Документ z0053-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.02.2001, основание - z0103-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
Н А К А З
N 5/1 від 12.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 січня 1999 р.
за N 53/3346
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 7/62 ( z0103-01 ) від 17.01.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження
підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією
іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та
контроль за їх дотриманням

Відповідно до Законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про туризм" ( 324/95-ВР ), на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про
порядок ліцензування підприємницької діяльності" (зі змінами і
доповненнями) та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного
та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх
дотриманням (додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремов О.В.), Управлінню по контролю за туристичною
діяльністю Держкомтуризму (Мицик В.П.): 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівників управлінь
Держкомтуризму Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного
та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх
дотриманням.
3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати
(Апатенко О.П.) передбачити у планах-графіках роботи перевірки:
додержання порядку надання ліцензій Держкомтуризмом та місцевими
органами виконавчої влади в галузі туризму та діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності щодо дотримання ними умов і правил
туристичної діяльності (організації іноземного та зарубіжного
туризму). 4. Управлінню по контролю за туристичною діяльністю
Держкомтуризму (Мицик В.П.) передбачити у планах-графіках роботи
перевірки: додержання порядку надання ліцензій місцевими органами
виконавчої влади в галузі туризму та діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності щодо дотримання ними умов і правил
туристичної діяльності (організації іноземного та зарубіжного
туризму). 5. Управлінню організації туризму Держкомтуризму
(Ктітарев А.А.) забезпечити публікацію Інструкції про умови і
правила провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з
організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови),
та контроль за їх дотриманням у засобах масової інформації. 6. Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки
України та Державного комітету України по туризму від 17.05.96
N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на
діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, а також
Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької
діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, та контролю
за їх дотриманням" ( z0429-96 ) вважати таким, що втратив
чинність. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Голови Держкомтуризму України Науменка Г.П.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Голова Державного Комітету
України по туризму В.І.Цибух
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
та Державного комітету України
по туризму 12.01.99 N 5/1
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької діяльності,
пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму
(ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про умови і правила провадження
підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного
та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх
дотриманням (далі - Інструкція) спрямована на впорядкування
туристичної діяльності, що здійснюється суб'єктами підприємництва
України, які надають послуги в галузі іноземного та зарубіжного
туризму (далі - суб'єкти туристичної діяльності), захист прав та
інтересів держави в галузі туризму, захист прав та інтересів
споживачів туристичних послуг, забезпечення їх безпеки. Інструкція визначає основні умови і правила, якими повинні
керуватися у своїй діяльності суб'єкти туристичної діяльності
незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування. Для провадження діяльності, пов'язаної з організацією
іноземного та зарубіжного туризму, суб'єкти туристичної діяльності
отримують у встановленому порядку ліцензію.
1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ), інших законодавчих та нормативних актів, зокрема: 1.2.1. Законів України: "Про туризм" ( 324/95-ВР ); "Про підприємництво" ( 698-12 ); "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ); "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ); "Про страхування" ( 85/96-ВР ); "Про рекламу" ( 270/96-ВР ); "Про державний кордон України" ( 1777-12 ); "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ). 1.2.2. Декретів Кабінету Міністрів України: від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю"; від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію". 1.2.3. Указів Президента України: від 29.12.98 N 1400/98 "Про Положення про Державний комітет
України по туризму"; від 30.10.97 N 1206/97 "Про Положення про Державний комітет
України з питань розвитку підприємництва"; від 16.07.97 N 648/97 "Про Положення про Ліцензійну палату
України"; від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності". 1.2.4. Постанов Кабінету Міністрів України: від 09.08.93 N 611 ( 611-93-п ) "Про перелік відомостей, що
не становлять комерційної таємниці"; від 12.11.97 N 1257 ( 1257-97-п ) "Питання Ліцензійної палати
України"; від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду
іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію"; від 28.01.97 N 79 ( 79-97-п ) "Про затвердження Порядку
надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово
перебувають на території України"; від 17.09.97 N 1021 ( 1021-97-п ) "Про вдосконалення Порядку
надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово
перебувають на території України"; від 28.06.97 N 702 ( 702-97-п ) "Про Програму розвитку
туризму в Україні до 2005 року"; від 25.05.98 N 740 ( 740-98-п ) "Про порядок державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності"; від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності"; від 21.06.95 N 444 ( 444-95-п ) (постанова Кабінету Міністрів
України і Національного банку України) "Про типові платіжні умови
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми
захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті". 1.2.5. Відомчих актів: Методичні рекомендації щодо організації поїздок вітчизняних
туристів за кордон (затверджені постановою Колегії Державного
комітету України по туризму (далі - Держкомтуризм) від 16.04.96
N 96/8); Методичні рекомендації щодо використання туристського ваучера
(затверджені наказом Держкомтуризму від 16.08.96 N 40); Положення про порядок видачі референсу суб'єктам туристичної
діяльності України (затверджене наказом Міністерства закордонних
справ України та Держкомтуризму від 25.12.96 N 164-09/61
( z0761-96 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
30.12.96 за N 761/1786); Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів
туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації
туристичних подорожей з використанням активних форм пересування
туристів (затверджене наказом Держкомтуризму від 10.07.96 N 33
( z0370-96 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
22.07.96 за N 370/1395); Програма забезпечення захисту та безпеки туристів
(затверджена постановою Колегії Держкомтуризму від 08.10.96
N 96/5, введена в дію наказом Держкомтуризму від 17.10.96 N 51); наказ Держкомтуризму від 26.08.96 N 42-а "Про делегування
міністерству курортів і туризму Автономної Республіки Крим,
управлінню по туризму та курортах Закарпатської обласної державної
адміністрації, управлінню по рекреаціях і туризму Севастопольської
міської державної адміністрації права видачі суб'єктам
підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг"; наказ Державного комітету по житлово-комунальному
господарству України та Держкомтуризму від 10.09.96 N 77/44
( z0531-96 ) "Про затвердження Правил користування готелями та
надання готельних послуг в Україні", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 16.09.96 за N 531/1556; наказ Державного комітету статистики України від 04.03.98
N 96 ( z0182-98 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.98 за
N 182/2622;
2. Вимоги, необхідні для провадження підприємницької
діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та
зарубіжного туризму (далі - туристична діяльність)
Суб'єкти туристичної діяльності здійснюють свою діяльність
відповідно до вимог чинного законодавства України, державних та
міждержавних стандартів і міжнародних вимог, що діють на території
України, нормативно-правових актів в галузі туризму та цієї
Інструкції.
3. Здійснення природоохоронних заходів, які сприяють
зменшенню негативних дій на навколишнє середовище
3.1. Суб'єкт туристичної діяльності, відповідно до Закону
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), зобов'язаний сприяти ефективному використанню та
збереженню природоохоронних територій та історико-культурних
об'єктів. 3.2. Суб'єкт туристичної діяльності під час здійснення
туристичної діяльності несе відповідальність за збереження
природоохоронних територій та об'єктів історії та культури
України. Порядок відшкодування зазначеним об'єктам матеріальних
збитків, завданих суб'єктами туристичної діяльності та/або
туристами, визначається відповідно до чинного законодавства
України.
4. Права та обов'язки суб'єкта туристичної діяльності
4.1. Суб'єкт туристичної діяльності має право: змінити тривалість та маршрут туру, клас обслуговування, вид
транспортного обслуговування, спосіб забезпечення безпеки туриста
та збереження його майна, збільшити обумовлену вартість туру більш
як на 5 відсотків лише за згодою туриста і за умови повідомлення
його про це не пізніше ніж за 20 днів до початку туру; розірвати договір (контракт) про надання туристичних послуг
без відшкодування туристу збитків у разі виникнення форс-мажорних
обставин, за яких надання послуг неможливе; вимагати відшкодування збитків, завданих йому туристами або
партнерами; звертатися до відповідних органів щодо оскарження
неправомірних дій посадових осіб щодо суб'єкта туристичної
діяльності. 4.2. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний: дотримуватись вимог цієї Інструкції; здійснювати туристичну діяльність за наявності відповідної
ліцензії; дотримуватися вимог законодавства, що регулює трудові
відносини, правила та норми безпеки праці; у визначені терміни подавати Держкомтуризму або місцевим
органам виконавчої влади в галузі туризму державну статистичну
звітність про діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг,
за формою, затвердженою Державним комітетом статистики України; дотримуватися вимог щодо безпеки життя і здоров'я туриста,
збереження його майна. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний
до початку туру ознайомити туристів з елементами ризику кожної
конкретної туристської послуги та із засобами їх запобігання; надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни
оплачені послуги, обумовлені договором (контрактом) та програмою
обслуговування; нести відповідальність за майнову та моральну шкоду, завдану
своїми діями та/або діями партнерів в організації туру; відшкодовувати туристам відповідно до чинного законодавства
України збитки, завдані їм у разі ненадання, надання в неповному
обсязі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи з
вини партнерів в організації обслуговування; надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх
права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок
відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також
правила перетинання державного кордону; зберігати туристичні ресурси, а також здійснювати заходи щодо
їх рекреації.
5. Особливі умови здійснення туристичної діяльності
5.1. Загальні умови
Суб'єкти туристичної діяльності при здійсненні туристичної
діяльності повинні дотримуватись таких загальних вимог: 5.1.1. Якщо протягом терміну дії ліцензії відбудеться зміна
керівника суб'єкта туристичної діяльності (туристичного
підрозділу), банківських реквізитів, номерів телефонів тощо, що не
призводить до зміни в назві суб'єкта туристичної діяльності, то
він зобов'язаний у десятиденний термін письмово повідомити про це
орган, який видав ліцензію, для внесення відповідних змін до
Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності. 5.1.2. У разі зміни найменування суб'єкта туристичної
діяльності (якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією) чи
зміни відомостей, вказаних у ліцензії, виданій
підприємцю-громадянину, суб'єкт туристичної діяльності
зобов'язаний в десятиденний термін письмово повідомити про це
орган, який видав ліцензію. Після перереєстрації в органі
державної реєстрації суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний у
десятиденний термін подати заяву до органу, що видав ліцензію, для
її переоформлення, а також документи, що підтверджують зазначені
зміни. До переоформлення діє раніше видана ліцензія. 5.1.3. У разі зміни місцезнаходження суб'єкт туристичної
діяльності зобов'язаний в десятиденний термін письмово повідомити
про це орган, який видав ліцензію, з наданням копій документів, що
підтверджують зазначені зміни (договір оренди, купівлі-продажу
тощо). Після внесення органом державної реєстрації відповідних
змін щодо місцезнаходження суб'єкт туристичної діяльності
зобов'язаний у десятиденний термін подати до органу, що видав
ліцензію, копію свідоцтва про державну реєстрацію з внесеними
відповідними змінами та заяву на переоформлення ліцензії. 5.1.4. Зважаючи на особливу специфіку діяльності, пов'язаної
з організацією іноземного та зарубіжного туризму, яка відповідним
чином впливає на авторитет держави на міжнародній арені, суб'єкт
туристичної діяльності повинен мати службове приміщення (офіс),
яке має відповідати таким вимогам: мати зовнішню рекламу із зазначенням свого найменування
(логотипу), яке повинно відповідати установчим документам суб'єкта
туристичної діяльності; при вході в приміщення суб'єкта туристичної діяльності
розміщувати інформацію про режим його роботи. У разі планового закриття офісного приміщення (ремонт,
санітарна обробка, зміна місцезнаходження тощо) суб'єкт
туристичної діяльності повинен не пізніше ніж за 5 днів повідомити
про це споживачів туристичних послуг та вивісити оголошення при
вході до службового приміщення суб'єкта туристичної діяльності. 5.1.5. Суб'єкт туристичної діяльності повинен у доступному
для туриста місці розмістити такі документи: копію ліцензії Держкомтуризму; копію свідоцтва про державну реєстрацію; відомості про працівників суб'єкта туристичної діяльності
(прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного
бухгалтера, менеджерів); книгу відгуків та пропозицій громадян; Інструкцію про умови і правила провадження підприємницької
діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного
туризму (ліцензійні умови), та контроль за їх дотриманням; перелік номерів телефонів, факсів суб'єкта туристичної
діяльності. 5.1.6. Документи, пов'язані з веденням діяльності суб'єкта
туристичної діяльності, відповідно до вимог нормативних документів
Головного архівного управління України, повинні зберігатися на
підприємстві не менше трьох років.
5.2. Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу
працівників суб'єкта туристичної діяльності
5.2.1. У штаті суб'єкта туристичної діяльності (туристичного
підрозділу) повинно налічуватись не менше 30 відсотків фахівців,
які мають спеціальну туристичну освіту або стаж роботи в галузі
туризму не менше 3 років. Керівник суб'єкта туристичної діяльності або туристичного
підрозділу повинен мати вищу освіту, а також спеціальну туристичну
освіту або досвід роботи в галузі туризму не менше 3 років. 5.2.2. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний зберігати
рішення засновників(а) (протокол, наказ тощо) про призначення
керівника суб'єкта туристичної діяльності. Назва посади керівника суб'єкта туристичної діяльності
повинна відповідати назві його посади в установчих документах. 5.2.3. У суб'єкта туристичної діяльності повинні зберігатися
трудові угоди (при їх укладанні з працівниками), документи (копії)
про освіту чи фахову підготовку, трудові книжки працівників тощо. 5.2.4. Суб'єкт туристичної діяльності має право залучати
гідів-перекладачів та екскурсоводів до роботи з іноземними
туристами за умови наявності в них документів, що підтверджують їх
фахову підготовку. Копії зазначених документів повинні зберігатися
у суб'єкта туристичної діяльності.
5.3. Інформаційно-рекламна діяльність суб'єктів
туристичної діяльності
5.3.1. Суб'єкт туристичної діяльності для надання клієнтам та
партнерам повної інформації щодо туристичних послуг повинен мати
інформацію про тарифи та умови обслуговування туристів за кордоном
та в Україні, рекламні, інформаційні і довідкові матеріали
(довідники готелів, підприємств харчування, розклади руху та
тарифи на перевезення різними видами транспорту тощо). 5.3.2. Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації,
суб'єкт туристичної діяльності керується Законом України "Про
рекламу" ( 270/96-ВР ) і несе відповідальність за недостовірну
рекламу. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний вказувати в
рекламі своє повне найменування та адресу (яка зазначена в
ліцензії), номери телефонів та чинної ліцензії Держкомтуризму, а
також посилання на орган, що її видав. Підставою для розміщення в рекламних оголошеннях інформації
щодо суб'єкта туристичної діяльності, його можливостей в наданні
туристичних послуг є наявність у нього укладених договорів з
партнерами з організації таких послуг та інших потрібних
документів.
5.4. Укладання договорів з партнерами
5.4.1. При організації туристичної діяльності і відсутності
при цьому власної матеріальної бази суб'єкт туристичної діяльності
повинен укладати письмові договори (контракти) з вітчизняними чи
зарубіжними партнерами, які забезпечують туристів належними
умовами розміщення та харчування, засобами транспорту,
організацією екскурсій та відпочинку. Суб'єкт туристичної діяльності повинен зберігати укладені
договори в установленому чинним законодавством порядку. 5.4.2. При реалізації туристичних послуг суб'єкт туристичної
діяльності може виконувати обов'язки туроператора чи турагента. Туроператор - суб'єкт підприємництва, який здійснює
діяльність щодо формування, просування та реалізації туристичного
продукту. Турагент - суб'єкт підприємництва, який здійснює діяльність
щодо просування та реалізації безпосередньо туристам туристичного
продукту, сформованого туроператором, а також надання послуг щодо
розміщення, харчування, перевезення, екскурсійного, інформаційного
та іншого обслуговування, потрібного для реалізації туристичного
продукту туроператора. Договір (контракт) про співробітництво в галузі туризму, в
тому числі агентська угода, не дає права юридичній або фізичній
особі надавати туристичні послуги без наявності в неї ліцензії на
туристичну діяльність. Продаж всіх видів турів або послуг споживачам суб'єкти
туристичної діяльності (туроператори) здійснюють безпосередньо або
через турагентів, які наділені всіма відповідними правами і
обов'язками. 5.4.3. При реалізації суб'єктом туристичної діяльності
власного або придбаного за агентськими угодами туристичного
продукту відповідальність сторін за виконання своїх зобов'язань
перед партнерами та за якість послуг обумовлюється договорами
(контрактами) про співробітництво. 5.4.4. При відкритті своїх туристичних філій, відділень,
представництв тощо (без створення юридичної особи) суб'єкт
туристичної діяльності повинен письмово в десятиденний термін
повідомити про це Держкомтуризм та відповідні місцеві органи
виконавчої влади в галузі туризму, а також представити копії
документів: рішення засновників про створення відділення; положення про відділення (філію, представництво); рішення (наказ) про призначення керівника відділення; документи про наявність службового приміщення тощо. 5.4.5. Суб'єкти туристичної діяльності організовують надання
туристичних послуг, керуючись чинним законодавством України та
законодавствами країн своїх партнерів, і оформлюють при цьому такі
документи: договори (контракти) про співробітництво між ними та іншими
юридичними особами, що беруть участь в обслуговуванні туристів; програми турів; калькуляції турів; договори (контракти) між суб'єктами туристичної діяльності і
туристами про надання туристичних послуг; туристські ваучери. 5.4.6. Договір (контракт) про співробітництво між суб'єктом
туристичної діяльності та іншими організаціями, що беруть участь в
обслуговуванні туристів, резидентами і нерезидентами має
відповідати вимогам Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ). Договір повинен обов'язково містити повну інформацію
про послуги, що надаються, вимоги щодо забезпечення захисту та
безпеки туристів, їх майна в Україні та за кордоном, визначати
відповідальність сторін за якість надання туристичних послуг. Під час укладання договорів щодо реалізації турів неодмінно
визначаються обов'язки сторін в оформленні туристських документів
(ваучерів, договорів з туристом, договорів про страхування). Відповідно до укладених договорів суб'єкта туристичної
діяльності розробляються програми турів та складаються калькуляції
на кожну туристичну поїздку. До договорів (контрактів) туристичні партнери додають зразки
своїх туристських ваучерів.
5.5. Організація туристичних поїздок за межі України
5.5.1. Суб'єкти туристичної діяльності організовують для
туристів індивідуальні та групові поїздки до зарубіжних держав на
основі укладених договорів (контрактів, протоколів намірів) про
співробітництво щодо надання туристичних послуг, які укладаються з
іноземними та вітчизняними партнерами. 5.5.2. Суб'єкти туристичної діяльності під час організації
туристичних поїздок туристів за кордон зобов'язані оформити такі
туристичні документи: договір між суб'єктом туристичної діяльності і туристом; туристський ваучер; договір страхування (страховий поліс); документ (корінець прибуткового ордера, квитанції, касового
чека тощо), що підтверджує внесення туристом до каси суб'єкта
туристичної діяльності вартості туристичних послуг, обумовлених у
договорі між туристом і суб'єктом туристичної діяльності; програму туру. Укладання письмового договору (контракту) між суб'єктом
туристичної діяльності і туристом є обов'язковим. Договір
укладається відповідно до вимог Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ) та Законів України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) та "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ). Суб'єкт туристичної діяльності, відповідно до вимог Закону
України "Про туризм", зобов'язаний забезпечувати обов'язкове
страхування (медичне та страхування від нещасного випадку) всіх
туристів, яким надає послуги з організації туру шляхом укладання
агентської угоди зі страховою організацією, яка має договір з
міжнародною сервісною службою, що надає супровід і послуги за
кордоном та відповідну ліцензію Укрстрахнагляду. При здійсненні суб'єктом туристичної діяльності зобов'язань
щодо виконання агентської угоди зі страховою організацією суб'єкт
туристичної діяльності повинен вести облік видачі туристам
страхових полісів.
5.6. Організація прийому та обслуговування іноземних
туристів в Україні
5.6.1. Порядок в'їзду іноземних туристів в Україну, їх виїзду
з України і транзитного проїзду через її територію здійснюється
відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ) і Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.95
N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію". 5.6.2. Суб'єкти туристичної діяльності, які приймають
іноземних туристів, забезпечують: облік іноземних туристів, які прибули до України за програмою
туристичного обслуговування суб'єкта туристичної діяльності; своєчасне роз'яснення іноземним туристам прав, свобод і
обов'язків, передбачених законодавством України. 5.6.3. Іноземні туристи в'їжджають в Україну, виїжджають з
України та прямують транзитом її територією через пункти пропуску
на державному кордоні України з національним паспортом у разі
наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не
встановлено законодавством України. 5.6.4. При втраті на території України іноземним туристом
національного паспорта суб'єкт туристичної діяльності, що його
приймає, надає допомогу в одержанні необхідних документів. 5.6.5. Суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані вести
облік усіх документів стосовно в'їзду, виїзду, пересування
іноземних туристів в Україні, яким були надані туристичні послуги,
а саме: договорів (контрактів) з іноземним партнером про
співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні; договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами про
співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні; листів-замовлень іноземного партнера на обслуговування
іноземних туристів; підтверджень суб'єктів туристичної діяльності іноземному
партнеру про готовність до прийому іноземних туристів; звернень суб'єкта туристичної діяльності до державних установ
та погоджень щодо реєстрації та перебування туристів в Україні; документів, що підтверджують здійснення трансферу, бронювання
місць у готелі для туристів та їх проживання; маршрутів та програм туристичних подорожей іноземних
туристів, проведення екскурсій; інших документів, пов'язаних з обслуговуванням іноземних
туристів в Україні. 5.6.6. Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний вести
журнал обліку іноземних туристів, яким надається туристичне
обслуговування в Україні. У журналі слід зазначити: прізвище, ім'я іноземця; громадянство; країну, з якої прибув турист до України; серію, номер та дату видачі національного паспорта іноземного
туриста; дату в'їзду в Україну; дату та пункт від'їзду з України; підприємство розміщення туриста; маршрут туру.
5.7. Порядок надання медичної допомоги іноземним
туристам в Україні
5.7.1. Надання медичної допомоги іноземним туристам в Україні
регулюється положеннями статті 9 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), Постановами Кабінету Міністрів України від 28.01.97
N 79 ( 79-97-п ) "Про затвердження Порядку надання медичної
допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на
території України" та від 17.09.97 N 1021 ( 1021-97-п ) "Про
вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним
громадянам, які тимчасово перебувають на території України". 5.7.2. Іноземний турист на момент отримання в'їздної візи або
перетинання державного кордону України обов'язково повинен мати
страховий поліс, виданий страховою компанією - резидентом України,
яка має право займатися цим видом діяльності відповідно до вимог
чинного законодавства. Це не стосується тих іноземних туристів, що прибули з країн,
з якими Україна має угоди про безоплатне надання екстреної
медичної допомоги.
6. Контроль за дотриманням суб'єктами туристичної діяльності
умов і правил провадження підприємницької діяльності,
пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму
(ліцензійних умов)
6.1. Контроль за дотриманням суб'єктами туристичної
діяльності умов і правил провадження підприємницької діяльності,
пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму
(ліцензійних умов) (далі - контроль), здійснюється уповноваженими
службовими особами Держкомтуризму, Ліцензійної палати України і її
представництв та місцевих органів виконавчої влади в галузі
туризму (далі - органи контролю) у вигляді перевірки їх
туристичної діяльності. До участі в перевірці можуть залучатися
представники інших державних органів за їх згодою. Посадові особи,
які уповноважені здійснити перевірку, повинні мати документи, що
підтверджують їх повноваження. 6.2. Метою здійснення контролю є: захист прав та інтересів держави в галузі туризму; захист прав та інтересів споживачів туристичних послуг,
забезпечення їх безпеки; захист прав інших суб'єктів туристичної діяльності; забезпечення виконання чинного законодавства; підвищення рівня туристичного обслуговування. 6.3. Контроль передбачає: перевірку й аналіз документації суб'єкта туристичної
діяльності щодо здійснення ним іноземного та зарубіжного туризму; безпосереднє вивчення процесу надання суб'єктом туристичної
діяльності туристичних послуг; документальне оформлення результатів перевірки та прийняття
рішення про можливість подальшого здійснення туристичної
діяльності даним суб'єктом. 6.4. Об'єктом контролю є дотримання ліцензійних умов
суб'єктами туристичної діяльності, незалежно від форм власності і
відомчого підпорядкування, які отримали у встановленому порядку
ліцензію. Контроль за туристичною діяльністю здійснюється
відповідно до чинного законодавства України про туризм та
нормативних документів у галузі туризму, державних та міждержавних
стандартів і міжнародних вимог, що діють на території України. На вимогу органів контролю суб'єкт туристичної діяльності
повинен безперешкодно надавати об'єктивну та достовірну інформацію
про стан своєї туристичної діяльності. 6.5. Плановий контроль суб'єктів туристичної діяльності
здійснюється органами контролю не частіше 1 разу на рік. 6.6. Позаплановий контроль може бути проведений органами
контролю при надходженні до них інформації від фізичних та
юридичних осіб про претензії до якості туристичних послуг. 6.7. Контроль здійснюється у присутності керівника суб'єкта
туристичної діяльності (туристичного підрозділу) або особи, яка в
разі відсутності керівника на момент перевірки виконує його
обов'язки. На початку перевірки уповноважена службова особа повинна
пред'явити документ на право перевірки та довести до відома
керівника суб'єкта туристичної діяльності мету перевірки. 6.8. Результати контролю оформлюються актом, у якому дається
оцінка стану дотримання умов і правил здійснення туристичної
діяльності та загальний висновок про її подальше здійснення
суб'єктом туристичної діяльності, що перевірявся. Акти
реєструються і зберігаються в органі контролю. Акти складаються у
двох примірниках. Один примірник надається суб'єкту туристичної
діяльності, другий - зберігається в органі контролю. 6.9. Акт перевірки містить загальні відомості про суб'єкт
туристичної діяльності, а також інформацію про порушення та
недоліки, що виявлені при перевірці. Викладення змісту порушення
повинно бути конкретним, відповідати статтям, розділам, пунктам,
підпунктам нормативних актів і документів, за якими встановлено
порушення. В акті зазначається точна назва нормативного документа,
вимоги якого були порушені, дата та номер реєстрації цього
документа в Міністерстві юстиції України. Довільне викладення або
трактування вимог нормативних актів і документів не допускається. Записи в акті ведуться на всьому полі аркуша, з метою
унеможливлення додаткових сторонніх записів. Незаповнені місця в
тексті акта та таблицях перекреслюються позначкою "Z". Скорочення
слів, назв та іншого, крім загальноприйнятих абревіатур, не
допускається. 6.10. У разі потреби до акта додаються копії документів
суб'єкта туристичної діяльності, що свідчать про дотримання або
порушення ним умов і правил здійснення туристичної діяльності.
Перелік таких додатків наводиться в тексті акта під відповідним
номером за порядком викладення результатів контролю. 6.11. Якщо внаслідок контролю суб'єкта туристичної діяльності
виявлені порушення ліцензійних умов, що є підставою для прийняття
ліцензійною комісією рішення щодо зупинення подальшої дії виданої
ліцензії або її анулювання, то у висновках робиться запис про те,
що органом контролю буде направлене подання до органу, який видав
ліцензію. 6.12. Якщо, за визначенням органу контролю, виявлені недоліки
в роботі суб'єкта туристичної діяльності можуть бути виправлені,
то керівнику суб'єкта туристичної діяльності оформлюється припис.
Припис є обов'язковим для виконання суб'єктом туристичної
діяльності. У приписі зазначаються терміни та шляхи усунення
виявлених порушень, заходи щодо забезпечення належних умов надання
туристичних послуг у відповідності до вимог нормативних актів і
документів. Терміни виконання припису визначаються в кожному конкретному
випадку (до певної дати або постійно), зважаючи на реальні
можливості суб'єкта туристичної діяльності, кількість і характер
порушень. Припис складається у двох примірниках. Один примірник припису
надається суб'єкту туристичної діяльності, другий - зберігається в
органі контролю. 6.13. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили
перевірку, зазначається дата підписання. Керівник суб'єкта
туристичної діяльності або особа, що його заміняє в разі
відсутності керівника, власноручно засвідчує, що ознайомлений з
актом перевірки та приписом і отримав один примірник, ставить свій
підпис, дату та печатку суб'єкта туристичної діяльності. 6.14. У разі відмови представника суб'єкта туристичної
діяльності, що перевірявся, підписати акт, перевірник робить в
акті відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і
від підписання акта відмовилась. 6.15. Службова особа, яка здійснювала перевірку, контролює
своєчасність надходження від суб'єкта туристичної діяльності
письмової інформації про виконання припису та документів, що
свідчать про виправлення порушень. Усі ці матеріали зберігаються
разом з актом перевірки. При невиконанні керівником суб'єкта туристичної діяльності
припису службова особа, яка здійснювала перевірку, подає
відповідне повідомлення до органу контролю. 6.16. Якщо суб'єкт туристичної діяльності не знайдений за
адресою, вказаною у свідоцтві про державну реєстрацію, то службова
особа, що здійснювала перевірку, з'ясовує в орендодавця наявність
договору з суб'єктом туристичної діяльності на оренду приміщення.
У разі неможливості з'ясувати нову адресу до акта вноситься про це
відповідна інформація. З метою розшуку суб'єкта туристичної
діяльності орган контролю вживає належні заходи. Якщо проведені
заходи не дали позитивного результату, то особа, що здійснювала
перевірку, готує подання до ліцензійної комісії щодо подальшої дії
ліцензії, виданої цьому суб'єкту туристичної діяльності. До
подання обов'язково додаються копії всіх документів стосовно
проведеної перевірки.
7. Підстави для застосування до суб'єкта туристичної
діяльності заходів впливу за порушення умов та
правил провадження підприємницької діяльності,
пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного
туризму (ліцензійних умов)
7.1. Ліцензійна комісія Держкомтуризму або місцевого органу
виконавчої влади в галузі туризму, яким право видачі ліцензій
делеговано Держкомтуризмом (далі - орган, що видає ліцензії),
мають право зупинити дію ліцензії у разі: порушень суб'єктом туристичної діяльності умов та правил
провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією
іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійних умов); невиконання суб'єктом туристичної діяльності у визначений
термін розпоряджень Ліцензійної палати України та органу, що видає
ліцензії, щодо додержання ліцензійних умов. 7.2. Орган, що видає ліцензії, має право анулювати ліцензію у
разі: виявлення недостовірних даних у заяві суб'єкта туристичної
діяльності на видачу ліцензії чи в документах, що додаються до
неї; передачі суб'єктом туристичної діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення суб'єктом туристичної
діяльності ліцензійних умов. 7.3. Орган, що видає ліцензії, розглядає питання про
зупинення дії ліцензії або її анулювання на підставі подання
органу контролю (чи інших державних органів) щодо виявлених
порушень у діяльності суб'єкта туристичної діяльності. У поданні
обов'язково містяться пропозиції щодо подальшої дії виданої
суб'єкту туристичної діяльності ліцензії. Органи, що видають ліцензії, розглядають подання лише за
наявності документів, що підтверджують факти порушень суб'єктами
туристичної діяльності умов ліцензування (актів перевірок,
пояснень, довідок тощо). Ліцензія вважається зупиненою з дати прийняття ліцензійною
комісією рішення про зупинення її дії. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття ліцензійною
комісією рішення про анулювання ліцензії або з дати скасування
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта
туристичної діяльності в п'ятиденний термін з дня прийняття
ліцензійною комісією відповідного рішення. 7.4. У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до
зупинення дії ліцензії, органи, що видають ліцензії, приймають
рішення про поновлення її дії. Підставами для розгляду органами, що видають ліцензії,
питання про поновлення дії ліцензії є: інформація суб'єкта туристичної діяльності про усунення
порушень ліцензійних умов (з копіями підтвердних документів); акт перевірки суб'єкта туристичної діяльності про усунення
порушень; подання до органів, що видають ліцензії, пропозицій від
органу контролю щодо подальшої дії ліцензії суб'єкта туристичної
діяльності.вверх