Документ z0057-13, действует, текущая редакция — Редакция от 27.08.2019, основание - z0883-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2012  № 559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 57/22589

Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 676 від 30.09.2014
№ 612 від 24.11.2015
№ 94 від 20.02.2018
№ 254 від 28.05.2019 - зміни опрацьовуються}

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 29, статей 41, 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.08.2005 № 46 «Про затвердження Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243, та від 13.01.2011 № 8 «Про затвердження Змін до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.02.2011 за № 157/18895.

3. Департаменту регулювання та ліцензування і Департаменту правового забезпечення подати це рішення в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
М.Ю. Бродський


В.П. Цушко


Г.А. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
01.11.2012 № 559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 57/22589

ПОРЯДОК
надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає:

процедуру надання, продовження дії, переоформлення, анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП);

{Абзац третій пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

процедуру повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП);

{Абзац п'ятий пункту 1.1 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб (у тому числі нерезидентів), фізичних осіб - підприємців, які планують здійснювати діяльність з експлуатації або експлуатують РЕЗ (ВП) у смугах радіочастот загального користування.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

1.3. Висновок щодо електромагнітної сумісності РЕЗ (ВП) стаціонарного розташування (далі - висновок щодо ЕМС) надається Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) за результатами розрахунків електромагнітної сумісності заявленого РЕЗ (ВП), а за потреби - відповідних погоджень і міжнародної координації заявлених частот і характеристик випромінювання (далі - міжнародна координація).

1.4. Висновок щодо ЕМС відповідно до цього Порядку отримують:

1.4.1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, - для надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР).

1.4.2. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які мають намір здійснювати розповсюдження телерадіопрограм:

на РЕЗ аналогового ефірного телевізійного або звукового мовлення:

телерадіоорганізація, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення (або дозвіл на тимчасове мовлення) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, або суб’єкт господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і планує його експлуатацію на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження нею програм телебачення або радіомовлення згідно з діючою ліцензією на мовлення (або дозволом на тимчасове мовлення) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі (у тому числі цифрового наземного телевізійного або звукового мовлення) - оператор телекомунікацій (оператор багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення й отримав ліцензію провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення або який зазначений у поданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення як користувач радіочастотного ресурсу України для багатоканальних телемереж, що передбачають використання радіочастотного ресурсу України.";

{Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

1.4.3. Юридичні або фізичні особи - технологічні користувачі, які мають намір користуватися РЧР України без надання телекомунікаційних послуг.

1.5. Висновок щодо ЕМС не надається для тих РЕЗ стаціонарного розташування, технічні характеристики та умови експлуатації яких відповідають наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Тестові випробування мереж радіозв’язку, які використовують радіотехнологію, що визначена як перспективна для впровадження у розділі II Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План РЧР), з метою експериментального підтвердження забезпечення умов виконання ЕМС з іншими РЕЗ (ВП) у місці розташування та/або зоні використання, проводяться без видачі висновку щодо ЕМС за умови дотримання визначених УДЦР необхідних параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) таких мереж радіозв’язку для уникнення шкідливих та електромагнітних завад, інших ризиків, пов’язаних із тестовим випробуванням таких мереж радіозв’язку.

{Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

1.6. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію.

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) засвідчує право власника конкретного РЕЗ (ВП) на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах. Дія дозволу обмежується виключно нормами Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон) і не стосується прав власності, захисту здоров’я, безпеки праці тощо, які регулюються іншими законами України.

Якщо експлуатація РЕЗ відповідно до законодавства здійснюється на бездозвільній основі, користувач радіочастотного ресурсу повинен виконувати вимоги Норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частини восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646 (із змінами) (далі - Норми).

{Пункт 1.6 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

1.7. Порядок видачі дозволу на експлуатацію аматорської станції радіоаматору визначений Регламентом аматорського радіозв’язку України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943.

Процедуру надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв’язку та супутникового зв’язку посольствами (нунціатурами), місіями (інтернунціатурами) або іншими дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, генеральними консульствами, консульствами, віце-консульствами або консульськими агентствами іноземних держав (у тому числі консульськими установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), створеними відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 року про дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 року про консульські зносини, представництвами міжнародних міжурядових чи міжнародних неурядових організацій в Україні, створеними згідно з міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, та процедуру оформлення тимчасових спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів на території України для забезпечення проведення візитів іноземних делегацій на чолі з керівниками держав, урядів, парламентів та для забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектора цивільної безпеки України визначено Порядком надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 818 (із змінами).

{Пункт 1.7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

1.8. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646 (далі - Перелік РЕЗ, для яких потрібен дозвіл).

{Пункт 1.8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

1.9. Послуги і роботи, пов’язані з підготовкою та видачею висновків щодо ЕМС, участю в приймальних випробуваннях, підготовкою та видачею дозволів на експлуатацію згідно зі статтею 16 Закону, виконуються УДЦР та його регіональними філіями (далі - Філія) на договірних засадах відповідно до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2016 року № 578, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1530/29660 (зі змінами) (далі - Тарифи).

{Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015, № 254 від 28.05.2019}

1.10. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

абонентський РЕЗ - РЕЗ, що входить до складу мережі радіозв’язку, робота якого здійснюється під управлінням базової станції або через космічну станцію-ретранслятор системи супутникового зв’язку;

базова станція - один або декілька стаціонарних РЕЗ одного типу з допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі радіозв'язку. Дозвіл на експлуатацію базової станції надається як дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені РЕЗ;

мережа радіозв’язку (радіомережа) - сукупність РЕЗ (стаціонарних та/або рухомих), що спільно використовують номінали (смуги) радіочастот та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну;

параметри випромінювання - основні параметри (енергетичні параметри, номінали або смуга частот, характеристики сигналу, спрямованість), що деталізують випромінювання конкретного стаціонарного РЕЗ (ВП) у визначеному місці його застосування;

позивний сигнал - літерно-цифрове сполучення (слово, мелодія),  призначене для ідентифікації станції при проведенні сеансу радіозв’язку;

радіоелектронний засіб безпосереднього радіозв’язку - РЕЗ, що використовується без застосування базової станції;

рухомий радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі не визначається фіксованими географічними координатами;

рухомий радіоелектронний засіб стаціонарного застосування - РЕЗ, що встановлений на мобільній платформі (автомобіль, причіп, контейнер, інший рухомий об’єкт або транспортний засіб) та може переміщатися, але застосування (експлуатація) якого дозволяється як стаціонарного РЕЗ (за відсутності руху мобільної платформи) відповідно до умов дозволу на експлуатацію (Норм);

{Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

стаціонарний радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі (радіолінії) визначається фіксованими географічними координатами;

суднова станція - один чи декілька передавачів або приймачів або комбінація передавачів і приймачів, включаючи допоміжне обладнання, яке встановлене на борту судна.

умови дозволу на експлуатацію - сукупність зазначених у дозволі умов (у тому числі особливих умов) експлуатації заявленого типу РЕЗ або ВП у місці його встановлення з конкретними географічними координатами та/або за визначеною адресою або на зазначеній території відповідного регіону.

{Пункт 1.10 розділу I доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 254 від 28.05.2019}

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, що визначені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про телебачення і радіомовлення», Переліком РЕЗ, для яких потрібен дозвіл та Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

{Абзац одинадцятий пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

II. Порядок надання висновку щодо ЕМС

2.1. Юридична або фізична особа, фізична особа-підприємець (далі - Заявник) особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону (Автономна Республіка Крим, область, місто Севастополь), у якому планується експлуатація РЕЗ, із заявою про видачу висновку щодо ЕМС.

2.2. У разі якщо експлуатація РЕЗ (ВП) (мережі радіозв’язку) планується в декількох адміністративно-територіальних регіонах, у місті Києві або Київській області, заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

2.3. Радіотехнологія в заяві про видачу висновку щодо ЕМС визначається згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року № 815 (далі - План РЧР).

Таблиця відповідності заявочних форм радіотехнологіям, зазначеним у Плані РЧР, наведена у додатку 2 до цього Порядку.

2.4. Форми заяв про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ та ВП наведено у додатках 3 - 12 до цього Порядку.

2.5. До заяви про видачу висновку щодо ЕМС Заявник додає:

копію ліцензії на користування РЧР України, або копію ліцензії на мовлення, або копію ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

пояснювальну записку, орієнтовний зміст якої наведено у додатку 13 до цього Порядку.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються підписом посадової особи та печаткою (в разі її наявності) суб'єкта господарювання, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП).

2.6. Під час перевірки даних про Заявника УДЦР користується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (www.irc.gov.ua).

2.7. За наявності підстав, визначених частиною сьомою статті 41 Закону, заява про надання висновку щодо ЕМС залишається без розгляду, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви головний офіс УДЦР (Філія) у письмовій формі інформує Заявника із зазначенням відповідних підстав.

2.8. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, Заявник може повторно звернутися із заявою про видачу висновку щодо ЕМС.

2.9. УДЦР визначає умови електромагнітної сумісності (далі - ЕМС), виконує відповідні розрахунки, у разі необхідності здійснює погодження і міжнародну координацію та формує проект висновку щодо ЕМС на підставі:

перевірки повноти й правильності оформлення заяви;

визначення відповідності заявлених параметрів випромінювання Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208;

визначення особливостей застосування радіотехнологій у заявлених номіналах (смугах) радіочастот відповідно до Плану РЧР;

перевірки відповідності заявлених технічних характеристик РЕЗ умовам ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

перевірки відповідності умов застосування (експлуатації) конкретного заявленого типу РЕЗ згідно з Реєстром радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

результатів погоджень та міжнародної координації;

розрахунку (визначення умов) ЕМС із заявленими технічними характеристиками.

2.10. УДЦР при розрахунках (визначенні умов) ЕМС ураховуються:

існуючі та заплановані присвоєння радіочастот України;

завантаженість смуг радіочастот, електромагнітна обстановка та наявність необхідного радіочастотного ресурсу в конкретному регіоні або пункті, де планується експлуатація РЕЗ, а також, у разі потреби, результати радіочастотного моніторингу;

присвоєння радіочастот, що внесені до Міжнародного довідкового регістру частот Міжнародного союзу електрозв’язку (далі - МСЕ), чи відповідні частотні плани;

міжнародні зобов’язання, прийняті Адміністрацією зв’язку України в рамках МСЕ, Європейської конференції адміністрацій пошт і телекомунікацій (далі - CEРT), двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів з адміністраціями зв’язку інших країн;

рекомендації МСЕ, СЕРТ, захисні критерії, умови забезпечення ЕМС РЕЗ різного призначення;

встановлені обмеження на використання окремих смуг радіочастот та місця розташування РЕЗ.

2.11. За згодою Заявника у разі необхідності експериментального підтвердження виконання умов ЕМС РЕЗ (ВП) Заявника з іншими РЕЗ можуть бути призначені натурні випробування.

2.12. За згодою Заявника у разі необхідності експериментального підтвердження забезпечення необхідної якості зв’язку та виконання ЕМС РЕЗ Заявника з іншими РЕЗ (ВП) можуть бути призначені тестові випробування.

2.13. Організація та проведення натурних та/або тестових випробувань зазначаються в особливих умовах відповідного висновку щодо ЕМС.

2.14.Строк надання Заявникові висновку визначений частиною десятою статті 41 Закону. Протягом встановленого строку УДЦР повинен підготувати проект висновку щодо ЕМС, направити Заявнику повідомлення та рахунок на оплату проведення робіт з підготовки та оформлення висновку щодо ЕМС або надати відмову в наданні висновку із зазначенням підстав, встановлених частиною дванадцятою статті 41 Закону.

2.15. УДЦР має право на отримання від Заявника додаткової інформації відповідно до частини тринадцятої статті 41 Закону.

2.16. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України строк підготовки висновку щодо ЕМСне повинен перевищувати 80 календарних днів.

У разі необхідності міжнародної координації строк підготовки висновку продовжується на період, визначений Регламентом радіозв'язку МСЕ або відповідними міжнародними договорами.

Щодо необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом п’яти робочих днів від дати відправки документів до відповідних органів у письмовій формі інформує Заявника.

2.17. У разі несплати Заявником протягом 30 календарних днів з дати відправлення йому рахунку за роботи з підготовки та оформлення висновку щодо ЕМС УДЦР письмово повторно інформує про необхідність оплати рахунку.

Якщо протягом 15 календарних днів з дати відправлення повторного інформування рахунок не буде оплачений, УДЦР скасовує результати відповідних робіт, про що у письмовій формі повідомляє Заявника.

2.18. Зміст висновку щодо ЕМС наведено в додатку 14 до цього Порядку.

2.19 Висновок щодо ЕМС оформлюється та видається на бланку, зразок якого наведено в додатку 15 до цього Порядку. Бланки висновків виготовляються УДЦР за рахунок власних госпрозрахункових коштів.

2.20. Оформлений висновок щодо ЕМС надається Заявникові не пізніше ніж через 3 робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР. Висновок щодо ЕМС Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує за місцем реєстрації заяви.

2.21. Відмова в наданні висновку щодо ЕМС надається Заявнику за таких обставин:

невиконання умов ЕМС з діючими або раніше запланованими РЕЗ, у тому числі з РЕЗ спеціальних користувачів (негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України);

негативних результатів міжнародної координації.

2.22. Протягом 5 робочих днів з дати виникнення обставин УДЦР у письмовій формі із зазначенням підстав повідомляє Заявника про відмову в наданні висновку щодо ЕМС.

2.23. Заявник має право за письмовим запитом одержати від УДЦР офіційну інформацію про стан підготовки висновку щодо ЕМС.

ІІІ. Порядок видачі дозволу на експлуатацію

3.1. Для отримання (продовження дії, переоформлення, видачі дубліката) дозволу на експлуатацію Заявник, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП), особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії з відповідною заявою.

3.2. У разі якщо експлуатація РЕЗ (мережі радіозв’язку) планується в декількох адміністративно-територіальних регіонах (Автономна Республіка Крим, область, місто Севастополь), у місті Києві або Київській області, заяви подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

3.3. Для отримання (продовження дії, переоформлення, видачі дубліката) дозволу на експлуатацію суднової станції Заявник звертається до головного офісу УДЦР (Філії) за місцем державної реєстрації судна в Україні.

3.4. За необхідності УДЦР призначає позивні сигнали, які вказуються у дозволі на експлуатацію суднової станції.

3.4.1. Судновим станціям залежно від умов експлуатації судна призначаються: позивний сигнал, номер вибіркового виклику, ідентифікатор морської рухомої служби, код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS).

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

3.4.2. Призначення судновій станції сигналів розпізнавання здійснюється за зверненням Заявника до головного офісу УДЦР. Форма заяви про призначення позивних сигналів судновій станції наведена у додатку 16 до цього Порядку.

3.4.3. Про призначені судновій станції сигнали УДЦР повідомляє Заявника не пізніше ніж через 3 робочі дні після надходження коштів на поточний рахунок УДЦР за роботи з їх призначення.

3.5. Форми заяв про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію наведено у додатках 17-28 до цього Порядку. Таблиця відповідності заявочних форм радіотехнологіям, зазначеним у Плані РЧР, наведена у додатку 2 до цього Порядку.

3.6. За необхідності УДЦР призначає позивні сигнали, які вказуються у дозволі на експлуатацію.

3.7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію Заявник додає комплект документів, визначений статтею 42 Закону.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються підписом посадової особи та печаткою (в разі її наявності) суб'єкта господарювання, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП).

3.8. Під час перевірки даних про Заявника УДЦР користується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (www.irc.gov.ua).

3.9. До заяви про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію РЕЗ (додаток 27) або суднової станції (додаток 28) фізична особа надає копію документа, що посвідчує особу.

3.10. Заява про видачу дозволу на експлуатацію подається Заявником до закінчення строку дії відповідного висновку щодо ЕМС.

3.11. За наявності підстав, визначених частиною десятою статті 42 Закону, заява про видачу дозволу на експлуатацію залишається без розгляду, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви УДЦР у письмовій формі повідомляє Заявника із зазначенням підстав.

3.12. Після завершення встановлення (монтажу) РЕЗ стаціонарного розташування, для якого надавався висновок щодо ЕМС, УДЦР у встановленому НКРЗІ порядку спільно із Заявником проводить приймальні випробування на місці експлуатації. За результатами приймальних випробувань складається акт первинного технічного контролю, який є підставою для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію.

3.13. Натурні (тестові) випробування проводяться Заявником відповідно до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 26 липня 2007 року № 854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930/14197, та особливих умов висновку щодо ЕМС.

3.14. Результати натурних та тестових випробувань оформлюються протоколом, один примірник якого надсилається до УДЦР для прийняття рішення стосовно можливості надання дозволу на експлуатацію.

3.15. Після завершення встановлення (монтажу) ВП УДЦР спільно із Заявником у встановленому законодавством порядку бере участь у приймальних випробуваннях ВП на місці експлуатації з перевіркою рівня зовнішнього випромінювання на відповідність встановленим нормам. За результатами приймальних випробувань складається акт первинного технічного контролю, який є підставою для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію.

3.16. Строк надання Заявникові дозволу визначено статтею 43 Закону.

3.17. Якщо за результатами первинного технічного контролю, натурних або тестових випробувань РЕЗ (ВП) буде виявлено невідповідність його типу, технічних характеристик, параметрів випромінювання наданому висновку щодо ЕМС, УДЦР приймає рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію і повідомляє про це Заявника.

3.18. При невідповідності типу РЕЗ (ВП), технічні характеристики якого збігаються із вказаними у висновку щодо ЕМС, власник РЕЗ зобов’язаний звернутися до УДЦР із заявою про видачу висновку щодо ЕМС і дозволу на експлуатацію з оплатою робіт згідно з Тарифами.

3.19. Якщо за результатами первинного технічного контролю встановлено невідповідність параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) тим, що зазначені у висновку щодо ЕМС, і це не потребує проведення додаткових розрахунків ЕМС, що підтверджується в ході тестових включень, УДЦР вказує у дозволі на експлуатацію уточнені дані. При цьому в особливих умовах дозволу на експлуатацію можливе зазначення періоду дослідної експлуатації (не більше 1 року).

Якщо протягом цього періоду зафіксовано неприпустимі радіозавади, власник РЕЗ зобов’язаний виконати зміну визначених УДЦР параметрів випромінювання з оформленням у встановленому порядку нового висновку щодо ЕМС та дозволу на експлуатацію з оплатою робіт згідно з Тарифами.

3.20. Якщо в ході первинного технічного контролю за результатами тестових включень (за умови відповідності параметрів випромінювання РЕЗ висновку щодо ЕМС) буде зафіксовано невиконання умов ЕМС РЕЗ Заявника із РЕЗ інших користувачів, УДЦР за власний рахунок у строк, передбачений статтею 41 Закону, проводить нові розрахунки ЕМС, у разі необхідності - погодження та міжнародну координацію.

3.21. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного строку після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу.

3.22. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує в головному офісі УДЦР (Філії) дозволи на експлуатацію за місцем реєстрації заяви.

3.23. Зміст дозволів на експлуатацію наведено в додатках 29-31 до цього Порядку.

3.24. Бланки дозволів на експлуатацію виготовляються УДЦР за рахунок власних коштів. Зразки бланків дозволів на експлуатацію наведено у додатках 32, 33 до цього Порядку.

3.25. У разі якщо Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення та рахунку на оплату робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію не надав документ, що підтверджує внесення плати за ці роботи, УДЦР скасовує рішення про видачу відповідного дозволу.

3.26. З метою визначення суми щомісячного збору за користування РЧР у дозволі на експлуатацію, що надається суб’єктам господарювання, які користуються РЧР для розповсюдження телерадіопрограм, або технологічним користувачам, вказується загальна ширина смуги радіочастот, що використовується РЕЗ.

3.27. Строк дії дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ не може перевищувати строк дії дозволу на експлуатацію зв’язаної базової станції радіомережі.

3.28. Строк дії дозволу на експлуатацію суднової станції, РЕЗ безпосереднього радіозв’язку або терміналу рухомого супутникового зв’язку не може бути меншим за 5 років, якщо інше не передбачено Планом РЧР або не заявлено Заявником.

3.29. Якщо внаслідок модернізації радіомережі потребують зміни параметри випромінювання окремих РЕЗ, користувач повинен отримати новий висновок щодо ЕМС та дозвіл на експлуатацію. Після видачі нового дозволу на експлуатацію РЕЗ дозвіл, параметри випромінювання якого потребували змін, визнається недійсним.

3.30. Продовження строку дії дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 44 Закону. Після видачі нового дозволу на експлуатацію дозвіл, що підлягав продовженню, визнається недійсним.

3.31. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за 4 місяці до закінчення строку його дії звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із заявою про продовження строку дії дозволу.

3.32. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію, який було надано на підставі відповідної ліцензії, користувач повинен звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із заявою про продовження строку дії дозволу на експлуатацію не пізніше 30 днів після продовження строку дії відповідної ліцензії, якщо в її особливих умовах не зазначено інше.

3.33. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ користувач повинен звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із відповідною заявою не пізніше 30 днів після продовження строку дії дозволу на експлуатацію зв’язаної базової станції. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію РЕЗ безпосереднього радіозв’язку або суднової станції користувач повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку його дії звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із відповідною заявою.

3.34. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 45 Закону. УДЦР сповіщає про анулювання дозволу на експлуатацію із зазначенням підстав для анулювання не пізніше 3 робочих днів від дати прийняття рішення. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію за зверненням користувача набирає чинності з дати його прийняття.

3.35. При анулюванні дозволу на експлуатацію базової станції дозволи на експлуатацію абонентських РЕЗ, що працюють у радіомережі під управлінням цієї базової станції, також підлягають анулюванню.

3.36. Переоформлення дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 46 Закону. Після видачі нового дозволу на експлуатацію дозвіл, що підлягав переоформленню, визнається недійсним.

3.37. При переоформленні ліцензії на користування РЧР або ліцензії на мовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради з питань телебачення і радіомовлення) дозвіл на експлуатацію, який було надано на її підставі, також підлягає переоформленню у разі зміни даних у ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які зазначені у дозволі на експлуатацію.

ІV. Правила експлуатації РЕЗ та ВП

4.1. Користувач у процесі експлуатації РЕЗ (ВП) повинен виконувати такі правила користування РЧР України:

4.1.1. Додержуватися вимог законодавства, державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сфері користування РЧР України, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до порушень законодавства про користування РЧР України.

4.1.2. Виконувати вимоги метрологічного забезпечення у сфері користування РЧР України.

4.1.3. Уживати заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до радіомережі та інформації, що передається у цій мережі.

4.1.4. Своєчасно вносити до Державного бюджету України щомісячний збір за користування РЧР України.

4.1.5. Своєчасно вносити плату УДЦР за радіочастотний моніторинг.

4.1.6. Дотримуватися особливих умов дозволу на експлуатацію.

4.1.7. Розпочинати експлуатацію РЕЗ (ВП) тільки після отримання відповідного дозволу на експлуатацію.

4.1.8. Використовувати лише ті типи РЕЗ (ВП), що відповідають умовам їх застосування на території України.

4.1.9. Використовувати лише радіотехнології, зазначені в дозволі на експлуатацію.

4.1.10. Забезпечувати незалежно від форми власності в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану використання належних користувачу мереж радіозв’язку для проведення мобілізаційних заходів та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

4.2. Користувач не може передавати свої права на користування РЧР будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі або фізичній особі - підприємцю.

4.3. УДЦР може включати до дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП, суднової станції) особливі умови, які не суперечать чинному законодавству.

4.4. Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами загальних користувачів здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів. Суднові станції, що експлуатуються в міжнародних водах, відповідно до вимог статті 20 Регламенту радіозв’язку МСЕ повинні бути занесені до Списку суднових станцій та присвоєнь ідентифікаторів морської рухомої служби (Список V службових публікацій МСЕ).

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування


М.С. Сокирко
Додаток 1
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ПЕРЕЛІК
РЕЗ стаціонарного розташування, для яких не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС

№ з/п

Назва РЕЗ (ВП)

Категорія користувачів (експлуатантів РЕЗ)

Параметри РЕЗ-1

радіотехнологія

смуги, номінали радіочастот

максимальна потужність передавача

максимальна еквівалентна ізотропно випромінювана потужність

примітка
(умови забезпечення ЕМС, висота встановлення антен РЕЗ, обмеження географії розташування РЕЗ, радіус зони обслуговування, необхідність проведення натурних випробувань тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Повторювач сигналу мікрохвильової телерадіо-інформаційної системи

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм

Багатоканальне наземне телерадіо-мовлення

11,7-12,5 ГГц

10 мВт/канал шириною 40 МГц

Мінус 5 дБВт/канал шириною 40 МГц

Повторювач сигналу мікрохвильової телерадіоінформаційної системи призначено для підвищення якості приймання сигналу у районах «затінення» виключно в межах існуючої зони обслуговування головної (базової) станції або ретранслятора відповідної мережі. Присвоєння радіочастот повторювачу здійснюється відповідно до технічних параметрів конкретної багатоканальної мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію головної (базової) станції та/або ретранслятора (за наявності) цієї мережі. При створенні радіозавад РЕЗ супутникового радіозв’язку у разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

2

Земна станція супутникового зв’язку типу VSAT

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Супутниковий радіозв’язок

13,75 - 14,4 ГГц (передача)
12,5 - 12,75 ГГц (прийом)


50 дБВт (максимальний діаметр антени - до 2 м включно)

Для мереж супутникового зв`язку, що побудовані за топологією «зірка». Присвоєння радіочастот земній станції типу VSAT здійснюється відповідно до технічних параметрів конкретної супутникової мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі. При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання земної станції типу VSAT підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію

3

Повторювач сигналу GSM 900/1800

Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900/GSM-1800

890-915 МГц
1710-1785 МГц

до 1 Вт на канал

до 8 дБВт у межах населених пунктів;
до 18 дБВт поза межами населених пунктів

Підсилення виключно каналів визначеної базової станції оператора без перенесення їх по частоті на інші канали, а також без підсилення інших каналів.
Встановлення на відстані від базових станцій, сигнал яких підсилюється:
до 2 км у межах населених пунктів;
до 20 км поза межами населених пунктів

935-960 МГц
1805-1880 МГц

до 1 Вт на канал

до 3 дБВт усередині приміщень

4

Абонентський РЕЗ

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Широкосмуговий радіодоступ

1427-1451,5 МГц
1477-1497,5 МГц


10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції мережі та працюють під її управлінням.
При цьому умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

1785-1805 МГц
1900-1920 МГц


9 дБВт

2100-2110 МГц
2200-2232 МГц


23 дБВт

2300-2400 МГц


12 дБВт

2400-2483,5 МГц

100 мВт

14 дБВт

3400-3600 МГц


11 дБВт

5150-5250 МГц

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року № 815

5250-5300 МГц
5300-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5

Абонентський РЕЗ

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Мультисервісний радіодоступ

2500-2690 МГц


21 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції мережі та працюють під її управлінням.
При цьому умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

3600-3700 МГц


10 дБВт

10,50-10,65 ГГц/
10,15-10,30 ГГц


30 дБВт

12,75-13,25 ГГц

500 мВт

17 дБВт

25,5-26,5 ГГц/
24,5-25,5 ГГц


30 дБВт

27,5-29,5 ГГц


30 дБВт

6

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

42,35 МГц

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції. Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

7

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

8

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

9

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіозв'язок передавання даних

413-420 МГц/
423-430 МГц
450-450,6 МГц/ 460-460,6 МГц
462,525 МГц
440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції. Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції. При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

10

Абонентська станція радіодоступу стаціонарна

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Мультимедійний радіодоступ

40,5-42,5 ГГц


до 30 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

11

Радіорелейна станція

Оператор телекомуніка-цій, який має відповідну ліцензію, або технологічний користувач

Радіорелейний зв'язок

59-64 ГГц

10 дБмВт

55 дБмВт

Мінімальний коефіцієнт підсилення антени 30 дБі. За умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів під час експлуатації

74-76 ГГц
84-86 ГГц

35 дБмВт

85 дБмВт

Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,05 f 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 f 91,95 ГГц. Мінімальний коефіцієнт підсилення антени 38 дБі. У разі використання обладнання без автоматичного контролю випромінюваної потужності (АТРС) максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 30 дБмВт

92-94 ГГц

35 дБмВт

85 дБмВт

Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт/100 МГц для 91 f 91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05 f 91 ГГц.
Мінімальний коефіцієнт підсилення антени 38 дБі. У разі використання обладнання без автоматичного контролю випромінюваної потужності (АТРС) максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 30 дБмВт

12

Промисловий, науковий, медичний або побутовий випромінювальний пристрій

Експлуатант випромінювального пристрою

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815
Можуть використовуватися промисловими, науковими, медичними і побутовими радіовипромінювальними пристроями, якщо роботі радіослужб, які працюють у цих смугах радіочастот, не створюються завади

__________
-1 Інші дозволені параметри РЕЗ визначаються у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}Додаток 2
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ТАБЛИЦЯ
відповідності заявочних форм радіотехнологіям, що зазначені в Плані використання радіочастотного ресурсу України

Форма

Радіотехнології

РР-2
РР-3

Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-450

Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800

Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)

Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT

Цифрова безпроводова телефонія

Широкосмуговий радіодоступ (для рухомої радіослужби)

РТ-2
РТ-3

базові станції, повторювач (ретранслятор), стаціонарні абонентські РЕЗ та РЕЗ радіолокації відповідних радіотехнологій

Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок

Аналоговий транкінговий радіозв’язок

Цифровий транкінговий радіозв’язок

Пейджинговий радіозв’язок

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

Радіозв’язок берегових та суднових станцій

Радіозв’язок передавання даних

Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці

Радіолокаційний пошук та супровід

Передавання телевізійних репортажів з місця подій

РС-2
РС-3

Радіорелейний зв’язок

БС-2
БС-3

Широкосмуговий радіодоступ (для фіксованої радіослужби)

Мультисервісний радіодоступ

Мультимедійний радіодоступ

ЗС-2
ЗС-3

Супутниковий радіозв’язок

Рухомий супутниковий радіозв’язок

Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

Т-2
Т-3

Аналогове телевізійне мовлення

ЦТ-2
ЦТ-3

Цифрове наземне телевізійне мовлення

БТ-2
БТ-3

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

Р-2
Р-3

Аналогове звукове мовлення

Безпроводові аудіозастосування

Радіомікрофони

СР-3
суднові станції

Радіозв’язок берегових та суднових станцій

ВП-2
ВП-3

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

АР-3

абонентські РЕЗ, РЕЗ безпосереднього звязку та РЕЗ, що діють на зазначеній у дозволі території без визначення умов ЕМС

Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок

Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок

Аналоговий транкінговий радіозв’язок

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок

Цифровий транкінговий радіозв’язок

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок

Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

Радіозв’язок берегових та суднових станцій

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

Телеметрія та радіодистанційне керування

Радіовизначення місцезнаходження об’єктів

Радіокерування моделями

Широкосмуговий радіодоступ

Мультисервісний радіодоступ

Мультимедійний радіодоступ

Рухомий супутниковий радіозв’язок

Супутниковий радіозв’язок (тільки для Ka-діапазону)*

__________
* До включення у перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 94 від 20.02.2018}Додаток 3
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма РР-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

___________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості

Регіон використання РЕЗ


Стандарт (за наявності)


Назва/тип РЕЗ


Діапазон робочих частот, МГц


Дуплексне рознесення радіочастот, МГц


Крок сітки частот (формула каналоутворення)


Повний клас випромінювання


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П .  (за наявності)

«____»_____________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.


(Зворотний бік форми РР-2)

Частотний план радіомережі

Означення Заявником станції (сектора), код автоматичної ідентифікації РЕЗ в мережі оператора згідно зі специфікацією відповідного стандарту

Адреса місця розташування РЕЗ, особливості встановлення антени (вишка, башта, щогла, опора, стовп)

Географічні координати

Потужність передавача (Вт)

Тип антени

Коефіцієнт підсилення антени (дБi)

Висота підвісу антени над рівнем землі (м)

Механічний кут нахилу ДСА (градуси)

Електричний кут нахилу ДСА (градуси)

Азимут максимального випромінювання (градуси)

Затухання у фідерному тракті (дБ)

Номери каналів за секторами (за наявності)

Частоти приймання
(МГц)

Частоти передавання
(МГц)

широта (град., мін., сек.)

довгота (град., мін., сек.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Заявник

______________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)М.П .  (за наявності)


Дата:

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 4
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма РТ-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

_______________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості

Регіон використання РЕЗ


Стандарт (за наявності)


Назва/тип РЕЗ


Діапазон робочих частот, МГц


Дуплексне рознесення радіочастот, МГц


Крок сітки частот (формула каналоутворення)


Повний клас випромінювання


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.


(Зворотний бік форми РТ-2)

Частотний план радіомережі

Клас станції (базова, ретранслятор, стаціонарна абонентська, радіолокаційна)

Тип РЕЗ

Адреса місця розташування РЕЗ, особливості встановлення антени (вишка, башта, щогла, опора, стовп)

Географічні координати, широта (гр., мін., сек.)

Географічні координати, довгота (гр., мін., сек.)

Потужність передавача (Вт)

Тип антени

Коефіцієнт підсилення антени (дБі)

Висота антени над рівнем землі (м)

Азимут макс. випромінювання (град.)

Затухання у фідерному тракті (дБ)

Частоти приймання (МГц)

Частоти передавання (МГц)

Позивний (за наявності)

Заявник

______________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)М.П   (за наявності)


Дата:

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 5
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма РС-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу радіорелейного зв`язку

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості


Кінцева РЕЗ № 1

Кінцева РЕЗ № 2

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)Кут азимуту випромінювання, град.Адреса місця встановлення РЕЗНазва/тип РЕЗВисота антени над рівнем землі, мМаксимальна потужність передавача, дБВтПовний клас випромінюванняТип і параметри модуляції випромінюванняТип антени; розміри, м;
коефіцієнт підсилення, дБіТип поляризаціїНомінали частот передавачів, МГц-3Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-3 Якщо підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ здійснює УДЦР, то конкретні номінали не вказуються.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 6
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма БС-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Назва/тип РЕЗ


Максимальна потужність передавача, дБВт


Повний клас випромінювання


Тип і параметри модуляції випромінювання


Номер сектора випромінювання-3


Азимут макс. випромінювання, град.


Кут місця випромінювання, град.


Тип антени; розміри; коеф. підсилення, дБі


Висота антени над рівнем землі, м


Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, град./вертикальна, град.


Тип поляризації


Номінал(и) частот(и) приймання, МГц-4


Номінал(и) частот(и) передавання, МГц-4


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-3 Для кожного сектора випромінювання дані заповнюються в окремому стовпчику з позначенням порядкового номера.
-4 Якщо підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ здійснює УДЦР, то конкретні номінали не вказуються.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 7
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма ЗС-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

2. Технічні відомості

Назва супутникової мережі (орбітальна позиція космічної станції для ГСО)


Назва/тип РЕЗ


Адреса встановлення РЕЗ


Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Абсолютна висота поверхні Землі у місці встановлення антени (м)


Висота фазового центра антени над поверхнею Землі (м)


Кути азимута/елевації випромінювання (град.)


Номінали робочих частот (смуг) у режимі передавання (ГГц); тип поляризації


Тип і параметри модуляції випромінювання передавача


Повний клас випромінювання


Максимальна потужність передавача на вході антени для кожного класу випромінювання (дБВт)


Номінали робочих частот (смуг) у режимі приймання (ГГц); тип поляризації


Тип і параметри модуляції випромінювання, що приймається


Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання, що приймається РЕЗ


Тип антени, розміри (м); коефіцієнт підсилення передавання/приймання (дБ)


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 8
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма Т-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу аналогового телевізійного мовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-1:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія на мовлення (номер та дата видачі):

Власник ліцензії на мовлення:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Стандарт/системаНазва/тип РЕЗ


Потужність передавача: відео, Вт/звук, ВтКлас випромінювання: відео/звукДовжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/мТип антени


Висота антени над рівнем землі, м


Зміщення несучої частоти, кГц


Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)


Номер телевізійного каналу


Позивний сигнал (програма мовлення)


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Діаграма спрямованості антени:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБазимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБОплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-3 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 9
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма ЦТ-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу цифрового наземного телевізійного мовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-1:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі):

Власник ліцензії провайдера програмної послуги:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Номер контуру/номер РЕЗ в синхронній мережіНазва/тип РЕЗ


Потужність передавача, Вт/клас випромінюванняМодуляція /коефіцієнт корекції помилокКількість несучих/смуга/захисний інтервал
Поворот сузір’я/модель пілот-сигналуРежим роботи передавача/тип прийомуСтандарт компресії/зміщення несучої частоти, кГцТип спектральної маски фільтра/втрати у фільтрі, дБДовжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/мТип антени


Висота антени над рівнем землі, м


Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)


Номер мультиплекса/телевізійного каналуНомер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Діаграма спрямованості антени-3:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБазимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБОплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-3 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 10
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма Р-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-1:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія на мовлення (номер та дата видачі):

Власник ліцензії на мовлення:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Система передачі (стерео/моно)


Назва/тип РЕЗ


Потужність передавача, Вт


Клас випромінювання


Тип антени


Довжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/мВисота антени над рівнем землі, м


Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)


Номінал частоти, МГц


Позивний сигнал (програма мовлення)


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Діаграма спрямованості антени-3:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБазимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБОплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-3 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 11
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма БТ-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу багатоканального наземного телерадіомовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-1:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі):

Власник ліцензії провайдера програмної послуги:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса встановлення РЕЗ


Назва/тип РЕЗ


Максимальна потужність передавача (на канал), дБВт


Повний клас випромінювання


Тип і параметри модуляції випромінювання


Швидкість цифрового потоку, Мбіт/c


Азимут макс. випромінювання, град.


Кут місця випромінювання, град.


Тип антени; коеф. підсилення, дБ


Висота антени над рівнем землі, м


Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, град./ вертикальна, град.


Тип поляризації


Номінал(и) частот(и) передавання, МГц


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 12
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма ВП-2

ЗАЯВА
про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності випромінювального пристрою

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-1 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-2:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення ВП


Вид (призначення) випромінювального пристрою


Потужність випромінювання, Вт


Висота встановлення над рівнем землі, м


Номінал(и) центральної(их) частот(и), МГц


Максимальне відхилення частот від номіналу, МГц


Смуга випромінювання, МГц


Наявність технічних засобів, що зменшують рівень завадового впливу (так/ні)-3


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-2 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-3 Детальний опис вищезазначених технічних засобів зазначається у пояснювальній записці.

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 13
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗМІСТ
пояснювальної записки

1. Деталізація призначення РЕЗ (радіомережі, до складу якої входить РЕЗ).

2. Особа, відповідальна за експлуатацію РЕЗ (ВП) (радіомережі, до складу якої входить РЕЗ), її посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон.

3. Обґрунтування доцільності використання обраного радіочастотного діапазону та необхідної смуги/конкретних номіналів радіочастот.

4. Пояснення стосовно дуплексного рознесення та сітки частот (згідно з відповідною приміткою Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування).

5. Особливості розміщення антени (на споруді електрозв’язку, будівлі тощо).

6. Характеристика інформації, що планується до передачі за допомогою РЕЗ (радіомережі, до складу якої входить РЕЗ).

7. У разі необхідності підбору радіочастот для радіомережі додається схема організації радіозв’язку та детальне пояснення щодо вимог її реалізації.

8. Для РЕЗ широкосмугового/мультисервісного радіодоступу: відповідність конкретних номіналів (смуг) радіочастот азимутам максимального випромінювання кожного РЕЗ.

Також

для РЕЗ радіолокаційної служби:

надається інформація про потужність випромінювання (середня, пікова, імпульсна); наявність резервних радіочастот та можливість їх зміни; дані про зону обслуговування;

для синхронних мереж телебачення/радіомовлення:

для РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення - пояснення щодо організації синхронізації в мережі із зазначенням РЕЗ, від якого вноситься затримка;

для випромінювальних пристроїв:

надається інформація про мету їх застосування; технічні характеристики; технічні засоби (у разі необхідності), що зменшують рівень завадового впливу електромагнітного поля ВП на інші РЕЗ.

Заявник

______________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

М.П   (за наявності)

Дата:

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 14
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗМІСТ
висновку щодо електромагнітної сумісності

(номер висновку щодо електромагнітної сумісності)
щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу (ВП)

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

Фізична або юридична особа, якій надано висновок:
(найменування, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання - для фізичної особи)

Група користувачів РЧР:
(для надання телекомунікаційних послуг, технологічні, телерадіомовлення)

Відомості про ліцензування: (за наявності)
(номер та дата видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, номер та дата видачі ліцензії провайдера програмної послуги або ліцензії на мовлення)

Загальні дані про РЕЗ (ВП):
(назва, тип, шифр, номер контуру, назва мережі, до якої входить РЕЗ, тощо)

Дані про місце розташування РЕЗ (ВП):
(адреса, географічні координати, висоти встановлення антен РЕЗ тощо)

Параметри випромінювання:
(номінали (смуги) частот, телевізійний канал, клас(и) випромінювання, потужність, напрямок випромінювання, поляризація тощо)

Технічні характеристики РЕЗ (ВП):
(технічні характеристики передавачів, приймачів, антенно-фідерного тракту тощо)

Додаткові відомості:
(позивний сигнал, час роботи, тип кінцевої апаратури тощо)

Службові відмітки:
(вказуються реєстраційні та ідентифікаційні дані тощо)

Коментарі до висновку:
(умови забезпечення ЕМС, умови встановлення РЕЗ, термін дії тощо)

Особливі умови висновку:
(умови щодо початку експлуатації РЕЗ (ВП), необхідність проведення тестових (натурних) випробувань тощо)

Уповноважена особа УДЦР: (посада, підпис (завірений печаткою), ініціали, прізвище)

Дата видачі:

М.П   (за наявності)

Дозвіл підготував: (ініціали, прізвище, номер телефону)

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 15
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗРАЗОК БЛАНКА ВИСНОВКУ
щодо електромагнітної сумісності РЕЗ


Додаток 16
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗАЯВА
про призначення позивних сигналів судновій станції

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 612 від 24.11.2015}Додаток 17
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма РР-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Регіон використання РЕЗ


Стандарт (за наявності)


Назва/тип РЕЗ


Діапазон робочих частот, МГц


Дуплексне рознесення радіочастот, МГц


Крок сітки частот (формула каналоутворення)


Повний клас випромінювання


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.


(Зворотний бік форми РР-3)

Частотний план радіомережі

Означення заявником станції (сектора), код автоматичної ідентифікації РЕЗ в мережі оператора згідно зі специфікацією відповідного стандарту

Адреса місця розташування РЕЗ, особливості встановлення антени (вишка, башта, щогла, опора, стовп)

Географічні координати

Потужність передавача (Вт)

Тип антени

Коефіцієнт підсилення антени (дБi)

Висота підвісу антени над рівнем землі (м)

Механічний кут нахилу ДСА (градуси)

Електричний кут нахилу ДСА (градуси)

Азимут максимального випромінювання (градуси)

Затухання у фідерному тракті (дБ)

Номери каналів за секторами (за наявності)

Частоти приймання
(МГц)

Частоти передавання
(МГц)

широта (град., мін., сек.)

довгота (град., мін., сек.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Заявник

______________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)М.П.   (за наявності)


Дата:

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 18
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма РТ-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Регіон використання РЕЗ


Стандарт (за наявності)


Назва/тип РЕЗ


Діапазон робочих частот, МГц


Дуплексне рознесення радіочастот, МГц


Крок сітки частот (формула каналоутворення)


Повний клас випромінювання


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.


(Зворотний бік форми РТ-3)

Частотний план радіомережі

Клас станції (базова, ретранслятор, стаціонарна абонентська, радіолокаційна)

Тип РЕЗ

Адреса місця розташування РЕЗ, особливості встановлення антени (вишка, башта, щогла, опора, стовп)

Географічні координати, широта (гр., мін., сек.)

Географічні координати, довгота (гр., мін., сек.)

Потужність передавача (Вт)

Тип антени

Коефіцієнт підсилення антени (дБі)

Висота антени над рівнем землі (м)

Азимут макс. випромінювання (град.)

Затухання у фідерному тракті (дБ)

Частоти приймання (МГц)

Частоти передавання (МГц)

Позивний (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Заявник

______________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)М.П.   (за наявності)


Дата:

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 19
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма РС-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу радіорелейного зв’язку

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості


Кінцева РЕЗ № 1

Кінцева РЕЗ № 2

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)Кут азимуту випромінювання, град.Адреса місця встановлення РЕЗНазва/тип РЕЗВисота антени над рівнем землі, мМаксимальна потужність передавача, дБВтШирина смуги, МГц; клас випромінюванняТип і параметри модуляції випромінюванняТип антени; розміри, м;
коефіцієнт підсилення, дБіТип поляризаціїНомінали частот передавачів, МГцНомер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.

{Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 20
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма БС-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне):

Місцезнаходження (місце проживання)-3:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Назва/тип РЕЗ


Максимальна потужність передавача, дБВт


Ширина смуги, МГц; клас випромінювання


Тип і параметри модуляції випромінювання


Номер сектора випромінювання-5


Азимут макс. випромінювання, град.


Кут місця випромінювання, град.


Тип антени; розміри; коеф. підсилення, дБі


Висота антени над рівнем землі, м


Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, град./ вертикальна, град.


Тип поляризації


Номінал(и) частот(и) приймання, МГц


Номінал(и) частот(и) передавання, МГц


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.
-5 Для кожного сектора випромінювання дані заповнюються в окремому стовпчику з позначенням порядкового номера.

{Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 21
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма ЗС-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі):

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Назва супутникової мережі (орбітальна позиція космічної станції для ГСО)


Назва/тип РЕЗ


Адреса встановлення РЕЗ


Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Абсолютна висота поверхні Землі у місці встановлення антени (м)


Висота фазового центра антени над поверхнею Землі (м)


Кути азимута/елевації випромінювання (град.)


Номінали робочих частот (смуг) у режимі передавання (ГГц); тип поляризації


Тип і параметри модуляції випромінювання передавача


Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання передавача


Максимальна потужність передавача на вході антени для кожного класу випромінювання (дБВт)


Номінали робочих частот (смуг) у режимі приймання (ГГц); тип поляризації


Тип і параметри модуляції випромінювання, що приймається


Ширина смуги (кГц); клас(и) випромінювання, що приймається РЕЗ


Тип антени, розміри (м); коефіцієнт підсилення передавання/приймання (дБ)


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.

{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 22
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма Т-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового телевізійного мовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-2:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія на мовлення (номер та дата видачі):

Власник ліцензії на мовлення:

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Стандарт/системаНазва/тип РЕЗ


Потужність передавача: відео, Вт/звук, ВтКлас випромінювання: відео/звукДовжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/мТип антени


Висота антени над рівнем землі, м


Зміщення несучої частоти, кГц


Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)


Номер телевізійного каналу


Позивний сигнал (програма мовлення)


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Діаграма спрямованості антени-5:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБазимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБОплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.
-5 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 23
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма ЦТ-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу цифрового наземного телевізійного мовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-2:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі):

Власник ліцензії провайдера програмної послуги:

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Номер контуру/номер РЕЗ в синхронній мережіНазва/тип РЕЗ


Потужність передавача, Вт/клас випромінюванняМодуляція/коефіцієнт корекції помилокКількість несучих/смуга/захисний інтервал
Поворот сузір’я/модель пілот-сигналуРежим роботи передавача/тип прийомуСтандарт компресії/зміщення несучої частоти, кГцТип спектральної маски фільтра/втрати у фільтрі, дБДовжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/мТип антени


Висота антени над рівнем землі, м


Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)


Номер мультиплекса/телевізійного каналуНомер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Діаграма спрямованості антени-5:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБазимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБОплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.
-5 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

{Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 24
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма Р-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-2:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія на мовлення (номер та дата видачі):

Власник ліцензії на мовлення:

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Система передачі (стерео/моно)


Назва/тип РЕЗ


Потужність передавача, Вт


Клас випромінювання


Тип антени


Довжина фідера, м/втрати у фідері, дБ/мВисота антени над рівнем землі, м


Тип поляризації (горизонтальна/вертикальна/змішана)


Номінал частоти, МГц


Позивний сигнал (програма мовлення)


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Діаграма спрямованості антени-5:

азимут

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

коеф., дБазимут

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

коеф., дБОплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.
-5 Якщо використовується змішаний тип поляризації, діаграма спрямованості наводиться для кожного типу окремо.

{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з РішеннямНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 25
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма БТ-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу багатоканального наземного телерадіомовлення

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи)-2:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Ліцензія провайдера програмної послуги (номер та дата видачі):

Власник ліцензії провайдера програмної послуги:

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення РЕЗ


Назва/тип РЕЗ


Максимальна потужність передавача (на канал), дБВт


Ширина смуги, МГц; клас випромінювання


Тип і параметри модуляції випромінювання


Швидкість цифрового потоку, Мбіт/c


Азимут макс. випромінювання, град.


Кут місця випромінювання, град.


Тип антени; коеф. підсилення, дБ


Висота антени над рівнем землі, м


Ширина діаграми спрямованості антени: горизонтальна, град. / вертикальна, град.


Тип поляризації


Номінал(и) частот(и) передавання, МГц


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.

{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 26
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма ВП-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію випромінювального пристрою

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Висновок щодо ЕМС (номер та дата видачі):

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-4:

2. Технічні відомості

Географічні координати: широта (гр., мін., сек.), довгота (гр., мін., сек.)


Адреса місця встановлення ВП


Вид (призначення) випромінювального пристрою


Потужність випромінювання, Вт


Висота встановлення над рівнем землі, м


Номінал(и) центральної(их) частот(и), МГц


Максимальне відхилення частот від номіналу, МГц


Смуга випромінювання, МГц


Наявність технічних засобів, що зменшують рівень завадового впливу (так/ні)-5


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування


Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.
-5 Детальний опис вищезазначених технічних засобів зазначається у пояснювальній записці.

{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 27
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма АР-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію РЕЗ
(для яких не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС)

_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання):

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Група користувачів РЧР України (для надання телекомунікаційних послуг/технологічний користувач)

Ліцензія на користування РЧР України (номер та дата видачі) за наявності:

Регіон використання:


Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування:


__________
-1 Необхідне підкреслити.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.


(Зворотний бік форми АР-3)

2. Технічні відомості

№ з/п

Назва/тип РЕЗ

Заводський номер-1

Власник РЕЗ

Смуга радіочастот-2 або номінал(и) частот(и) (МГц); тип поляризації-2; номер частотного ствола (для системи зв’язку Алтай)

Потужність передавача, Вт

Ширина смуги частот каналу зв’язку, кГц-2; клас випромінювання-3

Тип антени та розмір, м

Коефіцієнт підсилення антени, дБі-4

Адреса розташування РЕЗ; географічні координати-2; марка транспортного засобу та його реєстраційний номер

Позивний (номер в абонентській мережі, номер вибірк. виклику, номер телефону); МАС-адреса; назва супутникової мережі; орбітальна позиція ГСО-2

Заявлений термін дії дозволу

Номер дозволу на експлуатацію зв’язаної базової станції або центральної земної станції-2; назва системи рухомого супутникового зв'язку

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-5

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Заявник

______________
(посада)

__________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)М.П.   (за наявності)


Дата:

__________
-1 У разі виникнення необхідності заміни РЕЗ на обладнання аналогічного типу його власник повідомляє про це УДЦР (Філію) та надає нові ідентифікаційні дані (заводський номер, МАС-адресу тощо) відповідно до форми частотного плану радіомережі.
-2 Заповнюється для РЕЗ фіксованого супутникового радіозв`язку, крім супутникових VSAT-терміналів Ка-діапазону.
-3 Для абонентських РЕЗ, які працюють у режимі безпосереднього радіозв’язку, та РЕЗ фіксованого супутникового радіозв`язку.
-4 Заповнюється для абонентських РЕЗ широкосмугового, мультисервісного радіодоступу і РЕЗ фіксованого супутникового радіозв’язку.
-5 Заповнюється у випадку подання заяви на продовження строку дії дозволу на експлуатацію.

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 28
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

Форма СР-3

ЗАЯВА
про видачу (продовження строку дії)-1 дозволу на експлуатацію ___________________________________
(морської/внутрішнього плавання)
суднової станції

1. Загальні відомості

Найменування суб’єкта господарювання
(для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові):

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта-2 (для фізичної особи):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне)-3:

Місцезнаходження (місце проживання)-4:

Адреса для листування:

Керівник (посада, прізвище, ім’я та по батькові):

тел.:

факс:

електронна пошта:

Банківські реквізити:
МФО

рахунок №

найменування банківської установи, код

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ, що потребує продовження (номер та дата видачі)-5:

2. Відомості про судно:

Власник судна


Судновласник-2


Назва судна (кирилиця/латиниця)


Тип/призначення судна:


Довжина (м) та валова місткість (куб. метр):


Район плавання судна (відповідно до ГМСБС)


Орган державної реєстрації судна


Номер/дата Свідоцтва про право власності на судно


Номер/дата Свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України або Суднового білета


Номер/дата Свідоцтва про схвалення типу суднового обладнання


Код ідентифікації розрахункової організації:-6


Позивний сигнал (кирилиця/латиниця)-6


Номер вибіркового виклику суднової радіостанції (5-значний)-6


Ідентифікатор морської рухомої служби ММSІ (9-значний)-6


Ідентифікаційні номери суднових станцій супутникового зв’язку -6


Код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS)-6


Необхідність реєстрації судна в МСЕ та включення суднової станції до Списку суднових станцій МСЕ (так/ні)-7
(Зворотний бік форми СР-3)

3. Відомості про суднове радіообладнання

№ з/п

Призначення радіообладнання

Назва/модель

Клас випромінювання

Потужність (Вт)

Діапазон радіочастот


СХ/КХ-радіостанції


УКХ-радіостанції


ЗС Інмарсат (суднова)


р/буй Коспас-Сарсат


р/буй Інмарсат


р/буй УКХ (EPIRB)


РЛС


радіообладнання рятувальних засобів


приймач NAVTEX


радіообладнання AIS


радіолокаційний відповідач


інше радіообладнання

4. Додаткова інформація-8:

Проведення ходових випробувань                     з________________ до _________________

Проведення перегону судна                               з________________ до _________________
від порту _____________________________    до порту_____________________________

Оплату робіт (послуг) УДЦР гарантую.

Заявник

_____________
(посада)

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)

М.П.   (за наявності)

«____»________________20___ року

Відмітка УДЦР (Філії) про розгляд заяви:

Уповноважена особа

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)«____»________________20___ року

Дата і номер реєстрації заяви в УДЦР (Філії)

«____»________________20___ року № ____

__________
-1 Необхідне підкреслити та вписати.
-2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
-3 Фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів має бути підтверджене довідкою органів Казначейства України або довідкою органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач радіочастотного ресурсу.
-4 Зазначається інформація про юридичну або фізичну особу, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна чи використовує його на інших законних підставах (угода фрахтування тощо).
-5 Заповнюється у випадку продовження строку дії дозволу.
-6 Зазначається за наявності.
-7 При виході судна в міжнародні води відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку МСЕ суднові станції повинні бути внесені до «Списку суднових станцій та присвоєнь ідентифікаторів морської рухомої служби» (Список V службових публікацій МСЕ).
-8 Заповнюється заявником тільки при проведенні ходових випробувань або перегоні судна.

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 612 від 24.11.2015}Додаток 29
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗМІСТ ДОЗВОЛУ
на експлуатацію РЕЗ стаціонарного розташування

(номер дозволу на експлуатацію)
на експлуатацію радіоелектронного засобу (ВП)
_________________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

Дозвіл дійсний до: (число, місяць, рік)

Фізична або юридична особа, якій надано дозвіл:
(найменування, місцезнаходження для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання для фізичної особи)

Група користувачів РЧР:
(для надання телекомунікаційних послуг, технологічні, телерадіомовлення)

Відомості про ліцензування: (за наявності)
(номер та дата видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; номер та дата видачі ліцензії провайдера програмної послуги або ліцензії на мовлення)

Загальні дані про РЕЗ (ВП):
(назва, тип, шифр, номер контуру, назва мережі, до якої входить РЕЗ, тощо)

Дані про місце розташування РЕЗ (ВП):
(адреса, географічні координати, висоти встановлення антен РЕЗ тощо)

Параметри випромінювання:
(присвоєні номінали (смуги) частот, телевізійний канал, клас(и) випромінювання, потужність, напрямок випромінювання, поляризація тощо)

Технічні характеристики РЕЗ (ВП):
(технічні характеристики передавачів, приймачів, антенно-фідерного тракту тощо)

Додаткові відомості:
(позивний сигнал, час роботи, тип кінцевої апаратури тощо)

Висновок щодо ЕМС:
(ідентифікаційні дані)

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується РЕЗ (ВП):
(дані про загальну смугу частот, що використовується РЕЗ (ВП) у регіоні)

Службові відмітки:
(вказуються реєстраційні та ідентифікаційні дані тощо)

Особливі умови дозволу:
(особливості застосування радіотехнології, особливості експлуатації РЕЗ (ВП) тощо)

Уповноважена особа УДЦР: (посада, підпис (завірений печаткою), ініціали, прізвище)

Дата видачі:

М.П.   (за наявності)

Дозвіл підготував: (ініціали, прізвище, номер телефону)

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 30
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗМІСТ ДОЗВОЛУ
на експлуатацію суднової станції

(номер дозволу на експлуатацію)
на експлуатацію суднової станції-1

Дозвіл дійсний до: (число, місяць, рік)

Назва судна:
(зазначається повна назва судна кирилицею та латиницею)

Фізична або юридична особа, якій надано дозвіл:
(найменування, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання - для фізичної особи, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах)

Орган державної реєстрації:
(вказується установа, де зареєстровано судно)

Код ідентифікації розрахункової організації:

Район плавання:
(район плавання зазначається відповідно до Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки судноплавства)

Позивні сигнали:
(вказуються позивні сигнали (радіотелефонний та радіотелеграфний позивні; номер вибіркового виклику (5-значний); ідентифікатор морської рухомої служби (9-значний ММSI), код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (АТIS), ідентифікаційні номери станцій супутникового зв’язку системи Інмарсат)

Перелік радіообладнання:
(призначення радіообладнання, назва, модель, клас випромінювання, потужність, діапазон радіочастот тощо)

Додаткові відомості:
(номер ІМО, категорія кореспонденції (відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку) тощо)

Службові відмітки:
(вказуються реєстраційні та ідентифікаційні дані тощо)

Особливі умови дозволу:
(особливості застосування та особливості експлуатації РЕЗ тощо)

Уповноважена особа УДЦР: (посада, підпис (завірений печаткою), ініціали, прізвище)

М.П.   (за наявності)

Дата видачі:

__________
-1 Назва документа дублюється англійською, французькою та іспанською мовами, решта написів дублюється англійською мовою.

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 612 від 24.11.2015}Додаток 31
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗМІСТ ДОЗВОЛУ
на експлуатацію абонентського РЕЗ

(номер дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ)
на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу
______________________________________________________________
(назва радіотехнології згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)

Дозвіл дійсний до: (число, місяць, рік)

Фізична або юридична особа, якій надано дозвіл:
(найменування, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання - для фізичної особи)

Регіон, у якому дозволена експлуатація:

Дані про розташування РЕЗ:
(місце встановлення, реєстраційний знак транспортного засобу)

Назва/тип РЕЗ:

Заводський номер РЕЗ:
(не позначається для абонентських РЕЗ фіксованої радіослужби)

Максимальна потужність передавача, Вт:

Власник зв’язаної базової станції або назва мережі супутникового зв’язку
(зазначається у разі, якщо експлуатація абонентського РЕЗ здійснюється у мережі базової станції (вказуються найменування, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання - для фізичної особи - власника цієї базової станції), для супутникового зв’язку - вказуються назва супутникової мережі, номер та дата видачі відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України).

Додаткові відомості:
(позивний сигнал, номер вибіркового виклику)

Номінали частот приймання/передавання, МГц:
(для супутникового зв’язку - вказуються смуги радіочастот)

Загальна ширина смуги радіочастот, МГц:
(зазначається у разі, якщо експлуатація абонентського РЕЗ здійснюється без застосування базової станції, а також для обладнання, що призначене для продовження абонентської лінії телефонної мережі загального користування за допомогою радіоканалу)

Особливі умови дозволу:
(особливі умови експлуатації РЕЗ, порядок сплати за радіочастотний контроль тощо)

Уповноважена особа УДЦР: (посада, підпис (завірений печаткою), ініціали, прізвище)

Дата видачі:

М.П.   (за наявності)

{Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}Додаток 32
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗРАЗОК БЛАНКА ДОЗВОЛУ
на експлуатацію стаціонарного РЕЗ


Додаток 33
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ЗРАЗОК БЛАНКА ДОЗВОЛУ
на експлуатацію абонентського РЕЗвверх