Документ z0054-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.07.2014, основание - z0641-14

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2011  № 578


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2012 р.
за № 54/20367

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики
№ 335 від 30.05.2014}

Про внесення змін до форми звітності ДСДІ „Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” НАКАЗУЮ:

1. Унести до форми звітності ДСДІ „Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 01.09.2003 № 241, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за № 823/8144 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.12.2009 № 449), такі зміни:

1.1. У тексті слова „Міністерство праці та соціальної політики України”, „Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим”, „Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації”, „Державний комітет статистики України”, „Держкомстат” у всіх відмінках замінити відповідно словами „Міністерство соціальної політики України”, „Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим”, „Головне управління праці та соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації”, „Державна служба статистики України”, „Держстат України” у відповідних відмінках.

1.2. 3-й рядок доповнити новим рядком 3.1 такого змісту:

„з них: підгрупи А”.

2. До Інструкції щодо заповнення форми звітності ДСДІ „Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 01.09.2003 № 241, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.09.2003 № 823/8144 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.12.2009 за № 449), внести такі зміни:

2.1. У тексті слова „Міністерство праці та соціальної політики України”, „Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим”, „Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації” та „Державний комітет статистики України” у всіх відмінках замінити відповідно словами „Міністерство соціальної політики України”, „Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим”, „Головне управління праці та соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації” та „Державна служба статистики України” у відповідних відмінках.

2.2. У пункті 2:

в абзаці першому слова „м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі” замінити словами „у місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі.”;

абзац другий після слів і цифри „до 1 березня” доповнити словами „після звітного періоду”.

2.3. Пункт 23 доповнити новим абзацом такого змісту:

„У рядок 3.1 заноситься інформація щодо отримувачів державної соціальної допомоги з числа інвалідів з дитинства I групи підгрупи А”.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (О.Полякова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України
О. Осауленковверх