 вказується кількість автомобілів, які отримали інваліди у порядку загальної черги протягом звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15;

рядок 27 = сумі даних рядків 28 - 35 за всіма графами, що містять дані про кількість автомобілів, які отримали інваліди у порядку загальної черги.

3.17. У рядках 28 - 35 вказується кількість автомобілів, які отримали інваліди за категоріями, а саме: інваліди від загального захворювання, діти-інваліди, інваліди з дитинства, інваліди ЧАЕС ІІ групи без медичних показань, інваліди ЧАЕС ІІІ групи з медичними показаннями, інваліди внаслідок репресій, особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях, інваліди трудового каліцтва невиробничого характеру;

кожен з рядків 28 - 35 графи 1 = сумі граф 2, 8, 14, 15 за відповідними рядками.

ІV. Заповнення розділу III „Чисельність інвалідів,які мають право на забезпечення спеціальнимавтотранспортом, станом на 01.01.20___”

4.1. У рядку 01:

у графі 1 рядка 01 вказується чисельність інвалідів, які перебували на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом на початок звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10;

графа 2 = сумі граф 3 - 5, у яких вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для безкоштовного забезпечення автомобілем, у розрізі модифікацій;

графа 6 = сумі граф 7 - 9, у яких вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілем за 7 %, у розрізі модифікацій;

графа 10 = сумі граф 11 - 13, у яких вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілем за 30 %, у розрізі модифікацій.

4.2. У рядку 02:

у графі 1 рядка 02 вказується чисельність інвалідів, які одержали спеціальний автотранспорт у звітному році, всього (рядок 02 розділу III = рядку 13 розділу II); графа 1= сумі граф 2, 6, 10.

4.3. У рядку 03:

у графі 1 рядка 03 вказується загальна чисельність інвалідів, яких знято з обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом протягом звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10;

рядок 03 = сумі даних рядків 04, 05 за всіма графами.

4.4. У рядку 04:

у графі 1 рядка 04 вказується чисельність інвалідів, яких знято з обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом з причини вибуття та смерті; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10.

4.5. У рядку 05:

у графі 1 рядка 05 вказується чисельність інвалідів, яких знято з обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом з інших причин; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10.

4.6. У рядку 06:

у графі 1 рядка 06 вказується чисельність інвалідів, яких взято на облік для забезпечення спеціальним автотранспортом протягом звітного року; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10.

4.7. У рядку 07:

у графі 1 рядка 07 вказується загальна чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом на кінець звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10;

рядок 07 = рядок 01 + рядок 06 – рядок 02 – рядок 03 за всіма графами;

рядок 07 = сумі даних рядків 08, 11, 21 за всіма графами, що містять дані про інвалідів, які мають право на першочергове, позачергове та в порядку загальної черги забезпечення спеціальним автотранспортом.

4.8. У рядку 08:

у графі 1 рядка 08 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом першочергово на кінець звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10;

рядок 08 = сумі даних рядків 09, 10 за всіма графами, що містять дані про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

4.9. У рядку 11:

у графі 1 рядка 11 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом позачергово на кінець звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10;

рядок 11 = сумі рядків 12, 15 - 20 за відповідними графами, що містять дані про інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями.

4.10. У рядках 12 - 20 чисельність інвалідів, яких забезпечено спеціальним автотранспортом, розподіляється за категоріями, а саме: інваліди війни, з них інваліди війни І групи по зору, інваліди війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов’язків військової служби, інваліди ЧАЕС І групи, інваліди ЧАЕС ІІ групи з медичними показаннями, сім’ї, в яких проживають двоє і більше інвалідів, інваліди з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, інваліди з куксами обох ніг і рук, інваліди з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються;

кожен з рядків 12 - 20 графи 1 = сумі граф 2, 6, 10 за відповідними рядками.

4.11. У рядку 21:

у графі 1 рядка 21 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом в порядку загальної черги, на кінець звітного періоду; графа 1 = сумі граф 2, 6, 10;

рядок 21 = сумі даних рядків 22 - 29 за всіма графами, що містять дані про інвалідів, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом у порядку загальної черги.

4.12. У рядках 22 - 29 чисельність інвалідів, які мають право в порядку загальної черги на забезпечення спеціальним автотранспортом, розподіляється за категоріями, а саме: інваліди від загального захворювання, діти-інваліди, інваліди з дитинства, інваліди ЧАЕС ІІ групи без медичних показань, інваліди ЧАЕС ІІІ групи з медичними показаннями, інваліди внаслідок репресій, особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях, інваліди трудового каліцтва невиробничого характеру;

кожен з рядків 22 - 29 графи 1 = сумі граф 2, 6, 10 за відповідними рядками.

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавверх